Consumentenbond.nl

Alleen blijven vanwege coronavirus

 • 28 maart 2020
 • 36 reacties
 • 863 Bekeken


Toon eerste bericht

36 reacties

Reputatie 7
Badge +4

@L.J.F. de Ruiter ik reageerde inderdaad op deze uitspraak van je:

 

quote Leo:

kortom als aldus ook  ieder de afstand van tenminste 1.50 meter moet houden, moeten daaromtrent verantwoordelijken ook hun plicht en dus kosten nemen. 

unquote.

 

 

Reputatie 7
Badge +7

Oké @E.B.F. Stroeve , begrepen. En uiteraard begrepen dat je aan de kosten van de winkelier dacht.. Ik dacht niet alleen aan de winkelier, noemde daarom ook ‘verantwoordelijken’. En als je zo aan het typen bent,  heb je vaak heel andere gedachten dan het bij een ander overkomt. In diverse topics over dit Covid19 onderwerp is vaak genoemd dat we allemaal een ‘offer’ moeten brengen en ik dacht o.a. aan al, degenen die reisjes, hotels e.d. hebben geboekt en geen geld terug krijgen. Ik vind dat je bij dat soort beweringen, in het redelijke uiteraard, geen uitzonderingen moet maken. Maar natuurlijk is er een verschil in kosten van een reisje, hotel enz. en een verbouwing van een winkel van mogelijk enkele tonnen. Laten we het erop houden dat als er zich op allerlei fronten nog problemen voordoen men goede oplossingen moet zoeken. Groet Leo.

@L.J.F. de Ruiter Wat u overkwam vind ik ook wel erg ver gaan, want de officiële richtlijn is, dat je als gezin, evt. met kinderen, nog gezamenlijk over straat mag gaan. Met de achterliggende gedachte, dat als één gezinslid geïnfecteerd is, de anderen dat ofwel ook al zijn of anders voor dit virus immuun. 

Je kunt het intussen de supermarkten niet kwalijk nemen dat ze zulke strenge regels hanteren want die willen allereerst hun personeel beschermen. Daarvoor is nu kennelijk berekend hoeveel klanten er binnen mogen om voor iedereen die 1,5m afstand houden mogelijk te maken. Bij de Gamma waar ik vanochtend was deden ze dat door iedereen verplicht een winkelmandje te verstrekken en aan de hand van die verstrekte winkelmandjes kan dan geconstateerd worden hoeveel mensen er binnen rondlopen. Wat mij betreft verdienen die winkelmedewerkers minstens zoveel waardering als het ziekenhuispersoneel voor wier welzijn al die overheidsmaatregelen werden genomen. In mijn Appie trof ik ook nog iemand die al hoestend over de uitgestalde waren haar boodschappen deed en je zult toch maar dag in dag uit met zulke klanten geconfronteerd worden.

Als DHZ-er vond ik nog wat mondkapjes in een lade. Ik gebruik ze nu in het OV en in grote winkels waar de luchtverversing mogelijk te wensen overlaat. Het zijn allemaal probeersels en de overheid heeft ook geen andere keuze. Hopelijk leiden al die maatregelen tot een inzicht in wat nu wel of niet deugdelijk is want in het zicht van reeds lang voorspelde epidemieën lijkt mij het (gedeeltelijk) lam leggen van de economie geen optie die voor herhaling vatbaar is.

Ik vraag me overigens nog steeds af, in hoeverre het "dodental” bij dit virus het aantal slachtoffers van jaarlijks terugkerende griepepidemieën overtreft. Vergelijkende cijfers ben ik nog niet tegengekomen, maar wellicht is daarvan ook geen notitie genomen.   

Reputatie 7
Badge +7

Geachte @Lisa Boele . Om met het laatste te beginnen dit brengt ons ook nog een hoop ellende. Niets is uiteraard zo erg als je gezondheid en dus zoals nu bij Covid19 een vreselijke ziekte en sterven, maar we kunnen ook niet voorspellen wat gebeuren zal als de hele economie kapot gaat en met name wat bepaalde mensen dan gaan doen. Maar ik ben niet direct een deskundige en al helemaal geen voorspeller, maar dat men voor de toekomst naar andere scenario's zal zoeken, lijkt mij niet zo vreemd.

Overigens door de discussie omtrent dit topic begrijp ik nu meer waarom sommige regels gehanteerd worden,  en ik c.q. wij houden ons er aan.  Blijft overigens wel dat we bepaalde regels ver vinden gaan. En met z'n tweeën geen winkel in, is nog niet zo erg als je hulpbehoevende en eenzame en dus naar aandacht snakkende familielid (ouders, kinderen, broer, zussen e.d.) niet meer te mogen bezoeken in een ‘tehuis’.  Maar er zullen wellicht zat van dergelijke voorbeelden zijn en waaraan men zich toch (aan de regels) moet houden.

