Consumentenbond.nl

Vind jij belastingheffing onrechtvaardig?

  • 12 maart 2018
  • 16 reacties
  • 1212 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt onder meer dat 7,4% van de Nederlanders belastingheffing niet onrechtvaardig vindt. Veel mensen (22,2%) vinden echter dat belasting over het vermogen de meest onrechtvaardige heffingspost is. Niet verrassend, volgens mij. Ook belastingheffing over pensioen scoort hoog (20,1%) bij de vraag wat de meest onrechtvaardige heffingspost is in de aangifte inkomstenbelasting.

Vind jij belastingheffing onrechtvaardig? En waarom wel of niet?

16 reacties

Als je de vraag zo stelt, dus puur of belastingen rechtvaardig zijn helemaal los van hoeveel je dan gaat heffen, denk ik dat zowel belasting op inkomen als op vermogen als heffingen namens gedeelde zaken die je anders gratis kunt verbruiken zoals het milieu, rechtvaardig zijn.
Reputatie 7
Badge +6
Natuurlijk is belasting betalen rechtvaardig en nodig , maar sommige belastingen voelen niet rechtvaardig . Ook niet rechtvaardig voelt het als zaken waar al belasting op is ingehouden later NOGMAALS belasting over betaald moet worden . Daar zijn vele voorbeelden van. Ook krijg ik de indruk dat de belastingdruk in dit land onverklaarbaar hoog is. Heel veel dingen worden hier zwaarder belast dan in buurlanden. Verder wordt er belastinggeld uitgegeven aan zaken waar velen het gloeiend mee oneens zijn. Ook is er veel verspilling omdat het management bij veel overheidsdiensten zwaar onvoldoende is. Door die verspilling betalen we onnodig veel.
Veel mensen (22,2%) vinden echter dat belasting over het vermogen de meest onrechtvaardige heffingspost is. Niet verrassend, volgens mij.

Nou eigenlijk wél: De meeste mensen hebben blijkbaar géén idee dat dat juist wél rechtvaardig zou zijn, en hebben dus totaal niet meegekregen wat Thomas Piketty heeft vastgesteld over vermogen, namelijk dat vermogen in de handen is van heel weinig mensen en nauwelijks wordt belast.
In Nederland is het de gewoonte dat de armen de rijken sponsoren. En of dat nou de happy handige few zijn of het grote bedrijfsleven, vrijwel zonder uitzondering vindt een overdracht van vermogen plaats tussen hardwerkende en 'normaal' verdienende burgers naar doelen die dat echt niet verdienen of niet nodig hebben. Dus vind ik belastingheffing onrechtvaardig? Ja Ja en nog eens ja. Dat wil niet zeggen dat ik geen belasting wil betalen maar nu ben ik een grote netto betaler voor doeleinden die ik niet zie zitten en als oneerlijk ervaar.
Reputatie 7
Badge +4
We kunnen natuurlijk niet zonder belasting, dus in zoverre is het wel rechtvaardig omdat daarvan allerlei gezamenlijke belangen betaald kunnen en moeten worden.
De verhouding in mate van belasting betalen en de doelen waar het geld vervolgens vaak naar toe gaat vind ik wel onrechtvaardig. Het is hier gelukkig nog niet zo gek als in Amerika waar de allerrijksten nog steeds meer gespaard worden, maar de balans is ook hier natuurlijk volkomen zoek.
Bovendien worden veel mensen steeds rijker die al heel veel geld bezitten en er dus helemaal niets voor hoeven te doen.
Reputatie 2
Badge +2
Mensen met een laag inkomen en fiscaal partner met een niet of weinig verdienende partner kunnen het meemaken dat er bij een inkomensstijging 100% belastinggeld verschuldigd is. (of nog iets meer) Voorbeeld van een cliënt van mij:

Inkomen 20K / partner - inkomen 0K. Er zijn 3 minderjarige kinderen.
Er is maximaal huur- en zorgtoeslag. Ook maximaal Kindgebonden budget. Familie komt in aanmerking voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen / belastingen waterschap.

Man weet zijn inkomen te verhogen tot 23K. Het recht op de 3 toeslagen vermindert aanzienlijk. De belastingdruk is ruim 40% over deze € 3000 inkomensstijging. Tel daarbij op de inlevering van toeslagen. En afbouw van de algemene heffingskorting man. Geen kwijtschelding gemeentelijke belastingen meer / waterschap.
Reputatie 2
Badge +2
Er zijn situaties dat er 100% belasting wordt ingehouden. Voorbeeld is de belastingplichtige die 20K verdient, een niet verdienende fiscaal partner heeft. En een aantal kinderen.

