Beantwoord

Wettelijke verdeling woning

  • 4 June 2022
  • 3 reacties
  • 144 Bekeken

Badge

In de Geldgids van juni/juli 2022 staat op pagina 28 een artikel over de erfbelasting. Hier staat:

Hebben jij en je partner kinderen en is er geen testament? Dan erven bij overlijden de achterblijvende partner en kinderen volgens de wettelijke verdeling ieder een gelijk deel.

Uitgangspunt is dat de partner het vruchtgebruik van de nalatenschap heeft en de kinderen het bloot eigendom.

Nu is voor verkoop, verbouwing of het nemen van een hypotheek toestemming van alle eigenaren nodig. Als de kinderen bloot eigenaar zijn kan een weduwe niet verhuizen zonder toestemming van haar kinderen. Dat kan toch niet de standaard regeling zijn!

Volgens mij is er bij de wettelijke verdeling dan ook sprake van een vordering op de langstlevende, en niet van bloot eigendom.

Hoe vraag ik uitleg aan de GeldGids hoe dit zit?

icon

Beste antwoord door Imke 8 June 2022, 12:38

Bekijk origineel

3 reacties

Badge +8

Hi @wade68, dank voor je vraag! Ik ga navraag voor je doen bij mijn collega's van de Geldgids. Zodra ik meer weet, kom ik bij je terug!

Je kunt overigens (in de toekomst) zelf ook contact opnemen via geldgids@consumentebond.nl. 

Badge +8

Hi @wade68, ik heb inmiddels contact gehad met een collega. In het artikel waar je naar verwijst wordt de berekening van het vruchtgebruik uitgelegd. Het achterliggende verhaal. Zo willen we laten zien dat de waarde van de erfenis lager is dan gedacht.

Verder heb je gelijk. Want uiteindelijk wordt na het bepalen van de waarde, deze omgezet in een vordering op de langstlevende. En heeft de langstlevende alle zeggenschap over de woning en kan hij/zij de woning ook zonder toestemming van de kinderen verkopen.

Reputatie 5
Badge +5

Ook als de woning verkocht is zal de waarde van de woning onder het vruchtgebruik vallen zal er nog niet verdeelt hoeven te worden door de langstlevende.

Er zijn wel heel veel procedures gestart door kinderen die zich misdeeld voelen.

Een testament geeft wel duidelijkheid, maar alles is natuurlijk aanvechtbaar, de rechter zal dan met of zonder testament oordelen.

Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter (rechtspraak.nl)

Reageer