CBR - Verlengen rijbewijs voor 75+


Reputatie 1
Badge +1

Hoi,

Ik wil een keer ook goed nieuws over het CBR bekendmaken. Ik ben 75+ en mijn rijbewijs loopt in juli af. De huisarts heeft het keuringsrapport in februari ingediend. Door al die coronaproblemen heb ik verwacht dat ik het rijbewijs noot voor afloop zou kunnen laten verlengen, maar op 17 juni kreeg ik plotseling mail van het CBR met het rijvaardigheidsbesluit. Dus ik kan mijn rijbewijs op tijd verlengen en krijg geen problemen met rijden in het buitenland.

Nu is mijn geval vrij makkelijk want er is geen speciale keuringsarts nodig, maar ik vind het toch knap dat ze het in coronatijd toch nog op tijd in stand gebracht hebben.


34 reacties

Reputatie 7
Badge +8

Dat is toch wel uniek @U.K. Boche , en terecht een positief bericht waard. Want vooralsnog wachten duizenden op verlenging van hun rijbewijs. 

Mensen die hun rijbewijs willen verlengen ondervinden al ruim een jaar problemen. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) kampt met grote achterstanden, waardoor mensen vaak veel te lang moeten wachten op hun rijbewijs. De wachttijd loopt soms zelfs zo ver op dat het rijbewijs intussen verloopt. De ANWB heeft veel klachten van leden ontvangen, o.a  over de trage procedure en de slechte bereikbaarheid van het CBR. De minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft intussen maatregelen genomen. Vanaf 1 december 2019 is de geldigheid van het (verlopen) rijbewijs voor 75-plussers tijdelijk verlengd met maximaal één jaar. Dit geldt alleen voor de 75-plussers die hun rijbewijsverlenging al hebben aangevraagd. Door deze regeling kunnen zij blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Iedereen die in aanmerking komt voor de 75+ regeling heeft persoonlijk bericht van het CBR gekregen. Deze verlenging coulance geldt allen in Nederland en niet in het buitenland, daar geldt een termijn van 7 maanden. Maar men kan dus ook “op tijd” zijn.

De gemiddelde wachttijd nu is ongeveer een jaar. Vanaf nu mag men rekenen zomer 2021 een nieuw rijbewijs te hebben.

Reputatie 7
Badge +6

Zo vreemd is dat niet . Wij hebben die ervaringen ook . Wie probleemloos door de eerste keuring komt , is heel snel klaar . Ik vind dit ook nog traag . Mijn keuring was op 28-2-2020 en op dezelfde dag had ik bericht van het CBR dat ik bij de gemeente een nieuw rijbewijs kon aanvragen . Die snelheid is denk ik alleen mogelijk als we de zaken via internet afhandelen en de keuringsarts ook . De papieren afhandeling duurt ongetwijfeld veel langer en corona kan ook een rol spelen .  Een jaar eerder heeft mijn vrouw meer dan een jaar moeten wachten doordat haar ogen twijfelachtig waren . Bij mijn weten is het dan nog steeds een onaanvaardbaar langdurig gedoe. @L.J.F. de Ruiter dit probleem speelt al vele jaren en niet ruim een jaar. 

Reputatie 7
Badge +8

In eerste instantie heb ik onthouden wat de actualiteit ons brengt. En zo van tijd tot tijd verschijnen er nog artikelen dan wel programma's over dat het nog altijd lang duurt bij het CBR. Zelfs een nog niet zo'n oud artikel dat Alexander Pechtold ook nog geen ijzer met handen kan breken en ‘men’ dus nog altijd achterloopt. Vervolgens heb ik nog even gegoogled voor een reactie te geven. En kwam bij o.a. ANWB en CBR berichten tegen die ik boven genoemd heb. Maar als ook de ervaring is dat bij geen ‘keuringsproblemen’ het wel snel gaat, is dat alleen maar een pré.

