Het dubbele moraal van sommige advocaten!

  • 7 September 2018
  • 7 reacties
  • 294 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4
Zag vandaag opgenomen uitzending van Pauw, met daarin Gerard Sprong.

Gaf zijn mening over uitzetting van Armeense / Russische kinderen.

DE heer Sprong verdedigt een steenrijke Indiase zakenman, die zijn baby bij moeder uit Nederland heeft laten ontvoeren, op z'n minst daarvan verdacht wordt. . Feit in ieder geval het kind bij die ontvoerder / opdracht gever tot ontvoering verblijft , zonder DAT MOEDER CONTACT MET HET KIND HEEFT, AL JAREN LANG geen enkele vraag van Pauw daarover.

Tja de advocaat heeft nu een nieuwe Rolls Royce., goed betalende cliënten, kijkt die niet zo nauw, its'all about the money!!s de vos de passie preekt boer pas op je ganzen(=een huichelaar is niet te vertrouwen)

Dacht dat een pro deo advocaat per toerbuurt werd aangewezen, is blijkbaat niet zo, tijd dat dit verplicht wordt en onmogelijk maken een "groentje" in te kunnen zreten!

7 reacties

Een advocaat moet nu eenmaal zijn cliënt verdedigen.Dat is zijn/haar beroep.
Reputatie 7
Pro deo advocaten worden niet gewoon aangewezen, behalve wanneer hij of zij piketdienst heeft, de meeste "gasten" van de politie hebben geen geld voor een advocaat. "De" pro deo advocaat bestaat overigens niet, op een enkele wereldverbeteraar met een eigen kantoortje maar die eet droog brood, pro deo bestaat trouwens ook al lang niet meer, je kunt hooguit, afhankelijk van je inkomen, procederen tegen verminderd tarief. De "groentjes" hebben een stageperiode van drie jaar, ze zijn dan gewoon advocaat, gedurende die drie jaar worden ze begeleid en staan ze onder toezicht van een binnen- of buitenpatroon, dat hangt af van de grootte van het kantoor waar ze werken. Die patroon is een compagnon. Het groentje heeft ook een honorarium maar verdient het eerste jaar soms gewoon het minimum loon. Van die hoge honoraria moeten nog andere dingen worden betaald, de chef de bureau, de IT, de secretaresses en het facilitair gebeuren, schoonmaak, medewerkers restaurant bij de grote kantoren of het bedrijf waaraan dat is uitbesteed, het komt echt niet geheel ten goede aan de advocaat. Het honorarium van een stagiair is minder hoog dan dat van een compagnon (alhoewel de declaratie kan tegenvallen omdat hij of zij enkele keren een beroep op die dure patroon moest doen) en ook minder hoog dan dat van een medewerker. Na drie jaar kun je medewerker worden als ze je willen hebben. Of je nou compagnon, medewerker of stagiar bent, je kunt altijd een pro deozaak in behandeling nemen. Het is wel zo dat advocaten die er geen zin in hebben dergelijke zaken nogal eens naar een stagiair doorschuiven, dat gebeurt trouwens ook met faillissementen.

De morele verplichting. Een advocaat wordt beëdigd, zonder dat wordt hij of zij niet ingeschreven bij de balie. Net als artsen zweren ook advocaten een eed. Die eed verplicht een advocaat zijn uiterste best te doen voor zijn cliënt, wat niet per sé vrijpleiten inhoudt, maar hij/zij moet mede zorgen voor een juiste rechtsgang en het voorkomen van belangenconflicten. Tevens is er de zwijgplicht. Is een cliënt bewezen schuldig probeert hij/zij toch een zo laag mogelijke straf te bepleiten, soms inderdaad tegen wil en dank. Weigert een advocaat een cliënt die zich aan een ernstig misdrijf heeft schuldig gemaakt te verdedigen, volgens de eed zou dat wel mogen, weigeren bedoel ik, en komt dat de OvJ ter ore, dan kan die weigering soms worden meegenomen in het vervolg van de zaak.
Gerard Sprong heet overigens Gerard Spong.
Reputatie 7
Maar hij maakt soms wel rare sprongen.
Maar hij maakt soms wel rare sprongen.

Je kent hem blijkbaar beter dan ik. ☺️
Reputatie 7
Wie weet.
Reputatie 7
Het hele kantoor van Spong is gespecialiseerd in strafrecht, dan weten de grote jongens je kantoor ook te vinden. Ik vind zijn honorarium trouwens niet eens zo verschrikkelijk hoog vergeleken met sommige andere advocaten. De compagnons van Loyens en Loeff, Simmons en Simmons en nog een paar hebben soms honoraria van € 600 per uur, ik weet niet of dat ex BTW is (21 % ). Meestal wordt er, als je vraagt wat een bepaalde procedure ongeveer gaat kosten, alleen gesproken over het honorarium maar er komt nog van alles bij. Het is ook handig om te vragen om een tussentijdse declaratie, dan heb je een idee wat je aan het eind van de rit kwijt bent en je betaalt niet alles in één keer.

Reageer