TTIP van de ijsberg: handelsverdrag EU-VS

  • 20 March 2015
  • 54 reacties
  • 1215 Bekeken

UPDATE 17-5-2016:

TTIP uitgelicht op consumentenbond.nlOrigineel bericht:Deze week veel commotie over TTIP. Een afkorting die staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. 74% van de Nederlanders zou voor zo'n vrije handelsovereenkomst zijn. Want wie is er nu tegen vrije handel? Het zit echter wat ingewikkelder in elkaar.

Al twee jaar wordt er achter gesloten deuren onderhandeld over dit nieuwe handelsverdrag tussen de EU en VS. Voorstanders spreken over de economische groei en banen die het verdrag ons gaat opleveren. Tegenstanders zeggen dat die cijfers (tenminste) sterk overdreven zijn en waarschuwen dat wij straks Amerikaanse chloorkippen en hormoonvlees in het schap hebben liggen. Zie onderstaande video waarin Arjan Lubach dit op luchtige wijze kort uitlegt en waarmee hij trending topic werd op Twitter via #TTIPalarm.

En dat is nog maar de tip van de ijsberg wat betreft de controverse. Onder het nogal intransparante oppervlak van de besprekingen wordt onderhandeld over een privaat tribunaal exclusief voor inversteerders en grote ondernemingen om de EU en VS aan te klagen als die beleid voeren dat hun commerciële belangen schaadt. Deze soort van private rechtsspraak heet 'ISDS'. De noodzaak hiervan ontgaat mij volledig. Zowel Europa als de Verenigde Staten hebben toch goed werkende rechtsystemen?

Wat moet je hier als burger van vinden? Is ISDS voor jou acceptabel of gaat het te ver?

54 reacties

Reputatie 5
Badge +6
Ik zag dat filmpje ook, en dat ISDS voelt als te ver, dat je dat niet moet willen. Ik meende gelezen te hebben dat de Tweede Kamer daar geen problemen mee heeft? Ben dan erg benieuwd wat die dames en heren aan informatie hebben.

Het hele TTIP-gebeuren lijkt me typisch iets dat complex is, en waarover je mensen makkelijk over 'in de gordijnen' kunt jagen/tegen kunt laten stemmen. Ik hoop dat er ergens (via de CB?) we goede onafhankelijke informatie krijgen, zodat je gefundeerd kunt bepalen of je (voor delen) voor of tegen wil zijn...

Is het een idee dat de CB een blog hierover start ofzo?
Reputatie 5
Badge +6


ISDS-informatie ... http://langleveeuropa.nl/2014/10/duitsland-verwerpt-isds-clausule-in-vrijhandelsakkoord-wat-doet-nederland/Dank. Dat is info van okt 2014 (mogelijk nog steeds standpunt van Duitsland). Ontwikkeling van NL in maart 2015: http://www.ftm.nl/exclusive/nederland-in-de-bres-voor-onacceptabel-onderdeel-handelsverdrag-ttip/ .
Eindelijk wordt ook de Nederlandse consument een beetje wakker. In Duitsland wordt in tv programma's als Plusminus en Servicezeit al maandenlang kritiek geoefend op deze geheime onderhandelingen. De PvdA heeft bij monde van de heer Samson recent verklaard, dat dit te ingewikkeld is om aan de burger uit te leggen. Dat zou een grote alarmbel moeten doen rinkelen. De financiËle crisis is ook begonnen met producten die te ingewikkeld waren om door normale mensen (waaronder de directies van de grote banken) begrepen te worden.

Van onze volksvertegenwoordigers mag worden verwacht, of liever moet worden geËist, dat zij aan de burger kunnen uitleggen, waar het in deze onderhandelingen om gaat. Lukt dat niet, dan moet ons onderwijssysteem op de schop omdat het kennelijk domme mensen voortbrengt. Zo moeilijk kan het niet zijn om een lijst te publiceren van de onderwerpen die in deze onderhandelingen aan de orde komen en van de standpunten die beide partijen daarover innemen. Dit is een unieke kans voor onze politieke partijen om hun democratisch gehalte kenbaar te maken. Te beginnen met het ter verantwoording roepen van degenen die hebben ingestemd met het geheim houden van deze onderhandelingen. Dat is een schandaal en ontzegt ons elk recht om kritiek te hebben op regeringen die niet democratisch zijn.

