Consumentenbond.nl

Rutte’s mensbeeld en de ‘zelfstandige burger’ die zijn eigen zaakjes regelt

  • 4 september 2017
  • 14 reacties
  • 1621 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
Beste medeleden,

Hebt u ook het idee dat overheid en politiek niet meer voor het algemeen belang en de gemeenschap kiezen?
De gewone burger krijgt steeds minder voor zijn arbeid maar betaalt wel steeds meer belasting, sociale voorzieningen verdwijnen en de sociale cohesie is geërodeerd.

Wij zijn burgers van een samenleving. Hierin gelden ongeschreven afspraken als dat wij studeren, werken, belasting betalen en ons aan de regels houden en daarvoor ook wat terug krijgen. Maar wanneer ik Rutte hoor en kijk naar hoe de overheid met ons omgaat, dan zie ik wat anders. Politici als Rutte creëren het mensbeeld van de sterke, zelfbewuste burgers die als werknemer of ondernemer met elkaar voor werk moeten concurreren. Maar in die visie zijn wij individuen die voor onszelf leven, zonder deel uit te maken van een groter geheel. En wie buiten de boot valt, treft een zwaar lot; Nederlanders in een kwetsbare positie, oud, jong en volwassen, krijgen vaak geen of verkeerde ondersteuning.

Is dat waar wij moeite voor doen?
De prioriteit van politici lijkt vooral te liggen bij het internationale bedrijfsleven en de ‘internationale prestige’ van Nederland. Natuurlijk klinkt vaak het geluid van dat er geen andere keuze is en dat het nu eenmaal zo werkt, maar het is wel degelijk een politieke keuze om multinationals nauwelijks tot geen belasting te laten betalen en consumenten en werknemers rechten af te nemen.

Ik ben benieuwd naar jullie mening hierover…

Michael

14 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Helemaal mee eens Michael . Je zie dat Rutte en consorten er notabene nog mee weg gekomen zijn ook. Er waren nauwelijks protesten en de PvdA kreeg de schuld van de gewone man met als gevolg dat dat er opnieuw ruimschoots is gestemd op de partijen die ons dit hebben aangedaan. Dat stemmen op Wilders in grote getale vind ik ook dom en zie ik als proteststemmen . Hij komt zeer zeker ook niet op voor wat de gewone burger allemaal aan rechten en voorzieningen is kwijtgeraakt. Hij heeft dat ook gesteund met zijn stemgedrag in de kamer zeggen mensen die de moeite hebben genomen om daar op te letten.
Een ieder hanteert een andere en subjectieve meetlat ...

Zo staan we wereldwijd in de top-10 van de allergelukkigste burgers:
https://nos.nl/artikel/2164096-nederland-stijgt-op-lijst-gelukkigste-landen-ter-wereld.html

U heeft overigens eerder een topic geplaatst (pleidooi voor een sociaal contract) ... en die is verdwenen? Ik heb ooit elders diverse topics over de ouderwetse solidariteit en het moderne basisinkomen geplaatst en ... er kwam nul respons.

Misschien ... omdat we al zo gelukkig zijn? Of tevreden met onszelf, wereldberoemd tolerant en/of zo ontiegelijk egoïstisch zijn?
Reputatie 7
[quote=Michael Weij]
Hebt u ook het idee dat overheid en politiek niet meer voor het algemeen belang en de gemeenschap kiezen?
[\quote]

Nee, hoe komt u daarbij?

[quote=Michael Weij]De gewone burger krijgt steeds minder voor zijn arbeid maar betaalt wel steeds meer belasting, sociale voorzieningen verdwijnen en de sociale cohesie is geërodeerd.[\quote]
Nee, dat zie ik totaal niet.