Als deze persoon zijn inkomen met € 3000 weet te vermeerderen is de te betalen belasting regulier ruim 40%, er is afbouw van de algemene heffingskorting. Maar vooral: er is verlies van huur- zorgtoeslag en kindgebonden budget.
Bovendien is er locaal minder inkomensondersteuning. Te denken valt aan de kwijtschelding gemeentelijke belastingen / kwijtschelding belasting waterschap.

Reken het verlies maar na. Over de inkomensstijging van € 3000 wordt 100% ingeleverd. (belasting / toeslagen / geen kwijtschelding meer)
Reputatie 7
Badge +6
O, ja. Het komt regelmatig voor, dat een bruto inkomensverhoging een netto inkomensverlaging betekent . Dat voelt als heel oneerlijk , maar wordt veroorzaakt doordat de allerlaagste inkomens met allerlei regeltjes financieel geholpen worden en dat is nodig ook. Maar dat ze er in dit soort gevallen geen cent beter van worden klopt niet . Hoog tijd dat daar nog eens goed naar gekeken wordt . Trouwens , heel veel economen roepen al jaren dat ons systeem niet deugt en veel te ingewikkeld en onnodig duur is. Ook is het mensonterend , hoe er geloerd wordt op de minima en hoe ze gestraft worden bij een foutje , terwijl grote bedrijven met in de miljarden lopende al dan niet legale regelingen ontzien worden. Iedereen dient verzekerd te zijn van een bestaansminimum , zodat alle regelingen en controles kunnen vervallen . Wat daarboven verdient wordt moet wel lonen. Ongetwijfeld is niet iedereen het hiermee eens , maar mijns inziens zitten we op de verkeerde weg.
Reputatie 2
Badge +2
Natuurlijk is belasting betalen nodig en op zich heb ik daar geen problemen mee, maar de huidige vermogensrendementsheffing is niet rechtvaardig. Een overheid verwacht dat je steeds meer spaart voor oude dag, langdurige werkeloosheid enz. maar sparen is met dit systeem en deze lage marktrente niet haalbaar. In feite ‘dwingt’ de overheid burgers tot risicovolle investeringen. Daar ben ik geen voorstander van. Verder hebben fiscale partners mogelijkheid tot fiscaal voordeel door gunstig verdelen inkomsten en vermogen tov alleenstaanden. Ook dat voelt oneerlijk.
Reputatie 1
Belasting heffen is nodig, anders kan een economie niet draaien. Wat ik onrechtvaardig vind is, dat de laagst betaalden, de hoogste lasten krijgen te dragen. Alle vaste lasten zijn de laatste jaren fors gestegen, de laagste inkomens en uitkeringen niet. Bovendien gaat men volgend jaar met 2 belastingschijven werken, waar alle lage inkomens inzitten en die schijf gaat omhoog. Al lijkt het een lage stijging, het zal toch (weer) een hoge impact hebben voor de lage inkomens. Net zoals het verhogen van de BTW op allerlei producten, steeds maar hogere zorgpremies en eigen risico, hogere huren en geen hoger inkomen.
Reputatie 7
Badge +6
Klopt . En dat blijft ook zo als een meerderheid blijft stemmen op partijen die dit beleid steunen. Sluipenderwijs worden de armen armer en de rijken rijker......
Badge +1

Veel mensen (22,2%) vinden echter dat belasting over het vermogen de meest onrechtvaardige heffingspost is. Niet verrassend, volgens mij.Nou eigenlijk wél: De meeste mensen hebben blijkbaar géén idee dat dat juist wél rechtvaardig zou zijn, en hebben dus totaal niet meegekregen wat Thomas Piketty heeft vastgesteld over vermogen, namelijk dat vermogen in de handen is van heel weinig mensen en nauwelijks wordt belast.


Belasting over vermogen in box3 is iets rechtvaardiger geworden nu het in schijven is ingedeeld. Maar of het daarmee rechtvaardiger is....

Volgens mij is het vermogen waar Thomas Piketty het over heeft vakkundig buiten box3 gehouden. Bijvoorbeeld omdat het is opgeslagen in een stichting of zo iets, dan staat het niet meer op naam. En dan is er iets met vermogen dat in box 2 wordt gebruikt en dus in bedrijven zit.