Reputatie 1
Badge +1

Zo vreemd is dat niet . Wij hebben die ervaringen ook . Wie probleemloos door de eerste keuring komt , is heel snel klaar . Ik vind dit ook nog traag . Mijn keuring was op 28-2-2020 en op dezelfde dag had ik bericht van het CBR dat ik bij de gemeente een nieuw rijbewijs kon aanvragen . Die snelheid is denk ik alleen mogelijk als we de zaken via internet afhandelen en de keuringsarts ook . De papieren afhandeling duurt ongetwijfeld veel langer en corona kan ook een rol spelen .  Een jaar eerder heeft mijn vrouw meer dan een jaar moeten wachten doordat haar ogen twijfelachtig waren . Bij mijn weten is het dan nog steeds een onaanvaardbaar langdurig gedoe. @L.J.F. de Ruiter dit probleem speelt al vele jaren en niet ruim een jaar. 


Bij mij heeft de arts het rapport ook via internet ingediend maar het heeft toch tot juni geduurd. Maar ik ben heel tevreden dat het nog ruim op tijd is.

Reputatie 7
Badge +6

En dat is het belangrijkste , @U.K. Boche . Kon iedereen er maar op aan dat de procedure binnen enkele maanden klaar is. De beloften in het verleden zijn vrees ik nog steeds niet waar gemaakt. 

Badge

 

Geachte Heer/Mevrouw,

Tot mijn verontwaardiging komt het CBR voor de zoveelste keer met het verzoek om medische gegevens op te sturen voor mijn moeder die inmiddels 88 is. Dit keer wordt er om CNS gevraagd. En dat is een vreemde toestand aangezien allereerst een onafhankelijke arts mevrouw  goed genoeg had bevonden voor het rijbewijs. En daarna bevestigde de eigen huisarts dit eveneens.

Al de stappen die wij gedaan hebben voor de verlenging van het rijbewijs van mevrouw van Zuijlen heb ik hier op een rijtje gezet.

Na de gezondheidsverklaring van de onafhankelijke dokter, wilde het CBR een aanvullende oogkeuring, die is uitgevoerd op 24-10-2019. Deze is aan het CBR verzonden en het CBR bevestigde dat dit oogverslag inmiddels in het dossier van mevrouw van Zuijlen zit. Dit oogonderzoek geeft aan dat mevrouw van Zuijlen gewoon de weg op mag, want er zijn geen bijzonderheden.

Daarna kwam het CBR opnieuw met een eis. Dit keer wilden ze weten of mevrouw geen hartklachten had. Vervolgens heeft mevrouw de eigen huisarts, van huisartsenpraktijk, alle gegevens van de gezondheidsverklaring ingevuld die andere huisdokter ook al had ingestuurd met de uitslag dat mevrouw gewoon de weg op mag. Ze heeft immers geen hartklachten!

De eerste keer  zijn deze “privacy gevoelige gegevens” gewoon met de post verstuurd, maar deze brief is niet aangekomen. Na het voor de tweede maal opsturen van de gegevens op 13-8-2020 naar het CBR bleek dit document opnieuw niet aangekomen te zijn. Op 21-8-2020 zijn de gegevens uiteindelijk aangetekend op de post gedaan! Afgelopen vrijdag kon de telefoniste van het CBR nog niet bevestigen of deze brief was aangekomen. Het is raar dat die privacy gevoelige gegevens zomaar kwijtraken.

Helaas kwam het CBR weer met een aanvullende eis over een zogenaamde CNS keuring. Het is niet bekend of dit een reactie is op de voorgaande acties. Want eigenlijk is het vreemd dat twee artsen mevrouw in totaliteit goed gekeurd hadden, maar dat het CBR steeds weer opnieuw vraagtekens stelt bij mevrouw haar gezondheid. Alle informatie van mevrouw van Zuijlen moet nu in het dossier van het CBR zitten.

Inmiddels hebben wij  een klacht ingediend en heb ik het CBR in gebreke gesteld waardoor ik een telefoontje kreeg dat die ingebreke stelling niet kon want het CBR was immers al haar verplichtingen nagekomen. Echter dat klopt mijns inziens niet omdat ten eerste ze een hopeloze achterstand hebben waardoor de minister alle rijbewijzen met een jaar heeft verlengd. Maar tevens raakte alle privacy gevoelige documenten regelmatig zoek!

