CBR - Verlengen rijbewijs voor 75+Toon eerste bericht

34 reacties

Reputatie 7
Badge +8

Bij diverse instanties kunt u informatie inwinnen.

De ANWB stelt: Verloopt het rijbewijs als je 75 jaar of ouder bent dan moet je bij het aanvragen van een rijbewijs een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) invullen en een medische keuring ondergaan. Aan de hand van deze Gezondheidsverklaring en de medische keuring wordt bepaald of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden.  Indien je rijgeschikt bent bevonden wordt het rijbewijs verlengd voor maximaal 5 jaar.  Laat een medische keuring uitvoeren bij een arts. Huisartsen doen vaak geen keuringen voor eigen patiënten, om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen (huis)arts en patiënt wordt verstoord.

De Rijksoverheid meldt dat het CBR u een brief moet doen toekomen waarin staat dat u naar een keuringsarts moet. Deze arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u deze zelf naar het CBR.

Het CBR geeft aan:  U mag dus zelf een keuringsarts uitzoeken, dus ook de eigen huisarts. In feite keurt hij of u op medische gronden rijgeschikt bent want om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn.  Bij bepaalde gezondheidsproblemen of beperkingen is een rapport nodig van een medisch specialist noodzakelijk. Zij geeft in 4 punten aan hoe verlenging verloopt: 

Badge

Bedankt voor uw reactie. Ik had eigenlijk eerst de fout gemaakt alles aangetekend op te sturen terwijl je dat ook met Digid kon uploaden. Nu kunnen we het dossier van mijn moeder niet bekijken. Nu ze voor een herkeuring van het rijbewijs op moet, moet je daar zeker ook een brief van krijgen. Die brief heb ik nog niet gezien. Ik weet nu wel dat het bij het CBR een janboel is. Inmiddels heb ik Digid wel aangevraagd. Dan hoop ik dat communicatie met eht CBR wat gemakkelijker gaat.

Toch meen ik dat de keuring van de huisarts of mevrouw kan rijden de stap is of er nu wel gekeurd of niet gekeurd mag worden op bepaalde door deze arts aanwezige punten. Maar ja ik ben helaas geen deskundige.

Ik hou u en anderen op de hoogte van de vorderingen.

vr gr Andre

Geachte @Th.A. van Zuijlen  bij mij had het CBR in zijn systeem staan van een eerdere keer dat ik ooit lichte hartklachten had gehad. Dus moest ik daar apart voor gekeurd worden. De arts keek alleen naar de hartklachten en liet de rest van het formulier blanco. De keuringsarts was hier een andere arts dan de huisarts want die deed geen keuringen. Die andere arts had geen toegang tot mijn medische gegevens want dat mag niet van de privacy. Alles ging met wat ik zelf meedeelde en meebracht aan medicijnen die ik slikte.

Ik denk dat ze bij uw moeder gewoon systematisch de lijst afwerken. Dat ze mogelijk uit eerdere keuringen hebben staan dat er eens oogklachten waren, en hartklachten en nu CNS = (eventuele) chronische nierschade. Of misschien schrijft de wet voor dat die dingen gekeurd moeten worden op die leeftijd. En ogen doet de ene arts, hartklachten de andere en nieren weer een andere.

Bij de papieren zat een code. Als ik die aan de arts doorgaf kon hij alle documenten digitaal op internet invullen en opsturen. Je kunt ze dan inzien op MijnCBR, inloggen met Digid. Ik was stomverbaasd want ik was al vier maanden van tevoren keuring gaan aanvragen, maar ik kreeg een week later al de uitslag en kon mijn nieuwe rijbewijs gaan afhalen.

Badge

 

Geachte Heer/Mevrouw,

Tot mijn verontwaardiging komt het CBR voor de zoveelste keer met het verzoek om medische gegevens op te sturen voor mijn moeder die inmiddels 88 is. Dit keer wordt er om CNS gevraagd. En dat is een vreemde toestand aangezien allereerst een onafhankelijke arts mevrouw  goed genoeg had bevonden voor het rijbewijs. En daarna bevestigde de eigen huisarts dit eveneens.