De Consumentenbond is in dit veld een kleine speler, maar wat meer inzet om aan het licht te brengen wat er voor de consument op het spel staat zou niet misstaan. Dat 74% van de Nederlanders voorstander zou zijn van dit nog in geheime onderhandelling zijnde verdrag is natuurlijk lariekoek. Ook de Duitse consument maakt zich zorgen en ik neem aan, dat dit in andere Europese landen niet anders is.
Reputatie 5
Badge +6
De directeur van de CB over TTIP (en de discussie hier ;-)): http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/2015/Handel/
Reputatie 1
Op zich kan ik de vraag goed begrijpen. Maar toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij een 'exclusief' gedeelte van een (voor de rest open en voor iedereen toegankelijke) community. Dat staat open en transparant gebruik in de weg. Wat eenieder vrij staat om te doen, is het starten van een nieuwe discissiethread die wat dieper gaat op dit (voor velen erg theoretische) onderwerp. Daar kunnen degenen die het interessert naartoe, en degenen die er minder mee hebben, mengen zich wat minder in de discussie of lezen alleen mee. Ik hoop dat dat vooralsnog een werkbare optie is, maar zal daarnaast de suggestie meenemen naar ons community-overleg. En natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe de overige communityleden hierover denken.VRAAG aan de CB-moderator: Deze community is nog erg jong en in opbouw, waardoor er voorzichtig moet worden omgegaan met dit medium om niemand af te schrikken, maar is het een optie om separaat een CB-besloten forum (inlogplicht) voor deskundigen en insiders te openen over het thema TTIP/ISDS?

Mijn persoonlijke inzet zou zich beperken tot waarnemer (evtl vertaler) van de duits-schrijvende pers. Politiek heb ik geen inspiraties, maar zie de ernst van de hachelijke en onevenwichtige situatie wel in! Vind dat de CB hier een serieuse rol kan/moest vervullen.

Deelnemers van allerlei pluimage kunnen tijdelijk een speciale community als ondersteuning vormen samen met enkele CB-redacteurs. Deze vorm van gemeenschappelijk rechercheren zag ik al eerder bij de Correspondent, de Onderzoeksredactie, CORRECT!V, Krautreporter en Godeepr.

Wellicht zijn er meer bezorgde maar enthousiaste deelnemerkandidaten, die samen kunnen optrekken?

De Consumentenbond vormen wij toch uiteindelijk zelf.........

TTip en met name ISDS is een schande!!!

Dit heeft helemaal niets met het behartigen van consumentenbelangen en werknemersbelangen te maken.

Al dat geheime onderhandelingsgedoe: kappen!!

(de argumentatie is in voorgaande bijdragen aan de discussie al voldoende duidelijk gemaakt).
Badge
Ik ben sowieso tegen vrijehandelsverdragen, omdat al meermaals gebleken is dat die niet werken.

Zo lang Europa niet als 1 blok tegen Amerika op durft te treden en daarmee Amerika de ruimte geeft daar handig gebruik/misbruik van te maken, heeft zo'n verdrag geen kans van slagen.

En wat is vrije handel met gesubsidieerde landbouw (zowel in Amerika als in Europa)? Laten we de landbouw en veeteelt in Europa ten onder gaan aan gesubsidieerd hormoon vlees en gemodificeerde granen uit Amerika? Dat moeten we onze kinderen niet aan willen doen!
De Europese Commissie onderhandelt momenteel over een groot vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Het akkoord dat uiteindelijk op tafel zal liggen, zal goedgekeurd moeten worden door alle lidstaten van de EU en dus ook door Nederland, voor wie dit akkoord heel belangrijk is. Maar liefst een kwart van alle VS-investeringen in Europa bevinden zich namelijk in ons land.

Omdat het over zo'n groot verdrag gaat, is het belangrijk dat iedereen goed begrijpt en weet waarover het gaat en wat het voor ons als consument en burger zal betekenen.

Goede onderhandelingen kunnen helaas niet zonder enige mate van vertrouwelijkheid. Om de beste deal te kunnen sluiten mag je niet meteen al je kaarten op tafel leggen. Toch zijn dit de meest open onderhandelingen ooit! Elk onderhandelingsvoorstel dat wordt bekend gemaakt aan de VS, wordt meteen ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie, zodat iedereen kan meelezen. (http://ec.europa.eu/trade/ttip-texts.)

