poll

Wat is volgens jou de oplossing voor te veel betaalde spaartaks?

  • 8 June 2022
  • 79 reacties
  • 9750 Bekeken
Wat is volgens jou de oplossing voor te veel betaalde spaartaks?
Badge +8
  • Community Manager
  • 2161 reacties

De vermogensrendementsheffing in box 3, ook wel ‘spaartaks’ genoemd, is oneerlijk heeft de Hoge Raad bepaald. Het kabinet is nu aan zet: miljarden euro’s aan te veel geïnde belasting moeten terug naar de gedupeerde spaarders. Welke groep moet volgens jou compensatie krijgen?

Stem mee in de poll!
 

Er moet compensatie komen voor:


79 reacties

Reputatie 5
Badge +5

Ik vind als je 1.000.000,00 spaargeld kan sparen en je weet niet of je daar bezwaar, of belasting over moet betalen, 

of dat het onderwerp geld je niet interesseert hoef je van mij niet mee te liften op de “slimme” die wel op tijd bezwaar gemaakt hebben.

Onrechtvaardig? Och die 1,2% kom je dan ook wel overheen, want die 1.000.000,00 is er toch ook gekomen?

Wel gelijk je boekhouder of jou geld beheerder ontslaan.

De oplossing:

Iemand zoeken die je geld goed beheerd en op tijd bezwaar maakt.😩

 

 

Ten eerste door die niet “spaartaks” te gaan noemen! Dit is een ‘frame’ waardoor het lijkt alsof er honderdduizenden Nederlanders worden ‘beroofd’ van hun ‘zuurverdiende centjes’, terwijl het er om zou moeten gaan dat  grote vermogens voldoende belast worden (Zie Piketty. https://www.socialevraagstukken.nl/de-groeiende-ongelijkheid-vraagt-om-een-wereldwijde-belasting-op-vermogen/ )

Vragen op deze wijze stellen leidt de aandacht af van het werkelijke probleem, namelijk de groeiende ongelijkheid, en de slimme trucs die vermogenden toepassen om buiten schot te blijven (waar de zaak op deze manier framen er dus 1 van is)

Ze hebben de spaarders en de bezitters van een 2e huis en aandelen bezitters op 1 hoop gegooid.
Alleen de spaarders zijn werkelijk benadeeld.
Ze hadden eerder het stelsel aan moeten passen.

 

Reputatie 3
Badge

Een bepaalde groep uitsluiten van een regeling is discriminatie. Een regeling zou voor iedereen moeten gelden. De hogere inkomens betalen sowieso veel meer belasting, en dat vindt iedereen o.k. Meten met 2 maten is niet o.k.

Reputatie 3
Badge

Gewoon de werkelijk ontvangen rente bij je inkomen optellen, zoals dat eerder ook ging. Wat is het probleem?

Reputatie 3
Badge

veel spaarders hebben geen bezwaar gemaakt omdat de fiscus op hun kosten en met de duurste advocaten tot de hoogste rechter zullen gaan procederen, en denken daarom dat bezwaar maken geen zin heeft.

daarom moeten alle spaarders gecompenseerd worden

Reputatie 3
Badge

Het is nooit in mij opgekomen dat onze overheid mij zou bedonderen, helaas ben ik nu een illusie armer.  

Het is nooit in mij opgekomen dat onze overheid mij zou bedonderen, helaas ben ik nu een illusie armer.  

Bedonderen? Ze hebben ervoor gekozen met een fictief rendement te rekenen in plaats van mensen de inkomsten uit rendement op kapitaal gewoon op te laten geven en daar belasting over te heffen. Ze zijn op technische gronden teruggefloten maar het idee dat je belasting zou betalen op inkomsten uit vermogen is geen bedonderen, dat idee wordt maatschappelijk juist steeds breder gedragen. Aan de andere kant betaalt niemand 'graag' belasting dus mensen hebben bezwaar gemaakt en gewonnen, er is niemand bedonderd.

Het gat dat na terugbetalen van de vermogende mensen achterblijft in de begroting mag nu weer daar alle Nederlanders aangevuld worden. Het is maar wat je eerlijk noemt.