Al de stappen die wij gedaan hebben voor de verlenging van het rijbewijs van mevrouw van Zuijlen heb ik hier op een rijtje gezet.

Na de gezondheidsverklaring van de onafhankelijke dokter, wilde het CBR een aanvullende oogkeuring, die is uitgevoerd op 24-10-2019. Deze is aan het CBR verzonden en het CBR bevestigde dat dit oogverslag inmiddels in het dossier van mevrouw van Zuijlen zit. Dit oogonderzoek geeft aan dat mevrouw van Zuijlen gewoon de weg op mag, want er zijn geen bijzonderheden.

Daarna kwam het CBR opnieuw met een eis. Dit keer wilden ze weten of mevrouw geen hartklachten had. Vervolgens heeft mevrouw de eigen huisarts, van huisartsenpraktijk, alle gegevens van de gezondheidsverklaring ingevuld die andere huisdokter ook al had ingestuurd met de uitslag dat mevrouw gewoon de weg op mag. Ze heeft immers geen hartklachten!

De eerste keer  zijn deze “privacy gevoelige gegevens” gewoon met de post verstuurd, maar deze brief is niet aangekomen. Na het voor de tweede maal opsturen van de gegevens op 13-8-2020 naar het CBR bleek dit document opnieuw niet aangekomen te zijn. Op 21-8-2020 zijn de gegevens uiteindelijk aangetekend op de post gedaan! Afgelopen vrijdag kon de telefoniste van het CBR nog niet bevestigen of deze brief was aangekomen. Het is raar dat die privacy gevoelige gegevens zomaar kwijtraken.

Helaas kwam het CBR weer met een aanvullende eis over een zogenaamde CNS keuring. Het is niet bekend of dit een reactie is op de voorgaande acties. Want eigenlijk is het vreemd dat twee artsen mevrouw in totaliteit goed gekeurd hadden, maar dat het CBR steeds weer opnieuw vraagtekens stelt bij mevrouw haar gezondheid. Alle informatie van mevrouw van Zuijlen moet nu in het dossier van het CBR zitten.

Inmiddels hebben wij  een klacht ingediend en heb ik het CBR in gebreke gesteld waardoor ik een telefoontje kreeg dat die ingebreke stelling niet kon want het CBR was immers al haar verplichtingen nagekomen. Echter dat klopt mijns inziens niet omdat ten eerste ze een hopeloze achterstand hebben waardoor de minister alle rijbewijzen met een jaar heeft verlengd. Maar tevens raakte alle privacy gevoelige documenten regelmatig zoek!

Ik vraag me uberhaupt af of de keuringsarts alle privacy gevoelige stukken van mevrouw wel heeft gekregen. Want het lijkt erop dat alle acties uitgevoerd door de “onafhankelijke dokter” en eigen huisarts opnieuw uitgevoerd dienen te worden. De activiteiten die het CBR nu opnieuw vraagt hebben geen toegevoegde waarde.

Echter is het ook zo dat door de acties van het CBR de boel zodanig vertraagt, dat het rijbewijs van mevrouw van Zuijlen alsnog dreigt te verlopen met alle consequenties van dien!

Het is ook raar dat het CBR geruime tijd krijgt terwijl je als burger maar ze dagen de tijd krijgt in beroep te gaan! Ik zou zeggen gelijke monniken gelijke kappen. Maar blijkbaar gaat dit op voor overheidsorganisaties als het CBR.

 

Reputatie 7
Badge +6

En dat is het belangrijkste , @U.K. Boche . Kon iedereen er maar op aan dat de procedure binnen enkele maanden klaar is. De beloften in het verleden zijn vrees ik nog steeds niet waar gemaakt. 

