Een 'Eed van Hippocrates' voor bankiers of managers in het algemeen?

  • 1 February 2015
  • 9 reacties
  • 140 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
Beste mensen,

Wie is er geÏnteresseerd in het bijsturen van onze samenleving?

Managers in bedrijfsleven en overheid zijn vaak anonieme figuren die een grote invloed hebben op ons leven. Denk maar aan de manager bij de bank die zoveel als mogelijk van zijn klanten profiteert, in de politie die bepaalt waar controles worden uitgevoerd of in justitie die bepaalt wie er vervolgd wordt. Zo worden serieuze nalatigheden aan de top maar nauwelijks behandeld.

Er zijn volgens organisatiedeskundige Ben Tiggelaar twee categorieËn managers: inhoudelijk goede managers en managers die aan het netwerken zijn. De laatste categorie komt sneller en hoger aan de top. Dit zei hij in het programma Zembla, aflevering: 'De dood van een klokkenluider'. In deze aflevering werd gekeken naar de zelfmoord van een van de betere ambtenaren: een uitstekend analiticus en bovendien moreel persoon.

Verder lijkt het wel een onevenredige tendens dat het leven voor normale mensen, zonder macht, geld en status, moeilijker wordt terwijl de elite, zoals managers en mensen met flink wat geld, er op vooruitgaat.

Met name de bankensector lijkt nauwelijks lering te trekken uit haar eigen falen, maar ook topmanagers in overheid en semi-overheid (woningbouwcorporaties) blijven enorme salarissen krijgen zonder een redelijke verantwoording te hoeven afleggen.

Hierom lijkt het mij een goed idee om een uitgangspunt voor management te 'creËren'. Wij, als burgers van deze samenleving, kunnen een manifest opstellen met een aantal punten waaraan managers moeten voldoen: zoals de eed van Hippocrates voor artsen, maar dan voor 'het management'. Dit kan specifiek voor de bancaire wereld en de overheid. Indien wij zo een manifest naar buiten kunnen brengen en deze gedragen wordt door een groot deel van de samenleving, met behulp van de Bond en social media, kunnen wij een vuist maken voor goed bestuur. Managers, vooral topmanagers, die zich richten op het algemeen belang in plaats van hun eigen carriere.

Een aantal punten dat ik voorstel:

    Een manager richt zich op de kerntaak. Daar horen bij een goed product leveren en aan de persoonlijke en maatschappelijke consequenties denken. Bankiers richten zich op een correcte afhandeling zonder onnodig veel geld te rekenen voor hun producten. Bedrijven zullen goede producten leveren. Bedrijven mogen niet gericht zijn op een maximalisatie van winst voor aandeelhouders. Overheid en management moeten gericht zijn op het algemeen belang.
Hiervoor zal ook een ander soort mens op de hoogste posities moeten komen, iemand die geld, macht en status als middelen ziet in plaats van doel op zich.

Ik zie jullie bijdrage graag tegement.Met vriendelijke groet,

Michael

9 reacties

Goed initiatief
Wat een goede gedachte.

Om de vergelijking met artsen nog even door te trekken:

een tuchtrecht met een tuchtcollege en tuchtmaatregelen voor managers en bankiers zou een mooie aanvulling zijn op het manifest....

vriendelijke groet,

harry
goed plan
Goed idee, alleen wel heel moeilijk te realiseren in de op dit moment super kappitalistische EU waar wij deel van uitmaken.

Dat kan echter veranderen als ook in andere landen dergelijke initiatieven ontstaan.
Prima idee Michael. Moet wel verdere invulling krijgen zodat er een breed maatschappelijk draagvlak kan ontstaan. Te beginnen met het uitwerken van de kernwaarden van waaruit managers in welke sector dan ook behoren te werken, eventueel op onderdelen, tegespitst op specifieke doelgroepen, uitgewerkt in meer concrete gedragskenmerken. Door het afleggen van een eed bij het aanvaarden van een managementfunctie kan de persoon in kwestie zich verbinden aan deze kernwaarden en gedragskenmerken. De top van elke organisatie kan er zo voor zorgen dat bij alle benoemingen deze eed afgelegd gaat worden. Ook kan de top (zo nodig publiekelijk) aangesproken worden op het eventueel niet meedoen aan deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling wint aan kracht indien er ook een klachtenprocedure aan gekoppeld wordt. Zo kan ongewenst gedrag door belanghebbende voor een onafhankelijke toetsing worden voorgelegd en zo nodig tot sancties kan leiden (velerlei variaties daavan zijn denkbaar en uit te werken). Vele beroepsgroepen zijn hierin voorgegaan. De artsen zijn al genoemd maar ook de kerncode voor de kennisintensieve dienstverlening is in vermeldenswaardig (organisatiedeskundigen en -adviseurs, interimmanagers, informatiekundigen, etc). O.a te vinden op de site www.Ooa.nl

Kan de consumentenbond dit initiatief ondersteunen en op de geeigende plaatsen aankaarten (ministerie van economische zaken, etc.)? Ben bereid tot meedenken.
Reputatie 1
Badge +1


Goed idee, alleen wel heel moeilijk te realiseren in de op dit moment super kappitalistische EU waar wij deel van uitmaken.

Dat kan echter veranderen als ook in andere landen dergelijke initiatieven ontstaan.Juist in een deze kapitalister wordende maatschappij is dit een tegengeluid dat nodig is. Wij hebben daar andere landen niet voor nodig, wij hoeven enkel het voortouw te nemen...

van Beurden: leuk dat jij mee wilt doen. Ik denk ook dat de Consumentenbond kan helpen zo een idee in de politiek en overheid te brengen. Hiervoor kunnen ook politici benaderd worden. Dat kan ik alleen proberen, maar met meerdere personen staan wij sterker!
Reputatie 1
Badge +1
Ik heb een ander stukje geschreven: dat valt ook onder democratisch consumentisme en gaat in op geprogrammeerde houdbaarheid. Het heeft ongeveer deze titiel en zit in dezelfde rubriek: overige consumentenzaken.

[Redactie: dit is de directe link naar je topic: Democratisch Consumentisme: wat te doen met geprogrammeerde houdbaarheid?]
Dag Michael.

Van harte mag ik hopen dat mijn kinderen over 'n paar jaar blij en opgelucht je eerste brief/oproep aan anderen zullen laten zien met de opmerking :

"Kijk, hier is het in februari 2015 allemaal mee begonnen ! "

Van harte succes ! L.van Boxtel
Reputatie 1
Badge +1
Bedankt, leuk om te lezen!

Reageer