Beantwoord

Mogelijk geen vooraf ingevulde gegevens bij negatieve bedragen Zorgverzekeringswet opgelost

  • 13 March 2018
  • 7 reacties
  • 539 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
Beste leden van de community,Deze regel kom ik tegen op de site van de belastingdienst. Ik ben AOW'er en de tekst zegt mij helemaal niets. Vriendelijk verzoek uitleg wat hier mee wordt bedoeld, het is op 10 maart opgelost en daar voor heb ik al aangifte gedaan. Is dat voor mij van toepassing?
icon

Beste antwoord door Gemipana 16 March 2018, 15:49

Bekijk origineel

7 reacties

Reputatie 7
Badge +7
@F. den Oudsten, kan jij hier wellicht iets over zeggen?
Reputatie 1
Badge +1
Beste Mensen,Ik ben er al uit wat deze regel inhoud. Het heeft te maken met de ZVW.

De inkomensafhangkelijke Zorgpremie ook wel ZVW genoemd.

De AOWer betaald deze premie zelf en is 5,4% ( in Box 1 )

Als je pensioen krijgt ook kijk maar op de jaaropgave, ook die van het SVB.

Heeft iemand WAO dan geld deze regel niet.
Reputatie 7
Badge +5
Het volledige bericht waar de TS op doelt kun je hier vinden.Ik heb werkelijk geen flauw idee waar ze hier op doelen. Het enige wat ik kan verzinnen (maar dat is dan meer fantasie dan wijsheid) is dat iemand een bepaald inkomen heeft verworven waarover dan die bijdrage Zorgverzekeringswet is ingehouden. Maar omdat die belastingplichtige misschien heel veel aftrekposten had is zijn inkomen onder het vriespunt gedaald terwijl zijn werkgever in eerste instantie dan wel die bijdrage Zorgverzekeringswet eerst heeft ingehouden. Dan kun je je vervolgens afvragen hoe het dan kan dat de belastingdienst daar dan kennis van draagt. Dat kan volgens mij alleen maar als de belastingplichtige om een voorlopige teruggave heeft gevraagd in verband met die aftrekposten welke voorlopige teruggave dan kennelijk door de belastingdienst is gehonoreerd. Vervolgens krijgt de belastingdienst dan een tijdje daarna die gegevens van die werkgever, ze zien dat de belastingplichtige te veel aan bijdrage Zorgverzekeringswet heeft afgedragen maar kunnen dat vervolgens weer niet in die vooringevulde gegevens krijgen. …. Maar nu dus kennelijk wel.

En dan is er nog de kwestie hoe de belastingdienst dat zelf verwoordt. Wat daar staat kan volgens mij niet. Je kunt als werkgever of uitkeringsinstantie geen negatieve bedragen inhouden. Of je houdt niets in of wel maar je kan van de werknemer of uitkeringsgerechtigde niet iets inhouden wat er niet is en je gaat hem ook geen premie cadeau geven en het daarna negatief maken.Dat is wat ik er van maak. Als ik er naast zit, kan best maar dan schiet mijn kennis hier tekort.
Reputatie 1
Badge +1

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?Men kent in Nederland twee soorten eigen bijdragen voor zorg, namelijk de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ (tegenwoordig Wlz-premie), voor de langdurige zorg. Deze bijdragen worden door je of voor je (door de werkgever) afgedragen aan de belastingdienst. Hoeveel wordt afgedragen, is afhankelijk je van je inkomen, pensioen en/of uitkering.

De inkomensafhankelijke bijdragen voor de Zvw en Wlz maken onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Mensen met een hoger inkomen dragen dan ook meer bij dan mensen met een lager inkomen. De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de curatieve en langdurige zorg te financieren.Overzicht inkomensafhankelijke bijdragen

Ontwikkeling van de inkomensafhankelijke bijdrages (in 2016, 2017 en 2018)

2016 2017 2018 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing) 6,75 procent 6,65 procent 6,90 procent Inkomensafhankelijke (eigen) bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden) 5,50 procent 5,40 procent 5,65 procent Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (voorheen AWBZ) 9,65 procent 9,65 procent 9,65 procent

Maximum-bijdrage-inkomen

De maximum-bijdrage-inkomens van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw staan hieronder vermeld:

2016 2017 2018 maximum-bijdrage-inkomen 52.763 euro 53.701 euro 54.614 euro (nog niet bevestigd)Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De inkomensafhankelijke bijdrage is een verplichte bijdrage over je inkomsten. Deze bijdrage kan ieder jaar iets verschillen en is voor werknemers (in 2018) 6,90 procent van het totaal belastbaar inkomen, ongeacht je leeftijd. Dat is 0,25 procent meer dan in 2017. Wanneer je in loondienst bent, bijstand krijgt van de gemeente of een WW-uitkering ontvangt, wordt het betreffende bedrag automatisch voor je ingehouden.

Niet in loondienst

Ben je niet in loondienst? Dan betekent dit niet dat je geen inkomensafhankelijke bijdrage hoeft te betalen. Iedere bron van inkomsten telt namelijk mee voor het bepalen van de hoogte van deze bijdrage. Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage dus niet alleen over belastbaar loon uit loondienst, maar ook over bepaalde periodieke uitkeringen, resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit onderneming. Voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden geldt een percentage van 5,4 procent (2017). In 2018 stijgt dit percentage naar 5,65 procent.

Berekening en maximum bedrag

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt per persoon berekend aan de hand van het bijdrage-inkomen Zvw. Dit is het totaal van verschillende soorten inkomens die u hebt, waaronder:


  • Salaris
  • Pensioen
  • Uitkeringen
  • Winst uit onderneming
  • Inkomsten uit overig werk
Ben je in loondienst? Dan staat uw bijdrage-loon (waarmee de belastingdienst rekent) op de jaaropgaaf die je van je werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt.

Er is verder een maximaal bedrag vastgesteld waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend. Het maximum-bijdrage-inkomen bedraagt 52.763 euro (in 2016). In 2017 is het maximum-bijdrage-inkomen omhoog naar 53.697 euro. Volgens bronnen bedraagt het bijdrage-inkomen in 2018 54.614 euro, maar dit is nog niet bevestigd op de website van de belastingdienst.
Reputatie 7
Badge +5
Ja duidelijk maar we praten hier dus over inkomsten in box 1. Inkomen of inkomsten uit vermogen in box 3 telt hiervoor dus niet mee.
Reputatie 1
Badge +1
Goedemorgen,Daar heeft u gelijk in maar het merendeel is wel van toepassing wat betreft de bijdrage ZVW.
Reputatie 7
Badge +5
Goedemorgen,Ja, duidelijk!

Reageer