Yarden brief over beperking uitvaartverzekering


Wij hebben zonet een brief van Yarden ontvangen waarin doodleuk gemeld wordt dat de mededeling uit 2007 (!) over de omzetting van mijn pakketpolis naar een sommenpolis onjuist was. Ik blijk nog een pakketpolis te hebben, die in principe de kosten van mijn toekomstige uitvaart dekt. De brief vervolgt met de mededeling dat de kosten van een uitvaart dermate zijn gestegen dat Yarden die niet meer kan betalen. Ik kan nu kiezen uit de mogelijkheid om
a) zelf sparen
b) niks doen
c) opzeggen (levert een schijntje op..)
Dit kan toch niet waar zijn? Eerst komen ze nu pas, na 12 jaar, met de mededeling dat de omzetting niet gelukt was en vervolgens dat er geen geld meer is voor de financiering van mijn uitvaart, mocht het zover komen. Dat kan toch niet zomaar?! Dan ben ik toch al die jaren bedonderd? Moet ik nu snel eieren voor mijn geld kiezen en het restantbedrag claimen, of ‘het verzekerde bedrag’ (bijna het dubbele) bij Yarden laten staan met het risico dat Yarden dadelijk alsnog failliet gaat..

95 reacties

Reputatie 4
Badge +4
Ik denk, dat er weinig anders op zit, of u raakt alles kwijt.
En dan bent u nog verder van huis.
Reputatie 7
Badge +6
Het is net als met het bedrijfspensioen waardoor velen al jaren fors geld mislopen . De achterliggende oorzaak is de lage rente. Hoe zuur het ook is en hoe oneerlijk het ook voelt , er is gewoon niets aan te doen. Opzeggen is de slechtste keuze naar mijn mening , dus kiezen uit a of b . Voor meer info staat er momenteel ook een artikel hierover op de website van de NOS . Daar kun je ook lezen dat dit al langer speelt en dat eerdere pogingen van aanpassingen door de rechter zijn terug gedraaid . DNB is toezichthouder en eist aanpassingen om de bedrijfsvoering gezond te houden wegens het belang van de klanten. Daardoor juist worden faillissementen van verzekeraars normaliter voorkomen.
Heb ik nog niet zolang geleden de zaak met Yarden geregeld voor mijn ouders, mijn tante, mijn man en mijzelf, om ervoor te zorgen dat alsnog dekking in natura blijft zoals overeengekomen bij het aangaan van de verzekering, komen ze met deze brief onder verwijzing naar wetsartikelen. Graag zou ik willen dat Consumentenbond hierin duikt. Dat dit allemaal zomaar kan: woekerpolissen die een leven lang kosten om je recht te halen en dan de kist in tegen meerprijs. Lang leve de financiële instellingen!
Badge +2
Ik heb ook zo'n brief gehad. Ik heb toch een verzekering? Toch geen beleggingspolis? Het is toch verder mijn probleem niet dat Yarden te dom is om zijn geld te beleggen? Ik heb een natura polis. Geldig tot mijn dood. De AVVL (!) betaald de volledige kosten van mijn uitvaart. Als Yarden in zijn grootheidswaanzin de AVVL overneemt, en vervolgens de kosten niet kan betalen en dan de rekening bij haar klanten neerlegt, koop ik morgen Shell op. Kan ik niet betalen, maar : nou en? Dan betalen mijn nieuwe klanten gewoon maar meer. Of weet je wat? Ik ga verzekeringen tegen waterschade verkopen, en als mijn klanten dan schade hebben, dan keer ik gewoon niet uit. Want "solvabiliteitsproblemen".

Consumentenbond: kan dit? Kan een afgekochte en reeds betaalde verzekering op zodanige wijze aangeoast worden dat het in feite een waardeloze verzekering is geworden? Want tegen de tijd dat ik dood ga kost een uitvaart echt geen EUR 3201 meer.
Reputatie 7
Badge +6
Je zou eerst alle kosten vergoed krijgen, maar nu wordt het minder. Als je de rit uitzit krijg je wel minder maar nog altijd meer dan wanneer je nu stopt en de verzekering afkoopt. Misschien hebben ze de centjes belegd in verhuurbaar onroerend goed zoals appartementencomplexen, en vangen ze dus makkelijk 12% rendement per jaar of meer (iemand is toch eigenaar van die luxe jachtboten met personeel in Saint-Tropèz), maar zeggen nu dus dat ze geen rente meer krijgen en daarom niet meer uit de kosten komen. Als ze van de rechter geen gelijk zouden krijgen gaan ze misschien failliet, of dreigen daarmee, en dan heb je helemaal niks.