Het is nooit in mij opgekomen dat onze overheid mij zou bedonderen, helaas ben ik nu een illusie armer.  

Bedonderen? Ze hebben ervoor gekozen met een fictief rendement te rekenen in plaats van mensen de inkomsten uit rendement op kapitaal gewoon op te laten geven en daar belasting over te heffen. Ze zijn op technische gronden teruggefloten maar het idee dat je belasting zou betalen op inkomsten uit vermogen is geen bedonderen, dat idee wordt maatschappelijk juist steeds breder gedragen.

Dat laatste is prima, maar het punt in kwestie was nu juist dat die inkomsten er met een rentestand van nul in het geheel niet waren.

Het is nooit in mij opgekomen dat onze overheid mij zou bedonderen, helaas ben ik nu een illusie armer.  

Bedonderen? Ze hebben ervoor gekozen met een fictief rendement te rekenen in plaats van mensen de inkomsten uit rendement op kapitaal gewoon op te laten geven en daar belasting over te heffen. Ze zijn op technische gronden teruggefloten maar het idee dat je belasting zou betalen op inkomsten uit vermogen is geen bedonderen, dat idee wordt maatschappelijk juist steeds breder gedragen.

Dat laatste is prima, maar het punt in kwestie was nu juist dat die inkomsten er met een rentestand van nul in het geheel niet waren.

Precies, met het onderliggende idee, belasting op inkomsten uit kapitaal heffen, is niets mis, de uitvoering was, juist ook technisch, verkeerd.

Badge +1

Maak er een vermogensbelasting van en belast dus het vermogen per 1 januari. Desnoods, na een vrijstelling, progressief. Dan vervalt de hele discussie en alle kosten om het werkelijke rendement te belasten. Dat laatste zal in de praktijk nooit lukken. Want bij bijvoorbeeld alleen een papieren, nog niet gerealiseerd, rendement is er geen geld om de belasting te betalen. En wat doe je met een vermogen dat ‘in stenen’ zit? En wat bij een spaarproduct dat de rente over de hele looptijd vooraf uitbetaald. Dus je stort nu bijvoorbeeld 800 euro en over 10 jaar ontvang je 1.000 euro terug. Wanneer belast je die 200 euro rente?  Wat is het rendement van een vakantiehuis (dat je niet verhuurd)? Wat als het vakantiehuis in het buitenland staat en er met dat land een belastingverdrag is (ter voorkoming van dubbele belasting!). Nu betaal je daar mogelijk ook in Nederland (box 3) Inkomstenbelasting over omdat, bij de berekening, de vrijstelling (de belastingkorting) lager is dan de bijtelling. Kortom leuker kunnen we het niet maken maar laten we het dan wel makkelijker doen.

Reputatie 3
Badge

Belasting heffen is nodig en als burger moet je erop kunnen vertrouwen dat WETTEN GOED ZIJN. 

Waar blijven we anders ?

Ik vond het dus onnodig om tegen de cijfermatig kloppende aanslagen in beroep te gaan. Dat een andere groep dat WEL deed mag de anderen niet benadelen! 

Het GELIJKHEIDSBEGINSEL houdt in dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent …..!

Reputatie 2
Badge +1

Gevoelsmatig zou ik zeggen dat mensen die meer dan een ton bij elkaar wisten te sparen niet in aanmerking moeten komen. Aan de andere kant vind ik dat niet rechtvaardig. Een fout is een fout en als die hersteld wordt, moet dat voor elke gedupeerde gebeuren. En dus ook niet alleen voor degenen die zo slim waren bezwaar aan te tekenen. Wist eerlijk gezegd niet dat dat kon

Het moet in dit geval wel echt alleen maar gaan over spaargeld en ZEKER niet over geld verdiend met huisjesmelken; dat is gewoon inkomen en zou in box 1 moeten worden belast.

