Algemene voorwaarden altijd accepteren?

  • 2 December 2016
  • 0 reacties
  • 89 Bekeken

Ik vraag mij af of ik als consument altijd de Algemene Voorwaarden van een bedrijf moet accepteren. Naar mijn idee zijn dit regeltjes die het bedrijf zelf heeft opgesteld, al dan niet gedeponeerd bij de Rechtbank, maar er is geen enkel overleg geweest met betrokken consument. Als ik er niet mee eens ben dan loop ik natuurlijk wel het risico dat het product niet geleverd wordt, maar dan maar "voor jou een ander".Ik weet b.v. dat de overheid de Algemene Voorwaarden van een bedrijf bij inkoop nadrukkelijk van de hand wijst en zich houdt aan hun eigen ARIV (Algemene Rijks Inkoop Voorwaarden) oftewel hun eigen inkoopregels. Dat zou toch ook voor de consument kunnen, eventueel in overleg met het bedrijf waarvan je iets (groots of duurs) wilt kopen.Worden de Algemene Voorwaarden wel getoetst op juistheid (rechtmatigheid, juridisch etc.) ?

0 reacties

Geen reactie

Reageer