Ze zetten je dus in een dilemma, als je stopt heb je een stuk minder dan wanneer je de rit uitzit. De keus die je destijds maakte om een uitvaartverzekering te nemen is nu niet meer terug te draaien. Ik heb die keus niet gemaakt, ik heb de premie gespaard en heb nu genoeg spaarcentjes om een uitvaart helemaal te betalen. Ik heb ook nooit goed vertrouwd of je wel allemaal gaat krijgen waar je voor verzekerd bent. Er blijven altijd kosten aan de strijkstok hangen. Iedereen maakt een eigen keus. Dit is volgens mij iets voor de rechter. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, die heb ik wel, kun je het aankaarten.
50 jaar geleden een keuze gemaakt om een AVVL naturaverzekering te nemen en te betalen. Je gaat ervanuit dat polisafspraken afspraken zijn. Terecht is Yarden (die AVVL bewust heeft overgenomen om maar nog groter te worden) in 2007 via het KIFID gesommeerd om de enbloc wijziging terug te nemen. Nu proberen ze opnieuw onder de polisafspraken uit te komen, nu onder het geschut van de DNB... schandalig!! Kun je weer geld bijleggen.

Het is hetzelfde liedje als pensioenverzekeraars waar je als werknemer ‘verplicht’ wordt opgelicht als je werkgever een nieuwe pensioenverzekeraar neemt. Zo ben je duizenden euro’s armer. En je kunt nergens terecht!
Reputatie 2
Badge +4
Beste @Rob Rapmund, het klopt dat Yarden een verslechtering heeft doorgevoerd voor alle klanten met een oude AVVL-pakketpolis. Daarmee is de omzetting naar een sommenverzekering ongedaan gemaakt. Toch kun je daar als verzekerde nog steeds voor kiezen. Wij ageerden de afgelopen jaren juist tegen de eenzijdige omzetting door Yarden naar een sommenpolis. De overeenkomst wordt met deze aanpassing, conform de voorwaarden, alsnog weer in natura uitgevoerd. De beperking is dat Yarden de verzekerde waarde (het bedrag waarvoor Yarden de uitvaart zegt uit te kunnen voeren) heeft gemaximeerd op het prijsniveau van 2019. Dat houdt in dat prijsstijgingen en inflatiekosten na 1 januari 2020 voor rekening zijn van de klant. Yarden moet deze maatregel onder druk van DNB nemen, vanwege het sterk gedaalde eigen vermogen, zie ook: https://www.consumentenbond.nl/uitvaart/yarden-uitvaartverzekering
Badge +8
Hi @Rob Rapmund, heeft de reactie van mijn collega Mark je vragen kunnen beantwoorden? Mocht dit het geval zijn, zou je zijn reactie dan kunnen aanvinken als 'Beste antwoord'? Zo help je anderen met een vergelijkbare vraag om snel een antwoord te vinden! 👍
Badge
Vreemd genoeg blijft Yarden alles éénzijdig dicteren, terwijl zij zelf contractbreuk plegen. Juist nu Yarden op haar schreden van 2007 terugkeert zou je verwachten dat je als polishouder geconsulteerd wordt ipv gedicteerd.
Yarden heeft in 2007 een gewijzigde polis met een vast bedrag van € 2400 afgegeven. Omdat dit het bedrag is dat wordt uitgekeerd bij overlijden is de poliswaarde in geld dus al vanaf 2007 bevroren. En dat terwijl er een verplichting was aangegaan voor de resterende levensduur van de polishouder.
Nu deze wijziging herroepen wordt in 2019, komt Yarden opnieuw met een "polis" waarop een verzekerde waarde (€ 3200) staat, bij Yarden tot 2020 inwisselbaar voor de natura omvang. Het vaste bedrag dat uitgekeerd wordt is gewoon € 2400 gebleven. Prijsstijgingen na 2019 zijn niet langer gedekt ( en het uit te keren bedrag blijft € 2400). Als de calculator aangeeft dat de kosten 2019 inmiddels € 7000 zijn dan klinkt de belofte van waardevast tot 2020 niet erg geloofwaardig meer.
Mijn vragen zijn:
Hoe is het vast bedrag van € 2400 ooit bepaald en doet dat recht aan de inleg?
Waarop is de (veel te lage) afkoopwaarde € 1800 gebaseerd en niet onderhandelbaar?
Wat is er veranderd sinds vorig jaar ?

