Vereniging: bestuur handelt in strijd met de statuten

  • 30 July 2021
  • 27 reacties
  • 271 Bekeken

Reputatie 1
Badge

Het bestuur van een vereniging waar ik lid van ben, handelt structureel in strijd met de statuten/reglement met name door leden niet te raadplegen voorafgaand aan het nemen van beslissingen. De statuten bieden de mogelijkheid om een bezwaar hier tegen te maken middels het laten instellen van een CvB (Commissie van Bezwaar). Degene die bezwaar aantekent middels toezending van dat bezwaar aan het bestuur mag 2 mensen namens hem/haar als lid aanmelden van dat CvB. Vervolgens mag het bestuur (statutair binnen 3 weken) ook 2 leden aanmelden. Deze 4 aangemelden zoeken een 5e lid.

Inmiddels is de termijn verstreken en heeft het bestuur gemeld geen medewerking te verlenen aan een vervolg op het indienen van mijn bezwaar.

 

Wat zouden verder mijn mogelijkheden kunnen zijn?


27 reacties

Een vereniging waar je niet gelukkig van wordt kun je het beste verlaten.

Reputatie 7
Badge +6

Staat in de statuten niets beschreven betreft mogelijkheden van de leden om het bestuur af te zetten wegens wanprestatie ? Als een meerderheid van de leden er ook zo over denkt , moet er toch iets aan te doen zijn ?Anders inderdaad beter maar het lidmaatschap opzeggen als de nadelen daarvan niet te groot zijn . 

Reputatie 4
Badge +3

@Drareg 

De eerste regel kan niet waar zijn. Als een bestuur niets mag beslissen heb je ook geen bestuur nodig.

Dat klopt dus wel want er is een CvB. Dan is het al een vrij grote vereniging, want ik ken die constructie niet. Het bestuur moet daar aan voldoen. Wat zijn er dan nog van mogelijkheden.

Dat staat in de statuten/huishoudelijk reglement.

Er zal vast iets in staan dat er een jaarvergadering is. Zelfs dat je als groep leden een extra jaarvergadering kunt eisen/organiseren. Een laatste mogelijk is, om je zelf kandidaat te stellen als er weer bestuursverkiezingen zijn.

Die optie van Leonz is ook een mogelijkheid. Misschien pas je daar wel niet.

Reputatie 1
Badge

Een vereniging waar je niet gelukkig van wordt kun je het beste verlaten.

Mee eens, maar deze (computer)vereniging is heel belangrijk voor mij.

Reputatie 1
Badge

Staat in de statuten niets beschreven betreft mogelijkheden van de leden om het bestuur af te zetten wegens wanprestatie ? Als een meerderheid van de leden er ook zo over denkt , moet er toch iets aan te doen zijn ?

Helaas schieten de statuten wat dit betreft (nog) te kort. Tsja, een meerderheid (60+) ergens achter krijgen is geen sinecure. De meeste mensen zijn eerder (te) bang of gemakzuchtig om zich ergens voor in te zetten, is mijn ervaring.

Reputatie 1
Badge

@Drareg

De eerste regel kan niet waar zijn. Als een bestuur niets mag beslissen heb je ook geen bestuur nodig.

Dat klopt dus wel want er is een CvB. Dan is het al een vrij grote vereniging, want ik ken die constructie niet. Het bestuur moet daar aan voldoen. Wat zijn er dan nog van mogelijkheden.

Dat staat in de statuten/huishoudelijk reglement.

Er zal vast iets in staan dat er een jaarvergadering is. Zelfs dat je als groep leden een extra jaarvergadering kunt eisen/organiseren. Een laatste mogelijk is, om je zelf kandidaat te stellen als er weer bestuursverkiezingen zijn.

Die optie van Leonz is ook een mogelijkheid. Misschien pas je daar wel niet.

Het bestuur mag wel beslissen, maar dient de leden voorafgaand om hun mening te vragen en DAT laat dit bestuur nou net en handelt als regenten.

 

Het was jaren geleden een vereniging met tegen de 2.000 leden maar is inmiddels geslonken tot 120.