Ik vraag me uberhaupt af of de keuringsarts alle privacy gevoelige stukken van mevrouw wel heeft gekregen. Want het lijkt erop dat alle acties uitgevoerd door de “onafhankelijke dokter” en eigen huisarts opnieuw uitgevoerd dienen te worden. De activiteiten die het CBR nu opnieuw vraagt hebben geen toegevoegde waarde.

Echter is het ook zo dat door de acties van het CBR de boel zodanig vertraagt, dat het rijbewijs van mevrouw van Zuijlen alsnog dreigt te verlopen met alle consequenties van dien!

Het is ook raar dat het CBR geruime tijd krijgt terwijl je als burger maar ze dagen de tijd krijgt in beroep te gaan! Ik zou zeggen gelijke monniken gelijke kappen. Maar blijkbaar gaat dit op voor overheidsorganisaties als het CBR.

 

Geachte @Th.A. van Zuijlen  bij mij had het CBR in zijn systeem staan van een eerdere keer dat ik ooit lichte hartklachten had gehad. Dus moest ik daar apart voor gekeurd worden. De arts keek alleen naar de hartklachten en liet de rest van het formulier blanco. De keuringsarts was hier een andere arts dan de huisarts want die deed geen keuringen. Die andere arts had geen toegang tot mijn medische gegevens want dat mag niet van de privacy. Alles ging met wat ik zelf meedeelde en meebracht aan medicijnen die ik slikte.

Ik denk dat ze bij uw moeder gewoon systematisch de lijst afwerken. Dat ze mogelijk uit eerdere keuringen hebben staan dat er eens oogklachten waren, en hartklachten en nu CNS = (eventuele) chronische nierschade. Of misschien schrijft de wet voor dat die dingen gekeurd moeten worden op die leeftijd. En ogen doet de ene arts, hartklachten de andere en nieren weer een andere.

Bij de papieren zat een code. Als ik die aan de arts doorgaf kon hij alle documenten digitaal op internet invullen en opsturen. Je kunt ze dan inzien op MijnCBR, inloggen met Digid. Ik was stomverbaasd want ik was al vier maanden van tevoren keuring gaan aanvragen, maar ik kreeg een week later al de uitslag en kon mijn nieuwe rijbewijs gaan afhalen.

Badge

Bedankt voor uw reactie. Ik had eigenlijk eerst de fout gemaakt alles aangetekend op te sturen terwijl je dat ook met Digid kon uploaden. Nu kunnen we het dossier van mijn moeder niet bekijken. Nu ze voor een herkeuring van het rijbewijs op moet, moet je daar zeker ook een brief van krijgen. Die brief heb ik nog niet gezien. Ik weet nu wel dat het bij het CBR een janboel is. Inmiddels heb ik Digid wel aangevraagd. Dan hoop ik dat communicatie met eht CBR wat gemakkelijker gaat.

Toch meen ik dat de keuring van de huisarts of mevrouw kan rijden de stap is of er nu wel gekeurd of niet gekeurd mag worden op bepaalde door deze arts aanwezige punten. Maar ja ik ben helaas geen deskundige.

Ik hou u en anderen op de hoogte van de vorderingen.

vr gr Andre

Reputatie 7
Badge +8

Bij diverse instanties kunt u informatie inwinnen.

De ANWB stelt: Verloopt het rijbewijs als je 75 jaar of ouder bent dan moet je bij het aanvragen van een rijbewijs een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) invullen en een medische keuring ondergaan. Aan de hand van deze Gezondheidsverklaring en de medische keuring wordt bepaald of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden.  Indien je rijgeschikt bent bevonden wordt het rijbewijs verlengd voor maximaal 5 jaar.  Laat een medische keuring uitvoeren bij een arts. Huisartsen doen vaak geen keuringen voor eigen patiënten, om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen (huis)arts en patiënt wordt verstoord.