Bericht Yarden 2018
Badge
https://www.yarden.nl/vereniging/lidmaatschap.htm
"Leden van Vereniging Yarden hebben zekerheid over de financiering en de verzorging van hun uitvaart."
Als pakketpolis lid denk ik daar heel anders over......
Badge +2
Dus : een verzekeraar met hoogmoedswaanzin neemt tientallen andere verzekeringen over, in de hoop een monopolie positie op te bouwen. Dat mislukt. En ohjee, één van de overgenomen verzekeraars levert wel heel veel koste op. Maar gelukkig. Dit is Nederland, de burger is een klootzak zonder rechten. Die heeft wél nagedacht en een verzekering afgesloten. Maar mag verder stilletjes in een hoekje gaan zitten. Want: grootgeld krijgt gewoon gelijk. "beter dat yarden blijft bestaan, dan dat het failiet gaat" schrijft de consumentenbond. Dus de consumentenbond kiest voor een megalomaan bedrijf dat buiten zijn kunnen leeft. De consumentenbond kiest voor een bedrijf dat een monopolie probeerde op te bouwen. De consumentenbond heeft waarschijnlijk heel andere redenen om yarden gelijk te geven (aandelen met winst uitkering?).

Ik zie een 4e optie als oplossing: yarden gaat de echte kosten in rekening brengen bij ex-AVVL klanten. Zonder winstopslag, zonder 5 euro voor een kopje koffie. Een uitvaart AVVL: kartonnen doos. Geen bezoek. Geen afscheid geen koffie. Geen gezeik bij een uitvaartcentrum. In de oven en de restanten op een veldje. Aan mijn hoela dat dat 7000 euro kost! Ik moet geld terug krijgen!

Als 380.000 AVVL klanten hun 2000 euro opeisen is yarden ook failiet. Toedeledokies en doei met die bende!
Reputatie 7
Badge +6
Beetje erg kort door de bocht , Die bewering dat de bond voor dit bedrijft kiest , @N.C. van Willigenburg . Suggestie van belangenverstrengeling idem. De bond doet er alles aan om onafhankelijk te zijn en te blijven en dat moeten ze ook wel. We moeten wel bedenken dat DNB machtiger is dan de bond en Yarden . Van de gekozen oplossing wordt niemand vrolijk . Ook de Consumentenbond niet. We weten inmiddels allemaal , dat we als klanten van banken en verzekeraars telkens weer aan het kortste eind trekken als er iets mis gaat. Hoogstens kunnen we de schade beperken door eigen initiatief of met hulp . We zullen het er mee moeten doen zonder de politieke wil om ons beter te beschermen. Wel vraag ik me af of deze contractbreuk juridisch van tafel geveegd kan worden . Dat zou het onderzoeken waard zijn . Verzekerden dienen zich aan de voorwaarden te houden . Dat geldt ook voor de verzekeraars.
Badge
In het herstelplan van Yarden zijn de pakket polishouders kennelijk de oorzaak en de oplossing.
Wordt het dan niet tijd dat die betrokkenen het plan ter inzage krijgen?
De "plotselinge" problemen van Yarden rond solvabiliteit hebben een structurele oorzaak die al veel langer bestaat. In 2007 was die aanleiding om de pakket polissen éénzijdig om te zetten naar een vast bedrag.
Pas in 2019 ziet Yarden in dat dit reglementair niet houdbaar is en herroept de omzetting van 2007.
De gevolgen voor solvabiliteit zijn divers:
  • de oorspronkelijke natura dekking moet nu tot 2020 gedekt blijven.
  • kostenstijgingen vanaf 2020 moeten opnieuw gedekt blijven.
Yarden stelt dat dit niet oplosbaar is zonder aanpassing van de pakketpolis voorwaarden.

Of het probleem opgelost wordt met de voorgestelde polisaanpassing wordt niet vermeld.