[quote=Michael Weij]
Wij zijn burgers van een samenleving. Hierin gelden ongeschreven afspraken als dat wij studeren, werken, belasting betalen en ons aan de regels houden en daarvoor ook wat terug krijgen. Maar wanneer ik Rutte hoor en kijk naar hoe de overheid met ons omgaat, dan zie ik wat anders. Politici als Rutte creëren het mensbeeld van de sterke, zelfbewuste burgers die als werknemer of ondernemer met elkaar voor werk moeten concurreren. Maar in die visie zijn wij individuen die voor onszelf leven, zonder deel uit te maken van een groter geheel. En wie buiten de boot valt, treft een zwaar lot; Nederlanders in een kwetsbare positie, oud, jong en volwassen, krijgen vaak geen of verkeerde ondersteuning.
[\quote]
Nee, dat zien de burgers niet, Die hebben van de VVD zojuist weer de grootste partij gemaakt en ook andere rechtse partijen hebben het goed gedaan bij de kiezers.

[quote=Michael Weij]
maar het is wel degelijk een politieke keuze om multinationals nauwelijks tot geen belasting te laten betalen en consumenten en werknemers rechten af te nemen.
[\quote]
Dat eerste is een serieus probleem. Je zou kunnen zeggen dat multinationals overheden tegen elkaar uitspelen maar net zo goed kunnen betogen dat de verschillende overheden over elkaar heen buitelen om een gunstig vestigingsklimaat te creëren. Er lijkt dus absoluut geen sprake van een politieke keuze maar eerder van politieke onmacht. Alleen zou ik niet weten hoe je dit anders oplost dan door onderlinge afspraken tussen landen. Dat betekent dus méér EU, dat lijkt de burger nou juist niet te willen en/of meer internationale afspraken en dat proces wordt ook volkomen gedemoniseerd zie CETA en TTIP.

Ik ben dus voor internationale afspraken om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan maar zie daar op dit moment weinig draagvlak voor, met name bij burgers.
CITAAT @A.Deen:
"Ik ben dus voor internationale afspraken om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan maar zie daar op dit moment weinig draagvlak voor, met name bij burgers".

Mijn topic m.b.t. legaal gebruik van Trustorganisaties i.v.m. het Panamaschandaal en met een uitgebreide link met als inhoud 'de brievenbuscultuur op de Zuidas', werd door de CB-moderator onmiddelijk gesloten 'op verzoek/aanwijzing van zes! topic-deelnemers' ... zo werd het uitgelegd. Dat vond ik heftig, opdat de reactie als een duiveltje uit een doosje kwam en dit is nog nooit eerder en daarna ook nooit gebeurd.

Politiek is dwangmatig het thema voor een Consumentenbond die invloed wil uitoefenen, maar er wordt publiekelijk zelden over gesproken/geschreven. Het is de onzichtbare kràcht van de Bond en ik bedoel dat positief ... ! Het is 'de onafhankelijkheid' die onzichtbaar de kracht uitoefent.

Dus de conclusie: forum-deelnemers bemoeien zich wel degelijk met Trustthema's en brievenbuspraktijken ... ze willen namelijk actief hierover bij de Consumentenbond NIET debatteren. Maar wat zou hun beweegreden dan zijn?
Na het Keizer-voorzitter-debacel (uitgebreide documentatie bij FTM) en andere praktijken bij de VVD, kan ik me bij deze liberale partij van Nederland inmiddels van alles voorstellen.
Reputatie 7
@hänschen klein
Ik hoop dat je de kritiek opvat in het best mogelijke licht maar ik kan werkelijk geen kop of staart aan je betoog ontdekken. Wat heb ik gezegd waar je het wél of niet mee eens bent?
@A.Deen

Ik richtte mij uitsluitend tot de TopicStarter met een vraag over politieke kwesties (heb A.Deen daarom ook niet 'genotificeerd' maar uitsluitend geciteerd).

Geen kop en geen staart, maar voornamelijk het vlees ertussen ;-))
Reputatie 1
Badge +1
Er is echter weinig hoop in ons land voor een groeiend prequariaat, de groep die in grote onzekerheid leeft over inkomen en politieke invloed en dus hun toekomst. Samen met andere verongelijkte Nederlanders stemmen velen op partijen die aan identiteitspolitiek doen als PVV, DENK, 50+ en Forum voor Democratie. Deze laatste gaat groter worden, kan ik u voorspellen.