 

Helaas biedt de statuten ook geen optie tegen onwillig bestuur. :(

 

Dat eisen/organiseren van een extra jaarvergadering is geen sinecure en zelf opteer geen bestuursfunctie.

 

Reputatie 4
Badge +3

Het bestuur mag wel beslissen, maar dient de leden voorafgaand om hun mening te vragen en DAT laat dit bestuur nou net en handelt als regenten.

 

Het was jaren geleden een vereniging met tegen de 2.000 leden maar is inmiddels geslonken tot 120.

 

Helaas biedt de statuten ook geen optie tegen onwillig bestuur. :(

 

Dat eisen/organiseren van een extra jaarvergadering is geen sinecure en zelf opteer geen bestuursfunctie

 

@Drareg 

Regel 1: wat staat daarover in het reglement. Ondoenlijk is om alle leden om hun mening te vragen. En dan nog het verschil tussen kleine lopende zaken of hele grote zaken. De kleine zaken beslist het bestuur. De grote zaken komen langs op de ledenvergadering.

Regel 2: Dat is in mijn ogen dan een kleine vereniging. De vereniging waar ik zelf in het bestuur zit heeft er ongeveer 200.

Regel 3: zie regel 4

Regel 4: ik snap dat een extra vergadering lastig is, maar wachten op een ledenvergadering moet toch mogelijk zijn. Als je niet bereid bent om een bestuursfunctie te bekleden houdt het natuurlijk op. Het is tegenwoordig al lastig genoeg om een goed bestuur te krijgen voor een kleine vereniging. Veel leden denken klant te zijn van een vereniging maar wensen zich daarvoor niet in te zetten. Dat mogen anderen doen.

Reputatie 1
Badge

Het bestuur mag wel beslissen, maar dient de leden voorafgaand om hun mening te vragen en DAT laat dit bestuur nou net en handelt als regenten.

 

Het was jaren geleden een vereniging met tegen de 2.000 leden maar is inmiddels geslonken tot 120.

 

Helaas biedt de statuten ook geen optie tegen onwillig bestuur. :(

 

Dat eisen/organiseren van een extra jaarvergadering is geen sinecure en zelf opteer geen bestuursfunctie

 

@Drareg

Regel 1: wat staat daarover in het reglement.

Ondoenlijk is om alle leden om hun mening te vragen. En dan nog het verschil tussen kleine lopende zaken of hele grote zaken. De kleine zaken beslist het bestuur. De grote zaken komen langs op de ledenvergadering.

Regel 2: Dat is in mijn ogen dan een kleine vereniging. De vereniging waar ik zelf in het bestuur zit heeft er ongeveer 200.

Regel 3: zie regel 4

Regel 4: ik snap dat een extra vergadering lastig is, maar wachten op een ledenvergadering moet toch mogelijk zijn. Als je niet bereid bent om een bestuursfunctie te bekleden houdt het natuurlijk op. Het is tegenwoordig al lastig genoeg om een goed bestuur te krijgen voor een kleine vereniging. Veel leden denken klant te zijn van een vereniging maar wensen zich daarvoor niet in te zetten. Dat mogen anderen doen.

 

Betreffende “Regel 1”:  Tenminste 4 weken voorafgaande aan een vergadering dient een agenda met toelichting en relevante stukken aan alle leden te worden toegestuurd, zodat de regio’s op een vergadering met hun leden meningen kunnen peilen en die tijdig kunnen laten toekomen. Veel zaken stammen nog uit de tijd dat we tegen de 2.000 leden hadden verspreid door het land.

“Indien een lid tegen een besluit een beroep instelt wordt een Commissie van Beroep gevormd”.

Betreffende “Regel 4”: Waarom zou iets ophouden als je geen bestuursfunctie wil? Dat is net zo’n soort stelling als dat wanneer je niet gestemd hebt, je niets meer zou mogen vinden/zeggen.

Mee eens, maar deze (computer)vereniging is heel belangrijk voor mij.

Alle verenigingen die ik heb moeten verlaten waren zeer belangrijk voor mij. Daarom is het ook zo moeilijk om zo'n vereniging te verlaten.

