Wat verwacht jij van de Belastingtelefoon?


Reputatie 1
Badge +1
De staatssecretaris van Financiën vond de vragen die de Consumentenbond stelde aan de BelastingTelefoon te moeilijk. Wij vinden dat Wiebes de problemen van de Belastingtelefoon te gemakkelijk wegwuift en hij het zich meer aan zou moeten trekken. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/17/antwoorden-op-kamervragen-over-onvoldoende-belastingtelefoon ziet het anders.

18 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Ach , dat doen politici toch allemaal ? Kritiek wordt weg gewuifd en de feiten worden afgezwakt , verdraaid of ontkend. Alleen als iets ze wel goed uitkomt , DAN krijgen we gelijk. Het is al vele jaren steeds weer in het nieuws , dat de belastingtelefoon onbetrouwbaar is. Wat hebben we er dan aan? En het allerergste vind ik dat wij als belastingbetaler verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk ernstige gevolgen van die foute antwoorden. Dat vind ik een onrechtmatige daad.
In de loop der jaren begin ik ter ervaren dat alle overheden er op uit zijn heel weinig service te verlenen altijd denken dat ze gelijk hebben zeeeer summiere antwoorden op je vragen geven ,onvolledige antwoorden geven en je van het kastje naar de muur sturen. Daarbij is de totale belastingdruk, denk aan overheid , provincie ,gemeente alles opgeteld alleen maar toegenomen.

Heb inmiddels geen goed woord meer over voor die lui die van mijn belastinggeld betaald worden.
Badge +1
Ik wilde mijn BTW-opgave doen op de site. Bleek het menu verdwenen te zijn. De Belastingtelefoon kon me niet helpen. Mijn boekhouder kon me niet helpen. Ik diende een mondelinge klacht in. Twee dagen later bleek ik een nieuw wachtwoord nodig te hebben - dat (heel onlogisch) aan minder strenge eisen moest voldoen dan mijn DigiD-wachtwoord. Maar goed: er werd dus aan de site gesleuteld - op het drukste moment van het jaar... Net op tijd kon ik mijn opgave alsnog doen. Maar de code van de site barst (nog) van de fouten. Ik ga hen nu een brief sturen waarin ik alle fouten die ik gevonden heb, zal opsommen. Hopelijk is het dan volgend jaar opgelost.
Reputatie 7
Badge +5
Asha,

Zomaar een vraagje tussendoor. Lees jij je eigen inbox wel eens?
De Belastingtelefoon dient alle feitelijke vragen die een rechtstreeks gevolg zijn van de vragen die bij de aangifte worden gesteld te kunnen beantwoorden. Vragen die betrekking hebben op de persoonlijke situatie met een advieskarakter(wat zou k het beste kunnen doen in deze situatie/in mijn geval) lenen zich niet voor beantwoording door de belastingtelefoon. . Daarvoor zijn allerlei hulpen bij de aangifte, adviseurs en een bureau in Panama (?!) beter geschikt.

Evert Wasch, Nijmegen
Van een voorlichtingsorgaan van de overheid verwacht ik juiste en duidelijke antwoorden op mijn vragen, die door diezelfde overheid opgeroepen zijn geworden door ingewikkeldheid/onduidelijkheid van hun eigen teksten. De overheid waarschuwt ons bovendien voor hun eigen voorlichtingsdienst, want: "... de antwoorden van de belastingtelefoon zijn niet maatgevend, u kunt zich hierop dus niet beroepen ..." Hoezo "Voorlichtingsdienst"??? Het is dus volkomen zinloos de Belastingtelefoon te bellen!!!
Reputatie 7
Badge +5
Welkom bij de overheid anno 2016!!!Van een voorlichtingsorgaan van de overheid verwacht ik juiste en duidelijke antwoorden op mijn vragen, die door diezelfde overheid opgeroepen zijn geworden door ingewikkeldheid/onduidelijkheid van hun eigen teksten. De overheid waarschuwt ons bovendien voor hun eigen voorlichtingsdienst, want: "... de antwoorden van de belastingtelefoon zijn niet maatgevend, u kunt zich hierop dus niet beroepen ..." Hoezo "Voorlichtingsdienst"??? Het is dus volkomen zinloos de Belastingtelefoon te bellen!!!

Geplaatst door Pensionado op Apr 11, 2016.
Welkom bij de overheid anno 2016!!!Van een voorlichtingsorgaan van de overheid verwacht ik juiste en duidelijke antwoorden op mijn vragen, die door diezelfde overheid opgeroepen zijn geworden door ingewikkeldheid/onduidelijkheid van hun eigen teksten. De overheid waarschuwt ons bovendien voor hun eigen voorlichtingsdienst, want: "... de antwoorden van de belastingtelefoon zijn niet maatgevend, u kunt zich hierop dus niet beroepen ..." Hoezo "Voorlichtingsdienst"??? Het is dus volkomen zinloos de Belastingtelefoon te bellen!!!

