Beantwoord

voordeelinkoop.eu klachten

  • 3 August 2015
  • 81 reacties
  • 2116 Bekeken


Toon eerste bericht
Het topic is gesloten voor reacties

81 reacties

voordeelinkoop.eu zijn naar mijn idee gewoon oplichters.Ik belde ze, want wie wil er geld van me rekening af halen ik snapte er niks van. Toen ik ze sprak wist ik waar het over ging, maar mijn probleem is dat ik nooit de mail heb gehad met de inlof gegevens en er werd bij het eerste gesprek aan de telefoon gezegd dat als de mail niet aankomt komt de info via de post. Dus daar heb ik niet meer opgelet. Nu zeggen ze dus dat de email is verstuurd en mijn tijd om te reageren is vertreken dus zit ik er aan vast, maar ik heb nooit wat gehad!
Eind september ben ik telefonisch benaderd en in eerste instantie heb ik het telefoongesprek gevolgd en ook laten bevestigen met een bandopname. Vervolgens volgt er een emailbevestiging met een welkom en de benodigde inloggegevens gestuurd. Bij het nader bekijken de email en van de GRATIS 8-daagse vakantie voor 2 personen naar keuze, kom je toch niet helemaal zo gratis uit... Een 2-daagse mini-cruis naar New Castle (excl. excursie), waarbij geen data of dergelijke worden vermeld, een 3-daagse reis naar Toscane waarvoor de nodige extra's moeten worden betaald en dan toch als laatste een 8-daagse reis naar Turkije, waarvoor uiteindelijk nog wel de nodige belastingen, etc. moeten worden betaald... Als reactie hierop krijg je dan te horen dat "de regering wil", dat dat alsnog betaald wordt. Vervolgens maak ik op de laatste moment gebruik van de mogelijkheid tot annuleren, maar dat is helaas niet helemaal goed verlopen... Het bedrag wordt toch van mijn rekening geschreven.Echter na een paar korte mailtjes over en weer wordt er dan toch netjes ingegaan op mijn annulering en wordt het bedrag terug gestort op mijn rekening.Wat mij echter nog wel vreemd bij blijft is de geheimzinnigheid van het gehele concept... Waarom kun je alleen zien welk "moois" je wordt aangeboden als je bent ingelogd !? Het lijkt me toch dat wanneer je een dergelijk interessant concept hebt, dat je dat wilt delen met iedereen !? Laat een ieder zien welke interessante aanbiedingen je kunt bieden, zodat iedereen lid wordt !? Gelukkig ben ik er op tijd vanaf gekomen, want deze geheimzinnigheid baart me dan alsnog wel een beetje zorgen..."Een gewaarschuwd mens telt voor twee...!"
Ze opereren ook onder de naam Megaprices/de grote prijzenpot en My Save
Ook ik ben telefonisch benaderd door dit bedrijf. Ik heb aangegeven weinig tijd te hebben daar ik op het werk was. Mij toch over laten halen (doordat ik er met mijn hoofd niet bij was) om deel te nemen. Dit daar ik ook hoorde dat er een mail zo komen waarin ik bedenktijd had van 7 dagen om te annuleren.Mijn gedachte was dat ik dit dan direct stop zou kunnen zetten (domme gedachte natuurlijk in dit geval).Er ging een hele poos voorbij zonder enig bericht ontvangen te hebben. Tot ik plots een mail van een incassobureau kreeg. Ik heb toen bezwaar aangetekend daar zij zich niet aan hun afspraken gehouden hebben.In de mail geven ze aan mij wel gemaild te hebben, ik heb echter niets ontvangen. Er word wel gewoon van mij verwacht dat ik betaal. Als ze in het systeem kijken zullen ze kunnen zien dat ik niet 1 maal ingelogd heb op hun site, daar ik nooit iets van gegevens ontvangen heb. Ik vind dit echt belachelijk. Ik heb ook aangegeven dat ik ga onderzoeken of er meer klachten zijn. Zoals ik hier op deze site zie zijn dat er behoorlijk wat!