De Rijksoverheid meldt dat het CBR u een brief moet doen toekomen waarin staat dat u naar een keuringsarts moet. Deze arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u deze zelf naar het CBR.

Het CBR geeft aan:  U mag dus zelf een keuringsarts uitzoeken, dus ook de eigen huisarts. In feite keurt hij of u op medische gronden rijgeschikt bent want om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn.  Bij bepaalde gezondheidsproblemen of beperkingen is een rapport nodig van een medisch specialist noodzakelijk. Zij geeft in 4 punten aan hoe verlenging verloopt: 

Badge

Vandaag heb ik tegelijk twee brieven ontvangen van het CBR. De eerste gaat over een rijtest waarbij ze zeggen dat het geen rijexamen is. De tweede brief geeft aan dat als mijn moeder de rijtest NIET gaat doen het rijbewijs niet verlengd zal gaan worden. Tja zover was ik uiteindelijk ook al wel met mijn denken. Aangezien ik al een “ingebreke stelling” naar het CBR heb gestuurd, terwijl zij die niet bevestigen dat deze is binnengekomen (Ik heb de ingebrekestelling aangetekend verstuurd per post), vertelde mij het Juridisch loket dat ik nu een bezwaarschrift in moest vullen. Tevens heb ik opnieuw DIgi-D aangevraagd omdat het dan gemakkelijker is om te kijken wat er bij het CBR ligt. Dat was voorheen nog niet gebeurd omdat mijn moeder dit zo'n gedoe vond. Nu pak ik dat voor haar op. Maar hierop moet ik een tijdje wachten.

Het is net wat u zegt mijnheer de Ruijter, zo als u dacht ik ook! En aangezien twee artsen naar mijn moeder hebben gekeken en deze goed genoeg bevonden hadden voor het “roze papiertje” zijn die extra vragen van het CBR dus overbodig! Maar blijkbaar denkt het CBR daar anders over. Ik wil nu van ze weten waarom ze steeds die extra informatie willen.

vr gr Andre

Reputatie 7
Badge +8

Om te beginnen wil ik stellen dat ik geen echte kenner ben van de CBR wetten en regels, ook ben ik geen jurist. Maar vreemd vind ik de CBR wijze zoals die bij u (uw moeder) wordt toegepast wel. U zegt dat u 17-09 twee brieven heeft ontvangen, waarvan één over een rijtest.

Als u naar de CBR site gaat ziet u dat zij zelf zeggen: 

Met een rijtest beoordeelt het CBR of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u een auto goed kunt bedienen en besturen. Lukt dit niet? Dan zal onze deskundige samen met u onderzoeken of uw beperking gecompenseerd kan worden door een training (rijlessen), door technische aanpassingen aan uw voertuig of door een orthopedisch hulpmiddel. Een rijtest is niet hetzelfde als een praktijkexamen.

Een arts van het CBR bekijkt op basis van uw Gezondheidsverklaring en het rapport van de medisch specialist of een rijtest nodig is. Is dat het geval? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging. Daarin staat of u de test doet in uw eigen voertuig of in een lesvoertuig. Zo’n rijtest is niet vrijblijvend. Zonder rijtest kunnen we niet beslissen of u rijexamen mag doen of uw rijbewijs kunt verlengen.

Op die site staat nog meer, maar is voor hier te lang, en de rijtest is nu van belang. Zie het 2e deel van de CBR informatie, pas na de gezondheidsverklaring, artsen- en/of specialistenbezoek, besluit de CBR arts of een rijtest nodig is. Uw moeder is nu toch nog niet bij de arts(en) geweest? Ik zou uw juridische bijstand er nog eens naar vragen en hun raad opvolgen. Groet Leo.

Beste @Th.A. van Zuijlen , ik heb net vorige maand die keuring ondergaan. De medische arts keurt maar een onderdeel, dan ben je nog niet goedgekeurd voor alles, er komen daarna nog andere onderdelen die door andere artsen worden gedaan. Ik moest na de medische arts nog naar een andere arts, namelijk de Arbo arts of ik lichamelijk in staat was alles te doen wat nodig is en vlot genoeg. Het hele keuringspoces bestaat uit meerdere onderdelen, het zijn geen “aanvullingen”.