Om hun werk goed te kunnen doen, is het voor de onderhandelaars bovendien essentieel om precies te begrijpen wat Europese consumenten en bedrijven willen. Ze organiseren daarom tijdens elke onderhandelingsronde overlegmomenten zowel met bedrijven als consumentenorganisaties, vakbonden en andere belangenbehartigers bv. op het gebied van milieu en gezondheid. Bovendien kan iedereen steeds opmerkingen en suggesties kwijt op: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/

In Nederland maken veel mensen zich zorgen over de zogenaamde "geschillenprocedure" in het verdrag. We kunnen u echter geruststellen: De Europese Commissie deelt uw zorgen en gaat dit ook aanpakken. De huidige vorm van geschillenbeslechting maakt deel uit van heel wat handelsverdragen. Nederland heeft inmiddels zo'n 110 soortgelijke akkoorden afgesloten om investeerders te beschermen in bilaterale handelsverdragen. Het probleem is dat deze procedures in het verleden teveel uitgingen van de belangen van de investeerder. EU-commissaris voor Handel, Cecilia MalmstrÖm wil daarin verandering brengen en komt voor de zomer met een nieuw voorstel. De bescherming van investeerders moet gebeuren door onafhankelijke rechtbanken, niet door advocatenkantoren. De commissaris verwelkomt dan ook het voorstel van minister Ploumen die pleit voor betere definities die misbruik moeten uitsluiten. En wat bedrijven er ook van vinden, overheden mogen nooit gehinderd worden om democratisch wetten uit te vaardigen ter bescherming van hun burgers.

Wat betreft die consumentenbescherming kunnen we hÉÉl duidelijk zijn: Het handelsverdrag zal op geen enkele manier afbreuk doen aan de hoge kwaliteitseisen en standaarden die gelden in Europa. De VS weet dat hierover niet kan onderhandeld worden. Europese overheden blijven te allen tijde het recht behouden om wetten uit te vaardigen die burgers beschermen, die de veiligheid van ons voedsel garanderen en die zorgen voor een duurzaam en gezond milieu. We zullen die zaken kunnen blijven regelen precies zoals wij dat willen.

Iedereen die meer informatie zoekt over het handelsverdrag met de VS, kan hiervoor terecht op: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Andy Klom,

Directeur

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
De politiek begint te roeren.

De PvdA-fracties in Brussel en Den Haag spraken zich gisteren ineens uit tegen TTIP, het bewuste handelsverdrag. Ze vrezen dat de Nederlandse standaarden op het gebied van voedsel en medicijnen met het akkoord worden vervangen door minder strenge Amerikaanse normen. Ook is de partij tegen een arbitragecommissie (ISDS) die geschillen tussen bedrijven en overheden buiten nationale regelgeving om moet beslechten.

Wat Rutte betreft leggen de sociaaldemocraten zelfs 'de vinger op de zere plek':Tip: lees ook de website Follow the money: http://www.ftm.nl/column/de-nieuwe-kleren-van-corporatie/
Reputatie 5
Badge +6
http://www.nrcq.nl/2015/04/03/vijf-redenen-waarom-dat-ttip-jou-iets-moet-uitmaken
Badge +2
Ik heb alle tot nu toe geplaatste berichten even snel doorgelezen. Volgens mij is onderstaande link om nee te zeggen tegen TTIP nog niet geplaatst.

Via deze link kan je ook meer aanvullende informatie over TTIP lezen.

http://supportgreens.eu/nl/ttipYvonne Bode
Badge +2
Door GroenLinks zijn er 1968 opgehaald. Als je kijkt naar het aantal inwoners per land, zijn dat er inderdaad veel minder.

Dat zegt meer over Nederlanders dan over GroenLinks lijkt mij.
Reputatie 5
Badge +6
M.i. ook een aardig artikel: http://www.conservativehome.com/the-deep-end/2015/04/heresy-of-the-week-the-free-market-case-against-ttip.html
Badge
TTIP moet van tafel en wel nu! Alles wat in het geheim gebeurt kan niet in orde zijn! De VS kan geen TTIP achtig verdrag sluiten met China omdat ze nog steeds op een lijstje staan van enge landen. In Zuid Amerika willen ze VS ook niet. In Afrika zitten China en het Midden Oosten met een dikke vinger in de pap. Kortom, de VS heeft Europa harder nodig als andersom.
Reputatie 5
Badge +6
Oppositie relativeren? TTIP moet er komen, daar moeten we in europa helder over blijven. ...Ondanks de hevige protesten in de rest van europa kunnen we het kind in ieder geval niet met het badwater weggooien, de oppositie moet ook kunnen en leren te relativeren!Ik kan me voorstellen dat er goede redenen zijn om er in 1 of andere vorm mee door te gaan/in te stemmen etc. Maar het helpt niet als er geen (onafhankelijk) verifieerbare info is op grond waarvan je kan zeggen "ja, dat klinkt goed, moeten we vooral doen". Ik kan me voorstellen dat er redenen zijn bepaalde info nog niet te delen, maar het risico als je te lang te weinig goede info geeft is dan wel dat de publieke opinie zich (al dan niet met disinformatie van oppositie) zich tegen je keert...
Reputatie 5
Badge +6
Gisteren sprak ik iemand die mijn kijk op de discussie wel veranderde:

    hij zei dat het heel normaal is om arbitrage te doen, dat dat al jarenlang gebeurt. Dat een bedrijf in NL, ook kleineren bedrijven/ondernemers, ook in de gordijnen klimt als een gemeente/provincie etc regels ineens verandert. Dat we dat opvangen door een overgangstermijn in te stellen (bv van x jaar), zodat bedrijven hun investeringen terug kunnen verdienen hij vertelde van het reinheitsgebot, http://en.wikipedia.org/wiki/Reinheitsgebot , waarbij Duitsland heel lang standaarden aanhield over water die de rest van de wereld achterhaald vonden, en zo buitenlandse bieren buiten de deur hield... oftewel: soms zijn regels, als je even van afstand bekijkt, echt raar en goed om daar eens met een frisse blik tegenaan te kijken hij vertelde dat er eergisteren kennelijk op TV een stel deskundigen had gesproken over de chloorkip... dat in de VS wordt gekeken naar de veiligheid van het eindproduct en dat niet/veel minder dan in EU wordt gekeken naar de stappen vanaf de bron naar het eindproduct. En dat een 'chloorkip' wellicht gezonder is dan hoe we in de EU kippen afleveren ... en dat je met het zout dat je op je eten gooit meer chloor toevoegt dan er over blijft na de behandeling 'in de VS' resteert. en dat hij niet snapt waarom ze zoveel in 1 keer proberen te regelen: dat maakt het complex. Waarom niet stapje voor stapje dingen meer harmoniseren
Het grootste probleem lijkt vooral de geheimzinnigheid. Maar moeten we niet oppassen om ons in loopgraven in te graven, voordat we weten hoe het ECHT zit?
Alweer paniek? Wellicht hoeven gemeentes daar ook helemaal niets mee. Dat gaat zo gezegd, boven hun pet.
Gemeentes in BelgiË hebben nog ambtenaren die mondiale onderhandelingen op de voet volgen. Blijkbaar kan er in BelgiË nog het e.e.a. bezuinigd worden.
Morgenochtend, 30/4 om 09.50-10.45 zendt ARTE nog een keer het programma TTIP Freier Handel oder freie BÜrger uit, waarin een breed scala aan deskundige interessenten aan het woord komt. Zeer informatief en erg jammer, dat dit soort programma's ons in Nederland wordt onthouden. Er wordt o.a. teruggekeken naar het vrijhandelsverdrag dat reeds is afgesloten met Canada. De aldaar gekweekte genetisch gemanipuleerde monsterzalm biedt een huiveringwekkend kijkje op wat er op ons af kan komen. Nu al schijnt 80% van het in de EU geÏmporteerde veevoeder genetisch gemanipuleerd te zijn. Gezondheidseffecten op lange termijn: onbekend. De bezorgde consument koopt maar beter biologisch voedsel. De meerkosten kun je zien als bijdrage aan een goed doel. En koop dan vooral in een gespecialiseerde winkel, want de grote supermarkten gebruiken hun forse winsten op biologisch voedsel om de kleine marges op industriËel voedsel en hun dumpingprijzen voor b.v. vlees goed te maken.
ISDS is levensgevaarlijk : door de verplichte arbitrage ben je aan de multinationals overgeleverd.

Hier moetenNederland en Europa zich met alle middelen tegen verzetten !!!

Lars van Hall econ. drs
Je kunt niet zeggen dat dingen niet in beweging zijnhttp://www.politico.eu/article/canada-may-be-loser-in-us-eu-trade-deal/