Ook ik ben op een agressieve wijze benaderd door een telemarketeer van Voordeelinkoop.Van nature ben ik wel wat achterdochtig en vond het aanbod 'geld krijgen als je spullen koopt', al té mooi om waar te zijn. Ik heb dan ook scherp opgelet op de antwoorden van de verkoper en ik heb begrepen dat de overeenkomst (en kosten) pas in zouden gaan nadat ik op hun site zou inloggen en gebruik zou maken van hun diensten. Dit heb ik extra nagevraagd en dit is me verzekerd.Vervolgens heb ik mijn gegevens wel gegeven in de voicelog. (Het is geen excuus, maar ik was ziek, zat net in een chemo-kuur, wat me een stuk onnozeler maakte dan ik normaal ben)Maar ik heb vervolgens niét ingelogd op hun site / gebruik gemaakt van de 'diensten' en zodoende is er - mijns inziens - geen overeenkomst en ben ik Voordeelinkoop niets verschuldigd. Toch heb al een paar incasso-mails gekregen.Hoe kom ik het beste van dit lastige verhaal af ? Kan ik het gewoon negeren ? En kan ik de incasso laten blokkeren ?
Ben ook benaderd door deze aggressieve telefonische verkoop boeven. Na herhaaldelijk gezegd te hebben geen enkele telefonische overeenkomst met hen aantegaan sloten ze vrolijk af met een bandje hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!Daarna volgde een rekening van € 95,- per mail en na zes weken aanmaning van incassoteam @ mkbusines . nu met dreigen van verhogen met incasso kosten etc.Wat kan ik doen tegen deze hardnekkige lieden die suggeren dat ze een terechte claim kunnen uitoefenen?
via deze weg wil ik mensen graag informeren dat voordeelinkoop tegenwoordig ook te 'werk' gaat onder de naam DealsandTravels. Mocht men door hen gebeld zijn met de toezegging binnen 1 werkdag een email te krijgen, die je uiteraard vaak pas 1 week later of gewoon niet ontvangt, mail dan naar ; klantenservice@dealsandtravels.com of bel naar (+31) 85 732 55 91 om bij voorbaat al de annulering te verzenden/door te geven.Steeds meer mensen raken bekend met hun oplichtings praktijken via voordeelinkoop dus wat is nou makkelijker dan een nieuwe naam verzinnen!?Ik heb veel op google gezocht na aanleiding van het gesprek en de daarna genoemde naam maar kon niets vinden. Ik hoop dat als er nu mensen via Google gaan zoeken naar deals en travels / deals and travels / dealsandtravels dat zij direct op deze pagina terecht komen en weten dat zij direct actie moeten ondernemen en ook weten hoe.Bewaar je email of zorg voor een programma dat je telefoongesprek opneemt, want er zijn vele gevallen waarbij opzegging ontkent wordt en men uiteindelijk afschrijving krijgt en na terugstorting een agressief werkend incassobureau op hun dak krijgen. Men mag absoluut niet incasseren bij u. Al niet via de wijze waarop zij u aan de telefoon oplichten maar zeer zeker al niet na opzegging!
Ik ben er dus ook ingetrapt. Een vergetelijk telefoontje waarbij niet word gevraagd of je geinteresseerd bent maar om een paar gegevens te controleren. Je krijgt nauwelijks de tijd om te denken, niet eens de vraag of je het wel wil, en voor je het weet ben je "geregistreerd"Nu heeft voordeelinkoop.net mijn factuur bij een incassobureau gelegd waar ik dus ook bezwaar ga maken. Ik heb niets met de voordeelinkoop gedaan en de eerste keer dat ik inlogde was op het moment dat ik opeens een factuur had gekregen.Ik heb laten weten door midde van mail dat ik geen interesse had in hun acties, hier geen gebruik van gemaakt heb en ook niet wil maken, en dat ik het niet kan en ook niet wil betalen.Ik ga dit ook duideijk maken bij het incassobureau. Voordeelinkoop krijgt van mij geen cent
Badge +1
@ Marcel Kaya: zoals u al door ons gemeld is de Consumentenbond zeer terughoudend met het overleggen met partijen die door middel van een kennismakingsperiode consumenten trachten vast te leggen aan dure niet tussentijds opzegbare overeenkomsten als zij niet tijdig annuleren, omdat de Consumentenbond dit een laakbare handelspraktijk vindt. Er is wat de Consumentenbond betreft zeker geen sprake van een ‘misverstand’. In de wet (artikel 6:230v sub 6) staat dat het schriftelijkvereiste geldt bij het telefonisch aanbieden van een overeenkomst tot het geregeld verrichten van diensten. De Consumentenbond is van mening dat daar sprake van is bij de dienst die u levert. Dat de betaling voor de dienst eenmalig is, doet daar niets aan af. De Consumentenbond zal klagers dus in deze lijn blijven adviseren en zo nodig de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt om handhaving verzoeken. De Consumentenbond sluit bij deze de discussie met u op dit forum.
