Gemeentelijk adres als briefadres


Reputatie 1
Badge

Er is een wijziging van de Wet Basisregistratie personen in de maak of reeds van kracht, waarin gemeenten worden verplicht om het eigen gemeentelijk adres als briefadres beschikbaar te stellen wanneer iemand geen woonadres heeft. Helaas kan ik die wettekst nergens meer vinden. Wie kan mij aan die tekst helpen?


20 reacties

Reputatie 7
Badge +5

google?

Iedere wetswijziging wordt toch gepubliceerd in de Staatscourant? Verder lijkt dit mij een contradictio in terminus. De gemeente wordt geacht te weten waar je woont, niet waar je je post wil ontvangen.

Reputatie 1
Badge

Iedere wetswijziging wordt toch gepubliceerd in de Staatscourant?

Klopt. Maar ik heb geen abonnement daarop en heb ook geen idee hoe ik de betreffende wettekst daarin kan vinden en jij kennelijk ook niet. ;)

Verder lijkt dit mij een contradictio in terminus. De gemeente wordt geacht te weten waar je woont, niet waar je je post wil ontvangen.

Je hebt kennelijk geen weet van deze materie, maar de gemeente kan slechts weten waar iemand woont voor zover dat door die iemand wordt verteld. Wanneer iemand geen woonadres heeft, moet zo iemand een zogenaamd “briefadres” opgeven zodat de overheid weet waar die post naar toe kan sturen.

Reputatie 1
Badge

google?

Wat denk je dat ik gedaan heb? ;) Uiteraard heb ik niet van deze uitermate privacy-onvriendelijke zoekmachine gebruik gemaakt maar van slimmere en veiligere zoekmachines (“Startpage” en “DuckDuckGo”) die ook “Google” doorzoeken maar zonder m’n persoonsgegevens vrij te geven.

Je kunt op elke willekeurige vraag met “google?” reageren, maar echt helpen doet zoiets niet. Als dat wel zo zou zijn, waarom heb jij dan niet even ge”google”d?

Reputatie 7
Badge +5

klopt, heb je een beetje gelijk in. 50% van de vragen hier geven in 0,1 sec antwoord als je het aan google vraagt. En als het een uitdagende google-vraag is, tik ik 'm zelf wel eens in. jou vraag is helaas (voor mij) niet heel spannend, en als ik het dan aan google vraag, dan geeft ie een ingediend wetsvoorstel van 19 maart als eerste resultaat, zocht je die? Ik heb verder niet gezocht of je item daarin staat. 

 

en het 4e resultaat van google gaf aan dat het wetsvoorstel goedgekeurd is! mooi, he!? :wink:

Het is ongelofelijk wat je allemaal vindt als je Google gebruikt in plaats van “gewone” zoekmachines.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z04752&dossier=35772

 

Reputatie 7
Badge +8

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen (34.882) - Eerste Kamer der Staten-Generaal

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zowel in eerste als tweede kamer te vinden. Succes ermee.

Reputatie 7
Badge +8

Helaas kruisen berichten zich wel eens, wat dan niet te weten is. Maar de vraag was waar is de tekst te vinden, lijkt me nu voldoende beantwoord.

Als een adresonderzoek op dit moment uitwijst dat je geen adres hebt en ook geen postadres.
Heeft dat ernstige gevolgen zoals het stoppen van alle inkomsten.
Door deze wet blijft de gemeente verantwoordelijk voor niet ingezetenen.
Het is me ook opgevallen dat mijn gemeente sinds kort nu regelmatig lijsten publiceert van burgers die uitgeschreven worden. Lijkt wel opruiming voor de wet in gaat.

Zoekmachine voor overheid is deze ook goed bruikbaar.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

TIP:
Je kunt jezelf in de BRP op “Beperking van verstrekking van persoonsgegevens” zetten.
Hierdoor beperk je het aantal instanties dat jouw gegevens kan opvragen.

