Consumentenbond.nl

Wie heeft er nog meer slechte ervaringen opgedaan met de boxers van On That Ass?


Na 12 maanden lidmaatschap heb ik nog maar 2 hele boxers over. Nagenoeg alle geleverde boxers werden binnen enkele weken vaal en de gaten vielen er in.

Na een paar maanden hebben we, in overleg met hen, de maat verandert, maar ook dit mocht niet baten. Ook nu wordt er geen passende oplossing geboden en zit ik met mijn handen in het haar.

1 reactie

Reputatie 7
Badge +5
Als een product niet aan reële verwachtingen voldoet, moet het vervangen worden.
Je hebt de leverancier van dit product al de kans gegeven om dit aan te passen, maar als de kwaliteit niet beter wordt, dan moet de koop ontbonden worden en is een compensatie redelijk alsmede ontbinding van het contract.

Plaats je klacht eerst op Klachtenkompas.nl , dit is een initiatief van de Consumentenbond. Op dit online klachtenplatform kun je gratis een klacht indienen. Doel is dat je samen met het betreffende bedrijf of instantie tot een oplossing komt. Deelname van bedrijven is vrijblijvend en alle klachten worden openbaar gemaakt. Zo kan iedereen zien of er klachten over bedrijven zijn en hoe die daar mee omgaan.

Mocht dit geen effect hebben, dan de volgende mogelijkheden:

Ben je lid van de Consumentenbond, dan kun je daar juridisch advies inwinnen.
Zo niet, staan er toch veel mogelijkheden om je op gang te helpen: Zelf aan de slag

Lukt dit niet, dan kun je ook terecht bij: Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen.

Reageer