Annulering abonnement Voordeelinkoop.euDe reden hiervan is dat door middel van telefonische benadering een perfide telefoongesprek is gevoerdmet mijn vrouw. Daarin heeft mijn vrouw zonder argwaan gegevens aan u verstrekt waarmee u ons een abonnement heeft opgelegd zonder een contributiebedrag te vermelden.U heeft onterecht per incasso het contributiebedrag van € 95 geïncasseerd.Door middel van storneren is dit bedrag weer bijgeschreven op onze rekening.Omdat het om een onrechtmatige overeenkomst en afschrijving gaat, is er geen enkele betalingsverplichting. Wij laten ons ook niet intimideren door de dreiging met een incassoprocedure zoals wij onlangs per e-mail hebben verkregenConclusie: Er is echter geen sprake van een geldige overeenkomst, omdat er niet om een schriftelijke bevestiging is gevraagd, wat in dit geval vereist is.Ook is de automatische incasso onrechtmatig, omdat daar geen toestemming voor is gegeven.T. van Soest
halloIk ben gebeld op 30 december door voordeelinkoop en hun zouden. Mij via post info sturen en via de mail inlogcodes sturen hebben ze nooit gedaan, volgens hun wel heb ik hem ook geopend. En al ik het wel gehad had had ik het willen stoppenen nu krijg ik de rekening van 99 euro hoop dat er een oplossing komt want dat geld heb ik niet en wilde heb anders
nadat ik in januari dit jaar benaderd ben en er een automatische incasso gepland stond voor de 19e waar ik geen schriftelijke toestemming voor heb gegeven heb ik deze gelijk laten annuleren.Volgende email gestuurd plus reactie van hun kant/> /> Beste heer, mevrouw, /> /> Op 21 januari ben ik telefonisch door u benaderd, waarbij u mij een aanbod /> heeft gedaan voor een gratis vakantie en de mogelijkheid tot het voordelig /> afnemen van producten en diensten. Daarna zou mij vrijblijvend een e-mail /> met inlogcode worden toegestuurd. Ik heb mijn persoonsgegevens doorgegeven /> omdat mij werd verteld dat het een vrijblijvend aanbod betrof. Ik was dan /> ook in de veronderstelling dat ik een mail zou ontvangen met informatie /> waarna ik wel of niet zou kunnen instemmen met het aangaan van een /> overeenkomst. Omdat ik in die dagen erna geen e-mail ontving, heb ik hier /> verder ook niet bij stil gestaan. /> /> Op 14 februari zag ik per toeval dat er een automatische incasso gepland /> stond van 99 euro namens uw bedrijf; deze heb ik direct gestorneerd. Na /> het doorkijken van mijn spamfolder in mijn mailbox, kwam ik toch een /> e-mail tegen van uw bedrijf. Tot mijn grote verbazing werd hierin /> gesproken van een lidmaatschap wat ik zou zijn aangegaan. /> /> Ten eerste heb ik nooit schriftelijk toestemming verleend tot de /> automatische incasso waar uw bedrijf gebruik van maakt voor het innen van /> de vermeende lidmaatschapskosten. Op grond van Europese regelgeving kan /> pas na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruik worden gemaakt van /> een automatische incasso. Ik heb nooit schriftelijke toestemming aan uw /> bedrijf verleend voor enige soort van automatische incasso. Omdat ik de /> automatische incasso zie als onterecht, en ik hier geen machtiging voor /> heb afgegeven, zal ik deze in de toekomst ook blokkeren tot u niet langer /> tracht het bedrag van mijn rekening af te halen. /> /> Veel belangrijker is het feit dat er op grond van het Burgerlijk Wetboek /> boek 6, artikel 230v, lid 6, sprake dient te zijn van een schriftelijk /> akkoord van mijn kant, wil een overeenkomst van deze aard rechtsgeldig /> zijn. Ik heb nooit schriftelijk akkoord gegeven tot het aangaan van een /> overeenkomst met uw bedrijf voor het afnemen van enige diensten of /> producten. Hierdoor is de overeenkomst waar u over spreekt in uw vorige /> e-mails nooit tot stand gekomen, en hiermee zeker niet rechtsgeldig. U /> kunt mij dus ook op geen enkele manier verplichten tot het betalen van de /> lidmaatschapskosten of enige andere kosten die u mij in rekening wilt /> brengen. /> /> De