Achteraf denk je: “Had ik het maar eerder gedaan”.

Maar het is goed dat u niet over één nacht ijs gaat.

Dit lijkt mij een zinloze aanpak. De oplossing voor intermenselijke problemen gaat binnen de context van een kleine vereniging echt niet uit de regels komen. Als de visie van TS dat het bestuur het niet goed doet niet breed wordt gedeeld, feitelijk een meerderheid, is het voor TS slikken of opzeggen.

Knopen tellen en keuze maken.

 
Reputatie 1
Badge

Tsja, zo zit ik niet in elkaar om dingen maar te laten voortwoekeren en daardoor slechte ontwikkelingen de ruimte te geven en de weg van de minste weerstand te kiezen. Een Consumentebond zou ook niet bestaan met zo’n instelling.

Merkwaardige conclusies!

Reputatie 7
Badge +6

Het is allemaal mensenwerk en mensen verschillen . Dus verenigingen verschillen ook allemaal afhankelijk van gemaakte keuzes op gebied van beleid en persoonlijke inbreng . Door verschil van mening tussen mensen onderling geeft dat vaak spanningen . Bij veel verenigingen die ik wat beter ken ( of kende ) was wel eens ruzie in lichte tot ernstige mate . Soms lukt het een persoon om de sfeer grondig te verzieken .  Als het met succes binnenskamers wordt gehouden om de naam en het aanzien van de vereniging niet te schaden , merken de leden het niet .

Tsja, zo zit ik niet in elkaar om dingen maar te laten voortwoekeren en daardoor slechte ontwikkelingen de ruimte te geven en de weg van de minste weerstand te kiezen. Een Consumentebond zou ook niet bestaan met zo’n instelling.

Dat is ook niet wat ik bedoelde. Ik krijg het gevoel datt u als Don Quixote tegenover het bestuur staat zonder medestanders en dat de oplossing gegarandeerd niet gaat komen uit een betere interpretatie van de regels.

Het is allemaal mensenwerk en mensen verschillen . Dus verenigingen verschillen ook allemaal afhankelijk van gemaakte keuzes op gebied van beleid en persoonlijke inbreng . Door verschil van mening tussen mensen onderling geeft dat vaak spanningen . Bij veel verenigingen die ik wat beter ken ( of kende ) was wel eens ruzie in lichte tot ernstige mate . Soms lukt het een persoon om de sfeer grondig te verzieken . Soms merken leden het niet als het met succes binnenskamers wordt gehouden om de naam en het aanzien van de vereniging niet te schaden . 

Je bent je ervan bewust dat er één persoon tegenover het bestuur staat en dat deze gegarandeerd niet vindt dat hij niet de sfeer verpest?

Reputatie 7
Badge +6

Wel goed lezen , @A. Deen . Ik gaf een voorbeeld en beweer niet dat ik TS bedoel . Integendeel , hij zegt medestanders te hebben .

Reputatie 1
Badge

Tsja, zo zit ik niet in elkaar om dingen maar te laten voortwoekeren en daardoor slechte ontwikkelingen de ruimte te geven en de weg van de minste weerstand te kiezen. Een Consumentebond zou ook niet bestaan met zo’n instelling.

Dat is ook niet wat ik bedoelde. Ik krijg het gevoel dat u als Don Quixote tegenover het bestuur staat zonder medestanders en dat de oplossing gegarandeerd niet gaat komen uit een betere interpretatie van de regels.

Begrepen. :) Ja, ik heb medestanders (maar dat is volgens mij niet zo relevant in relatie tot mijn vraag), maar zoals iedereen weet die ervaring heeft met verenigingen, komt slechts een gering aantal leden op vergaderingen. en heeft de meerderheid totaal geen idee hoe een verenigng functioneert. Wanneer je, uiteraard, eerst op diplomatieke wijze geprobeerd hebt zaken aan te kaarten blijven uiteindelijk slechts de “regels” over. Die zijn niet voor niets bedacht maar juist voor dit soort kwesties bedoeld.

