Ken jij voorbeelden van datagraaiers?

  • 22 February 2018
  • 6 reacties
  • 824 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4
PostNL gebruikte het nieuwe adres dat je invulde bij hun verhuisservice niet alleen voor het doorsturen van post. Het bedrijf gaf stiekem je adresgegevens door aan andere bedrijven zodat loterijen of verzekeraars je reclamepost konden sturen. Gelukkig heeft PostNL, na ons aandringen, dit aangepast. PostNL geeft nu niet meer zomaar jouw adres door, tenzij je daar toestemming voor geeft.Soms hebben bedrijven jouw gegevens nodig voor hun diensten, bijvoorbeeld jouw adres om je bestelling naar op te sturen. Of een e-mailadres, zodat jij een gekocht concertkaartje kunt ontvangen. Dat is logisch.Maar soms gebruiken bedrijven jouw gegevens ook voor andere doeleinden of ze vragen meer van je dan nodig is. Dit mag niet zomaar. Heb jij voorbeelden? Noem ze in een reactie of e-mail ze aan datagraaier@consumentenbond.nl. Wij zoeken je melding uit en spreken bedrijven, die te ver gaan, aan. We zijn benieuwd!

6 reacties

Reputatie 1
Badge +2
Ik blijf mij verbazen over de naïviteit (of juist perversheid…) die spreekt uit de tekst , die de strekking van de AVG (de nieuwe Europese privacywet) uitlegt.Mij lijkt toch dat deze nieuwe regeling bedoeld zou zijn om de consument ertegen te beschermen dat zijn gegevens voor meer gebruikt worden dan nodig is voor uitvoering van de door hem, de consument, van de leverancier (van goederen, diensten e.d.) gevraagde prestatie. Maar – integendeel – worden vooral de belangen van de ‘leverancier’ gesanctioneerd.Lees maar:

· er moeten specifieke doeleinden zijn voor de verwerking van de gegevens en de onderneming/organisatie moet die doeleinden duidelijk maken aan de personen van wie de persoonsgegevens worden verzameld. Een onderneming/organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verzamelen voor ongedefinieerde doeleinden („doelbinding”);

· de onderneming/organisatie mag alleen de persoonsgegevens verzamelen en verwerken die nodig zijn om dat doel te bereiken („minimale gegevensverwerking”);

· de onderneming/organisatie moet verzekeren dat de persoonsgegevens accuraat en actueel zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en zo niet deze corrigeren („accuraatheid”);

· de onderneming/organisatie mag de persoonsgegevens niet verder gebruiken voor andere doeleinden die niet verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel;Het problem is, dat hier e.e.a NIET afhankelijk gesteld wordt over het doel dat de consument beoogt met zijn contact naar de leverancier. INTEGENDEEL, zoals de tekst nu is kan de leverancier toch nog alle gevens opvragen die HIJZELF wil en daarmee vervolgens doen wat HIJZELF wil. Immers: met de eis van ‘doelbinding’ wordt niet gespecificeerd om WIENS DOEL het hier gaat.

Een van de “specifieke doelen” (naast het bedienen van de klant) van de leverancier is momenteel: zoveel mogelijk persoonsgebonden gegevens verzamelen, om daarmee extra winst te kunnen behalen door verkoop e.d. hiervan.

Dat wordt met deze AVG nergens aan banden gelegd ! Immers, dat is een specifiek ‘DOEL’; het oorspronkelijke doel; nodig om dat doel te bereiken; en niet in strijd met dat oorspronkelijke doel.

En dus mag dat gewoon zo doorgaan en wordt zelfs expliciet gesanctioneerd ...WAAR ZIJN DIE KNAPPE HOOGBETAALDE LEGALE KOPPEN NU EIGENLIJK MEE BEZIG ? Als deze tekst een blijk moet zijn van hun doelstellingen: kennelijk niet het belang van de consument !
Die doelen moeten wel benoemd worden en dat is waar de consument dan dus ook ja of nee tegen kan zeggen. Ik ben deze unieke interpretatie van de AVG nog niet tegen gekomen. IS DIT UW EIGEN UITVINDING OF HEEFT U DIT ERGENS OPGEPIKT?
Reputatie 1
Badge +2
Beste heer Deen, de tekst over de AVG is een citaat uit een officiële EU-publikatie. De link hiernaar vond ik in de bijdrage 'Stop data-graaiers!' in de CB-nieuwsbrief van 10 maart (helemaal aan het eind, klik maar op 'meer informatie over de principes van de AVG').

Ik neem aan dat u, als uiterst trouwe reageerder op allerlei in de nieuwsbrieven te berde gebrachte items, dat artikel inmiddels wel gelezen zal hebben.Maar - voor uw gemak - hier is de website waar bovengenoemde link naar voert: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr/what-data-can-we-process-and-under-which-conditions_nl .

Mijn reactie op deze EU-tekst is geheel voor mijn verantwoording, en lijkt mij logisch beargumenteerd te zijn. Heeft u wellicht een andere insteek ?

Bedankt overigens voor uw inzet!

Groet.
Heeft u wellicht een andere insteek ?Uw zienswijze op waar de AVG voor dient en wat de AVG mogelijk maakt is inderdaad uniek en ben ik hem nog nergens tegen gekomen. De wet is bedoeld om de belangen van consumenten te beschermen, bedrijven moeten dus duidelijk maken wat ze verzamelen en waarom ze dat doen en "wij verzamelen gewoon zoveel mogelijk gegevens van consumenten om ze daarna door te verkopen" is geen bedrijfsmodel.
Reputatie 1
Badge +2
Beste heer Deen,Hebben we het wel over hetzelfde onderwerp?

Het is niet MIJN zienswijze, maar een toelichting vanuit de EU zélf op waarvoor de AVG dient en wat deze mogelijk maakt. Ik citeerde slechts wat daar staat.

Lezen is toch niet zo moeilijk?

Het probleem is nu juist dat voor veel bedrijven het verzamelen van gegevens en het daar geld mee verdienen wel degelijk tot onderdeel van het bedrijfsmodel gemaakt is. Anders had de CB toch ook geen kritiek op dergelijke 'datagraaiers' hoeven hebben ?!

Ik ben het volledig ermee eens dat de AVG zou moeten dienen voor het beschermen van de belangen van de consument (inzake het controle houden over het gebruik van de eigen gegevens), maar op deze manier gaat dit zeker niet lukken.

Of wellicht klopt die hele EU-toelichting gewoon niet? Dan mogen ze die wel eens herschrijven.
Beste heer Deen,Hebben we het wel over hetzelfde onderwerp?

Het is niet MIJN zienswijze, maar een toelichting vanuit de EU zélf op waarvoor de AVG dient en wat deze mogelijk maakt. Ik citeerde slechts wat daar staat.

Lezen is toch niet zo moeilijk?

Het probleem is nu juist dat voor veel bedrijven het verzamelen van gegevens en het daar geld mee verdienen wel degelijk tot onderdeel van het bedrijfsmodel gemaakt is. Anders had de CB toch ook geen kritiek op dergelijke 'datagraaiers' hoeven hebben ?!

Ik ben het volledig ermee eens dat de AVG zou moeten dienen voor het beschermen van de belangen van de consument (inzake het controle houden over het gebruik van de eigen gegevens), maar op deze manier gaat dit zeker niet lukken.

Of wellicht klopt die hele EU-toelichting gewoon niet? Dan mogen ze die wel eens herschrijven.
Ik zal het doorgeven

Reageer