Consumentenbond.nl

Wat vind jij van het verdwijnen van de blauwe envelop?

  • 26 oktober 2015
  • 79 reacties
  • 1079 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
De bushokjes hangen vol met posters dat de blauwe envelop verdwijnt. Dat lijkt misschien goed nieuws, maar het houdt in dat iedereen wordt verplicht digitaal te communiceren met de Belastingdienst. Niet alleen de papieren aangifte, maar ook brieven van de fiscus gaan de komende jaren verdwijnen. Je krijgt alleen nog digitale post. De fiscus maakt geen uitzonderingen voor ouderen, maar geeft aan ondersteuning te gaan bieden. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat een gemachtigde (familielid, intermediair) jouw digitale berichten kan bekijken.

De Consumentenbond vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan de huidige maatschappij. Dus ook degenen die (nog) niet digitaal zaken kunnen of willen doen. Wat vind jij van deze modernisering (lees: bezuiniging) van de fiscus?

79 reacties

Dat lijkt mij een logische stap. Ik zou alleen niet weten waarom je dat zo breed uit zou meten tenzij je nu juist graag een hele discussie wil. Ik vraag me overigens af wie er op tachtigjarige leeftijd nog post van de belastingdienst krijgt én dan niet met een computer overweg kan maar dan ook niet iemand inhuurt om zijn belastingen te regelen. Ik ben nog geen tachtig maar ik vind het een rare combi.
Iedereen moet mee kunnen doen dus zou de belastingdienst rekening moeten houden met mensen die zich niet op de digitale snelweg begeven. ik sta verbaasd, hoeveel dat er nog zijn.

zelfs 60-ers. zij gaan steeds meer de boot missen. eigenlijk zouden zij een prikkel moeten krijgen om wel in beweging te komen om dit manco te verhelpen. misschien laten betalen om digitaal in te vullen? zodat zij alsnog een computercursus gaan volgen bij de bibliotheken en stichtingen voor ouderen. de overheid kent hen dus, die zou daarin een rol kunnen spelen

en dan heb ik het niet over de 90 of 100 jarigen, voor hen zou de belastingdienst een uitzondering moeten blijven maken.
Reputatie 1
Helemaal niet mee eens! Iedereen wordt tegenwoordig GEDWONGEN om allerlei zaken met een pasje of computer te regelen, terwijl ook steeds blijkt dat de veiligheid en privacy veel te wensen over laat. Je hebt zelf geen enkele zeggenschap meer hoe je je zaken wil regelen. Kun je wel een kennis laten helpen, maar ook daar blijkt dat er veel misbruik gemaakt wordt van vertrouwen. Dat zie je zelfs bij regelmaat bij medewerkers van thuiszorg en mantelzorgers. In relationele sfeer is het al niet anders. De meeste aanrandingen en zedendelicten gebeuren door bekenden. Hoe kun je als oudere of als digibeet daar weerstand aan bieden? Gewoon je boontjes doppen zoals je dat het liefst doet en vertrouwt vindt. Dan voel je je sterk! Is het niet juist één van de twee huidige regeringspartijen die het altijd maar heeft over zelfredzaamheid en iedereen zijn eigen broek ophouden? Daar past dwang niet bij! Vrijheid blijheid toch? Of toch niet?