 

@Allen,

Ik zal proberen mijn reacties te beperken tot die reacties die aansluiten op mijn vraag: “Wat zouden verder mijn mogelijkheden kunnen zijn?” om niet strikt ter zake doende uitweidingen te voorkomen in de hoop dat iemand met juridische kennis/belangstelling een opening kan bieden.

Reputatie 7
Badge +6

Toch nog eens proberen met voldoende medestanders iets te bereiken , als die er zijn . Uiteraard wel op een nette manier en niet in strijd met de statuten , als je het de moeite waard vindt . Anders maar beter vertrekken . Dat het ledental van ongeveer 2000 gedaald is naar 120 betekent dat er wel iets aan de hand is . Kan ik verder niet beoordelen .

Reputatie 4
Badge +3

Het is lastig om daar een antwoord op te geven, omdat wij te weinig weten. Wij kennen de reglementen niet en we weten niet hoe jij daar in staat. Het maakt nogal wat uit of het een hobbyclub is en jij het principieel niet mee eens bent of dat jij er bijvoorbeeld financieel belang hebt bij de vereniging. Is het een  goed doel oid.

Je zegt dat je medestanders hebt. Probeer jouw punt op de volgende vergadering op de agenda te krijgen, zodat je het niet pas in de rondvraag hoeft in te brengen. De rondvraag is daar niet voor. Lukt het niet om het op de agenda te krijgen zou je samen met alle medestanders op de vergadering moeten komen en het in de rondvraag inbrengen.

Je moet wel weten of je een meerderheid van de leden achter je zou kunnen krijgen. Zo nee, dan kun je beter je knopen tellen en afscheid nemen.

 

Ik zal proberen mijn reacties te beperken tot die reacties die aansluiten op mijn vraag: “Wat zouden verder mijn mogelijkheden kunnen zijn?” om niet strikt ter zake doende uitweidingen te voorkomen in de hoop dat iemand met juridische kennis/belangstelling een opening kan bieden.

U heeft u al beperkt in uw reacties door het advies van een aantal mensen dat een juridisch gevecht dit soort incompatibilité d’humeur niet oplost te negeren. Ik heb nog wel een tip voor u en dat is het Radar forum waar ze dol zijn op de juridische kant van problemen.

 
Reputatie 1
Badge

Het is lastig om daar een antwoord op te geven, omdat wij te weinig weten. Wij kennen de reglementen niet en we weten niet hoe jij daar in staat. Het maakt nogal wat uit of het een hobbyclub is en jij het principieel niet mee eens bent of dat jij er bijvoorbeeld financieel belang hebt bij de vereniging. Is het een  goed doel oid.

Je zegt dat je medestanders hebt. Probeer jouw punt op de volgende vergadering op de agenda te krijgen, zodat je het niet pas in de rondvraag hoeft in te brengen. De rondvraag is daar niet voor. Lukt het niet om het op de agenda te krijgen zou je samen met alle medestanders op de vergadering moeten komen en het in de rondvraag inbrengen.

Je moet wel weten of je een meerderheid van de leden achter je zou kunnen krijgen. Zo nee, dan kun je beter je knopen tellen en afscheid nemen.

Ik snap best dat het lastig is om mij een advies te geven omdat niet alle details bekend zijn, maar aan de andere kant is het ondoenlijk om dat allemaal op dit forum te krijgen.. Misschien ben ik ook te opportunistisch geweest om die vraag hier te stellen. Om op jouw vragen in te gaan; het is een hobbyclub en ik heb geen enkel financieel belang. We hebben dit punt op de agenda proberen te krijgen, maar dit is genegeerd. Bovendien konden/kunnen, omdat het bestuur besloot (ook zonder de leden gehoord te hebben) om vergaderingen virtueel te laten plaatsvinden, veel leden die vergaderingen niet bijwonen omdat het hen aan de nodige apparatuur of kennis daarvoor ontbreekt. Hoeveel leden we achter ons kunnen krijgen valt niet in te schatten. Niettemin lijkt het aantal leden dat instemt niet relevant voor zaken die in strijd zijn met statuten/reglement. In strijd met is in strijd met, toch?

