Consumentenbond.nl

Gezichtsherkenning in de supermarkt.


Reputatie 6
Badge +5

Ik las vandaag dat de eerste supermarkt die volgepropt is met 80 camera’s met gezichtsherkenning op de vingers getikt is door Autoriteit Persoonsgegevens.
Het is een kwestie van tijd, dat er een bordje aan de deur komt dat je het maar moet pikken.
Ik vind het een stap te ver gaan.
 


10 reacties

Reputatie 7
Badge +4

wat is hier anders aan dan bv google die constant je email adres herkent en daar gerichte reclame mee verstuurd?

Reputatie 7
Badge +7

Neemt niet weg dat alle vergelijkbare gevallen aangepakt zouden moeten worden. Laat Autoriteit Persoonsgegevens maar beginnen. Het punt van o.a. bij Supers is dat ze wel hun “eigendommen” mogen beschermen.

Reputatie 7
Badge +4

het gaat er natuurlijk om of ze binnen de wet blijven, zo ja, niks aan de hand, zo nee, foute boel. 

 

Wat is het probleem, de hoeveelheid camera's of het feit dat er gezichtsherkenning gebruikt wordt? 

Reputatie 7
Badge +7

Uit Juridische Dienstverlening: 

Het aantal camera’s in de openbare ruimte neemt toe. Tegenwoordig zijn het niet alleen maar beveiligings- of dashboardcamera’s, ook veel smartphones worden ontgrendeld met gezichtsherkenning. Zelfs in een supermarkt doen camera’s met gezichtsherkenning hun intrede. Daarnaast wordt ook de technologie steeds beter en dit vormt een gevaar voor de privacy van de burgers. 

Uit een artikel van RTL Nieuws in december 2019 blijkt dat in een Jumbo in Alphen aan den Rijn een systeem met tachtig camera’s hangt. Deze camera’s leggen de gezichten van alle bezoekers van de supermarkt vast. Wanneer een bezoeker al eerder is aangehouden voor bijvoorbeeld een winkeldiefstal, dan wordt deze bezoeker automatisch herkend en komt de winkel niet meer binnen. Is hier sprake een inbreuk op de privacy van de burgers? 

Voorwaarden cameratoezicht
Cameratoezicht in of rond een winkel kan helpen om bezoekers, personeel en eigendommen te beschermen. Aan de andere kant is dit een grote inbreuk op de privacy van klanten en werknemers. Ondernemers mogen daarom alleen camera’s ophangen wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Ten eerste moeten zij ervoor zorgen dat het inbreuk op de privacy van de klanten en het personeel zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een pashokje, dat gaat te ver. Hier kunnen mensen namelijk naakt in beeld komen en deze inbreuk op de privacy is te groot. In een supermarkt is dit wel anders, dit hoeft niet direct een te grote inbreuk op de privacy te betekenen. 

Ten tweede moet de ondernemer een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Een voorbeeld hiervan is het tegengaan van diefstal, dit is precies het belang van een supermarktondernemer. Daarnaast moet het cameratoezicht noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de ondernemer het doel niet op een andere manier kan bereiken. 

Ook moet de ondernemer een privacytoets uitvoeren. Hierin moeten de belangen van de bezoekers en werknemers afgewogen worden tegen het eigen belang. Tot slot mag de ondernemer de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk, de richtlijn hiervoor is maximaal vier weken. Jumbo heeft naar deze voorwaarden kijkende in beginsel het recht om camera’s op te hangen, mits deze beelden op de juiste manier worden verwerkt. 

Cameratoezicht met gezichtsherkenning
De AVG stelt echter nog verdere eisen aan het gebruik van gezichtsherkennende camera’s. Het gaat hier namelijk om bijzondere biometrische persoonsgegevens die worden verwerkt. In beginsel is de verwerking van biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon verboden. Dit staat in artikel 9 van de AVG. Wel zijn er een aantal uitzonderingen. 

De eerste uitzondering is wanneer de betrokkene expliciete toestemming heeft gegeven voor de toepassing van gezichtsherkenning voor bepaalde doeleinden. Een andere uitzondering is wanneer er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang en dit is toegestaan door de nationale wetgeving. Ook wanneer het gaat om de persoonsgegevens die de betrokkene zelf openbaar heeft gemaakt is er een uitzondering mogelijk. In deze situaties vervalt het verbod op de verwerking van biometrische gegevens. Jumbo valt echter niet onder de uitzonderingen van de AVG: wanneer je de Jumbo binnenloopt, wordt er niet om toestemming gevraagd. Ook is het voorkomen van diefstal geen zwaarwegend algemeen belang, waardoor het gebruik van gezichtsherkennende camera’s niet wordt toegestaan. Verder hebben de klanten in principe geen zicht op de camerabeelden, zij brengen de beelden niet zelf naar buiten. 

Verbod
Ook de Europese Commissie is voor een verbod op gezichtsherkenning. De Commissie wil de komende vijf jaar een nieuw beleid ontwikkelen, waardoor de privacy en de persoonlijke gegevens van de burgers beter beschermd worden. Op dit moment bestaat de vrees dat commerciële bedrijven van de gezichtsherkennende technologie een verdienmodel willen maken. De Commissie wil met het verbod en het nieuwe beleid voorkomen dat er misbruik van deze technologie wordt gemaakt. 

