Consumentenbond.nl

Wel of geen overdrachtsbelasting bij erfen onroerend goed

  • 21 november 2020
  • 6 reacties
  • 195 Bekeken

Badge

Samen met mijn broer en zus erf ik een appartement. Ik wil mijn broer en zus uitkopen. Het is de bedoeling om het appartement te gaan verhuren.

Over eventuele overdrachtsbelasting heb ik verschillende informatie, nl:

1: er is géén overdrachtsbelasting verschuldigd bij verkrijging van onroerend goed uit een erfenis

2: indien het erfdeel minder dan 40% is, en er dus voor 60% of meer sprake is van uitkoop, is er wél overdrachtsbelasting verschuldigd (ik erf slechts 1/3, dus minder dan 40%)

Welke informatie is correct? Geldt dit in 2021 ook nog?


6 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Bij punt 1 bent u na de erfenisoverdracht voor 1/3e eigenaar van het onroerend goed.

Bij punt 2 bent u na de erfenisoverdracht voor 100% eigenaar van het onroerend goed. Daarin is het geërfde deel 1/3 en het van de broer en zus gekochte deel 2/3. Omdat het erfdeel minder is dan 40% van het geheel is overdrachtsbelasting verschuldigd.

Badge

Jan, dankjewel voor je reactie. Begrijp ik het goed dat regel 2 een bestaande en geldige regel is?

Reputatie 7
Badge +6

Ik moet dat ook opzoeken of die regel van toepassing is. Ik vind hier onder deze link van Nationale Nederlanden als je door naar beneden scrollt tot "Overdrachtsbelasting" dat een huis overnemen uit de erfenis wel vrij is van overdrachtsbelasting. Ik weet niet waar je punt 2 vandaan hebt, anders zou ik het daar kunnen nazoeken. Die link is uit 2014, ik weet niet of het nog steeds zo is. Financiële adviesbureaus proberen maximale zenuwen te creëren zodat je hun dan maar om advies gaat vragen en zij dan klandizie hebben. Misschien heb je punt 2 van zo'n website?

Er is ook die half jaar regeling, dat als je het huis binnen een half jaar doorverkoopt hoef je ook geen overdrachtsbelasting te betalen. Je zou verwachten dat zulks ook zo is als broer en zus het eerst erven en dan doorverkopen aan jou binnen het half jaar. Anderszijds, erven wordt niet gezien als overdragen en is daarom vrijgesteld van ov.dr.bel. en valt de overdracht van hun naar jou je er dan wel onder.

Hier onderste punt in deze link van de bekastingdienst is ook vrijgesteld van ov.dr.bel. als het bij het verdelen van de erfenis op naam van één erfgenaam wordt gezet. Misschien bedoelen ze dan Pietje krijgt het huis en Sophie het schilderij van Van Gogh en Klaas de aandelen van Shell. Dat je dan dus niet iets moet betalen aan de andere twee. Het is dan verdelen, dat is vrij, terwijl uitkopen is overdragen, je betaalt een bedrag aan broer en zus, en geldt het wellicht wel. Probeer eens de belastingtelefoon?

Badge

Hallo Jan,

Nogmaals dank voor je reactie. Ik merk dat je goed thuis bent in deze materie. Je komt over als een professional. Is mijn inschatting correct?

Die info over de 40% had ik van de makelaar die voor ons de taxatie van het appartement heeft uitgevoerd. Hij heeft er verder geen belang bij dus ik denk dat hij dit met goede bedoelingen aan me heeft gemeld.

De belastingtelefoon heb ik geprobeerd. Je zult het niet geloven, maar ik werd voor het beantwoorden van de vraag over de 40% verwezen naar de notaris. Daar kom ik dus ook niet echt verder mee.

Via Vereniging Eigen huis vond ik de volgende informatie die me een beetje gerust stelt. Hopelijk klopt dit.

Huis erven (eigenhuis.nl) 

De woning overnemen

Neemt een van de kinderen de woning over, dan moeten de andere kinderen hun aandeel in de woning uitgekeerd krijgen. Hoe werkt dat? 

  • De waarde van de woning moet worden vastgesteld, bijvoorbeeld aan de hand van een taxatierapport. 
  • Het kind dat de woning overneemt, moet aan broers en zussen hun aandeel uitkeren (ook wel: uitkopen).
  • Kan of wil het kind dat niet uit eigen middelen doen, dan moet hij of zij hiervoor een financiering afsluiten, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek.
  • Ongewijzigd overnemen van de hypotheek van de overleden ouder is meestal niet mogelijk.
  • Wil het kind de woning gaan verhuren, dan gelden voor de hypotheek andere criteria: een hogere rente en een lager maximaal leenbedrag.

Overdrachtsbelasting en erfbelasting

Als een van de kinderen de woning overneemt uit de nalatenschap, dan hoeft hij of zij geen overdrachtsbelasting te betalen, onder twee voorwaarden: 

  • Hij of zij betaalt de andere kinderen een reële prijs.
  • Alle kinderen (en andere erfgenamen) werken mee aan de overname.

...

 

Reputatie 7
Badge +6

@L. Beijer , nou je laat me blozen, dank je wel, ze zeggen dit niet vaak tegen me! Doe maar een rijtje likes geven want ik loop erg achter in de likes generator 😉. Ik ben verder maar mede-consument. Maar ik kan goed zoeken in archieven online en zo, wel veel belastingbiljetten ingevuld voor anderen vroeger maar de wet verandert steeds en dan ben ik het weer kwijt.

Dan is die makelaar aardig geweest dat hij je dit meegaf. De crux zit hem denk ik in wat je aan de broer en zus geeft voor het huis. Als je ze gewoon betaalt met geld van jezelf of geleend geld, dat je dan wel ov.dr.belasting moet betalen, maar als je het slechts verrekent met andere erfenisonderdelen dan misschien niet. Dat is als je de erfenis fysiek kan verdelen in drie gelijke delen.

Zoals de link van Eigen Huis zegt zou het ook niet hoeven als je gewoon ervoor betaalt. Ik zou ook verwachten dat het vrij is als de betaling aan broer en zus binnen het half jaar gebeurt na ontvangst erfenis.

Met Google kom ik het niet tegen van die 40% regel. Ik weet niet meer hoe het heet, maar je kan in Uitspraken van de Hoge Raad zoeken, misschien is er een zaak die daar over gaat? Ik snap dat je het eerst wil weten, want als je dit pad ingaat en je moet opeens wel betalen, dan kan je niet meer terug. Missxhien toch proberen aan de notaris te vragen?

Badge

Jan, dankjewel. We hebben offertes gevraagd voor een akte van verdeling bij diverse notariskantoren en meteen ook gevraagd hoe het zit met de overdrachtsbelasting. We wachten de reacties af. 

Verder zelf ook op internet gezocht en bij www.wetten.overheid.nl in de WBR Wet op belastingen van rechtsverkeer. Uit artikel 2 lid 1 maken we op dat er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.
Bovendien ook nog een brief met vraag hierover naar de belastingdienst gestuurd. (Kon alleen per brief...). Ik ben benieuwd of we antwoord krijgen en hoe lang dat gaat duren.

En inderdaad, nergens op internet kom ik iets tegen over die 40%.
De research op internet biedt hoop. Maar ik blijf er ook rekening mee houden dat er misschien toch ergens een addertje onder het gras zit.

Hopelijk lukt het om de overdracht op tijd te regelen. Per 1-1-2021 wijzigt de overdrachtsbelasting voor aankoop van een woning die je gaat verhuren van 2 naar 8%. Dat scheelt nogal.

Reageer