Consumentenbond.nl

Wanneer doe jij belastingaangifte en kies je bewust daarvoor?

  • 7 maart 2016
  • 7 reacties
  • 280 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
Tussen 1 maart en 1 mei is het mogelijk om belastingaangifte te doen. Heb jij het al gedaan?

Wij raden je aan om nog even te wachten met de het doen van je aangifte, maar veel mensen blijken dit toch vaak meteen aangifte eerste week te willen doen.

Ik ben benieuwd naar het moment waarop jij je aangifte doet of hebt gedaan, en of daar een specifieke reden voor is.

7 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Ik zie er elk jaar weer tegen op , omdat ik er niet handig in ben . Altijd opgelucht als het ingevuld en verzonden is. Daarom doe ik het in de eerste week. Hoef ik er niet meer tegenop te zien. Grote moeite om er met de PC in te komen.Waarom moet ik nog zo zoeken en zoveel stappen doen als ik heb geklikt op : Aangifte doen? Er wordt duidelijk aangegeven hoe het met een iphone of ipad moet , maar de knop voor PC kon ik niet vinden. Toen ik het eindelijk voor elkaar had kreeg ik na de tweede vraag een storingsmelding en kon ik weer opnieuw beginnen. Grrrrr !!!! Het afdrukken van een kopie lukte ook al niet. Via een omweg toch voor elkaar gekregen. Zal wel aan mij liggen, maar elk jaar is het een ergernis.
Verwacht je een teruggaaf, zorg er dan voor dat je voor 1 april je aangifte hebt gedaan. Verwacht je dat je moet betalen dan is vóór 1 mei 2016 je aangifte indienen prima.
Reputatie 1
Badge +1
Dank voor jullie reacties. Een aanvulling op de reactie van Theo Kunkels is, dat je ook beter voor 1 april aangifte kunt doen als je geld moet betalen. De fiscus garandeert in dat geval bericht voor 1 juli. Doe je pas na 1 april aangifte dan is de kans groot dat de Belastingdienst pas na 1 juli een aanslag oplegt. De fiscus berekent dan 4% rente (op jaarbasis). Die gaat lopen op 1 juli en stopt pas 6 weken na de datum die op de aanslag staat. Lees hierover ook op: http://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/extra/algemene-checklist-bij-de-aangifte/#item10
Ik wil graag voor 1 april aangifte doen (ik krijg geld terug) maar tot dusverre is het niet gelukt om de aangifte ook verstuurd te krijgen. Ik krijg iedere keer de melding dat "er iets mis is gegaan".

Al op verschillende momenten van de dag geprobeerd, en ook met verschillende browsers (Mozilla en IE). Maar nog geen success helaas...
Reputatie 7
Badge +5
Ik heb het fragment van Kassa geheel gezien en met afschuw afgekekenen goed geluisterd naar de blonde mevrouw. De kern van haar boodschap in mijnwoorden: Wij gaan digitaliseren, wij dulden geen tegenspraak, we zijn nogenigszins bereid om iets rekening te houden met de, in onze ogen, misfits vandeze maatschappij, te weten de digibeten, ouderen en dwarsliggers maar gaanonze plannen niet aanpassen en zeker niet de weg der geleidelijkheid bewandelen.Het is buigen of barsten. Mijn conclusie: als dat de directrice is dan wil ikhet niveau daaronder niet eens kennen: volledig van deze maatschappijvervreemd, je kunt je zelfs afvragen of ze wel van deze planeet afkomstig zijn.

Iedereen in weldenkend Nederland voelt wel aan dat dit zoniet langer kan. Wij willen geen bestuurders en helpers die enerzijds zelfhalve digibeten zijn en maar geen afscheid kunnen nemen van hun Windows XP en anderzijdsmensen gedwongen zaken door de strot duwen. En heel Nederland moet nu weten datook de belastingdienst digitaal is gegaan. Nou jongens, geweldig hoor, welkomin de 21e eeuw!!! Ergo, te zot voor woorden.

Men zorgt voor een digitale ramp, ontwricht de samenleving,introduceert een systeem dat niet (goed) functioneert en zelf al op de eerstedag vast liep, frustreert hulpverleners, vakbonden, ouderenbonden eninvulhulpen die ouderen naar hun kantoor laten komen maar hen vervolgens nietkunnen helpen omdat het systeem overbelast is en vast loopt. Wat eentijdsverlies!! Men roemt enerzijds die hulpverleners die anderen helpen bij hunaangifte maar dat moeten ze dan vooral doen op een manier waarbij ouderen hundigidee-code niet afgeven maar eerst met een machtigingscode die je echter paskunt krijgen als je met digidee ingelogd bent bij de belastingdienst of belt. Watis dat voor bende daar bij die belastingdienst? Men streeft er enerzijds met de mond en hun secundaire agenda naar omouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren (want dat scheeltweer geld en dat is de primaire agenda) maar zodra die agenda in hun eigennadeel gaat werken (portokosten) deugt hun, nota bene eigen secundaire praatje,opeens niet meer. Wat een bende zeg!!