Reputatie 2
Badge +2

Het is me niet helemaal duidelijk of in de genoemde vermogens ook de waarde van de eigen woning is meegerekend die momenteel mee is gaan tellen en dus met de huidige huizenprijzen snel een groot bedrag oplevert, terwijl nogal wat mensen het niet-renderende vermogen op de bank nodig hebben als aanvulling op het pensioen en voor het onderhoud van deze woning. Er zou eens heel goed opnieuw naar ons belastingstelsel gekeken moeten worden om het eerlijker te maken. Er spelen echter zoveel belangen en dan is er ook nog een rol voor invloeden vanuit het buitenland. Het beste zou zijn als de hele wereld uitsluitend nog een fikse belasting gaat heffen op de grond(stoffen die de aarde te bieden heeft. Dan is daarmee de consumptie bij te sturen en dus de vervuiling van de aarde tegen te gaan. Maar ja, hoe doe je dat?????

Reputatie 1

Als kleine zelfstandige ervoor gekozen spaargeld te gebruiken om een pensioen in eigen beheer te hebben tussen 65 en 95 jaar. Reken dan maar uit hoe “rijk” je word als je 1.000.000 uitspreid over 30 jaar. Daar gaat nog wel inkomsten belasting en inflatie vanaf! Kom je ónder modaal uit. Kun je heus geen dure advocaat of accountants mee betalen.  Nooit gedacht dat de overheid zou denken dat je met dat spaargeld ging beleggen , lees gokken. 

Reputatie 2
Badge

Belastingdienst moet iedereen gelijk behandelen.

Dus nu Hoge Raad ze terecht heeft gewezen moeten ze ook iedereen compenseren en zich niet verschuilen achter formele regeltjes en alleen een kleine groep compenseren.

 

Als niet iedereen gecompenseerd wordt loopt vertrouwen in overheid voor de zoveelste keer ernstige schade op.

Ook creëer je hiermee een claimcultuur. Claimbureau´s schieten als paddenstoelen uit de grond en er zullen steeds meer schadeclaims tegen overheid worden ingediend, al was het maar om er voor te zorgen dat je bij een fout van de Belastingdienst geen compensatie mis loopt. Ongewenste situatie die Belastingdienst weer heel veel werk gaat opleveren wat ze helemaal niet aankunnen.

Bij niet compenseren van iedereen  wordt dit echter wel door Overheid zelf in de hand gewerkt.

Reputatie 2
Badge

De discussie kan kort zijn: de overheid heeft de wet overtreden en moet net zoals iedereen daarvoor boeten.

Iedereen die de dupe is van deze wetsovertreding moet volledig worden gecompenseerd inclusief het renteverlies en alle bijkomende kosten.

Oproep aan de consumentenbond hiervoor een collectieve rechtszaak tegen de overheid aan te spannen.

Indien (voor)financiering nodig is, kan dit door iedereen een bijdrage vooraf te laten storten.

We hebben het hier over een zeer grote groep benadeelden, dus een voorfinancering kan per deelnemer zeer beperkt blijven.

Deze voorfinanciering kan worden teruggevorderd als de overheid wordt veroordeeld, wat zeer aannemelijk is, omdat de wetsovertreding in feite al is bevestigd door de Hoge Raad.

En wat doen we als we verlies lijden op ons  "vermogen” ? Voorbeeld: € 10.000 belegd in aandelen, jaar later winst € 10.000 wordt belast. Weer een jaar later verlies € 20.000 en nu? Het enig redelijke lijkt mij belasting te heffen over het feitelijke vermogen waarbij zaken waarvan je het “vruchtgebruik” hebt niet meetellen of voor een verlaagd tarief, denk aan eigen huis, kunst enz.

Reputatie 7
Badge +8

Een onderwerp wat weer zeer actueel, is en waarbij iedereen dan wel velen het gelijk aan hun kant hebben. Ik heb ook niet geprotesteerd, maar ik heb de spaartaks altijd oneerlijk gevonden. Er moet uitgegaan worden van de werkelijkheid, de realiteit, en niet van veronderstellingen, fictieve rendementen enz.  Als wetten zijn overtreden, fouten zijn gemaakt enz. moeten die voor iedereen in orde worden gemaakt. Al zullen we het helaas allen weer betalen. Wat de belastingdienst betreft, hebben die zo zachtjes aan niet genoeg fouten gemaakt, waarom wordt daar niets aan gedaan.