Dit is een groot maatschappelijk lange termijn probleem. Zeker omdat veel mensen zich verraden voelen, vooral door de PVDA. Ewald Engelen heeft dat mooi verwoord in een artikel in de Groene Amsterdammer: ‘Trump is een antwoord dat onverkort van toepassing is op de Europese sociaal-democratische partijen: arrogant, zelfingenomen, paternalistisch, neerkijkend op de eigen achterban, en ondertussen uitstekend voor zichzelf zorgend. Het is een recept voor electorale zelfmoord gebleken.’

Degenen die het anders zien en denken dat 'wij het zo goed hebben', zullen nog voor grote verassingen komen te staan. De veenbrand van verongelijktheid woekert ondertussen door...🔥
Kan/moet de Consumentenbond (de beheerder van dit forum) hierin een rol spelen/vervullen?
Reputatie 5
Badge +1
Bij mij komt de gedachte op, hoe ziet de ideale wereld er dan uit en wat er gebeuren om die te realiseren ?
@Jan H.

Over 'de ideale wereld' kunt in hier meer ervaren: https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/sites/default/files/bestanden/sprank-102016-in-de-ideale-wereld-bestaan-geen-sociale-diensten.pdf

PS. Ikzelf heb in 'mijn ideale wereld' interesse aan 'het basisinkomen-thema', maar op die topic-reageert niemand, terwijl Den Haag ook nog steeds alle experimenten hiermee botweg blijft verbieden. Er zijn echter wèl particuliere initiatieven in Nederland.
Reputatie 7
Jammer dat ik dit topic niet eerder heb ontdekt.
Reputatie 7
Badge +4
Inderdaad zitten we nu met de zoveelste (rechtse) regering opgescheept die met name naar de pijpen van het grootschalige en internationale bedrijfsleven danst. Van kinds af aan dacht ik dat de mensen in de Tweede en Eerste kamer en in de regering er vooral zaten om het land goed te besturen, om problemen daadwerkelijk en structureel op te lossen en te streven naar een betere en harmonieuzere samenleving. Maar ik ben steeds meer gaan beseffen dat velen van hen er zitten om bepaalde egoïstische en kortzichtige korte termijn belangen te vertegenwoordigen en hun macht daarvoor te misbruiken, ten koste van het grote geheel.
Dat resulteert in steeds grotere wordende verschillen, het denken in "wij en zij", een splitsing in de samenleving, het vormen van groepen mensen die zich steeds verder van de ander af voelen staan en het ervaren alsof ze elkaars tegenstanders zijn, in plaats van verschillen in denken en handelen te accepteren en respecteren maar tegelijkertijd op een prettige en veilige manier SAMEN TE LEVEN.
Een groot deel van de bevolking is het niet eens met huidige gang van zaken en die van de afgelopen 15 jaar. Maar dat resulteert helaas in nieuwe vertegenwoordigers die hen vooral naar de mond praten, overal kritiek op hebben maar nooit met concrete of realistische oplossingen komen en de verdeeldheid alleen maar verder aanwakkeren. En veel mensen laten zich nu eenmaal (wellicht onbewust) gemakkelijk van alles wijs maken. Zij horen wat zij willen horen en staan achter mensen die zeggen wat zij willen horen, ongeacht of dat klopt, of het realistisch is, of het daadwerkelijk wenselijk is, of het iets oplost, of dat het mogelijk alleen maar meer problemen creëert.
We zouden vooral moeten kijken naar wat mensen bindt in plaats van waarin mensen verschillen.
Ik ben van mening dat diep van binnen de meeste mensen eigenlijk hetzelfde willen. Of je nu een bijstandsmoeder bent of een directeur van een groot bedrijf met een salaris van miljoenen Euro's, iedereen wil veilig wonen, 's nachts rustig kunnen slapen, dat zijn kinderen veilig buiten kunnen spelen, dat er een prettige sfeer is in de buurt, dat we gezond oud kunnen worden, dat je financieel rond kunt komen en dat mensen met respect met elkaar omgaan.
Er is behoefte aan échte leiders die dienstbaar zijn en gezondheid, welzijn en duurzaamheid nastreven. Mensen die oprecht doen waar we als samenleving én wereldbevolking baat bij hebben, ook juist op langere termijn. Eigen verantwoordelijkheid is een zinvol en groot goed, maar mensen moeten dan ook wel de kansen krijgen om hun leven op een gezonde en zinvolle manier in te richten. De huidige verdeeldheid in de maatschappij, de groter wordende verwarring in de wereld en de onrechtvaardige verdeling van geld en eerste levensbehoeften houden dat in zeer ernstige mate tegen.
Hopelijk komen mensen weer dichter bij elkaar en gaan steeds meer beseffen dat het nastreven van zo veel mogelijk geld bezitten niet gelukkig maakt, evenals iets bereiken door anderen daarvoor te benadelen.
We leven op zo'n enorm prachtige aarde waar alles van nature aanwezig is wat we nodig hebben. Meer respect voor elkaar en voor al wat leeft zou voor een harmonieuze wereld kunnen zorgen. Met elkaar kunnen we dat bewerkstelligen. Ik kan geen enkele oprechte reden bedenken om het niet te doen.
Reputatie 7
@Ekokok
Ik volg een beetje je redenering. Cursief is de eerste regel van je alinea's.