Geplaatst door Pensionado op Apr 11, 2016.
Geplaatst door F. den Oudsten op Apr 11, 2016.
Reputatie 1
Badge +1
De belastingtelefoon zou toch gewoon verantwoordelijk moeten zijn voor hun antwoorden. Je vraagt daarmee toch dingen na bij de belastingdienst? Het vervelende is dat ze niet altijd aangeven dat ze iets niet of niet zeker weten. Het zou al een hele verbetering zijn als ze bij een lastige vraag, waarvan ze het antwoord niet zeker weten, aangeven dat ze het niet of niet zeker weten. En daarbij dan ook aangeven dat je de betreffende vraag beter (schriftelijk) aan de inspecteur kunt voorleggen + adres van de inspecteur.

Mijn ervaring is overigens dat wanneer de inspecteur niet antwoordt (let wel op dat je de vraag tijdig en desnoods per aangetekende post verstuurt), je de aangifte niet hoeft op te sturen. Ik had dat eens bij de hand en kreeg iemand aan de deur omdat ik geen aangifte had gedaan. Toen kon ik gedocumenteerd aantonen dat ik een essentiële vraag had gesteld en dat de inspecteur daarop (nog) niet had geantwoord. De betreffende man was tevreden met mijn antwoord en vertrok. Aan de deur kon hij me nog wel vertellen dat hij een dwangbevel in zijn tas had. Had ik de boel dus verzaakt....
Reputatie 7
Badge +5
Wettelijk gezien is De Belastingdienst ook gewoon aansprakelijk voor de consequenties van ONjuist gegeven antwoorden indien en voor zo ver die consequenties ook causaal aan het antwoord van de Belastingdienst toegeschreven kunnen worden oftewel, nog anders gezegd, indien de consequenties het redelijkerwijs te verwachten gevolg zijn van die ONjuiste antwoorden. De Rechter heeft hier natuurlijk het laatste woord over indien partijen er onderling niet uitkomen. Dit heet een Onrechtmatige overheidsdaad, onder andere vastgelegd in de artikelen 6:162, 6:170, 6:171 en 6:76 BW.

Een ander punt is het bewijsrecht. Als de Belastingdienst ontkent dat een bepaald (onjuist) antwoord gegeven is zul je je stelling moeten bewijzen. Zo niet dan heb je een bewijsprobleem. Vandaar dat De Belastingdienst ook rustig een stel schoolverlaters of uitzendkrachten achter de telefoon plaats kunnen laten nemen voorzien van een paar stencils met standaardantwoorden. Als die een onjuist antwoord geven is er nog niets aan de hand. Je ontkent het als Belastingdienst dan gewoon of stelt dat je ten alle tijde zelf verantwoordelijk blijft. Iets dergelijks heb ik zelf ook meegemaakt, niet bij de Belastingdienst maar bij de Gemeente.

Tot slot: De Belastingdienst zelf is natuurlijk de laatste instantie aan wie je je fiscale vragen zou moeten voorleggen. Regelmatig onderzoek door de Consumentenbond heeft niet alleen aangetoond dat dat geen enkel nut heeft maar zelfs gevaarlijk is, niet alleen omdat ze slecht scoren, maar ook omdat het allemaal een super hoog WC-eendgehalte heeft.

Ik erger me mateloos aan deze overheid waaronder de super hoge belastingdruk. Gisteren weer een voorbeeld uit velen(!) hoe er met mijn belastinggeld en premies wordt omgesprongen. De meest ridicule belastingsoorten zie je tegenwoordig voorbij komen en het is allemaal niet misselijk wat men doet. Tweederde deel van de benzineprijs is accijns en 75% van de prijs van mijn pakkie shag ook, en dat allemaal om dit soort ONzin te kunnen blijven bekostigen.

Voor wat betreft het voorbeeld zelf: ik heb geen hoge schoolopleiding doorlopen maar zelfs met mijn 2 zwemdiploma’s voel ik aan dat dit soort belangenverstrengeling met publiek geld niet kan. Maar onze overheid met 6000 jaar universiteit laat het gewoon gebeuren waardoor er een paar onderzoeksjournalisten aan te pas moeten komen om dit soort ongein aan het licht te brengen.

