Ben jij 1 van de nieuwe Bondsraad-leden? Aanmelden kan tot 1 september!

  • 2 August 2016
  • 3 reacties
  • 190 Bekeken

Reputatie 5
Badge +6
De ConsumentenBond is een vereniging, van, voor en met leden. De leden worden betrokken via de 'Bondsraad': een groep mensen die meepraten over plannen van de ConsumentenBond en controle uitoefenen op de uitvoering. De Bondsraad overlegt met de directeur en besluit over de strategie, het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting.Die Bondsraad heeft periodiek 'vers bloed' nodig, en "het is weer tijd" 🙂. Iedereen die interesse heeft, nieuwsgierig is etc: meld je aan als kandidaat!Als lid van de Bondsraad denk en praat je mee over welke onderwerpen de Consumentenbond moet oppakken, hoe de Consumentenbond aantrekkelijk voor zijn leden blijft etc.Meer informatie en hoe je je kunt aanmelden staat op http://www.consumentenbond.nl/over/wie_zijn_we/bondsraadsverkiezingen/ .

3 reacties

Reputatie 5
Badge +6
Met "Nee" bedoelt u "ik niet", en dat is omdat u niet voldoet aan die voorwaarde van 2 jaar lid zijn? Of bedoelt u wat anders?
Nou ja, om in een bestuursorgaan van een vereniging te zitten moet je natuurlijk wel lid zijn van die vereniging. Of je dan tenminste twee jaar lid geweest moet zijn staat voorlopig in de statuten (of de reglementen, met excuus, dat ik na globale doorlezing van de bijgevoegde stukken het onderscheid tussen al die bepalingen even kwijt ben). In elk geval meen ik opgemerkt te hebben, dat de leden van de Raad van Toezicht (met aanmerkelijk meer invloed op het beleid van de CB) weliswaar door de Bondsraad worden gekozen "uit leden van de CB", maar op voordracht van de Raad van Toezicht. Dat hiervoor ook een minimale lidmaatschapsduur geldt heb ik niet gevonden en dat lijkt mij ook verstandig, want zo kunnen deze leden allereerst op competentie worden gekozen. Om dat ook voor de Bondsraad mogelijk te maken moeten eerst de statuten (of reglementen) worden gewijzigd en daarvoor moet je in de Bondsraad zitten.Persoonijk weerhoudt mij het tijdsbeslag van elke bestuursfunctie en vooral het vergaderen in de avonduren.
Reputatie 5
Badge +6
Precies....! Alhoewel ik jarenlang lid ben geweest, voldoe ik momenteel niet (meer) aan de gestelde voorwaarden. Misschien een punt op de agenda om deze regel te schrappen of te minderen? ...
Laat de discussie over wanneer we iemand lid willen noemen, erbij vinden horen, meetellen, wanneer iemand stemrecht moet hebben en ook .... wanneer ze lid van de Bondsraad kunnen worden, nu net druk worden gevoerd 🙂. Er zijn allerlei geluiden:
  • We zijn een vereniging. Dan heb je leden (waar je van en voor bent). Die leden zijn tot nu toe de ruggegraat geweest van de Consumentenbond, hebben vaak vele jaren lidmaatschapsgeld betaald en zo alle acties mogelijk gemaakt. Is het dan niet raar als je 'zomaar iedereen' onderdeel laat worden van de Bondsraad, de 'ledenvertegenwoordiging'? Een persoon die geen lid is, waar is die dan de vertegenwoordiger van, van welke leden? En als de drempel zo laag wordt om in de Bondsraad te komen, loop je dan een grotere kans dat mensen die helemaal geen hart hebben voor de Consumentenbond maar misschien heel andere doelen hebben, mee gaan stemmen over de richting van die bond?
  • Meer geluiden zoals de uwe: we willen er voor iedereen zijn. 'Lid worden' is voor veel mensen (ook de jonge generatie?) een drempel, het voelt als een verplichting, ergens aan vast zitten. Kunnen we die drempel lager maken? Wanneer kun je iemand lid noemen, zodat je wel kunt blijven zeggen dat je namens x aantal leden spreekt en actie voert? Een vereniging heeft wettelijk geregeld leden nodig: daar lijk je niet onderuit te komen. Moet je anders een ander woord voor 'lid' gaan gebruiken? Meer 'smaakjes' lid introduceren (brons/zilver/goed, of werken met een score van 1 tot 100 of...), en wordt je score ook bepaald door acties, dus of je een geldelijke bijdrage levert door bv een gids af te nemen, of dat je heel veel gewaardeerde posts op het forum doet, of zelf acties start samen met de bond, of....? En hebben dan mensen vanaf een bepaalde 'score' het recht om in de Bondsraad verkozen te worden?
  • ...
Geen eenvoudige, wel een belangrijke en ook boeiende discussie. Die wellicht nog niet afgerond is voordat de nieuwe leden verkozen worden 😉.

Reageer