consumentenbond adviseert consumenten momenteel ook om de automatische /> incasso van uw bedrijf te storneren en geeft aan dat de overeenkomst /> ongeldig is indien deze tot stand is gekomen via de weg die ik hierboven /> heb beschreven. Ook zij benadrukken dat er sprake dient te zijn van een /> schriftelijke bevestiging voor het aangaan van een aanbod dat via de /> telefoon is gedaan voor de diensten en producten die u tracht te verkopen. /> Zij gaan daarnaast in op de onrechtmatige incasso en benadrukken dat een /> eventuele dreiging met een incassobureau genegeerd dient te worden. Ik zal /> deze adviezen ook zeer zeker ten harte nemen. /> /> Gezien het feit dat er nooit een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is /> gekomen en ik daarnaast ook nooit toestemming heb gegeven voor de /> automatische incasso, wil ik u hierbij vriendelijk, doch uitdrukkelijk, /> vragen de automatische incasso​​’️s te stoppen en mijn gegevens uit uw /> database te verwijderen. /> /> Ik hoop spoedig een akkoord van uw kant te mogen ontvangen op mijn /> schrijven. /> /> Met vriendelijke groetenDe reactie die ik kreeg ging als volgde.Geachte Heer/Mevrouw, Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw reactie naar aanleiding van de ontvangen aankondiging. Wij hebben besloten om, uit coulance de kosten te crediteren. Dit betekent dat wij geen geld van uw rekening zullen incasseren. Indien er als nog een bedrag is afgeschreven door Voordeel İnkoop raden wij u aan om een opdracht te geven aan uw bank om te storneren. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen ons een mail te schrijven. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze mail kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Ria Visser Team VoordeelinkoopVoor zover de persoonlijke standaard reactie van hun
Wij ontvingen een mail vandaag waarin melding werd gemaakt dat we lid zouden zijn geworden van deze vage club, nou dat zijn we dus niet. Ik zie dat ze proberen via deze site te doen of ze het allemaal heel erg vinden wat er gebeurd. Ik geloof er niets van. Je krijgt voor 95 of 150 euro (leuk verschil trouwens, kan toch niet zoveel schelen via de telefoon of via de website aanmelden) ongetwijfeld een paar inlogcodes waar je achteraf niets mee kunt. En die gratis vakantie? Die wil ik niet eens. Ik regel mijn eigen zaken wel. Inmiddels is er een mail de deur uit naar voordeelinkoop.eu waarin gevraagd wordt om alle gegevens te wissen. Mochten er toch bedragen worden afgeboekt, dan hebben ze echt een probleem....Ik verwacht deze oplichters binnenkort wel in Radar of Kassa terug te zien.
Ook ik ben slachtoffer . Ik zou een mail krijgen en dan 14 dagen bedenktijd hebben.Maar die mail heb ik nooit gehad, wel zag ik net dat er 90 euro is afgegaan van mijn rekening.Ik heb het direct teruggeboekt. Ik ga niet ergens voor betalen wat ik nooit gehad heb.
Badge
Ik werd van middag gebeld door voordeel.inkoop.eu. Het begint al dat ze zeggen dat ik een vragenlijst zou hebben ingevuld op internet. Dit doe ik nooit als de organisatie mij niet bekend voor komt en zeker niet van een commerciele organisatie. Dit is nu de tweede keer dat ik wordt gebeld door een organisatie die mij onbekend voorkomt. Eerst was het Hotelplan en nu dus voordeelinkoop.eu. Beide hebben de zelfde manier van handelen. Ze beginnen met dat je een vragenlijst zou hebben ingevuld en doen je een reis cadeau. Wat in dit voorgesprek waarschijnlijk terloops heel vlug wordt gezegd, dat er kosten aan dit lidmaatschap zijn verbonden. Pas na deze inleiding starten ze, terwijl ik dan al van alles heb gevraagd, het bandje om je gegevens door te nemen en of je het hier mee eens en op dat moment komt dan opeens het bedrag van 65 euro ter sprake.Ook ik sta in het bel-me-niet-register en toch wordt ik regelmatig telefonisch benaderd. Ik heb me voor de zekerheid alles aangevinkt, dus ik begrijp niet hoe ze aan mijn telefoonnummer komen.