Yarden biedt de polishouder 3 mogelijkheden:
  • Instemmen met de verminderde dekking vanaf 2020 (en € 2400 polis 2007)
  • Niets doen (oftewel instemmen met de € 2400 polis van 2007)
  • Opzeggen (en een veel te laag afkoopbedrag accepteren (voor mij € 1865)
Wat is wijsheid?
Wat als Yarden niet failliet gaat en straks wel weer Solvabel is?
Yareden gaat er van uit dat als je nu niet reageert dat je dan de huidige situatie accepteert
Moeten wij dan nu niet reageren dat we het niet met de gang van zaken eens zijn?
Hoe ondersteunt de Consumentenbond haar leden hier in?
Een mooi voorbeeld. Door onze ouders werd in 1961 een verzekering afgesloten bij de AVVL voor hun drie kinderen.( nu Yarden) . Deze verzekering is inmiddels jaren geleden afbetaald. Nu betaal ik een jaarlijkse bijdrage van €32 voor de poliskosten oid..Mijn jongste broer heeft een aanvullende verzekering afgesloten van €24 euro per maand!! Mijn oudste broer een aanvullende verzekering van €12 per maand. Wij hebben alle drie dezelfde brief ontvangen, dat we nu voor €3201,- verzekerd zijn. Gelukkig lees ik dat mijn broers dit bedrag kunnen terug claimen. Ik heb ze snel dat nieuws doorgespeeld.
Badge
Ik heb bij AVVL een levenslange dekking in natura afgesloten in 1974 en afbetaald in 1984.
Na een periode van 23 jaar met gezonde rentenivo's haakt Yarden af en beperkt de dekking tot € 2400.
De kostenstijgingen boven € 2400 zijn nu voor eigen rekening. Dat voelt toch als diefstal?
Niet dat je dat geld nu krijgt, nee daar moet je eerst voor overlijden; afkoop is nog minder.
Voor mij wordt het tijd dat DNB eens uitzoekt waar Yarden de inleg en cumulatieve beleggingen aan besteed heeft, want de resterende polissen zijn maar een schamel restant van de pakketten die beloofd werden bij inleg.
Is er geen inleg geld weggelekt waardoor de dekking nu te laag is?
Het lijkt erg de pensioenen: die spaarpot was eind vorige eeuw zo goed gevuld dat zelfs de overheid de verleiding niet kon weerstaan een greep in de ABP kas te doen.
Beste Consumentenbond,
Hoe kan het dat een adviseur van yarden mij in 2007 voorrekende dat een uitvaart toen al zo'n 7000€ kost en Yarden mij nu een sommenpolis voorschoteld met een waarde van 3200€ (kostprijs?).
En nu wil Yarden mij zeggen dat ik bij moet betalen wanneer de verzorging de 3200 overschrijd?
Je kunt dan wel nagaan dat je altijd moet bijbetalen. Lekker is dat. In 1967 hebben mijn ouders bij de AVVL een verzorgde uitvaart geregeld tegen een maandelijks bedrag dat al jaren geleden voldaan is. Yarden neemt avvl over met alle voordelen van dien, ze gaan gokken met onze inleg, de rente is laag en dan doodleuk zeggen "sorry misgegokt én wanbeleid gevoerd maar jullie klanten moeten dat maar bijleggen"
Zo wil ik ook wel een verzekering starten.
Van de consumentenbond zou ik wel eens willen weten of dit juridisch allemaal mag?
Wat als Yarden niet failliet gaat en straks wel weer Solvabel is?
Yareden gaat er van uit dat als je nu niet reageert dat je dan de huidige situatie accepteert
Moeten wij dan nu niet reageren dat we het niet met de gang van zaken eens zijn?
Hoe ondersteunt de Consumentenbond haar leden hier in?Beste Consumentenbond,
Hoe kan het dat een adviseur van yarden mij in 2007 voorrekende dat een uitvaart toen al zo'n 7000€ kost en Yarden mij nu een sommenpolis voorschoteld met een waarde van 3200€ (kostprijs?).
En nu wil Yarden mij zeggen dat ik bij moet betalen wanneer de verzorging de 3200 overschrijd?
Je kunt dan wel nagaan dat je altijd moet bijbetalen. Lekker is dat. In 1967 hebben mijn ouders bij de AVVL een verzorgde uitvaart geregeld tegen een maandelijks bedrag dat al jaren geleden voldaan is. Yarden neemt avvl over met alle voordelen van dien, ze gaan gokken met onze inleg, de rente is laag en dan doodleuk zeggen "sorry misgegokt én wanbeleid gevoerd maar jullie klanten moeten dat maar bijleggen"
Zo wil ik ook wel een verzekering starten.
Van de consumentenbond zou ik wel eens willen weten of dit juridisch allemaal mag?


