Consumentenbond.nl

Wat is jouw ervaring met de BelastingTelefoon?

  • 27 maart 2018
  • 17 reacties
  • 2710 Bekeken

Reputatie 4
Badge +5
Voor het zesde jaar op rij scoort de BelastingTelefoon een onvoldoende als het gaat om het beantwoorden van vragen. Met de verkeerde adviezen die onze mysterybellers kregen zouden consumenten te veel belasting betalen, of korting mislopen. De specialistenafdeling voor de zorgkosten van de BelastingTelefoon zorgt voor een iets hogere score tijdens ons vervolgonderzoek, maar wij vinden dat consumenten altíjd moeten kunnen vertrouwen op de informatie van de BelastingTelefoon.
Het gehele (gratis) artikel over ons onderzoek naar de Belastingtelefoon vind je hier.

We zijn benieuwd hoe jullie ervaringen met de BelastingTelefoon zijn. Ben je goed geholpen? Of bleek achteraf dat je verkeerd bent voorgelicht? Vertel het ons hieronder.

17 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Telkens weer werd beterschap beloofd nadat een onderzoek onthutsende resultaten te zien gaf . Wat heeft het voor zin om te bellen als we geen enkele garantie hebben dat het antwoord klopt en ook nog voor de gevolgen opdraaien? Daarom bel ik al jaren niet meer. Sterker nog , soms moet ik hun bellen omdat ze door hun fouten mijn aangifte wilden veranderen. Gelukkig kreeg ik wel tijdig en brief met dat voornemen met een telnr van de behandelaar zodat het snel recht gezet kon worden.
Reputatie 2
Badge +2
Goed en vriendelijk geholpen, maar dan wel door een expert. Maar ook dan moet je zelf erg kritisch zijn en blijven doorvragen.
Reputatie 2
Badge +2
Goed en snel geholpen, maar de vraag was eenvoudig.

