Consumentenbond.nl

Senioren gewild doelwit criminelen

  • 16 december 2019
  • 30 reacties
  • 860 Bekeken

Reputatie 7
Badge +7

Op dit forum komen de ouderen, de 65-67 plussers, maar vaak al de 55+, veel te sprake. Meestal gaat het om de financiële achterstelling. Ze gaat financieel niet vooruit, de AOW stijgt minimaal, minder dan de inflatie en pensioenen zijn vaak klein en worden al jaren niet meer geïndexeerd, en zullen eerder de komende jaren gekort worden. Verborgen armoede is groot.

Maar actueel, in één der ochtendbladen (2 pagina's), is dat senioren een gewild doelwit zijn van criminelen. Hen wordt met graagte en meest zonder veel moeite geld afhandig gemaakt. Pincode aflezen van betaalpassen en die later gewiekst stelen, levert ze grof geld op. Inbraken bij deze gewilde slachtoffers zijn ook aan de orde van de dag. En ‘in’ is, zo wordt gemeld, de babbeltruc. Ruim een kwart van de senioren wordt lastig gevallen door oplichters met babbeltrucs. Op die manier worden kleine en grote bedragen afhandig gemaakt. En uit schaamte doen slachtoffers nauwelijks aangifte. De seniorenorganisatie KBO-PCOB pleit voor betere maatregelen. Altijd aangifte doen en door trainingen ouderen weerbaar te maken. Wat vindt u hiervan en hebt u nog tips.


30 reacties

Als mensen zichzelf niet geestelijk wapenen tegen de buitenwereld, wie moet het dan doen?

Reputatie 7
Badge +7

Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden omdat er niet één ‘overkoepelend’ antwoord is.

Er zijn meerdere antwoorden, en dan hebben we het nog alleen over antwoorden volgens de wet. Over het algemeen heeft elke burger recht op zorg op grond van artikel 11 Zorgverzekeringswet. Verder heeft de overheid ook een zorgplicht o.a. terug te vinden in de grondwet. Daar uit vloeit een aantal verantwoordelijkheden voor de overheid en voor de regering voort, zoals op het gebied van de landsverdediging, de handhaving van de openbare orde, sociaal beleid, volksgezondheid en onderwijs. Ieder onderwerp kent zijn wetten en regels, die ik echt niet allemaal uit mijn hoofd kent. De wet WMO is een belangrijke op sociaal terrein. En dan Zorgplicht vanuit de ethiek bezien stelt de vraag of mensen morele plichten hebben om te zorgen of om anderen te helpen.

Kortom een simpel antwoord heb ik niet kunnen vinden. Groet Leo.

Wat ik bedoelde, Leo, is dat eenieder die daartoe in staat is, en dan denk ik toch aan de meerderheid van de mensen, zichzelf moet wapenen tegen alle misleidingen die om ons heen te vinden zijn.

Uiteraard zijn er ook genoeg mensen die dit niet zelf kunnen en die moeten natuurlijk zo goed mogelijk beschermd worden.

Maar babbeltrucs bijvoorbeeld, daar moet de genoemde meerderheid gewoon niet intrappen, ook al behoor je tot de ouderen.

Reputatie 6
Badge +4

maar wat is dat toch met die babbeltrucs? alle leeftijden trappen erin. we gaan het gesprek aan met iemand die goedkope energie heeft, we geven die arme man, die met een zielig verhaal aanbelt, geld voor taxi omdat z’n auto stuk is en hij zijn zieke kind weg moet brengen.

moeten we soms iedereen die aanbelt/aanspreekt om legitimatie vragen? elke webshop doet dat wel, dus waarom aan de deur/telefoon niet? en geen legitimatie, geen gesprek. zo’n instelling voorkomt wel babbeltrucs, mits we ons aan die legitimatieplicht houden.

maar ja, de mens is zwak, al die gevoelens ook, waren we maar kunstmatig intelligent, dan hadden we geen last van babbeltrucs 😂

Reputatie 7
Badge +7

Beste Forumleden, elders heb ik al gesteld niet de pleitbezorger van de ouderen te worden. Ik behoor zelf tot de ouderen en heb begrip voor de problematiek die ze hebben dan wel die tot hen komt.

En natuurlijk ben ik het met jullie, en anderen die hetzelfde beweren, eens , dat ouderen, zoals iedereen, zichzelf de diverse vaardigheden moeten aanleren, of zoals Léon zegt zichzelf moeten wapenen tegen alle misleidingen die om ons heen te vinden zijn. Zelf heb ik daar genoeg aan gedaan. Ik neem alle adviezen ter harte die in actualiteitenprogramma's of politie/opsporing programma's ter sprake komen. Ik heb mij ook waar mogelijk gevoelsmatig beveiligd tegen de criminaliteit en criminelen in deze topic voornoemd. En in deze topic vraag ik ook om (nog meer) tips die ouderen tot zich kunnen nemen om uit handen van de criminelen te blijven. Voorlichting, waarschuwingen e.d. zijn nodig en helaas voor deze groep met herhalingen, want toch trappen ze er weer vaak in. En verder weet ik het ook niet. Het beste is alle criminaliteit uit te bannen, dan heeft niemand er last van, maar dat is een utopie. Groeten Leo.

Reageer