Om te kokken ………..
Ik vind het schandalig dat de belastingtelefoon onjuiste of onvolledige antwoorden geeft. Volgens mij is de medewerker onvoldoende opgeleid en kunnen ze straffeloos de burger verkeerde informatie geven. Maar de man of vrouw die een fout maakt in zijn aangifte wordt dat wel aangerekend, vaak vergezeld door een boete. Hoeveel jaren moet het nog duren voordat we onze overheid kunnen vertrouwen?
Reputatie 7
Badge +5
Ik ben het met je eens maar je stelt de verkeerde vraag. De juiste vraag is niet hoeveel jaar het nog moet duren voordat we onze overheid kunnen vertrouwen maar hoeveel jaar het geleden is dat we een overheid hadden die we konden vertrouwen? Je komt dan waarschijnlijk ergens uit halverwege de vorige eeuw. Na 'Drees' is het geleidelijk bergafwaarts gegaan en het absolute dieptepunt lijkt nu bereikt te zijn.

En die belastingtelefoon ....... och, je kunt het de meisjes en jongetjes die daar zitten nauwelijks kwalijk nemen. Die worden daar ook maar neergeplempt. Mijn advies, koop eens een belastinggids of neem een abonnement op een blad die financiële (waaronder fiscale) zaken behandelt. Daar word je wijzer van als van de belastingtelefoon.Ik vind het schandalig dat de belastingtelefoon onjuiste of onvolledige antwoorden geeft. Volgens mij is de medewerker onvoldoende opgeleid en kunnen ze straffeloos de burger verkeerde informatie geven. Maar de man of vrouw die een fout maakt in zijn aangifte wordt dat wel aangerekend, vaak vergezeld door een boete. Hoeveel jaren moet het nog duren voordat we onze overheid kunnen vertrouwen?

Geplaatst door R.S. de Haas op Apr 16, 2016.
Goedemorgen iedereen,

Ik ben een voormalige Belastingtelefoon medewerker. Ik heb er 3 jaar gewerkt en heb alle vragen beantwoord aan de telefoon. Ik heb alle opleidingen genoten en had een hoge score van juist gegeven antwoorden. (jaarpercentage 95%)

Het probleem zijn niet de medewerkers zelf die niet goed zijn opgeleid. De opleidingen op zich zijn goed en duidelijk uitgelegd. De systemen die gebruikt worden zijn voor zover duidelijk maar ook enorm veel.

Het probleem is het beleid en de leidinggevenden bij de Belastingdienst, de werkdruk, de non-communicatie tussen de afdelingen, praktisch geen doorgroeimogelijkheden en uitzendkrachten hebben het heel moeilijk om in vaste dienst te kunnen komen. (na momenteel maximaal 5,5 jaar in dienst gewoon eruit)

Vele van mijn Collega´s komen ook niet echt gemotiveerd naar het werk. Er zijn teveel regeltjes, men krijgt geen tijd om de klanten rustig te helpen (maximaal 6 minuten per klant), en Targets moeten behaald worden. Hetzelfde betreft ook b.v. de pauzetijden. Alle maximaal 2 uur moet men 10 minuten pauze houden, maar is men maar 1 minuut te laat terug hagelt het kritiek en men moet uitleggen waarom men te laat is. Hetzelfde als men naar de WC moet. Maximaal 15 minuten per dag (bij 8 uren dienst) mag men niet beschikbaar zijn, een nawerktijd na het gesprek met de Klant duurt ook maar 10 seconden. We spreken maar even niet over de betaling want deze is gewoonweg veel te laag voor deze werkzaamheden.

Ik kan jullie allemaal maar 1 tip geven: trek een Belastingconsulent ten rade als men vragen heeft en is er iets niet logisch met aanslagen of dergelijks dien schriftelijk bezwaar in met uitstel van betaling. Een brief naar de inspecteur duurt ook lang tot men een antwoord krijgt. De Belastingdienst spreekt hier van 8 weken.

Mvg

[h4]Piet Anonym[/h4]
Reputatie 7
Badge +6
Bedankt Piet ,voor dit kijkje achter de schermen. Het verklaart een en ander al kijk ik er niet van op. Bij veel particuliere bedrijven is het geen haar beter . Het staat of valt met de persoon die we als consument aan de lijn krijgen en hoe het intern verder geregeld is. We moeten gewoon er op kunnen vertrouwen dat de antwoorden die we krijgen kloppen.Daarbij vind ik een score van 95 % zeer aanvaardbaar omdat niemand perfect is en de gestelde vragen doorgaans moeilijk zijn. Was het maar zo dat iedereen op dat percentage zat .De gevolgen van foute antwoorden kunnen ernstig uitpakken en de belastingdienst trekt zich er niks van aan als ze zelf de veroorzaker zijn . Dan heeft bellen eigenlijk geen nut meer en kunnen ze die service wel afschaffen.
Reputatie 1
Badge +1


Een ander punt is het bewijsrecht. Als de Belastingdienst ontkent dat een bepaald (onjuist) antwoord gegeven is zul je je stelling moeten bewijzen. Zo niet dan heb je een bewijsprobleem.