Uiteindelijk is het een beetje een meerslachtig beleid van zo ongeveer iedere regering: Het vermogen van de gewone man wordt (boven de drempel) netjes belast. Dat voorkomt dat de gewone man zijn geld oppot, iets dat de regering op naam van de economen niet wenselijk acht. UITGEVEN dat geld. Maar de spaarzame burger die gewoon spaart voor later is hier de dupe.
Belasting is absoluut noodzakelijk om allerlei algemene voorzieningen te kunnen betalen, en ook om maatschappelijk ongewenste activiteiten te ontmoedigen. Hef de belasting liever niet naar inkomen, vermogen of toegevoegde waarde. Belast ons naar de mate waarin wij onze medemensen nu - en vooral in toekomstige generaties - beperken in mogelijkheden van bestaan. Dus naar de mate waarin wij gebruik maken van ruimte en (vooral eindige) hulpbronnen, en de mate waarin wij het milieu belasten. Ik ben voor een basisinkomen en een laag belastingtarief op basisbehoeften, zodat een persoon met één kind net in zijn basisbehoeften kan voorzien. Maak het belastingtarief progressief en belast producten en activiteiten die maatschappelijk of ecologisch schadelijk zijn extra zwaar.
In zo'n belastingsysteem betalen mensen die veel verdienen - vooral als zij het besteden op een niet-duurzame manier - automatisch meer belasting dan degenen die weinig te besteden hebben. Vermogen wordt pas belast als het op een niet-duurzame manier wordt besteed. Ook zonder inkomsten uit werk ben je verzekerd van een minimum-bestaansniveau, met 1-op-1 voortplantingsmogelijkheid. Werk wordt wel beloond. Verspilling van hulpbronnen en groei van de populatie wordt afgeremd.
Reputatie 2
Badge +2
Ik ben het volkomen met W.Braakhekke eens. Er is geld nodig om de maatschappij fatsoenlijk draaiende te houden. Dit geld moet op een zo rechtvaardig mogelijke manier worden verdeeld over de mensheid. En dit is inderdaad het beste te realiseren door grondstoffen en niet-duurzame energie zwaar te belasten, zodat dit steeds doorberekend wordt in de daarmee vervaardigde producten. Bovendien dient de belasting op ongezonde producten dusdanig hoog te zijn, dat hiermee minimaal alle door het gebruik van deze producten ontstane gezondheidsklachten kunnen worden betaald. Teneinde de geldverdeling over deze wereld wat eerlijker te krijgen, zou je ook nog kunnen denken aan een vermogensvermeerderingsheffing i.p.v. onze huidige vermogensrendementsheffing en inkomstenbelasting. Door de eerder genoemde belasting wordt een ieder gestimuleerd om duurzame, gezonde producten te kopen en betaalt men hoge belasting over producten die niet duurzaam en/of gezond zijn. Door een ieder een behoorlijke vrijstelling te geven voor het vermogen en pas daarna over te gaan op een progressief oplopende vermogensvermeerderingsheffing, zal vrijwel iedereen die dat wil een veilig spaarpotje opbouwen, dat in tijden van nood kan worden benut. Dus bijvoorbeeld: Iedereen mag tot 100.000 euro vermogen belastingvrij opbouwen. Hierna wordt ieder jaar de toename in vermogen op 1 januari van dat jaar met een bepaald steeds hoger wordend percentage belast. Excessieve vermogensopbouw wordt zo echter afgestraft. Arbeid wordt goedkoper en de administratieve rompslomp zal aanzienlijk dalen.
Teneinde het probleem met oneerlijke belastingheffing en onterechte gebruikmaking van voorzieningen als toeslagen te voorkomen, zou je er nog aan kunnen denken, dat de belastingdienst verantwoordelijk wordt voor de opbouw van de eerste 50.000 euro per persoon als reservepotje. Bijvoorbeeld bij een vermogen van meer dan 10.000 euro wordt steeds door de belastingdienst de helft van de vermogensvermeerdering per jaar weggezet in een privépotje van de belastingplichtige. Dit gebeurt tot dit potje 100.000 euro groot is en hier mag de belastingplichtige in principe niet aankomen. Uit dit potje kan de belastingdienst dan in slechtere tijden een aanvulling op het loon betalen (toeslagen), zodat dit niet uit de algemene middelen hoeft te komen. Ook zou dit potje eventueel kunnen worden gebruikt voor de aankoop van een woning, waarbij er dus geen hypotheekrente hoeft te worden betaald. Zolang het potje echter niet is aangevuld tot de 100.000 euro is de woning dan dus eigenlijk van de belastingdienst.
Met bovenstaande wil ik alle vervelende gevoelens wegnemen, die er momenteel zijn bij de lagere klasse over de hogere klasse, die regelmatig zeer luxueus leeft om dan ineens niets meer te hebben en dan alsnog van de algemene voorzieningen gebruik gaat maken. Bovendien wil ik voorkomen dat mensen allerlei constructies bedenken om te voorkomen, dat men veel belasting betaalt en dan maar veel luxueuze zaken gaat kopen, die totaal overbodig zijn.
Het is heel veel verandering. Maar misschien toch nuttig om hier eens verder over te brainstormen.
Het voelt onrechtvaardig:

dat het spaarvermogen veel meer wordt belast dan de opbrengsten uit rente;

Dit zou naar mijn mening gelijk moeten zijn aan de rente opbrengsten.

dat mensen met een hypotheek hypotheekrenteaftrek krijgen, terwijl mensen die hun woning met eigen vermogen hebben gekocht (of hun hypotheek hebben afgelost) alleen worden beboet, vooral door het huidige kabinet;

Ik begrijp dat mensen zonder hypotheek meer te besteden hebben, alleen het voelt zo onrechtvaardig.

Offtopic, maar dit voelt ook onrechtvaardig:

dat het koningshuis geen belasting hoeft te betalen t.o.v. de rest van de bevolking;

dat er te veel belastinggeld verkeert wordt besteed, o.a. gaat er ten onrechte te veel geld naar mensen met een uitkering, koningshuis, mensen met schulden etc.

In Nederland is een deel goed geregeld, maar ik denk dat het veel beter kan!
Reputatie 2
Badge +2
Het zou inderdaad heel veel beter kunnen, als daar een politieke wil voor aanwezig was. Helaas denken slechts weinig mensen in het belang van het algemeen. Bij het stemmen kiezen de meeste mensen voor die partij die hun eigen belangen het beste vertegenwoordigt. Maar of dit nu ook het meest rechtvaardige is? En als iedereen een partij kiest die uitsluitend de belangen van een bepaalde groep vertegenwoordigt, dan krijg je dus vele splinterpartijtjes en vele compromissen. En of die compromissen nu in het belang van het totaal (aarde, biodiversiteit en de mensheid nu en in de toekomst) zijn???? Waarom is het onrechtvaardig als degeen die toevallig met wat betere genen op de wereld is gezet en daardoor beter voor zichzelf kan zorgen, ook wat meer zorgt voor zijn omgeving? Als iedereen niet meer neemt dat hij/zij nodig heeft en zich optimaal inzet voor zichzelf EN zijn omgeving, dan zou alles heel wat gelijkmatiger verdeeld kunnen zijn, zonder dat er iemand iets te kort komt. En wat is er nu mooier om je kwaliteiten optimaal in te zetten, zodat iedereen daarvan kan profiteren. Toch fijn dat je die kwaliteiten hebt! En heel jammer dat er mensen zijn die niet voldoende kwaliteiten bezitten om geheel zelfstandig in deze maatschappij te overleven. Tja: in de natuur ga je dan gewoon dood. Maar is dat wat mensen willen? Dus belasting is nodig om alles een beetje rechtvaardiger te verdelen. En heel goed dat degenen die wat kunnen missen, dan ook een beetje meer moeten betalen. Alleen heel slecht dat er zoveel mogelijkheden zijn om onder deze betaling uit te komen. Vandaar dat het veel eenvoudiger zou moeten. Maar ja: hoe verander je zo iets? Bij wijzigingen gaan er altijd mensen op vooruit die ervoor zijn, maar de mensen die erop achteruit (denken te) gaan, zullen tegen zijn. Ik denk al jaren over vereenvoudigingen. Er is m.i. veel mogelijk als men maar wil. Wat dit laatste betreft heb ik echter weinig hoop. En dan zit je nog met de omgeving van Nederland die bij wijzigingen direct een rol speelt. Bij de Belastingdienst zelf heb ik het in ieder geval opgegeven om tot verbeteringen te komen. Die verwijzen alleen maar naar de politiek en zijn niet bereid om zelf na te denken. Jammer: ze zouden al zoveel kunnen bereiken door de automatisering te verbeteren. Maar ook dit vindt men politiek en misschien is de politiek ook wel te eigenwijs om naar deskundige automatiseerders te luisteren.

Reageer