Ik hoefde nog geen rijtest te doen, maar misschien hangt dat af van de leeftijd. Dat naargelang je ouder wordt, worden de testen steeds strenger. 

Badge

Gisteren bij Hart van Nederland een vrachtwagenchauffeur op televisie die zijn rijbewijs niet terugkreeg omdat hij officieel twee handen moet hebben. Het argument dat hij al jaren zonder ongelukken rijdt, telt blijkbaar niet. Als een arts op afstand gaat keuren of iemand iets kan of zonder dat hij/zij de patient gezien heeft, is ontzettend slecht! Dat kan toch niet! Dit overkwam in zekere zin mijn moeder ook! Ook al is zij geen beroepschauffeur. De wegen worden er echt niet beter van op deze manier.

Reputatie 7
Badge +8

Ja, soms kom je vreemde dingen tegen. Ik heb het zelf niet gezien op TV. Ik weet ook niet echt wat de eisen zijn maar volgens mij zijn er wel invalide rijders met één arm of één been. Maar mogelijk dat het voor beroepschauffeurs anders ligt. En, ook al is het niet goed te praten, maar verschillen houd je altijd, in keuren, in artsen enz.

Badge

Helemaal mee eens. Maar (Er is altijd een maar!) het lijkt me belangrijker dat een onafhankelijke arts  persoonlijk naar de patient kijkt. Want er zijn altijd eventuele persoonlijke oorzaken die een uitslag anders zou moeten kunnen maken. De menselijke maat is weg. En het maakt mijns inziens de veiligheid ook niet beter.

Reputatie 7
Badge +8

Geachte forumleden, excuses dat ik wederom een topic start met een eigen probleem. Ik ben 75 jaar geworden en dan is het zo dat je rijbewijs via een speciale manier o.a. diverse verklaringen en zo nodig met keuringen verlengd moet worden. Dat is inmiddels aan de gang. Maar daar komt zoveel bij kijken dat ik inmiddels 75 jaar ben en mijn rijbewijs verlopen is en ik niet meer rijden mag rijden.  Ik heb de benodigde verklaringen, o.a. gezondheidsverklaring, naar eer en geweten ingevuld. Ik ben door een keuringsarts gekeurd, vervolgens door een oogarts gekeurd. Ik heb hun rappoorten ingezien, zijn allen positief en geven aan dat het rijbewijs voor 5 jaar verlengd mag worden. Het CBR  (centraal bureau rijvaardigheid bewijzen) stuurt een mail dat ik een rijtest moet doen. Ik heb alle mogelijke moeite (met lange wachttijden) moeten doen om er achter te komen wat er aan de hand is. Ze willen mijn benen controleren of die nog ‘sterk’ genoeg zijn. De rijtest vindt plaats in eigen auto waarin in dus niet meer rijden mag. Weer moeite doen dat een ander mij brengt en haalt. Kracht in benen is gemeten positief, noodstop is goed gegaan in  één keer. Maar nu is de stuurtechniek niet goed en moet ik rijles nemen (de kosten lopen alsmaar op). Ik heb vanaf mijn 18e jaar, dus 57 jaar, mijn rijbewijs en verzekering aantoonbaar meer dan 50 jaar schadevrij rijden. Een verlenging zou soepel zij, maar er komen steeds meer eisen bij. Ik rij schadevrij, ik rook niet, drink niet, gebruik geen telefoon enz. enz. Wat kan ik hier tegen doen , mijn auto staat stil voor de deur.

Pas op met het CBR.
Het is een club, die je helemaal gek maakt.
Ik zou niet weten wat je er tegen moet doen, ze hebben het monopolie.
 

Sterkte er mee.

Hallo Leo,

Reeds vóór mijn 18e was ik ervan overtuigd dat leven zonder rijbewijs het beste is voor de wereld om je heen en dus ook voor jezelf.

Erg vervelend Leo.