Reputatie 1

Iedereen gelijk behandelen, geen klassenjustitie. 

Badge +1

Een onderwerp wat weer zeer actueel, is en waarbij iedereen dan wel velen het gelijk aan hun kant hebben. Ik heb ook niet geprotesteerd, maar ik heb de spaartaks altijd oneerlijk gevonden. Er moet uitgegaan worden van de werkelijkheid, de realiteit, en niet van veronderstellingen, fictieve rendementen enz.  Als wetten zijn overtreden, fouten zijn gemaakt enz. moeten die voor iedereen in orde worden gemaakt. Al zullen we het helaas allen weer betalen. Wat de belastingdienst betreft, hebben die zo zachtjes aan niet genoeg fouten gemaakt, waarom wordt daar niets aan gedaan.

De werkelijkheid belasten is erg duur en roept veel discussies op. Mag je de kosten (adviseurs, abonnementen, tijdschriften, enz.) om dat rendement te halen dan ook aftrekken? Bij een negatieve rente moet de overheid dan 'belasting’ gaan uitbetalen? De overheid heft belasting om dat zij dat geld (elk jaar weer opnieuw) nodig hebben. Dus zo min mogelijk schommelingen. Zij hebben als het slecht gaat juist meer geld nodig maar dan is het rendement bij mensen ook minder en wordt er dus minder belasting betaald. Dat zal de overheid niet accepteren. De enige werkelijkheid is het vermogen per 1 januari (en dat zal ook schommelen).

Gelijke monniken, gelijke kappen. Mensen met meer vermogen kunnen namelijk heel goed ondernemers/zzp’ers zijn die een deel van hun zuurverdiende centjes op een spaarrekening hebben gezet om in hun eigen pensioen te voorzien en als bijv. een ‘verzekering’ voor als er -tijdelijk- geen of minder inkomen is. Het is gewoon zot dat onze regering uitgaat van een standaard rendement. Wanneer wordt dat hele achterlijke belastingstelsel van ons nou een echt goed onder handen genomen?

Reputatie 1

ik lees vele reacties die niet gebaseerd zijn op de feiten.

Nederland (staatssecretaris Vermeend) het boxenstelsel ingevoerd. Box 3 werd ingevoerd als een soort inkomstenbelasting over vermogen, terwijl een vermogensbelasting werd afgeschaft. De heffing werd gebaseerd op een fictief rendement van 4% (het tarief was 30%. Destijds was de rente ruim 7% . Niemand had bezwaar tegen eendergelijke heffing en de overheid was verzekerd van een stabiele inkomensstroom. na enkele jaren gingen de rente steeds verder omlaag. Om de inkomensstroom voor de overheid uit Box 3 te redden werd het systeem aangepast en het fictief rendement gebaseers op een mix van rente en beleggingsrendement. Hoe hoger het vermogen des te hoger het fisctief rendement. Voor mensen met een hoog vermogen die niet belegde was dit nu niet een bepaald gunstige heffing en de heffing kwaam daardoor in botsing met het EVRM verdrag (kortweg een overheid mag geen heffing opleggen dat leidt tot onteigening van vermogen). De Hoge Raad kon op eenzeker moment niets anders doen dan vaststellen dat deheffing van Box 3 in strijd is met dit verdrag en derhalve onrechtmatig. 

Het lijkt mij logisch dat alleen het spaargeld op een spaarbank bekeken wordt en waar dan onterecht heffing over geheven is Dus de geheven belasting minus het verkregen rendement op spaarrekeningen (wat de laatste 2 jaar 0 tot 0,2% is geweest)

Vermogen in aandelen en 2e woning moet daar niet in meegerekend worden,dat is mijn inziens beleggers risico en zo blijft compensatie betaalbaar

Ed Dahmes

 

 

Belachelijk vind ik het bezwaar…..toen de rente wel 8% was hoorde je niemand er over.

 

Reageer