En als mensen het nog steeds prettig vinden om op papieraangifte te doen, dan kan dat nog steeds. Belastingdienst, ik vind het prettigom een off-line aangifte te downloaden. Waar is die?

Overigens, het is voor mij allemaal weer heel herkenbaaroftewel die primaire en secundaire agenda oftewel de echte reden en de smoes.

Men wil per sé dat wij on-lineaangifte doen, punt uit, geendiscussie mogelijk. Makkelijker en leuker kan men het zogenaamd niet maken. Jemaakt een filmpje van een ventje die onder zijn computertafel ligt te slapen enhard zijn hoofd stoot op 1 maart om 24.00 uur en tjongejonge, wat zijn we weerleuk. Ik noem dat infantiel gedrag maar voor de belastingdienst is datkennelijk humor. Dit doet me ook sterk terugdenken aan de tijd dat mijn vaderopgenomen werd in een verpleegtehuis. Het eerste half jaar betaalde je dan dezogenaamde lage eigen bijdrage. Daarna de Hoge Eigen Bijdrage hetgeen ongeveerovereenkomt met de daadwerkelijke prijs van zo’n zorginstelling waarbij je jezelf dus de vraag kunt stellen waarom mijn vader al die jaren lang al diepremies heeft moeten betalen als hij de benodigde Zorg nadien toch zelfbetaalt. Hoe dan ook, in de begeleidende brief van het CAK die dit aankondigdestond toen dat men beslag ging leggen op de AOW. De letterlijke reden was: ‘ditdoen wij om het voor u makkelijker te maken’. Het woord ‘leuker’ slikte menkennelijk nog net in maar de rest niet. Wederom, net zoals hier, de primaireagenda was slikken of stikken, de smoes was om het ‘makkelijker te maken’.Gelukkig voor hem was mijn vader toen al zwaar dement zodat hij dat niet meerheeft meegekregen en 14 dagen daarna overleed hij zodat de Hoge EigenBijdrageschade beperkt bleef. Daarna mocht ik nog effe (st)erfbelasting betalenover datgene wat nog bij mijn vader was blijven hangen.

Maar enige humor kon onze blonde directrice ook niet ontzegdworden. In paniek en arren moede roepen onze oudere digibeten hulp in vanfamilie of derden die het na 5 pogingen voor elkaar hebben gekregen om aangiftete doen en ja hoor roept de belastingdienst vervolgens, 98% van de mensen is aldigitaal. Dat ook die hulpverleners en andere invulhulpen bijna tot wanhoopzijn gedreven door het haperende systeem, regardeert hen niet. Men ziet alleenwat men wil zien. De laatste 5 jaar zijn de bekeuringen verdubbeld en de wegvan protesteren daartegen vrijwel dichtgetimmerd. Betalen lijkt de enige optie.‘Zie je wel, 80% van de overtreders zijn het eens met de bekeuring en de hoogtedaarvan’. Ja, zo lust ik er ook nog weleen paar.

Wanneer ik aangifte ga doen? Nou, als de download nietalsnog beschikbaar komt ga ik uitstel vragen tot 1 september en ergens halfaugustus aangifte doen nadat ik de CD of download van Elsevier heb ontvangen.Leuker kan ik het niet maken, wel makkelijker voor mezelf.


Ik zie er elk jaar weer tegen op , omdat ik er niet handig in ben . Altijd opgelucht als het ingevuld en verzonden is. Daarom doe ik het in de eerste week. Hoef ik er niet meer tegenop te zien. Grote moeite om er met de PC in te komen.Waarom moet ik nog zo zoeken en zoveel stappen doen als ik heb geklikt op : Aangifte doen? Er wordt duidelijk aangegeven hoe het met een iphone of ipad moet , maar de knop voor PC kon ik niet vinden. Toen ik het eindelijk voor elkaar had kreeg ik na de tweede vraag een storingsmelding en kon ik weer opnieuw beginnen. Grrrrr !!!! Het afdrukken van een kopie lukte ook al niet. Via een omweg toch voor elkaar gekregen. Zal wel aan mij liggen, maar elk jaar is het een ergernis.

Geplaatst door E.T. Wiersum op Mrt 7, 2016.
Het ligt niet aan jou. Het is niet mogelijk om vlak voor de ondertekening een afdruk/PDF te maken. De belastingtelefoon houdt zich van den domme.
Reputatie 7
Badge +5
Ik denk dat ze daar niet eens zo gek veel moeite voor hoeven te doen.Het ligt niet aan jou. Het is niet mogelijk om vlak voor de ondertekening een afdruk/PDF te maken. De belastingtelefoon houdt zich van den domme. Geplaatst door C. Noorlander op Mrt 22, 2016.

Reageer