Het is een heel nare, rare en vreemde tijd, maar men zal toch niet voor ‘joker’ dergelijke maatregelen nemen, het moet dus wel zeer ernstig zijn en dat is het ook. En overal leert men van, we mogen aannemen hiervan ook. Uitzondering kennelijk de figuren die u noemt in de AH supermarkt, en waarvan we  ook in de krant lezen of op TV zien.

Laten we hopen dat er gauw een eind komt aan deze pandemie. Groet Leo.

Die overheidsmaatregelen zijn zeker niet "voor joker” en m.i. gebaseerd op de grote pandemie van de "Spaanse griep” ten tijde van WOI. Ik heb dat nergens bevestigd gezien maar dat is waarschijnlijk om goede redenen: paniek voorkomen. Dat griepvirus is destijds verspreid door een recruut afkomstig van een eendenfokkerij in de VS en zorgde al tijdens de overtocht naar de Europese slachtvelden voor doden aan boord. Quarantaine van het schip was niet mogelijk omdat het totaal overbeladen was en de manschappen aan land gebracht moesten worden.  Ik ontleen dit aan een uitzending van de Duitse tv over dit onderwerp. Dat griepvirus heeft zich in Europa verspreid  tot in Spanje en daar de dood van de Spaanse koning veroorzaakt. Vandaar dat het sindsdien als "Spaanse griep” te boek staat. Nadat dit virus in de loopgraven al slachtoffers geëist had breidde het zich na beëindiging van de oorlogshandelingen virulent uit bij de massale vieringen van het einde van de oorlog. In totaal heeft het ca. 50 miljoen doden veroorzaakt en dat is meer dan het aantal doden door de oorlogshandelingen in WOI.

Maatregelen zoals door onze overheid genomen zijn dus alleszins begrijpelijk. Dat laat niet weg, dat wij 100 jaar later toch wat meer voortschrijdend inzicht zouden mogen verwachten. Met de alom geproclameerde bescherming van ziekenhuispersoneel, ouderen en kwetsbaren ga je het, als het er echt op aankomt, niet redden.Veel ouderen, begrijp ik, willen helemaal niet overlijden op een IC-afdeling in het ziekenhuis. Dat daarover inmiddels wordt nagedacht is wellicht het belangrijkste inzicht dat in deze crisis gewonnen kan worden. 

Reputatie 7
Badge +6

Nou breekt mij de klomp. De Wereld Gezondheids Organisatie komt vandaag met een verklaring dat een mens het coronavirus ook kan overdragen als die geen symptomen heeft. 

Dat was mijn probleem vanaf dag 1, de WHO zei eerst van niet en ik vertrouwde dat voor geen meter en ik voel me nu in het gelijk gesteld. Ik schreef hierboven al dat ik de hele NOS liet voor wat die is en de adviezen van Maggie De Block (met hoofdletter D) opvolgde, de Belgische minister van gezondheidszaken. Dat is voor mij hier vlak over de grens, dus dat was makkelijk. 

Maar het treft me dat ik in den beginne voor gekke Jantje werd beschouwd, als ik preventief al mondkapjes droeg op plekken waar veel mensen kwamen zoals in de gangpaden van supermarkten. Ik noemde het de uitgeademde lucht van andere mensen die daar - gelijk sigarettenrook dat ook doet - in de lucht blijft hangen. Blijkbaar is mijn gedachte overgenomen :innocent: want daarna begon de NOS te praten over aerosolen. Edoch, alleen bij het niesen. Maar dat vertrouwde ik weer niet want eerlijk gezegd hoorde of zag ik niemand niesen in de supermarkt en toch waren er dagelijks veel nieuwe coronabesmettingen. 

Ben ik nu blij dat ik op dag 1 al een tissue met zeep erin meenam naar de supermarkt, niet om de handgreep van het winkelwagentje te reinigen zoals iemand hierboven nog beweerde, maar slechts om die in te smeren met zeep omdat zeep een dodende werking heeft op bacteriën en virussen. Blij om te zien dat de supermarkten dat daarna standaard zijn gaan doen met hun winkelwagentjes. En toen al mondkapje dragen, gewoon omdat je op je klompen kon aanvoelen dat iemand ook besmettelijk kan zijn zonder dat die symptomen vertoonde. En wat te denken van mensen die al wel symptomen hebben en toch nog even vlug naar de supermarkt gaan? In de supermarkt kan je wel achter elkaar 1,5 meter afstand houden, maar niet als je elkaar passeert. En zoveel mensen gaan andersom staan met hun winkelwagentje bij de kassa zodat ze met hun bips tegen jou aan komen. Niet te filmen hoe de dingen anders gaan dan gezegd wordt. 