Nederland is niet het enige land waar gezichtsherkenning gebruikt wordt. In veel winkels en hotels in de Verenigde Staten wordt het ook gebruikt. Zo heeft de H&M een slimme spiegel geplaatst die met behulp van gezichtsherkenning kledingadviezen geeft en selfies maakt die de klant op het internet kan delen. Ook hier is het doel om winkeldiefstal te voorkomen, net als bij de Jumbo. In tegenstelling tot in Europa is er in de Verenigde Staten nog geen verbod mogelijk, de wetgeving met betrekking tot de privacy is in de Verenigde Staten namelijk minder streng dan de AVG die alleen binnen Europa geldt. 

Kortom, Jumbo valt onder het verbod van de verwerking van biometrische gegevens volgens de AVG. Er wordt namelijk geen toestemming gevraagd wanneer klanten de winkel binnentreden, ook is er geen toestemming door de nationale wetgeving. Jumbo overtreedt dus in beginsel de AVGWanneer de Europese Commissie het verbod op het gebruik van gezichtsherkennende technologie doorvoert, zal het voor ondernemingen niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van gezichtsherkennende camera’s. 

Over het geheel genomen is men, de Europese Commissie, tegen gezichtsherkennende camera's. De 80 camera's van Jumbo worden (??) verboden.

Reputatie 5
Badge +4

Vorig jaar werd bekend dat een Jumbo-supermarkt in Alphen aan de Rijn de gezichten van klanten scande om zo winkeldiefstal tegen te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens nam contact op met de supermarktondernemer die hier vervolgens mee stopte. Om duidelijk te maken wat de regels voor gezichtsherkenning zijn heeft de toezichthouder vorige maand een een brief verstuurd naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), belangenbehartiger van de supermarktbranche.

https://www.security.nl/posting/659860/AP%3A+gezichtsherkenning+in+supermarkt+in+principe+verboden

Problem solved.

Reputatie 7
Badge +7

Dank @Mazzel  voor de snelle actuele informatie. Ook altijd interessant elders reacties te lezen.

En dit voorbeeld geeft ook duidelijk aan dat niet alle bewakingscamera's voetstoots geoorloofd zijn. Er is over bewakingscamera's al heel wat jurisprudentie. Ter bescherming van eigendommen zijn bewakingscamera's op zekere hoogte (de rechter bepaalt vaak de regels) geoorloofd. Men moet bewakingscamera's wel altijd zichtbaar aankondigen. Dus ook een simpele bewakingscamera('s) thuis moet van aankondigingsbordjes voorzien zijn (vaak bij de camera of elders te koop).

Reputatie 6
Badge +5

Wat is het probleem, de hoeveelheid camera's of het feit dat er gezichtsherkenning gebruikt wordt? 


Omdat het helemaal uit de hand loopt.
Zo is er een een club, die “Collectief Winkelverbod” heet.
Die hebben een zwarte lijst van klanten die ze uitwisselen.
Uiteindelijk heeft dit als effect als je in 1 winkel ooit een probleem hebt gehad, je bij alle winkels niet meer binnen komt. Dit is voor eigen rechter spelen.

Als je het digitaliseert met gezichtsherkenning zit je in 1 flits in het systeem bij alle winkels.
In theorie zou de ingangsdeur voor je neus dicht kunnen gaan.

Ik heb ooit ook eens een winkelverbod gehad omdat ik van mening was dat de winkelier mij het verkeerde product verkocht had. De eigenaar was zo gekwetst. Dat ik de winkel uitgezet ben.
Zo iemand zet je op het netwerk als lastige klant. De enige die zich boos gedroeg was de eigenaar.
 

Reputatie 5
Badge +4

Ik vind het zeer begrijpelijk en oké dat winkeliers er een zwarte lijst op na houden. Lastige klanten zullen daar echt niet op komen te staan, wel klanten die zich op welke manier dan ook misdragen gaat meestal om proletarisch winkelen). Van mij mag zo'n lijst rouleren onder de winkeliers.

Reputatie 7
Badge +7

Uiteindelijk mag je je eigendommen beschermen. Als anderen niet aan jouw eigendommen zouden komen, want dat is verboden, zou bescherming en bewaking niet nodig zijn. Helaas is het anders gesteld. En  ook al hebben we het over een kleine groep mensen, degenen die proletarisch winkelen of bij ons thuis mijn en dijn niet zo nauw nemen.

Maar ook wat er aan gebeuren moet is bekend, optreden van de politie. Zij zijn er voor, ook al hebben ze nog zovele taken, wettelijk hebben zij de bevoegdheid. Maar ook hier helaas, het gebeurt niet of nauwelijks, tijdgebrek, te weinig mensen, geen prioriteit enz.

De grote hoeveelheid camera's, met speciale functies, zwarte lijsten enz. het hoort niet, is ook niet goed te praten, maar als al het wettige ontbreekt of niet of nauwelijks optreedt….. is het begrijpelijk ……. en zo ontstaan tegengestelde meningen maar nagenoeg om dezelfde reden. De oplossing is er wel, maar werkt niet. 

Reageer