"Inderdaad zitten we nu met de zoveelste (rechtse) regering opgescheept"

Zo vreselijk rechts is de huidige regering nou ook weer niet. Liberaal is niet het zelfde als rechts. Het is niet alleen de VVD maar de ongelukkig samengestelde coalitie, het kon niet anders maar ik vind het een ongelukkige combinatie, zeker met die partij van die nep Van Mierlo aan het roer die op alles commentaar heeft maar zelf nooit met iets constructiefs komt.
Wat Rutte toch voor elkaar heeft gekregen, met de nodige weerstand en met de nodige foutjes, is dat de economie toch weer aantrekt. Er zijn zaken waar ik het zeker niet mee eens ben, het afschaffen van de dividendbelasting, de verhoging van het lage BTW tarief naar 9 % , dat gaat allemaal ten koste van de belastingbetaler.

“...dat velen van hen er zitten om bepaalde egoïstische en kortzichtige korte termijn belangen...”

Overal vind je mensen die ergens zitten om de verkeerde belangen te vertegenwoordigen, zulke mensen vind je bij banken, verzekeringen, ziekenhuizen, advocaten- en notariskantoren, multinationals en ga zo maar door. Ieder voor zich en god voor ons allen.

Dat resulteert in steeds grotere wordende verschillen, het denken in "wij en zij"..

De één denkt in “wij en zij”, de ander denkt aan ik ik ik, wat is erger? Blok heeft zich ongelukkig uitgedrukt maar op een aantal punten heeft hij wel een beetje gelijk, de multiculturele samenleving is niet gelukt en die zal ook niet lukken, het is niet alleen de autochtoon die in wij en zij denkt, de mensen met een andere etnische achtergrond denken dat net zo goed, misschien wel te goed want zij blijven in hun eigen kring terwijl wij (hier heb je dus het wij en zij) proberen contact te maken en ook te helpen waar we maar kunnen maar als mensen de taal niet willen leren is contact maken wel erg lastig. Als iemand het niet kan omdat hij analfabeet is, is het een ander geval, als je je eigen taal niet kunt lezen en schrijven kun je ook geen andere taal leren, alleen van wat je links en rechts oppikt of van iemand die het geduld kan opbrengen er woordjes in te stampen waarmee je korte zinnetjes kunt maken. Het gaat dan wel om de mensen die hun hele verdere leven afhankelijk zullen zijn van een uitkering.

Maar dat resulteert helaas in nieuwe vertegenwoordigers

Die nieuwe vertegenwoordigers moeten zich nog waar zien te maken. Klaver doet het aardig maar hardlopers zijn doodlopers, de dochter van Marijnissen kan zich ook uitstekend roeren, ik hoor bij wijze van spreken haar vader op de achtergrond en Baudet is een ijdele zelfingenomen jongen die zichzelf nogal eens voor schut zet. Kuzu laat ik maar buiten beschouwing, die doet wat de grote baas 3000 kilometer verderop hem voorschrijft. Ik zou Wilders bijna vergeten, die lost ook niets op maar hij houdt de overige kamerleden in ieder geval wakker, dat is wel een pluspunt.

"iedereen wil veilig wonen, 's nachts rustig kunnen slapen, dat zijn kinderen veilig..."