beste VoordeelinkoopIk werdt telefonisch benaderd door voordeelinkoop ik had een prijs gewonnen. En mocht ook 2 weken op een site inkopen doen voor minder geld. Op deze site ben ik niet geweest. Ik vondt het te mooi om waar te zijn. En vroeg ook expliciet dat ik aan niets vast wil zitten. Nee hoor zei de dame aan de telefoon. Pas als u akkoord gaat. Ik Kreeg een grote envelop met daarin vouchers en een brief. Nadat ik die las begreep ik dat ik wel degelijk aan een abbonement vast zou komen te zitten wat ik dus totaal niet wil. De dame verzekerde me ervan dat als ik alles terug zou sturen dat ik uitgeschreven zou worden. Maar wat blijkt ik kreeg een factuur van 95€ die ik dus absoluut niet ging betalen. Nu zie ik vandaag in mijn mail dat als ik niet tot betaling overga dat het naar een incasso gaat. Vindt dit geen nette omgang met mensen. Ik vraag u dan ook dat u per derict mijn gegevens uit uw systemen haalt evenals de factuur. Zoniet dan ga ik stappen tegen uw bedrijf nemen want dit kan echt niet. Hopelijk hoeft het niet zover te komen.Mvg van mevr van Burgh
Ik ben ook benaderd en ben er kennelijk vol ingetrapt. Ik heb de incasso van 95 euro kunnen onderscheppen, maar nu dreigen ze met het incassobureau. Gaan ze die werkelijk inschakelen? Wie heeft er ervaring met het niet betalen van deze oplichters?
Ik ben zojuist bezig geweest met de financiën en zie tot mijn grote verbazing dat dit zelfde bedrijf een aankomende incasso heeft ingesteld bij ons van 99,-Gelukkig ontzettend blij dat ik dit heb kunnen onderscheppen, en jullie berichten heb gelezen. Alleen nu mijn vraag hoe kan dit zomaar gebeuren??Mijn partner en ik zijn beide niet op de hoogte van ingevulde formulieren of dergelijk.Hoe komen hun aan ons rekeningnummer?
Oke frustratie to the max..Op 22-01 heeft er een mevrouwtje van Voordeelinkoop contact met mij opgenomen, tevens een drukke periode voor mij en heb ik natuurlijk niet meer erbij nagedacht dat ik hier nog een mail over zou ontvangen met daarin de link om je weer af te melden binnen twee weken. Echter heb ik deze nooit mogen ontvangen, en nee ook niet in de SPAM-map. Vervolgens sturen zij mij op 23-03 een mail met daarin de eis dat ik € 100 moet overmaken. Deze mail stond overigens gewoon in mijn postvak-in (wisten ze me ineens wel te mailen). Vervolgens heb ik een boze mail teruggestuurd met daarin de vraag waarom zij wel € 100 eisen terwijl ik niet eens van hun "diensten" heb kunnen gebruikmaken, of op heb kunnen zeggen of inlogcodes heb ontvangen. Hierop heb ik geeneens antwoord gekregen! Vervolgens krijg ik betalingsherinneringen en incassonet op m'n dak. Ondertussen heeft Voordeelinkoop nog steeds niet op mijn e-mail gereageerd en zou ik wel €100 euro moeten betalen... Op heden 7-7 heb ik nog steeds geen enkele reactie van Voordeelinkoop gehad.
Reputatie 1
Wat nu?Geplaatst door A2unit op Feb 1, 2016.
Er is geen getekende overeenkomst, dus geen geldige overeenkomst (de bandopname doet niet ter zake, die kan niet de vereiste getekende overeenkomst vervangen). Ongetwijfeld zal het incassobureau doorgaan met dreigen. Ons advies is je niet te laten intimideren. Je hoeft immers niet te betalen. En het incassobureau kan niets meer (of minder) dan je aanmaningen sturen. Alle praatjes over hoge kosten door rechtszaken, loonbeslag en andere flauwekul moet je negeren. Alleen een rechter kan na een rechtszaak waarvoor je een dagvaarding krijgt van een deurwaarder (en dus niet een incassobureau) bepalen of er betaald moet worden. En een bedrijf zal een dergelijke kansloze zaak echt niet voor de rechter brengen (dan mogen ze als ze verliezen zelf namelijk de hoge kosten van de rechtszaak waar ze zo mee dreigen betalen).
Reputatie 1
Consumenten kunnen de ten onrechte afgeschreven bedragen storneren. Binnen 56 dagen nadat het bedrag is afgeschreven, kan dat via internetbankieren. Daarna kan storneren tot 13 maanden na afschrijving via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso). De Consumentenbond raadt consumenten die hebben gestorneerd aan om zich niet te laten intimideren door de dreiging met een incassoprocedure. Omdat het om een onrechtmatige overeenkomst en afschrijving gaat, is er geen enkele betalingsverplichting.Naar aanleiding van jullie meldingen hier op de community en de klachten die zijn binnengekomen op klachtenkompas.nl is vandaag dit nieuwsbericht naar buiten gegaan vanuit de consumentenbond.