Ik ben wel benieuwd hoe dat dan uit gaat pakken want het grote knelpunt was meestal niet (zee)varende, die konden altijd al een postadres krijgen in hun “oude” gemeente, maar mensen die wél in een gemeente verblijven maar niet op een bewoonbaar adres, die konden zich juist niet inschrijven bij die gemeente, terwijl ze dat wettelijk wel verplicht zijn, zouden die mensen dan een postadres in die gemeente krijgen?

 
Reputatie 1
Badge

klopt, heb je een beetje gelijk in. 50% van de vragen hier geven in 0,1 sec antwoord als je het aan google vraagt. En als het een uitdagende google-vraag is, tik ik 'm zelf wel eens in. jou vraag is helaas (voor mij) niet heel spannend, en als ik het dan aan google vraag, dan geeft ie een ingediend wetsvoorstel van 19 maart als eerste resultaat, zocht je die? Ik heb verder niet gezocht of je item daarin staat. 

 

en het 4e resultaat van google gaf aan dat het wetsvoorstel goedgekeurd is! mooi, he!? :wink:

Allereerst wil ik even m’n excuses maken m.b.t. m’n vorige reactie. Dat was wat kort door de bocht. Het is geen excuus maar (te) vaak reageren mensen met niet ter zake doende opmerkingen waar je op zichzelf niet verder mee komt.

Vanmorgen ben ik er weer eens fris voor gaan zitten en Bingo! Gevonden (wet nr.  35 648 artikel 2.23 lid 3) waar duidelijk wordt, dat gemeenten nu hun eigen adres als “briefadres” (in de volksmond “postadres”) moeten registreren wanneer iemand geen woonadres of een ander briefadres kan/wil bieden en daar ging het mij om.

Wat mij betreft kan dit onderwerp dus als, met succes, afgehandeld worden beschouwd.

Reputatie 1
Badge

Als een adresonderzoek op dit moment uitwijst dat je geen adres hebt en ook geen postadres.
Heeft dat ernstige gevolgen zoals het stoppen van alle inkomsten.

Toch nog even, ondanks dat ik melding maakte, dat ik gevonden had wat ik zocht. Wat jij hier stelt is onjuist. Zonder woon- en postadres bleef ik gewoon mijn AOW en pensioentjes ontvangen. Die worden niet via een brievenbus bezorgt maar overgemaakt op een bankrekening. Ook loon- of salarisovermakingen zijn daar niet van afhankelijk. Alleen mensen die afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering lopen risico maar wanneer zij aannemelijk kunnen maken (getuigen, afschriften van pinopnames e.d.), dat ze het grootste deel van hun tijd in hun gemeente verblijven horen zij ook netjes hun uitkering te krijgen.

Dus gemeenten met mensen in vakantiehuisjes moeten die mensen dan van een postadres gaan voorzien? Dat wordt knarsetanden op de Veluwe.

Reputatie 1
Badge

Dus gemeenten met mensen in vakantiehuisjes moeten die mensen dan van een postadres gaan voorzien? Dat wordt knarsetanden op de Veluwe.

Ik begrijp dat e.e.a. nog niet duidelijk is. Daarom een korte uitleg.

  1.  Iedereen die in Nederland langer dan een bepaalde periode ergens woont, moet zich aanmelden bij de gemeente waar die woont voor opname in de Bpr (Basisregistratie personen). De reden daarvoor is, dat de overheid iedereen kan bereiken.
  2. Iedereen die dat niet kan omdat die niet gewoon in een huis woont, kan volstaan met het opgeven van een zgn. “briefadres”. Dat is het adres van iemand anders. Die ander moet daar wel toestemming voor geven en niet iedereen wil dit omdat daar ook de verplichting aan kleeft om te zorgen dat de betreffende persoon die post (van de overheid) ook krijgt. Niet iedereen wil een ander daar ook mee belasten of wil dat anderen zien welke post er voor hem/haar is om redenen van privacy.
  3. Ambtenaren hebben een geheimhoudingsplicht en omdat de overheid eisen m.b.t. bereikbaarheid stelt, is het ook logisch, dat nu wettelijk is geregeld, dat de overheid zelf een briefadres ter beschikking stelt indien andere mogelijkheden niet mogelijk of gewenst zijn.
  4. Een gemeente als briefadresgever kan mij als wonend op en varend met mijn schip, telkens als er (overheids)post is e-mailen met de vraag waar die post naar toe gestuurd kan worden. Dat zal meestal een postagentschap zijn waar ik in de buurt ben en ik die (poste restante) post dan kan ophalen.