Big brother is watching you, maar als je zijn/haar aandacht of hulp nodig hebt sta je in de kou!
Daar ben ik falicant tegen.
Ik ben hier absoluut op tegen. Als ICT'er weet ik maar al te goed dat digitaal opgeslagen gegevens intrinsiek onbetrouwbaar zijn. Fouten in software, bij invoering van data, bij het koppelen van meerdere databronnen, de toeganscontrole en bij het uitlezen zijn altijd aanwezig. Elke database is te hacken. Probleem in de relatie overheid burger, hier is de laatste per definitie de ondergeschikte. De overheid maakt geen fout en de bewijslast ligt bij fiscale zaken bij de burger. Het is voor deze burger totaal onmogelijk in een, door de overheid gecontroleerd, digitaal systeem fouten te vinden en te bewijzen; dit is vele malen gemakkelijker bij een papieren systeem waar gewerkt wordt met feitelijke, tastbare bewijzen. Er zijn nog steeds veel mensen die met de digitalisering niet kunnen omgaan. Dit zal afnemen, maar altijd blijven bestaan. Een kind van een dementeren oudere zal de blauwe envelop wel zien, maar heeft geen toegang tot diens e-mail account. De overheid dwingt mensen extra kosten te maken - pc en Internet - maar geet hiervoor geen aftrekmogelijkheid. Voor mensen met een minimum inkomen zijn dit hoge kosten. Dit is voor mij een voorbeeld dat de overheid er niet is voor de burger, maar alleen oog heeft voor kostenreductie.
Ik heb 40 jaar in de ICT gewerkt tot aan mijn pensionering. Maar toch kan ik deze ondoordachte actie van de belastingdienst niet volgen. Er zijn nog heel veel mensen, die niet kunnen of durven werken met computers. Deze mensen zullen door dit plan zonder twijfel in de problemen komen. En het rotsmoesje van andere machtigen om je post te kunnen lezen is helemaal uit den boze. De dienst heeft zeker nog nooit van eenzame ouderen gehoord, zonder familie of erg getroebleerd met de familie. Wie moeten die dan machtigen, ze weten vaak niet eens wat ze hiermee vrijgeven. Ik denk dat de oost-europeanen al een masterplan hebben klaarliggen, om al deze mensen straks met mooie praatjes de vernieling in te helpen. Kortom een slecht en niet doordacht plan.
Als bezuinigingsmaatregel lijkt mij dit zeker een goede actie. Ik begrijp dat er waarschijnlijk mensen zijn die de boot missen. Ik vraag me af hoeveel mensen dat zijn want konden ze al wel zelfstandig met de inhoud van de blauwe enveloppen overweg dan?
TEGEN!!!!
Hoe bestaat het dat de overheid reclame maakt voor vermindering van service aan de burger. Dat geeft bevestiging van het gevoel dat de ambtenarij het contact met de maatschappij volkomen kwijt is.
Tegen; digitale dwingelandij
Ik ben tegen. Ik vind dat mensen een keuze moeten kunnen maken. Dit kan met een extra vraag op het aangiftebiljet : "wilt u in de toekomst berichtgeving a) digitaal of b) per post". Ik ben een grote fan van internet, maar er zijn en blijven zaken die ik liever per post ontvang. Communicatie met de belastingdienst is nu al lastig, ik wil er niet over nadenken wat het wordt als alles digitaal wordt.
Reputatie 7
Badge +5

Volgens mij wordt deze discussie ook al gevoerd op een ander draadje en wel hier. Vraag aan de moderator, waarom twee discussies over hetzelfde onderwerp voeren?

Mijn reactie aldaar plak ik hieronder. Ter aanvulling: Het is behoorlijk irritant als een instantie, die zelf keer op keer in de fout is gegaan met ICT-projecten, nu van de belastingbetaler zou gaan verlangen dat iedereen (inclusief 100-jarigen) binnenkort digitaal up to date moet zijn. Dat wij bijvoorbeeld de digitale aangifte in 2015 mochten uitstellen tot 1 mei of dat we alsnog Algemene Heffingskorting mochten bijbetalen komt niet omdat de Belastingdienst het digitaal zo goed voor elkaar had. Sterker nog, het is de arrogantie ten top. Nog anders gezegd: onze fiscale denktankambtenaren dachten even niet zo goed na. Overigens Belastingdienst, even aannemende dat jullie zelf ook meelezen: wanneer komen de digitale versies van het P- en F-formulier ook al weer uit? Desondanks zie ik het toch niet zo somber in en ik blijf zodoende bij mijn mening hieronder. Het besef dat ze dit eigenlijk niet kunnen maken, zo dat al niet al aanwezig is, zal uiteindelijk dan toch wel komen maar net als met de Algemene Heffingskorting waarschijnlijk of mogelijk dan te laat. Vraagje desondanks: Kunnen jullie misschien nu alvast nog een blik denktankambtenaren open trekken? Het komt anders wederom zo dom over als jullie daar weer halverwege volgend jaar pas achter komen dat dit toch echt niet kan.