Reputatie 1
Het is goed dat Voordeelinkoop excuses aanbiedt, maar in tegenstelling tot wat zij stellen hoef je in het geheel geen contact op te nemen als je geen gebruik wil maken van de dienst. De overeenkomsten van Voordeelinkoop zijn namelijk niet geldig, zie ons http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht-2016/voordeelinkoop.eu-en-consumenten-voordeel-schrijven-onterecht-geld-af/ . Je bent dus niet afhankelijk van het feit of het bedrijf je al dan niet wil helpen, er is immers geen enkele overeenkomst tussen jou en voordeelinkoop. Je kunt ten onrechte afgeschreven bedragen storneren en aanmaningen negeren.
Reputatie 1
Consumenten kunnen de ten onrechte afgeschreven bedragen storneren. Binnen 56 dagen nadat het bedrag is afgeschreven, kan dat via internetbankieren. Daarna kan storneren tot 13 maanden na afschrijving via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso). De Consumentenbond raadt consumenten die hebben gestorneerd aan om zich niet te laten intimideren door de dreiging met een incassoprocedure. Omdat het om een onrechtmatige overeenkomst en afschrijving gaat, is er geen enkele betalingsverplichting.Naar aanleiding van jullie meldingen hier op de community en de klachten die zijn binnengekomen op klachtenkompas.nl is eerder dit nieuwsbericht naar buiten gegaan vanuit de consumentenbond.[Dit topic zal worden gesloten zodat de bovenstaande goed zichtbaar blijft voor toekomstige bezoekers]
Reputatie 1
De nieuwe voordeelinkoop.eu heet mogelijk nu beneluxoutlet.comGeplaatst door H.G. van Rheenen op Jan 26, 2016.
Ze opereren ook onder de naam Megaprices/de grote prijzenpot en My SaveGeplaatst door floornoa op Jan 30, 2016.
Bedankt voor jullie oplettendheid! Ik zal deze namen maandag meteen doorgeven aan mijn collega's.
Ik werd een week geleden door een meisje gebeld. Ze praat supersnel en onduidelijk,alsof je zo snel mogelijk je cadeau moet ontvangen.Ze kwam met een verhaal dat ik een waardebon van een hotel en schoonheidscheque heb gewonnen. Ik kon haar naam niet verstaan, maar ze werkte iig voor (Caribbean....ofzo)???De prijs viel zogenaamd op mijn postcode. Ik vond het al raar want ik doe nooit aan zulke win acties. Ze was echt ongeduldig en wou me de voorwaarden niet uitleggen. Ik vroeg of ik aan iets vast zit, ze zei nee, je hoeft alleen maar dingen bij de partners(albertheijn was een zogenaamde partner) te kopen en je krijg een gedeelte van het geld in de vorm van provisie op je bankrekening terug gestort.Tot mijn verbazing begon ze op te nemen. Ze stelde gerichte vragen, wat ik met ja of nee moest beantwoorden. Voorbeeld vragen waren:Is uw naam Brian ...?Klopt het dat u op (adres) woont?Staat u geregistreerd in het BKR of bij een dergelijke organisatie?Zijn de laatste 3cijfers van uw bank rekeningnummer xxx(laatste 3 cijfers)?Wilt u gebruik maken van waardeboncheques?Toen moest ik haar verbaasd onderbreken om te vragen of ik aan een abonnement vast zitEn vragen hoe ze aan mijn bank rekeningnummer is gekomen.Ze werd weer agressief en zei dat ik pas vragen mag stellen als we dit gedeelte hebben afgehandeld.Na het telefoonopname hing ze ook meteen op.Nu krijg in een envelopje thuis gestuurd met een brief van Nr1 Voordeelsite(niks over Caribbean) met daarin de waardebon en inlog gegevens. In de voorwaarde(kleine letters) staat er informatie over incassokosten die gelijk staan aan 15% van de hoofdsom plus 1% wettelijke rente per maand. En om te annuleren moet ik zelf alle kosten betalen. Ik voel me een beetje opgelicht en wil graag weten of iemand dit de afgelopen maanden heeft meegemaakt. En hoe ze aan mijn bankgegevens zijn gekomen?p.s. Ik heb ook geen interesse in de waardebons waar ik zelf ook materiaal kosten moet bijbetalen.