Natuurlijk wil iedereen, arm of rijk, prettig wonen maar dat is niet iedereen gegund. Iemand die uit een arm gezin komt waar geen geld was voor een goede opleiding, of dat nou om handwerk of denkwerk gaat, wordt van een dubbeltje niet snel een kwartje. Die zal zich een ongeluk moeten werken als hij rijk wil worden, tenzij hij zich in de onderwereld begeeft of een vermogen wint in een loterij. Dan word je trouwens nog geen kwartje, eerder een patser maar je kunt wel veilig wonen in een van een goed alarm voorziene villa in een rustige omgeving terwijl je oude buurvrouw en je oma en opa kreperen met een AOW'tje in een Vogelaarwijk. De verschillen tussen arm en rijk worden alleen maar groter.

Ik weet niet in hoeverre je moet geloven wat er in deze link staat, het kan net zo goed onzin zijn als waarheid, ik heb er dus geen mening over maar het voor kennisgeving aangenomen:

http://www.earth-matters.nl/103/13452/geheime-genootschappen/de-macht-achter-het-grote-geld-onthullingen-van-een-insider.html

De site is veilig, anders had ik onmiddellijk een melding gekregen.

“We zouden vooral moeten kijken naar wat mensen bindt in plaats van waarin mensen verschillen

Er zijn te veel verschillen, te veel verschillende culturen, te veel verschillende politieke overtuigingen, te veel verschillende religies, het laatste is duidelijk te merken in de samenleving, al die verschillende culturen botsen onderling, daar zit de meeste discriminatie.

“Er is behoefte aan échte leiders die dienstbaar zijn en gezondheid, welzijn en duurzaamheid nastreven.”

Wie is daarvan een lichtend voorbeeld? Poetin, Trump, Erdogan? Macron, May? Merkel?
Mooi als een leider dat nastreeft zolang het geen dwang wordt, dan is het geen leider meer maar een dictator. Educatie is belangrijker en dat zou in groep 1 moeten beginnen ook al is het net zo goed een zaak voor de ouders maar die hebben het daar te druk voor.

“Hopelijk komen mensen weer dichter bij elkaar en gaan...”

Je streeft naar een Utopia, het is een heel mooie gedachte maar de mens richt zich helaas steeds meer op zichzelf, ik las in een krant, ik dacht Trouw maar het kan ook De Volkskrant zijn geweest, nog iets, het ging over “narcisme”, dat woord valt ook steeds vaker, ten onrechte want narcisme is een stoornis en is pas erkend als die is gediagnostiseerd maar ik snap de redenering. Er zijn maar weinig mensen voor wie het nog vanzelfsprekend is rekening te houden met anderen.

De huidige generaties zullen heel snel hard aan het werk moeten om er nog iets van te maken, ook van zichzelf. Ik zeg niet meteen “verbeter de wereld en begin bij jezelf”, dat doen de meeste mensen al op hun manier, althans in veel landen, zo lang niet alle landen meewerken aan allerlei programma’s om opwarming van de aarde, vervuiling, uitputting van de bodem, roofbouw, het kappen van oerbossen, het uitroeien van allerlei diersoorten, vervuiling van de oceanen enzovoort te stoppen en verdere vervuiling en uitputting te voorkomen, zouden sommige religieuze mensen weleens gelijk kunnen krijgen en vergaat de wereld, althans het mensdom, de aarde wordt dan een supernova maar dat duurt nog wel even.
Reputatie 7
Even in het algemeen naar aanleiding van het openingsbericht.
Het is helemaal niet zo gek om de burger wat zelfstandiger te maken, behalve de hoog bejaarden die alle veranderingen niet meer zo goed kunnen volgen.
We worden nog steeds verzorgd van de wieg tot het graf, alleen moeten we steeds meer dingen zelf regelen, dat is in de ons omringende landen altijd al zo geweest maar voor de meeste Nederlanders is het nieuw. Al dat geregel wordt wel makkelijker dankzij de technologie, je hoeft niet meer van instantie naar instantie te lopen maar je vult gewoon een formulier in op de computer en je stuurt het in.
Voor velen van ons is die zelfredzaamheid een nieuw fenomeen maar het is een kwestie van wennen.

Reageer