Geplaatst door F. den Oudsten op Apr 12, 2016.


Wat de bewijslast betreft: als ik me niet vergis is het tegenwoordig toegestaan om een telefoongesprek op te nemen. Wat NIET mag, is die opname openbaar maken of aan anderen ter beschikking stellen. Maar gebruiken om het eigen geheugen te ondersteunen en naar buiten toe louter als bewijsvoering gebruiken tegenover de gesprekspartner kan niet verboden worden. De inhoud is immers bekend bij beide gesprekspartners en wordt dus niet aan een derde bekendgemaakt. Het privacy-argument is daarom niet van toepassing.
Reputatie 7
Badge +5
Een ander punt is het bewijsrecht. Als de Belastingdienst ontkent dat een bepaald (onjuist) antwoord gegeven is zul je je stelling moeten bewijzen. Zo niet dan heb je een bewijsprobleem.

Geplaatst door F. den Oudsten op Apr 12, 2016.


Wat de bewijslast betreft: als ik me niet vergis is het tegenwoordig toegestaan om een telefoongesprek op te nemen. Wat NIET mag, is die opname openbaar maken of aan anderen ter beschikking stellen. Maar gebruiken om het eigen geheugen te ondersteunen en naar buiten toe louter als bewijsvoering gebruiken tegenover de gesprekspartner kan niet verboden worden. De inhoud is immers bekend bij beide gesprekspartners en wordt dus niet aan een derde bekendgemaakt. Het privacy-argument is daarom niet van toepassing.

Geplaatst door Philippe Chabot op Okt 19, 2016.


Ik ben het helemaal met je eens. Ik wou dat ik die tegenwoordigheid van geest toen had gehad met mijn probleem met de Gemeente, maar helaas, ik kon hun foute antwoord toen niet bewijzen.
Badge +1
Een ander punt is het bewijsrecht. Als de Belastingdienst ontkent dat een bepaald (onjuist) antwoord gegeven is zul je je stelling moeten bewijzen. Zo niet dan heb je een bewijsprobleem.

Geplaatst door F. den Oudsten op Apr 12, 2016.


Wat de bewijslast betreft: als ik me niet vergis is het tegenwoordig toegestaan om een telefoongesprek op te nemen. Wat NIET mag, is die opname openbaar maken of aan anderen ter beschikking stellen. Maar gebruiken om het eigen geheugen te ondersteunen en naar buiten toe louter als bewijsvoering gebruiken tegenover de gesprekspartner kan niet verboden worden. De inhoud is immers bekend bij beide gesprekspartners en wordt dus niet aan een derde bekendgemaakt. Het privacy-argument is daarom niet van toepassing.

Geplaatst door Philippe Chabot op Okt 19, 2016.
Bij mijn weten mag je een tel.gesprek opnemen als één van de partijen (bijv.: jij) weet dat het opgenomen wordt.

Een andere manier is: aantekeningen maken en na afloop de andere partij een weergave van het gesprek sturen. Als ze dan niet alles ontkennen, gaan ze akkoord en heb je je bewijs.

Vertrouw nooit alleen op wat de Belastingdienst zegt. Die waren het ooit eens met mijn accountant: "BTW cumuleert". Uit hun eigen folders bleek het tegendeel. Toen kreeg ik excuses én mijn BTW terug. M.a.w.: ze kennen hun eigen folders niet eens! Die accountant ook meteen de deur uitgedaan, overigens.
Reputatie 7
Badge +5
Bij de Belastingdienst dan wel overige overheid cumuleren wel meer dingen zoals bijvoorbeeld BTW op accijnzen. Of administratiekosten op bekeuringen alsof de bekeurde geen administratiekosten kan hebben vooral als hij in bezwaar gaat. En als je dan alleen de bekeuring en niet de administratiekosten betaalt verrekenen ze dat betaalde bedrag eerst met de administratiekosten zodat er dan automatisch een nog niet betaald bekeuringsbedrag over blijft dat toevallig net zo hoog is als de administratiekosten.

Dat laatste is overigens heel raar omdat in het civiele recht de brandweer niet zijn kosten kan verhalen op de veroorzaker van het evenement waarvoor zij zijn uitgerukt met als hoofdargument dat daar voor al belasting is betaald. Op de een of andere rare manier vindt het CJIB echter dat dergerlijke Rechterlijke uitspraken niet voor hen gelden.

Reageer