Ik krijg na 30 jr inleg 3200 Euro..... mijn dochter die we na haar geboorte zo snel mogelijk hebben afgekocht krijgt ook 3200 Euro.....Werkt Yarden in plaats van de werkelijke opbouw van de inleg met een gemiddeld bedrag per verzekerde?
Badge
Zelfs vanaf vakantie strand leeft Yoep met ons mee:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/06/cakehappen-a3966326
Badge
Zoek de verschillen:
DNB houdt toezicht, net als bij banken.
Als de bank in gebreke blijft staat de NL staat garant tot € 100.000 per rekening.
Is het slechts een uitvaartpolis van € 7.000 en DNB heeft niet goed opgelet?
Dan gaat DNB gewoon akkoord met een herstelplan ten koste van de polishouder!!
https://www.uitvaart.nl/verzekeringen/overige-financiering/uit-verzekering/depositogarantiestelsel-dnb-geldt-dit-ook-voor-polissen-van-yarden-uitvaart-verzekering/57630/57630
Badge
Inmiddels wordt uit de reakties duidelijk dat iedereen, ongeacht leeftijd een € 2400 polis heeft gekregen in 2007.
Dat bedrag wordt echter pas uitgekeerd bij overlijden.
Wil je dat afkopen, dan wordt dat minder. In mijn geval € 1865.
Dat moet nml. tot mijn dood nog aangroeien tot € 2400.

Vreemd genoeg geldt dat leeftijdsonderscheid niet voor het verleden.
Alle polissen worden, ongeacht de looptijd, afgescheept met € 2400.
Bij Yarden is de wachttijd aan de telefoon nog steeds "langer dan u van ons gewend bent".....

Ook van de Consumentenbond had ik meer ruggegraat verwacht dan de vaststelling dat een faillissement nog erger zou zijn.
Reputatie 7
Badge +6
Vervelend wat Yarden doet met de polis. Dit is een discussieforum van mede-consumenten en ook medewerkers van de bond. We denken dan naar beste kunnen met u mee met de nodige tips. Als u lid bent en u wilt dat de Consumentenbond actie onderneemt kunt u zich misschien richten tot de juridische afdeling.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering en zou zo'n case als dit aan hun voorleggen. En als het juridisch kansrijk is vervolgens een claim indienen bij Yarden wegens contractbreuk of zo. Laatst overleed een familielid, de begrafenisceremonie met kerkdienst was iets van €3300 en daarna nog een nette grafzerk van circa €1200. Bij elkaar dus zo'n €4500. Zoveel spaargeld heb ik wel en ik heb al die jaren geen premie betaald.
Reputatie 7
Badge +6
Inmiddels is wel duidelijk dat het storten van een bedrag en daarnaast meestal neem ik aan ook nog premie moeten betalen bij een uitvaartverzekeraar niet aantrekkelijk is . Dat is het alleen voor mensen die absoluut zeker willen zijn dat er geld gereserveerd is voor de uitvaart dat ook uitsluitend daar voor gebruikt kan worden . Zelfs dan nog kan het misgaan . Een vriendin had een paar keer de premie niet betaald . Ze overleed en de verzekeraar keerde geen cent uit waardoor de familie er voor opdraaide . Beter is ten allen tijde om zelf geld opzij te zetten als dat kan.
Reputatie 5
Badge +5
Op de uitvaartcalculator van Yarden is te berekenen hoeveel een uitvaart kost en dus hoeveel er bij betaald moet worden.
https://www.yarden.nl/uitvaartkosten-calculator.htm
Een minimale crematie kost vlug € 6150 euro.
Als je echt van alle 'franje' afziet kan je het nog terugbrengen naar zo'n 4500-4600 euro.

Dat betekent dat je afziet van zaken als:
opgebaard worden in uitvaartcentrum,
kaarten sturen,
een advertentie plaatsen in regionale krant,
bloemen,
vervoer,
volgauto,
afscheidsdienst aula crematorium
en eveneens van hapjes en drankjes

het wordt wel kaal dan ...

Reageer