Ik hoop dat e.e.a. nu helder is.

Reputatie 7
Badge +6

Wij hebben een paar jaar op onze motorboot gewoond , toen we geen woning hadden. Telkens moesten we een andere ligplaats kiezen als we weer eens weg gejaagd werden . De gemeente weigerde ons namelijk een lig-vergunning , terwijl we er werkten en naar school gingen . Daarom lieten we onze post p/a bij de werkgever bezorgen , die daar geen bezwaar tegen had . Werkte prima. 

Wij hebben een paar jaar op onze motorboot gewoond , toen we geen woning hadden. Telkens moesten we een andere ligplaats kiezen als we weer eens weg gejaagd werden . De gemeente weigerde ons namelijk een lig-vergunning , terwijl we er werkten en naar school gingen . Daarom lieten we onze post p/a bij de werkgever bezorgen , die daar geen bezwaar tegen had . Werkte prima. 

De meeste gemeenten weigeren je een permanente ligplaats als ze die al hebben maar daar zal die wetswijziging neem ik aan niet veel aan veranderen. Ik begrijp alleen dat ze je dan ondanks toch van een postadres zouden moeten voorzien. Ik probeer me echt voor te stellen hoe dat zou moeten gaan werken maar ik kan me er nog weinig bij voorstellen.

Reputatie 5
Badge +4

Dus gemeenten met mensen in vakantiehuisjes moeten die mensen dan van een postadres gaan voorzien? Dat wordt knarsetanden op de Veluwe.


Nee. Ingezetenen moeten zich inschrijven in een gemeente met het adres waar ze daadwerkelijk wonen. Dát is de wettelijke verplichting. Of ‘wonen’ daar is toegestaan, is daarbij niet relevant.

Dus gemeenten met mensen in vakantiehuisjes moeten die mensen dan van een postadres gaan voorzien? Dat wordt knarsetanden op de Veluwe.


Nee. Ingezetenen moeten zich inschrijven in een gemeente met het adres waar ze daadwerkelijk wonen. Dát is de wettelijke verplichting. Of ‘wonen’ daar is toegestaan, is daarbij niet relevant.

Hoe zit het dan met het verhaal van mensen die in een vakantie huusje wonen en de gemeente die weigert ze daar in te schrijven omdat er daat niet gewoond mag worden?

Reputatie 5
Badge +4

@A. Deen Gemeenten spelen wel vaker spelletjes. Ze proberen wat. Ook als dat in strijd is met de BRP. Zo'n inschrijving zou gewoon doorgevoerd moeten worden. Dat is de gemeente verplicht. Het is natuurlijk wel zo dat mensen die ‘illegaal’ ergens wonen, wellicht niet in de rij staan om een gemeente daarop (extra) attent te maken door inschrijving op dat adres te eisen. Wie op zijn strepen gaat staan, maakt wellicht meer slapende honden wakker dan hem lief is.

ik ken mensen die illegaal op een vakantiepark wonen in Zeeland en een briefadres hebben bij een dochter in Overijssel. De gemeente heeft hun toen wel te verstaan gegeven dat dit voor max 1 jaar zou gelden en dat ze dan weer uitgeschreven zouden worden. Dit is nu 4 jaar geleden en er is niets gebeurd...

Reageer