Mijn reactie op het andere draadje:

'Ik vind dat we dit eerst goed moeten lezen. Er staat dat men steeds meer post digitaal gaat versturen en dat de blauwe envelop stap voor stap verdwijnt. En dat men dat promoot onder de titel 'Vaarwel blauwe envelop' zie ik meer als een soort promotiecampagne om ons daar al vast aan te laten wennen, dan iets dat rigoureus binnen een paar jaar wordt doorgevoerd. Een beetje als: 'Wij van WC-eend adviseren WC-eend'. Ik heb geen hoge pet op van alles wat overheid is maar zo dom zijn ze natuurlijk nu ook weer niet. Bovendien hebben we daar de Consumentenbond, De Nationale Ombudsman en ook Politieke Partijen voor om de Belastingdienst in het gareel te houden indien mocht blijken dat ze inderdaad toch dommer blijken te zijn dan dat ik ze nu inschat. Last but not least zou je bij de term 'Wij gaan' kunnen bedenken dat ze dit zelf verzinnen. Maar niet de belastingdienst bepaalt maar de Politiek. De Belastingdienst voert alleen uit. Je zou het nog sterker kunnen stellen. Wij als Kiezers kiezen onze Volksvertegenwoordigers waaruit de Regering wordt gevormd en dus sturen wij als Kiezer de Belastingdienst indirect zelf aan. Dat sommige, zich zelf geweldig vindende, ambtenaren dit niet graag horen moge zo zijn maar zo is het wel natuurlijk. Maar draai de zaak nu eens om. Stel dat de Belastingdienst over 10 jaar nog steeds enveloppen verstuurt hoe zouden wij dan reageren? 'Kom op jongens, beetje meegaan met de tijd. Wij zijn inmiddels de 21e eeuw binnen gegaan, wanneer volgen jullie? En gooi Windows XP nu maar eens een keer op de schroothoop.' Er breekt binnenkort een tijd aan waarin de Jeugd helemaal niet meer weet wat een envelop is. Die moeten dan naar het museum om te leren wat enveloppen en postzegels ook al weer waren. Dus geen paniek. De digitale belastingaangifte kon je in het verleden ook al doen op een Floppy maar de papieren aangifte is er nu ook nog steeds. Nog sterker, van het zogenaamde F-formulier is zelfs nog niet eens een digitale versie.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/hoe_werkt_inkomstenbelasting/aangifte_doen/aangifte_doen_voor_een_overledene/aangifte_inkomstenbelasting/aangifte_inkomstenbelasting_voor_overledene

Nog sterker, ook van het P-formulier is nog geen digitale versie. Toen ik aangifte moest doen over het laatste fiscale jaar van mijn overleden vader heb ik geweigerd om dat P-formulier in te vullen, ik heb dat toen gewoon digitaal gedaan met een gewone digitale aangifte en dat is toen zonder problemen geaccepteerd. Bij dat F-formulier kwam ik er niet onderuit om dat schriftelijk te doen om de simpele reden dat er geen digitale versie is.

En dat het ook een bezuiniging behelst, ja natuurlijk, maar dat zie ik liever dan het Fyra-dossier waar bij men weer sloten belastinggeld over de balk heeft gegooid.

Ergo, volgens mij wordt de soep niet zo heet gegeten als de Belastingdienst het nu wenst op te dienen.'
 

Soms voegen we discussies samen, maar soms laten we threads over (bijna hetzelfde onderwerp) toch staan. Uiteraard houden we in de gaten hoe een discussie verloopt. En voegen we de discussies alsnog samen.
Dat de belasting ouderen in de kou laten staan vind ik ongehoord.

Ik ben 80 jaar en heb wel wat computer ervaring, maar schriftelijke aanmaningen zijn bij veel ouderen nog hard nodig, omdat zij afhankelijk zijn van anderen om hun belastingaangiften te verwerken.
Dit bericht is door de beheerders aangepast. Graag on-topic blijven ajb.
Zoals zo vaak bij de (semi-)overheid gaat het hier niet om het gemak van de klant, maar dat van de dienst die dit soort dingen (zie: Ov-kaart) bedenkt.

Hoe ging het nog maar met automatisch betalen, indertijd? Sommige bedrijven, die het wilden invoeren, beloonden de klant met korting als hij/zij ertoe overging, andere brachten extra kosten in rekening voor wie niet overstapte (straf, dus). En wat werkte het best en gaf de minste klachten? - precies! De fiscus doet geen van beide en laat zo duidelijk zien maling te hebben aan welke klant ook.

En, laten we wel zijn, ze hebben die macht...en dan gebruik je die...toch?? Petje af hoor!