Kreeg een voorlopige aanslag, maar die was niet compleet (niet per post en ook niet per mijnoverheid). Het voorblad was aanwezig, maar het tweede blad met de betaalgegevens en korting bij meteen betalen ontbrak.
De belastingtelefoon zocht meteen even op hoe ik kon betalen en wat de korting was.
Meteen afgehandeld en niet "u hoort nog van ons".
Reputatie 7
Badge +6
Gelukkig gaat het ook regelmatig goed , zeker bij eenvoudige zaken . Zij zijn echter de specialisten en dan mogen we verwachten dat ze de moeilijke vragen ook vrijwel altijd goed beantwoorden. Eigenlijk zouden we er altijd op moeten kunnen vertrouwen , maar dat lukt niet omdat het mensenwerk is en blijft.
Laat een ding duidelijk zijn. De belastingdienst geeft geen adviezen. Daar zijn de accounts- en belastingadvieskantoren voor. De belastingdienst is een uitvoerende instantie van de fiscale wetgeving en geeft uitleg over fiscale vraagstukken aan de ondernemer en de burger. Mensen bij de belastingtelefoon moeten binnen korte tijd antwoord geven op allerlei algemene en specifieke vragen die gewoon niet altijd meteen en volledig zijn te beantwoorden. De specifieke vragen worden meestal doorgespeeld naar de betreffende plaatselijke kantoren die een antwoord kunnen geven indien de feiten en omstandigheden voldoende duidelijk zijn. Vaak geven mensen niet de gevraagde informatie en kan de Belastingdienst niet goed antwoorden. Dus het moet wel van twee kanten komen.
Reputatie 7
Badge +6
Niemand heeft het over adviezen , Demir. Mensen willen antwoorden op vragen waar ze zelf het antwoord niet op weten of twijfelen. Als de vraag niet duidelijk is , acht ik de dienst prima in staat om door te vragen wat de vraagsteller bedoelt. Wou u het onderzoek van de Consumentenbond ook aanvechten ? Daar werden zeer duidelijke vragen gesteld , maar de score was net als bij de eerdere onderzoeken onveranderd zeer onder de maat. En dat ondanks dat keer op keer beterschap beloofd is ..... Daar blijkt ook uit dat toegegeven wordt , dat het niet deugt.
Beste Wiersum. Wendy van den Elshout heeft het over adviezen. Vandaar mijn opmerking. Maar hoe komt u erbij dat ik het onderzoek van de Consumentenbond wil aanvechten. De mensen hebben gewoon de tijd niet om veelomvattende vragen te beantwoorden. Voor specifieke antwoorden moet wet- en regelgeving worden geraadpleegd. Want mensen hebben niet alle antwoorden paraat in hun hoofd. Ze zijn nog niet ervaren en kennisrijk genoeg. Dat is denk ik wat niet deugd.
De mensen moeten volgens mij meer de site van de Belastingdienst raadplegen waar ook veel antwoorden te vinden zijn. Ik heb het idee dat dat te weinig gebeurd. Men is sneller geneigd om de telefoon te pakken.
Reputatie 7
Badge +6
Ik weet zeker dat Wendy de antwoorden bedoelde die bij het onderzoek gegeven werden en dat waren heel normale vragen die niet bij andere kantoren gesteld zouden moeten worden naar mijn mening . Als de medewerkers te weinig tijd , kennis en ervaring hebben , dan moet daar wat mee gedaan worden en dat heeft de verantwoordelijk minister ook toegezegd in het verleden. Maar ja, politici beloven wel vaker wat. Of men te snel de telefoon pakt betwijfel ik gezien de wachttijden en na jaren nog steeds veel foute antwoorden. Ik vind het geen schande als ze een keer iets niet of niet zeker weten , maar zeg dat dan eerlijk en schakel door naar iemand die het wel weet of zoek het uit en bel terug . Meer ga ik er niet over zeggen .
In jouw reactie kan ik mij eigenlijk wel vinden. Bedankt daarvoor. En hopelijk komt er zo snel mogelijk een oplossing. Want daar ben ik ook wel van. Fijne avond.
Badge
Ik heb een uitkering uit Duitsland en heb daardoor constant contact met de belastingtelefoon. Ik ga er maar even vanuit dat de mensen daar hun best doen maar het is vreselijk irritant om steeds hetzelfde verhaal af te moeten draaien en te merken dat de persoon aan be belastingtelefoon kant niets weet van de materie en toch probeert de vraag te beantwoorden. Uiteindelijk wordt je dan toch doorverbonden maar dan blijkt weer dat er geen kennis van zaken is en krijg je antwoorden op vragen die je helemaal niet gevraagd hebt. Ik heb momenteel 2 problemen waarmee ik met de belastingdienst in contact ben. Het eerste betreft een eenmalige uitkering uit Duitsland waar ik recht op heb maar waarvan de Duitsers zeggen dat er op de Nederlandse aanslag € 0 staat en van € 0 kunnen ze geen eenmalig uitkering overmaken. Dit is een specifiek probleem en ik heb er uren over gebeld met de belastingtelefoon. Ik ben 3 x doorverbonden en uiteindelijk gebeld door iemand van de belastingdienst uit Eindhoven en die gaf toe dat er een fout zat in het aangifte programma over 2015 en "ze kende iemand die dat kon herstellen in Duitsland". Afwachten dus maar. Het tweede probleem gaat over kwijtschelding over 2015. Ik heb bezwaar aangetekend tegen het bedrag wat ik alsnog moet betalen omdat het bedrag eerst € 101 was maar ik had een verkeerd bedrag ingevuld namelijk bruto terwijl je netto bedragen moet invullen. Kreeg een brief terug dat ik dan € 88 moet betalen. Ik vond dat nogal vreemd omdat het verschil tussen bruto en netto € 272 was ( mijn netto inkomen was dus € 272 minder) en dat zou dan maar € 23 schelen. Ik heb 3 x een brief aan de directeur van de belastingdienst geschreven en iedere keer werd ik weer gebeld door iemand die zei dat het wel klopte zo. Op een gegeven moment ging de telefoon: "met de belastingdienst, er staat dat ik U dringend moet bellen". Ik : "oh". Belastingdienst: " Ja wij hebben elkaar al eens gesproken en U moest iets doen". IK: " Ja, ik moest een bezwaarschrift indienen". Belastingdienst: " ja, dan hoort U nog van ons". Uiteindelijk laatste x met de belastingdienst gesproken: " Ja, dan zal ik Uw brief doorspelen aan de directeur van de belastingdienst". Ik: "maar mijn brief is toch al geadresseerd aan de directeur van de belastingdienst"? Mijn conclusie is dat er bij de belastingdienst niemand is die verantwoording neemt of een beslissing kan nemen. Je krijgt altijd iemand anders die "er niet over gaat". Ik heb toezeggingen gekregen vanuit het belastingkantoor Heerlen dat er naar mijn belastingcapaciteit zou worden gekeken maar heb ik nooit meer iets over gehoord wat natuurlijk niet verwonderlijk is als je steeds iemand anders aan de telefoon krijgt. Dat KAN en MOET beter belastingdienst
Ik ben op zich goed geholpen door de belastingtelefoon maar ik vind de openingstijden veel te kort. Op werkdagen zijn ze om 20:00 uur al gesloten terwijl veel mensen juist om die tijd beginnen met hun belastingaangifte. In het weekend zijn ze helemaal niet bereikbaar.
Mijn enige contact met de Belastingtelefoon ging over middelling. De site van de belastingdienst geeft daarvoor instructies en twee eerdere verzoeken om middelling waren zo probleemloos verlopen. Dit keer betrof het een periode waarin ik AOW-gerechtigd werd en daarvóór geen inkomsten had genoten. Dan geldt een speciale berekeningsmethode. Die wees uit, dat ik meer belasting zou terugontvangen dan ik had betaald. Dat leek mij niet de bedoeling, dus gebeld met de Belastingtelefoon. Daar begreep men niets van de situatie en mijn bedenkingen en werd aangeraden om gewoon de instructies op de site te volgen.
Daarvan heb ik afgezien. Niet uit braafheid, maar omdat ik inkomsten uit belastinggeld dat ik zelf nooit heb betaald oneigenlijk gebruik vind en ik evt. kritiek op de besteding van ons belastinggeld onbezwaard wil kunnen uiten. Bovendien had ik een uitstekende ervaring met de omgekeerde belastingtelefoon. Een vroeger verzoek om middelling, waarbij de belastingteruggave een kleine financiële ramp kon voorkomen, werd voortvarend behandeld. Daags na de beschikking ontving ik een telefoontje van de belastingdienst: of ik het geld al had ontvangen. Zo kan het dus ook.
Reputatie 4
Badge +5
Op verzoek van een communitylid, die zijn naam niet geplaatst wil hebben, citeer/plaats ik deze reactie voor hem:

Dag,
eerst heeft mijn dochter als gastouder gewerkt, toed een tijd niet en daarna in loondienst. Mijn vraag was aan die telefoondienst hoe dat met de premie ZVW gaat omdat in het aangiftesysteem opeens werd gesteld dat ze in het buitenland zou hebben gewerkt. Daar moest naar worden gezocht ondanks mijn vraag om naar de 2e lijnshulp te worden doorgeschakeld. En jawel, ze kwamen er niet uit. Dan kan ik u naar de 2e lijnshulp doorzetten.Nou graag. Goh, ik kan de 2e lijnshulp niet bereiken. Ik zal dit aan hen doorgeven dan bellen ze uw dochter terug. Adres en nummer doorgegeven.
Belt de volgende middag een snurker van Belastingkantoor Amsterdam mij terug in plaats van mijn dochter. Lekker antwoord: "ach, u kunt de gegevens van de vooringevulde aangifte gewoon wijzigen hoor" Ik hoop dat u met dit antwoord verder kunt " Ja, daar ging de vraag nou net niet over. Het zijn klungels en het blijven klungels. Zolang er geen gekwalificeerd personeel aan de telefoon zit kun je deze instelling beter opheffen. Van binnen uit de opleiding voor deze mensen meegemaakt. Als je kunt schrijven en een pc kunt bediende kun je aan de slag met de stomme menu's en gebrekkige begeleiding.

Met een omweg, maar dank voor je melding in elk geval ! 😄
Wist het zelf al beter maar zocht bevestiging. NOT AVAILABLE! Er 'werken' daar mensen die minder dan ik snappen van bd en dát wil wat zeggen ...
Ik had moeite met het invullen van het formulier voor teruggave btw zonnepanelen. Het duurde even voor ik de juiste afdeling/persoon aan de telefoon had. Die heeft mij keurig en vriendelijk geholpen et het invullen van het formulier.
Het vervelende is dat regelmatig de verbinding verbroken wordt.
Je mag dan nog een keer later proberen terug te bellen.
Mijn gesprekken zijn meestal zakelijk.
Meestal heb ik vragen over wanneer iets is verwerkt of aanvraag inlog gegevens.
Of soms iets over een IB aangifte.
Meestal kom ik bij de juiste afdeling en krijg ik ook een goed antwoord.
Is ook niet zo moeilijk als je zelf de juiste informatie geeft.
Ze krijgen van mij een onvoldoende omdat ik vind dat het niet mag dat de verbinding verbroken wordt omdat de wachttijd te lang is.
Bereikbaarheid. Wat een drama. Ik probeer al vanaf 10 uur deze ochtend contact te krijgen met een medewerker van de belastingtelefoon. En tussendoor probeer ik mijn werk te doen. Dus als ik langer dan 11 minuten in de wacht sta moet ik vaak ophangen omdat ík dan weer door moet. Als ik al in de wacht kom he. Want nadat je door het keuze menu bent (wat ik nu al uit mijn hoofd ken), je bsn nummer hebt ingetoetst, etc. zelfs dán kun je nog horen dat iedereen in gesprek is en de verbinding wordt verbroken. Dit heb ik vandaag al zeker 7 x gehad. Maar inmiddels sta ik opnieuw in de wacht, 8 minuten, en hoop hartstochtelijk dat ik zo meteen dan ook een echt mens aan de lijn ga krijgen. Ik rond deze reactie aan jullie af als ik een gesprek met iemand van de belastingtelefoon heb gehad, kan ik meteen doorgeven hoe dat ging en hoe lang ik uiteindelijk heb moeten wachten.....12 min......18 min.....ik begin toch te twijfelen of er überhaupt wel een medewerker aan de lijn komt voor mij. ....... Ja! 19 minuten. En binnen 3 minuten mijn antwoord, naar tevredenheid door een vriendelijke medewerkster.

Reageer