Ik neem aan dat je voor je, de gezondheidsverklaring vier maanden voor het verloop van je rijbewijs digitaal hebt opgestuurd. In dat geval hoort de hele procedure tijdig doorlopen te zijn. Als er geen vragen zijn over de verklaring ben je snel weer verlengd. Als er wel onderdelen zijn die aandacht vragen behoort dat toch binnen die vier maanden geregeld te zijn. Dat kan natuurlijk ook een afwijzing zijn, maar dat is bij jou gelukkig niet aan de hand, als ik het goed lees, het gaat er bij jou om dat het allemaal zo lang duurt en dat je niet in één keer hebt gehoord wat er allemaal aan de hand is, welke vragen ze nog hebben. Dat kan, maar is niet zoals het hoort. Het kan natuurlijk dat de verklaring een ander beeld geeft dan het CBR nu ze meer weten krijgt. In dat geval is het helaas niet anders dan meebewegen en, inderdaad, de kosten en moeite die er mee gepaard gaan te dragen. Maar dat klinkt allemaal niet als een leuk verjaardagsfeestje, jammer. 

Normaal gesproken is in zo'n geval waarin je klem komt te zitten de klantentelefoon van het CBR de eerste stap. Die kunnen kijken waar de eventuele kink in de kabel zit. Als je het niet eens bent met een uitspraak kun je de geëigende klacht- of beroepsprocedure volgen. Ook dat zullen ze je aan de telefoon kunnen en moeten uitleggen. 

 

 

Reputatie 7
Badge +8

Beste Erik en Léon. Dank voor jullie berichten. Dit speelt natuurlijk al wat langer. De mededelingen sturen ze via "Mijn Overheid c.q. Mijn CBR”. 

In mei of juni kreeg ik bericht  dat ik bij 75 bij behoud van rijbewijs het moest verlengen.

 Ze zouden verklaringen opzenden. Dat is waarschijnlijk ook gebeurd maar ik kon een tijdje geen mail ontvangen. Er zijn wat weken voorbij gegaan eer dat wel kon, maar toen liep ik al achter. En de verklaringen beantwoorden, keuringarts opgave en vervolgen oogarts afspreken, er gingen weken voorbij. En ik werd al 75 toen ze nog met een rijtest aankwamen. Dat laatste is pas gebeurd, er zou alleen even gekeken worden of de benen nog genoeg kracht hadden. Ik heb al die tijd, tot zelfs nu toe niet geprotesteerd, Het zijn nu eenmaal hun regels, hun protocol. Op vragen waarom? Krijg je: uw ogen kunnen afnemen, uw spieren enz. Ik krijg echter de indruk dat er gezocht wordt om alles af te keuren. Ik heb op advies wat hulpdingetjes laten aanbrengen, bijv. een knop op het stuur, kan je makkelijker keren en draaien. Nu vallen ze ineens over die knop. Hij moet eraf of er moet een aantekening op het rijbewijs, en ik moet nu rijles nemen en daarna weer een rijtest doen. Tot nu toe heb ik niets ondernomen, maar vraag me af of dit allemaal wel kan en mag. Ik ben lid van de CB, dus kan wellicht juridische hulp vragen. Geldt wellicht ook voor de rechtsbijstandverzekering. Ik heb de rijtest gedaan, er is niets fout gegaan, kreeg compliment over de krachtmeting via apparatuur, compliment voor noodstop, keren, draaien enz. Ik heb cameraatjes hangen voor opname schade voor en achteruit, die moesten eraf. Opname mag niet ??

Ik begrijp dat de 75 Plus regels er zijn, maar de dag voor 75 nog gewoon kunnen rijden en er na dus niet meer, is wel erg resoluut. Maar het zijn regels, alleen voert het nu niet te ver door. De kosten zijn al hoog, moeten er nu nog rijlessen bij….. en waar is het eind. En in mijn woongebied met nauwelijks openbaar vervoer je rijbewijs en aldus de auto afnemen, dan moeten er toch wel heel ernstige redenen voor zijn?