Reputatie 1
Badge

 

U heeft u al beperkt in uw reacties door het advies van een aantal mensen dat een juridisch gevecht dit soort incompatibilité d’humeur niet oplost te negeren. Ik heb nog wel een tip voor u en dat is het Radar forum waar ze dol zijn op de juridische kant van problemen.

 

Dit is geen kwestie van incompatibilite d’humeur en iets opgeven vind ik iet echt een advies. Dat kan iedereen bedenken. ;)

Die tip van Radar forum biedt mogelijk wel een opening, dus bedankt.

Reputatie 4
Badge +3

@Drareg

Als je agendapunt geweigerd is zegt dat genoeg. Ga er dan maar vanuit dat je geen meerderheid vindt in de vereniging. Niet geheel netjes van het bestuur, maar dat kan ook aan het punt liggen.

Dat er een ledenvergadering is gehouden via teams of zoom is natuurlijk niet verboden en in de Corona tijd ook misschien de enige mogelijkheid. Wij hebben de ledenvergadering daarom niet eens door laten gaan. Er speelden ook geen grote zaken, zodat wij het op een andere wijze konden oplossen. (met informatie) Niet een lid heeft daartegen geprotesteerd.

Ledenvergaderingen via teams en zoom zijn eigenlijk verschrikkelijk. Er kan maar1 persoon spreken. En als  er meer dan 20 mensen deelnemen is echt vergaderen slecht mogelijk. Ik kan het mij wel voorstellen dat het bij een kleine landelijke vereniging wel nuttig kan zijn ivm reisafstanden.

Op het radar forum zitten veel mensen die juridisch onderlegd zijn. Misschien dat een brief van jou door een advocaat geschreven wel dusdanig indruk maakt dat het punt op de volgende ledenvergadering wel op de agenda komt. Het kan ook zijn dat je op die manier de vereniging opblaast, omdat het bestuur kan opstappen.

Reputatie 1
Badge

@Drareg

Als je agendapunt geweigerd is zegt dat genoeg. Ga er dan maar vanuit dat je geen meerderheid vindt in de vereniging. Niet geheel netjes van het bestuur, maar dat kan ook aan het punt liggen.

Dat er een ledenvergadering is gehouden via teams of zoom is natuurlijk niet verboden en in de Corona tijd ook misschien de enige mogelijkheid. Wij hebben de ledenvergadering daarom niet eens door laten gaan. Er speelden ook geen grote zaken, zodat wij het op een andere wijze konden oplossen. (met informatie) Niet een lid heeft daartegen geprotesteerd.

Ledenvergaderingen via teams en zoom zijn eigenlijk verschrikkelijk. Er kan maar1 persoon spreken. En als  er meer dan 20 mensen deelnemen is echt vergaderen slecht mogelijk. Ik kan het mij wel voorstellen dat het bij een kleine landelijke vereniging wel nuttig kan zijn ivm reisafstanden.

Op het radar forum zitten veel mensen die juridisch onderlegd zijn. Misschien dat een brief van jou door een advocaat geschreven wel dusdanig indruk maakt dat het punt op de volgende ledenvergadering wel op de agenda komt. Het kan ook zijn dat je op die manier de vereniging opblaast, omdat het bestuur kan opstappen.

Ja, het bestuur voelt zich wel duidelijk in het nauw gedreven en maakt rare sprongen. :)

Bij ons speelden er ook geen grote zaken en meerdere mensen hebben vooraf en goed gemotiveerd aangedrongen op uitstel.

In de praktijk bleken de vergaderingen een ramp en veel leden die anders aanwezig waren, konden dit niet omdat ze niet over de daarvoor nodige apparatuur beschikten.

Voor bestuursrechterlijke zaken is (gelukkig) geen advocaat (de lachende derde) nodig maar kan volstaan worden met een jurist die 'no cure, no pay’ mag werken waardoor je niet uitgekleed wordt.

Een vereniging wordt niet zomaar opgeblazen als een bestuur wordt geschorst of opstapt.

Grappig!

Reageer