Belasting spaargeld

  • 26 October 2022
  • 8 reacties
  • 364 Bekeken

Misschien een rare vraag maar waar kan ik precies op mijn belastingaangifte zien of ik (teveel) belasting heb betaald over mijn spaargeld?


8 reacties

Wachten op de (definitieve) aanslag?

Bij de aangifte maakt het programma aan het eind toch een uitgebreide berekening en dan zie je of je nog wat terugkrijgt of nog wat mag bijbetalen. Kunt u uw spaargeld en eventuele belastingen daarover daar niet terugvinden? Mocht u het niet bewaard hebben kunt u het alsnog oproepen en uitdraaien.

Reputatie 6
Badge +7

Misschien een rare vraag maar waar kan ik precies op mijn belastingaangifte zien of ik (teveel) belasting heb betaald over mijn spaargeld?

 

@J. Uijtendaal-Wennekes Uit uw vraag maak ik op dat u niet erg thuis bent met de belastingregels.

Ik weet ook niet of u de “Aangifte” zelf heeft verzorgd of door iemand anders heeft laten doen.

 

Of u te veel betaald is ook afhankelijk van u persoonlijke omstandigheden in uw Aangifte.

Het programma berekend de door u verstrekte gegevens.

De vooraf ingevulde Aangifte kunt u altijd wijzigen!

Als u er niet uit komt zou ik de Aangifte met u Belastingadviseur bespreken.

 

Er is voldoende informatie van de Belastingdienst,

13 Bezittingen en schulden (box 3)

13.1 Uw bezittingen en schulden in box 3

29 Belastingberekening

29.1 Hoe wordt de belasting berekend?

29.4 Te verrekenen belasting

 

Hoeveel belasting moet u betalen?

U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, box 2 en in box 3. Wij berekenen de belasting die u moet betalen door de tarieven toe te passen op deze belastbare inkomens. Van het berekende belastingbedrag gaan nog 1 of meer heffingskortingen af.

Tarief box 1 (werk en woning)

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met schijven. Daardoor betaalt u naar verhouding meer belasting als uw inkomen hoger is. Over het belastbaar inkomen uit werk en woning moet u in de eerste schijf ook premie volksverzekeringen betalen.

Het tarief dat u moet betalen, hangt af van uw leeftijd:

Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Over uw belastbaar inkomenHet berekende inkomen waarover belasting wordt berekend. uit aanmerkelijk belangEr is sprake van aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw partner, minimaal 5% van bijvoorbeeld de aandelen in een vennootschap hebt. betaalt u 26,90% belasting.

Tarief box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Over uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaalt u 31% belasting.

Heffingskortingen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie hebt u recht op bepaalde heffingskortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen.

Verrekenbare bedragen

Een aantal bedragen wordt verrekend met het bedrag aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, bijvoorbeeld:

  • loonheffingen die op uw loon zijn ingehouden

  • te verrekenen dividendbelastingBelasting die wordt ingehouden bij de uitkering van dividenden. Deze belasting is te verrekenen als voorheffing in de aangifte inkomstenbelasting.

  • te verrekenen kansspelbelasting

  • te verrekenen specifieke bronheffingDe belasting die een ander land inhoudt op dividend, royalty's en rente.

  • bedragen die u in 2021 hebt betaald of teruggekregen via een voorlopige aanslag

Dank. Ik ga even rustig kijken of we in aanmerking komen. 

Dank. Ik ga even rustig kijken of we in aanmerking komen. 

In aanmerking komen om te zien of u (teveel) belasting hebt betaald over uw spaargeld? Daar komt u zeker voor in aanmerking.

Hoezo?

Hoezo?

Leest u uw eigen vraag nog eens waarmee u dit topic begon.

Ik weet wat mijn vraag is. Maar weet niet waarom zeker weet dat ik/wij daarvoor in aanmerking komen. 

Reageer