Reputatie 7
Badge +6

Tja , dit voelt als pesterij lijkt me  . Het ging om je benen . Dat bleek goed te zijn , maar bij de rijtest zien ze dat je stuurtechniek niet goed is . Ik denk dat bij de meesten die al tientallen rijden , wel kleine foutjes in de rijtechniek geslopen zijn . Als alle 75-plussers een rijtest zouden moeten doen , zouden zeer zeker velen zakken . 50 -plussers die al een jaar of 30 rijden idem , alleen vermoedelijk wat minder .  Ook mensen die nooit brokken maken kunnen gewoontes ontwikkeld hebben waar een examinator over valt . Hoe zuur het ook is , er is weinig aan te doen , Leo . Zij hebben de macht en je zult je naar hun moeten schikken . Je zult naar een rijschool moeten . Probeer een goede te vinden , want er zit veel kaf tussen het koren .  Uitleggen wat er aan de hand is zodat ze je kunnen bijscholen en dan weer opnieuw zo snel mogelijk examen . 

Reputatie 7
Badge +8

Dank ook @J.G.P.M. Karel  en @E.T. Wiersum . De berichten kruisten elkaar en ik had ook wat tijd nodig iets op te zoeken. En nogmaals regels zijn regels en ik heb me er ook naar geschikt. Maar na die oogonderzoeken  met goede rapporten heb ik gevraagd waar is die rijtest voor. Toen kwam er ineens uit controle van de benen. Vervolgens de vraag hoe moet dat verder gaan nu ik niet meer mag rijden. De klantendienst antwoordde ze komen u halen en brengen. Dat is niet zo, later belde iemand dat ik het zelf moest regelen. Een  buurman heeft een ochtend vrij genomen om me te helpen. De rijtest geeft benen positief, beginnen ze over een stuurknop. Die is op advies van de garage gemonteerd, evenals het alarm, cameraatjes voor en achter, zomer en winterbanden enz. Ik vraag me af wat ze nog allemaal gaan gebruiken.

Badge +5

@L.J.F. de Ruiter ik heb je topic verplaatst naar dit topic :wink:

Reputatie 6
Badge +4

Dank ook @J.G.P.M. Karel  en @E.T. Wiersum . De berichten kruisten elkaar en ik had ook wat tijd nodig iets op te zoeken. En nogmaals regels zijn regels en ik heb me er ook naar geschikt. Maar na die oogonderzoeken  met goede rapporten heb ik gevraagd waar is die rijtest voor. Toen kwam er ineens uit controle van de benen. Vervolgens de vraag hoe moet dat verder gaan nu ik niet meer mag rijden. De klantendienst antwoordde ze komen u halen en brengen. Dat is niet zo, later belde iemand dat ik het zelf moest regelen. Een  buurman heeft een ochtend vrij genomen om me te helpen. De rijtest geeft benen positief, nbeginnen ze over een stuurknop. Die is op advies van de garage gemonteerd, evenals het alarm, cameraatjes voor en achter, zomer en winterbanden enz. Ik vraag me af wat ze nog allemaal gaan gebruiken.

 

Maar dat je een stuurknop gebruikt, zag het CBR natuurlijk pas bij de rijtest. Eerder konden ze daar dus niet over beginnen. Ik vraag me af waarom de garage dit geadviseerd heeft. Zo'n advies komt toch niet uit de lucht vallen?

Als je echt die stuurknop nodig hebt om goed te kunnen sturen, begrijp ik dat er een aantekening komt op je rijbewijs. 

Reputatie 7
Badge +6

Aha , het ging over een knop . Vorkheftrucks en vele andere machines hebben die er standaard op zitten om reden dat daar veel sneller mee te sturen is op momenten dat dat nodig is . Juist veiliger dus , en daar mag het wel …... Veel vrachtwagenchauffeurs hebben hem vermoedelijk om dezelfde reden , al mag het volgens de regeltjes niet . De reden is me onbekend . De garage had je hier  wel even  voor mogen waarschuwen . Als het wel mag met een aantekening , waarom heb je daar dan niet voor gekozen ? 

Reageer