Consumentenbond.nl

Wie biedt alleen een overbruggingskrediet aan?

  • 25 februari 2020
  • 6 reacties
  • 410 Bekeken

Ik bezit een appartement waarop in 2011 een recht van hypotheek gevestigd is, maar de hypothecaire lening is geheel vervroegd afgelost. Nu wil ik een nieuwbouwwoning kopen. Ik kan ze betalen uit mijn eigen middelen en de verwachte verkoopwaarde van het appartement (WOZ-waarde). Ik heb dus alleen een overbruggingskrediet nodig ten belope van niet meer dan 90% van de WOZ-waarde. Maar gaat het mij lukken om dat ook te krijgen. En van wie? En tegen welke kosten?

Gaat de hypotheekverstrekker die in 2011 mij de lening gegund heeft, mij toestaan het geld weer op te nemen? Hij heeft immers al een recht van hypotheek. Hoelang blijft een dergelijk recht bestaan? (ik heb de vraag gesteld, maar men hoorde het precies in Keulen donderden).

Is het hoe dan ook mogelijk een nieuwe hypotheek (met advieskosten, afsluitkosten, notariskosten, en dergelijke) te vermijden? Uiteindelijk heb ik die 200.000 euro maar een paar maanden nodig. 


6 reacties

Normaal zou ik zeggen een overbruggingshypotheek maar u heeft op het nieuwe huis geen hypotheek nodig dus denk ik dat u dan toch een nieuwe hypotheek op uw oude huis moet sluiten. Een consumptieve lening zonder onderpand is ook niet logisch en een lening met onderpand is een hypotheek.

Bedankt voor het antwoord. Kijk, ik kom uit Vlaanderen en daar is het zo dat als een hypotheek gevestigd wordt, dat dit gebeurt voor een termijn van 30 jaar, ook al is de looptijd van de lening bijvoorbeeld maar 20 jaar. Dat betekent dat een ontlener, ook nadat hij de lening al grotendeels of zelfs helemaal heeft terugbetaald, kan teruggaan naar de uitlener, en zeggen: ik wil dat geld nog een keer uitlenen en terugbetalen. En de uitlener kan het hem opnieuw lenen zonder dat hij opnieuw een hypotheek moet vestigen, want de oude hypotheek is nog altijd geldig. Maar is dat hier in Nederland ook het geval? Ik heb de indruk van niet. Werd het recht van hyoptheek geschrapt van zodra de lening terugbetaald werd? En moet ik nu opnieuw betalen om hem dat recht opnieuw te geven? En moet ik hem dan ook nog betalen om me daarover te laten adviseren?

Reputatie 6
Badge +3

Ik zou het de hypotheek verstrekker vragen. Normaal gesproken als je een pand verkoopt wordt de hypotheek afgelost en wordt e.e.a. door de notaris afgewerkt. Hypotheek “doorhalen” wordt dat genoemd. Maar dat is hier niet het geval.

Ik zou eens informeren bij de notaris waar de hypotheek ingeschreven stond, als u die namelijk niet uitgeschreven heeft zou deze nog kunnen bestaan. Zo ja een afspraak maken met de betreffende bank  en kijken of er zaken gedaan kunnen worden.

Badge +8

Hi @B. Vinck 2, heb je dit dossier over overbrugging koop en verkoop op onze website al eens doorgenomen?

Bij een aflossing van een hyp wordt de inschrijving niet doorgehaald tenzij

  • het een verkoop is of
  • U zelf na aflossing opdracht tot doorhaling heeft gegeven.

De  hypotheekverstrekker geeft hierzelf geen opdracht tot omdat er extra kst aan verbonden zijn. U zou dus zonder extra notariskosten bij dezelfde oude hyp verstrekker een overbrugging aan kunnen vragen.

Dit zou ook bij een nieuwe hyp verstrekker kunnen, u moet de oude hyp verstrekker een verklaring laten ondertekenen van ‘beperking verhaalsrecht’ (geen kst) tot 0 euro. Maar wel extra notaris kst.

Tja…..de advies kst…..onduidelijk of dit zonder kst kan/execution only. Theoretisch wil men met u bespreken hoe lang u de dubbele kst kan dragen e.d etc. U zou enkel (denk ik) kunnen onderhandelen over de advies kst indien de oude woning op papier al verkocht is.

 

Succes!

Reageer