L.Zuidhof
NIET DOEN! Van alle overheidszaken die ons aangaan zijn er meer en minder belangrijke. Als het DE aangifte inkomstenbelasting betreft, dan is dit zeer belangrijk voor iedereen vanwege de financiële gevolgen. Laat de blauwe envelop maar gewoon via de post bezorgen, dan weet iedereen dat deze ontvangen wordt. Bij het digitaal verzenden kan het zomaar gebeuren dat deze per ongeluk met vele andere berichten (reclames, nieuwsbrieven enz.) in de prullenbak terecht komt zonder dat dit opgemerkt wordt. Dit geldt ook voor de verzekeringspolissen, energienota's, groene verzekeringskaarten enz., vandaar dat ik deze ALTIJD per post wil ontvangen.

Eigenlijk is er geen goede reden voor zo'n verandering anders dan het EIGEN belang van de afzender, de Belastingdienst in dit geval. Papier besparing valt in het niet in vergelijking wat er allemaal aan reclames, ongevraagde aanbiedingen enz. in de bus valt. Dus denk eens wat meer aan de burger om de echt belangrijke zaken gewoon per post te verzenden. Dat is in het BELANG van ons allemaal en...voorkomt fouten, discussies, lange telefoongesprekken over "welles-nietes" zaken.

Dus NIET doen, houd het SIMPEL, toch?

E. Gritters
Reputatie 2
Badge +1
De Belastingdienst is samen met andere Overheidsdiensten één van de organisaties waarbij miljoenen euro's weggegooid worden door mis-ICT-management. Dat stemt mij somber, dit zou ook wel eens zo'n mislukking kunnen worden.

Dan heb ik nog een probleem. Wat er tegenwoordig allemaal kan via het WEB is leuk, maar wie draagt de risico's? Ik herinner me nog goed toen DigiD er pas was, oei-oei wat ging er allemaal fout. En wat was het makkelijk om met de codes van de buren of je partner iets te verzenden of in te vullen. Ja, dat waren nog eens tijden. En houd me te goede: Ik had gebeld naar de belastingtelefoon om te vragen wat ik moest toen ik problemen had met mijn eigen digitale aangifte. Het ontnuchterende antwoord was: "Gebruik de codes van uw partner of zo maar". En dat lukte. Heb mijn DigiD dus meteen daarna opgeheven.

Ik wil best wel weer een DigiD gaan gebruiken, maar pas na een schriftelijke niet elektronische brief van de minister of staatssecretaris waarin hij/zij aangeeft zelf alle risico's te zullen gaan dragen. Dus ook de boetes betalen als ik een keer geen tijd heb, op vakantie ben, ziek of andere hele gewone praktische zaken.
Volledig mee oneens. Zal de aanslagen etc. toch moeten printen voor mijn administratie. Vindt het prima dat ze electronisch communiceren met mijn belastingadviseur, maar formele communicatie graag op papier. Kunnen ze ook blijven uitgaan van de verzenddatum als wettelijke datum. Dat gedoe dat er iets in je persoonlijke mailbox wordt geplaatst (zoals bij StuFi), leidt alleen maar tot misverstanden.
Badge
Voor hun makkelijker voor ons moeilijker,

nu kunnen ze nog sneller vertellen dat we niet gereageerd hebben of te laat zijn ze hebben toch altijd gelijk.
Badge
erger me al jaren aan de blauwe envelop misschien wordt hij nu wel witVoor hun makkelijker voor ons moeilijker,

nu kunnen ze nog sneller vertellen dat we niet gereageerd hebben of te laat zijn ze hebben toch altijd gelijk.

Geplaatst door A.G.W. Driessen op Nov 1, 2015.
Laten wij ons beperken tot de vraag en het hier niet hebben over sociale veiligheid e.d.. Ik denk dat de meerderheid zijn belastingaangifte elektronisch doet. Door de blauwe enveloppe af te schaffen neemt het gevaar voor de Big Brother dus nauwelijks toe. Het gaat eigenlijk alleen om de personen die moeilijk met een PC overweg kunnen. Idealiter worden mogelijkheden geboden om hun toch in deze materie thuis te laten geraken. Kunnen ze ook eens een mailtje ontvangen en verzenden.
Volgens mij is er nergens een regel in dit land die mij kan dwingen om digitaal een brievenbus bij de overheid te openen. Dat ga ik dus ook niet doen. Wedden dat ik echt wel post ga krijgen (moet ieder jaar bijbetalen) als ik niet reageer op de digitale oproep?
tegen
Ik ben tegen, voornamelijk omdat ik vrij laks ben met mijn mail en een blauwe envelop helpt als reminder dat ik nog wat met die belastingen moet doen.

Reageer