De les die ik hieruit trek als consument, laat die hogemetotussen voor de tv maar hun zegje doen en ga lekker knikkebollen en trek je eigen plan en doe twee strepen veiliger dan ze zeggen. En die Maggie De Block (met hoofdletter D) was zo gek nog niet. 

Reputatie 7
Badge +7

Voor de zekerheid: 

Hier als vervolg de basis informatie over het coronavirus.

Het coronavirus, eigenlijk  het MERS-coronavirus is een nieuw virustype dat in 2012 voor het eerst is gevonden. In bijna alle gevallen is de infectie opgelopen in het Midden-Oosten. De internationaal gehanteerde naam voor het virus is Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus (MERS-CoV coronavirus ). Het is een groep van virussen die tot luchtweginfecties kunnen leiden bij mensen en dieren. De meeste coronavirussen leiden bij besmetting, net als rhinovirussen, tot een gewone verkoudheid. Over het algemeen veroorzaken ze verkoudheid in de winter en vroeg in de lente. Bij de nu bekende patiënten was er sprake van zeer ernstige luchtwegklachten, ook wel Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS Acute respiratory distress syndrome ) genoemd. Deze patiënten hadden last van koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen. Ook kunnen diarreeklachten voorkomen. Het is mogelijk dat de klachten heel mild zijn of dat een infectie ongemerkt verloopt. 

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er sinds maart goede resultaten bereikt. Omdat we ons aan de maatregelen hebben gehouden, laten de cijfers een positieve ontwikkeling zien. Nu is het zaak dat we in control blijven, totdat we beschikken over een vaccin of behandeling.

Het onder controle brengen en houden lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden.

 • Was vaak uw handen.
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
  • Mijd de spits.
 • Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets.
 • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.
  • Niet-medische mondkapjes worden geadviseerd in het in het openbaar vervoer, omdat 1,5 meter afstand hier niet altijd mogelijk is en er geen check vooraf mogelijk is. Hiermee beschermt u andere reizigers. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
  • Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken.
Reputatie 7
Badge +6

Doordat men vooral aanvankelijk erg weinig wist , deed men maar wat . Zat ook niet veel anders op , en de adviseurs moesten toch met adviezen komen . Alle landen hadden daarnaast ook nog eigen regels . Ben er van overtuigd dat bepaalde ingrepen niet ver genoeg gingen en andere nutteloos waren of niet in verhouding stonden met de nadelen. Dat is volgens mij ook nu nog zo . Er zijn inmiddels steeds meer berichten wat anders had gemoeten en wereldwijd onnodig doden en gigantische schade en ongemak heeft opgeleverd. Tja , achteraf praten is altijd gemakkelijk . 

Laten wij gewoon blij zijn dat wij noch Minister-President zijn, noch Minister, noch Staatssecretaris.

Hoera!

 

Reputatie 7
Badge +7

Helemaal gelijk. Als er ineens zoiets verschrikkelijks gebeurt, kan je ook niet meteen en exact weten wat er aan de hand is. Er is een hoop geraden, een hoop verondersteld en ik geloof ook dat het nog moeilijk is, precies te weten wat er aan de hand is en wat er moet worden gedaan. Maar laten we er maar een punt achter zetten , dat kan ook niet, daar is het allemaal te erg voor. Wel kunnen wellicht de discussies wat minder ‘fanatiek' brengen, dat zou ons sieren in de wetenschap dat we nog maar zo weinig van de problematiek weten. En ik weet al helemaal niet de juiste oplossing, ik probeer gedupeerden te helpen en te adviseren waar mogelijk. en ik ben blij dat ik geen premier, minister, staatssecretaris of burgemeester ben. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +7

Diverse nieuwsmedia (o.a. RTL en AD) meldden vanmorgen (donderdag 11 juni) dat er een rechtszaak tegen KLM en Transavia zal plaatsvinden, de eerste op 16 juni, door consumenten/gedupeerden die wel voor de reizen betaald hebben, maar geen geld terug  krijgen nu ze niet plaatsvinden. De bekende 'voucher’wordt wel aangeboden. Afhankelijk van de uitspraak uiteraard kunnen gedupeerden wellicht weer wat hoop putten hun geld terug te krijgen. Er zal wel enige tijd overheen gaan. Dat alles in kannen en kruiken is zoals een enkeling beweerd, wordt hierbij wel gelogenstraft. Maar men kan hoop blijven putten.

Reageer