Reputatie 1
Badge +1

Zo vreemd is dat niet . Wij hebben die ervaringen ook . Wie probleemloos door de eerste keuring komt , is heel snel klaar . Ik vind dit ook nog traag . Mijn keuring was op 28-2-2020 en op dezelfde dag had ik bericht van het CBR dat ik bij de gemeente een nieuw rijbewijs kon aanvragen . Die snelheid is denk ik alleen mogelijk als we de zaken via internet afhandelen en de keuringsarts ook . De papieren afhandeling duurt ongetwijfeld veel langer en corona kan ook een rol spelen .  Een jaar eerder heeft mijn vrouw meer dan een jaar moeten wachten doordat haar ogen twijfelachtig waren . Bij mijn weten is het dan nog steeds een onaanvaardbaar langdurig gedoe. @L.J.F. de Ruiter dit probleem speelt al vele jaren en niet ruim een jaar. 


Bij mij heeft de arts het rapport ook via internet ingediend maar het heeft toch tot juni geduurd. Maar ik ben heel tevreden dat het nog ruim op tijd is.

Reputatie 7
Badge +8

In eerste instantie heb ik onthouden wat de actualiteit ons brengt. En zo van tijd tot tijd verschijnen er nog artikelen dan wel programma's over dat het nog altijd lang duurt bij het CBR. Zelfs een nog niet zo'n oud artikel dat Alexander Pechtold ook nog geen ijzer met handen kan breken en ‘men’ dus nog altijd achterloopt. Vervolgens heb ik nog even gegoogled voor een reactie te geven. En kwam bij o.a. ANWB en CBR berichten tegen die ik boven genoemd heb. Maar als ook de ervaring is dat bij geen ‘keuringsproblemen’ het wel snel gaat, is dat alleen maar een pré.

Reputatie 7
Badge +6

Zo vreemd is dat niet . Wij hebben die ervaringen ook . Wie probleemloos door de eerste keuring komt , is heel snel klaar . Ik vind dit ook nog traag . Mijn keuring was op 28-2-2020 en op dezelfde dag had ik bericht van het CBR dat ik bij de gemeente een nieuw rijbewijs kon aanvragen . Die snelheid is denk ik alleen mogelijk als we de zaken via internet afhandelen en de keuringsarts ook . De papieren afhandeling duurt ongetwijfeld veel langer en corona kan ook een rol spelen .  Een jaar eerder heeft mijn vrouw meer dan een jaar moeten wachten doordat haar ogen twijfelachtig waren . Bij mijn weten is het dan nog steeds een onaanvaardbaar langdurig gedoe. @L.J.F. de Ruiter dit probleem speelt al vele jaren en niet ruim een jaar. 

Reputatie 7
Badge +8

Dat is toch wel uniek @U.K. Boche , en terecht een positief bericht waard. Want vooralsnog wachten duizenden op verlenging van hun rijbewijs. 

Mensen die hun rijbewijs willen verlengen ondervinden al ruim een jaar problemen. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) kampt met grote achterstanden, waardoor mensen vaak veel te lang moeten wachten op hun rijbewijs. De wachttijd loopt soms zelfs zo ver op dat het rijbewijs intussen verloopt. De ANWB heeft veel klachten van leden ontvangen, o.a  over de trage procedure en de slechte bereikbaarheid van het CBR. De minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft intussen maatregelen genomen. Vanaf 1 december 2019 is de geldigheid van het (verlopen) rijbewijs voor 75-plussers tijdelijk verlengd met maximaal één jaar. Dit geldt alleen voor de 75-plussers die hun rijbewijsverlenging al hebben aangevraagd. Door deze regeling kunnen zij blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Iedereen die in aanmerking komt voor de 75+ regeling heeft persoonlijk bericht van het CBR gekregen. Deze verlenging coulance geldt allen in Nederland en niet in het buitenland, daar geldt een termijn van 7 maanden. Maar men kan dus ook “op tijd” zijn.

De gemiddelde wachttijd nu is ongeveer een jaar. Vanaf nu mag men rekenen zomer 2021 een nieuw rijbewijs te hebben.

Reageer