Consumentenbond.nl

Loterijverlies.nl: veel klachten?

  • 9 februari 2015
  • 26 reacties
  • 1866 Bekeken

Zowel in kranten als op tv verschijnen sinds een paar dagen advertenties van https://www.loterijverlies.nl/ De stichting wil proberen om het geld wat we aan de staatsloterij zijn kwijtgeraakt tussen 2000 en 2008 weer proberen terug te krijgen omdat er sprake is/zou zijn geweest van misleidende reclame. Op zich lijkt dat een nobel doel. Echter voor zo ver ik weet (en we hebben ooit 25 jaar geleden ƒ 20.000,- gewonnen) is er wel degelijk in die periode, hoewel niet al te nadrukkelijk, gemeld dat slechts bij de jackpot de verkochte loten meedingen. Ik kan me vergissen, maar ben er vrij zeker van.

Naar aanleding van de televisiereclame ben ik naar de site gegaan en aanvankelijk leek het prima, tot ik keek hoeveel we zouden moeten betalen aan de "stichting". Dat zou voor ons € 50,- zijn, mogelijk zelfs € 100,- Garantie op succes werd op geen enkele manier gegeven en ook al helemaal niet iets als terugbetaling. Men claimt zelfs 20% bij een succes. Men hanteert "no cure no pay". Bij hun houdt dat dus in: zonder succes, betalen wij u niks terug. We hebben het al zo moeilijk met een inkomen van dik boven een miljoen.

Toen ik op internet ben gaan zoeken kwam ik heel veel klachten tegen over het hoofdbedrijf. https://www.collectiefonrecht.nl/succesverhalen Alleen al op deze pagina staan al dikke leugens, anders gezegd, men kan helemaal geen succes claimen. De DSB wordt er genoemd maar in werkelijkheid is het werk van WCAM en de depositogarantie is max. € 100.000,- Een echte leugen is die over T-Mobile Zie http://www.iculture.nl/smco-verliest-kort-geding-van-t-mobile/ Bij VARA's Kasse vind je o.m. dit http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vadetail/is-stichting-smco-betrouwbaar/ Leugens.nl weet uiteraard ook wel wat te melden: http://tinyurl.com/k8r7dml

[Opmerking redactie: titel iets aangepast vanwege het gebruik van vele iconen in de titel]

26 reacties

Badge

Beste mede-gedupeerden van Stichting Loterijverlies,

Op 20 december 2019 ontving ik van genoemde stichting een mail met het verzoek een machtiging af te geven voor het in gang zetten van een nieuwe procedure tegen de Staatsloterij. Ik moest hiertoe twee codes invoeren op hun website.

Omdat ik op hun verzoek niet heb gereageerd ontving ik op 12 januari en 17 februari een herinneringsmail. Tenslotte ontving ik op 9 maart van hen een brief met wederom het verzoek om digitaal te accorderen.

Ik heb er, na 12 jaar wachten, echter weinig vertrouwen in dat er ditmaal wel een positief resultaat uit de bus komt. Maar wat mij vooral weerhoud zijn de eventuele financiële consequenties van het afgeven van een nieuwe machtiging. Want wat gebeurt er als deze nieuwe procedure wordt verloren? Een deel van de tekst uit hun mail van 20 december luidt:

 

Bij deze nieuwe machtiging kunnen wij u bijstaan op basis van een normale volmacht. Verder vervalt daarbij dat wij bij uitsluiting van u bevoegd zijn u te vertegenwoordigen. U bent dan ook de eiser in dat geval en niet Loterijverlies. Loterijverlies staat u alleen bij op basis van een volmacht met recht tot vervanging. Gezien wij eerder van de Staatsloterij hebben kunnen winnen tot aan de Hoge Raad (die zaak werd namelijk feitelijk gevoerd door Loterijverlies.nl B.V.) en daardoor alle ins en outs kennen heeft dit normaal gesproken een goede kans van slagen.

 

Daarom ben ik benieuwd naar de standpunten van andere deelnemers inzake deze kwestie. Ik hoor het graag.

 

Reageer