Je kunt niet zeggen dat dingen niet in beweging zijnhttp://www.politico.eu/article/canada-may-be-loser-in-us-eu-trade-deal/Het is verheugend om de zien, dat Canadese exporteurs nog enig eergevoel tonen. Naar aanleiding hiervan gekeken wat VNO NCW en LTO Nederland te zeggen hebben. Verassend weinig! Beide melden, dat de discussie niet vertroebeld moet worden door hormoonvlees (dacht, dat dat allang verboden was). Volgens VNO NCW gaat TTIP over douane en standaardisering. Dat lijkt mij niet iets waarover je in het geheim moet onderhandelen. LTO Nederland is daar duidelijker: Europa komt tot de conclusie, dat de voedselproductie met 70% omhoog moet en op klassiek veredelde gewassen kan nu octrooi worden aangevraagd. Hun lobbyist bij de EU meldt dat de grote gewasveredelaars thans meer juristen dan veredelaars in dienst hebben. Ik concludeer daaruit, dat de genetisch gemanipuleerde voedselvoorziening voor onze deur staat. Hoe klassieke veredeling zich verhoudt tot genetisch gemanipuleer weet ik niet, maar bij het geringe historisch besef van de EU (waaraan wij de kwestie Rusland/OekraÍne te danken hebben) vrees ik een vervaging van grenzen. Ik hoop zeer, dat ik het allemaal verkeerd zie, maar blijf bij een warme aanbeveling om toch vooral biologisch voedsel te kopen en de meerprijs daarvan te beschouwen als bijdrage aan een goed doel.
H.G. van Rheenen, bedankt voor uw vele bijdragen en interessante links over TTIP. Ik word er niet vrolijk van, maar dat moet dan maar. Zag intussen de ARD uitzending "Wohlstand fÜr alle?" waarin Duitse ondernemers-voorstanders aan het woord kwamen zonder geheimzinnigheid. In die uitzending ook een terugblik op de ca. 20 jaar geleden gesloten Nafta vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en Mexico, resulterend in de overheveling van autoindustrie naar lagelonenland Mexico en het uitschakelen van Mexicaanse boeren door de import van goedkope mais. Als de VS de afgelopen 20 jaar nog zo'n maisoverschot hadden, hoe is het dan mogelijk dat het overkoepelend orgaan van landbouworganisaties van de EU constateert, dat de voedselproductie de komende jaren met 70% omhoog moet. Voor wie eigenlijk?

In mijn plaatselijk weekblad deze week een beetje verstopt artikel "Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar". Op deze vruchtbare landbouwgrond zijn de afgelopen jaren grootschalig gewassen geteeld met een hoge opbrengst. Intussen moet daar met zwaar materieel tot 1,5 meter diep worden geploegd om nog bewerkbare grond naar boven te krijgen. De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding constateert, dat de hoogproductieve bodem van Flevoland in gevaar is. Bodemerosie leidt tot voedseltekorten, de angstdroom van elke regering, dus voorpaginanieuws zal het voorlopig niet worden.

In de TTIP discussie is veel aandacht gegaan naar ISDS en dat is zeker terecht, maar ik ben het eens met de uitspraak op de website van LTO Nederland: "De toekomst ligt op het platteland". Het is altijd om land gegaan en dat gaat het m.i. nu ook. De voedselmarkt is de ultieme mondiale markt en als het goedkoop moet zijn kan dat alleen door steeds massaler productie. Totdat de wal het schip keert. De consument zou er verstandiger aan doen om nu meer geld uit te geven aan duurzaam geproduceerd voedsel dan het later kwijt te zijn aan schaars voedsel.
Dat zou mij een heel goed idee lijken om zo' actie richting politiek te organiseren !

Want ik vrees dat nog een groot deel van Nederland en de ( ook Europese ) politici niets door hebben.

Lars van Hall, econ. drs
Ik maak mij grote zorgen over de toenemende invloed van commerciËle megabedrijven. Het is toch van de zotte dat ze dit er doorheen willen drukken.Straks zijn we allemaal loonslaaf van de corporaties die de dienst uit gaan maken, weg vrijheid en inspraak. Op deze manier gaan we allemaal naar de haaien, althans de gewone burgers!

Het is schandalig hoe het uit de nederlandse media gehouden wordt zelfs toe nu toe!!

Wij hebben geen kinderen om andere redenen maar ik ben nu blij dat ik geen kinderen in deze wereld gezet heb want als het zo door gaat is het straks ÉÉn grote centraal geregiseerde wereld zonder vrije ontwikkeling van het individu en ontplooÏng van talent en creativiteit.Daarnaast zie je nu in nederland al heel goed hoe ons zorgstelsel al aan de commercie ten onder gaat.En iedereen gaat maar met zijn eigen leventje verder totdat men er achter komt als je ziek wordt. Met name als je onverklaarbare klachten krijgt die wel degelijke een oorzaak hebben zoals bij ziekte van Lyme!!!

Ik wens ons allen veel succes en sterkte.

Reageer