Consumentenbond.nl

Coronatoeslag kapper

  • 7 mei 2020
  • 64 reacties
  • 2798 Bekeken


Toon eerste bericht

64 reacties

Reputatie 7
Badge +7

Beste mede forumleden. Ik heb  zoals van mij bekend uitgebreide reactie en uitleg gegeven over het onderwerp extra kosten berekenen vanwege allerhande omissies door het coronavirus, nog beter de gehele crisis rond het virus om.

Ik heb duidelijk gesteld dat ik niets tegen vrije marktwerking heb. Maar dat gaat over een bedrag dat een ondernemer vraagt voor een product of een geleverde dienst. En dat bedrag zal een som zijn van allerlei factoren, dus ook kosten die gemaakt worden het product te verkopen en de dienst te verlenen……. Dus als de kapper na 10 mei of 1 juni zijn prijzen verhoogd omdat er meer kosten gemaakt worden, nieuwe voorzieningen moeten aangelegd worden, nieuwe beschermingsartikelen moeten aangeschaft worden enz. Zelfs gederfd inkomen mag daarbij, want het woord bedrijfsrisico durf ik al helemaal niet te noemen. Maar ik heb wel aangestipt :  hebben we niet allemaal geleden onder het virus, hebben we niet allemaal risico opgelopen, zijn we niet allen op één of andere manier geld kwijt geraakt, sommigen zelfs ‘arm’ geworden.

En zelfs 9 reacties terug heb ik gezegd dat er ook best ondernemers beter zijn geworden,  geheel rechtmatig door verbouwingen (als aannemer) te moeten doen, door over te stappen op de verkoop van mondkapjes, handschoenen, schorten enz. Noem het vooruit kijken, maar dan door de ondernemer.

En tot slot wijs ik naar de compensaties die beloofd zijn NOW regelingen, noodloketten, noodfondsen. Het is beloofd en afgesproken, er zijn bedragen genoemd. Ik ga ervan uit dat ,men woord houdt en er dus 'democratische regels'  heeft opgesteld voor uitbetaling en ik hoop dat zulks rechtvaardiger en eerlijker zal overkomen dan dat ieder maar wat gaat rekenen ( en naar zich toe, want is nu ineens iedereen eerlijk?).

Mij gaat het al helemaal niet om 2 of 5 euro die als kosten gerekend worden (maar 20 en 30 Euro heb ik ook al gehoord  Het gaat om het principe. Wat gebeurd is treft iedereen, het is een overmacht situatie daar moeten regels voor zijn. En geen handel of marktwerking. Groet Leo.

Zij die helemaal nooit iets kunnen “afwentelen” op anderen, en dat zijn er velen, zijn degenen die structureel het meeste lijden. Wat dat betreft zit de kapper in een luxe-positie.

Marktwerking?

Laat mij niet lachen. Te gelde maken van verkregen posities, meer is het niet.

Reputatie 7
Badge +6

In onze omgeving zijn veel te veel kappers die uiteraard ook naar elkaars prijzen kijken . Dat is ook marktwerking , met alle gevolgen die daaruit voortvloeien. Fijn voor de klanten  , maar niet voor de kappers .  Extra reden om mijn kapper waar ik tevreden over ben een extraatje te gunnen en niet naar een ander te willen. Niet elke kapper zit in een luxe-positie , @Léonz . Marktwerking in een harde wereld met winnaars en verliezers. 

Reputatie 7
Badge +7

Beste Léon, van mij mag zo onderhand bekend zijn dat ik me nooit zo ‘”hard of definitief " op stel. Ik zoek altijd een compromis. Ik ben ook bij het forum gekomen als consument. Voor mij is dit de consumentenbond en probeer dat dan ook uit te dragen. Ik zal de consument ‘beschermen’, tenzij overduidelijk blijkt dat hij/zij niet deugt.

Vandaar dat ik me ook niet zo direct achter de bedrijven, met name de banken en verzekeringsmaatschappijen schaar. Maar in dit geval ook niet achter de kappers, horecaondernemers, taxichauffeurs, het MKB en alles wat ik al genoemd heb. En dan betreffende het in kosten brengen van gemiste of nog uit te geven gelden,   alles de ‘schuld’ van Corona.

Daar moeten fondsen voor aangesproken worden en niet het aan ondernemers zelf laten. Ik zegt dan dat ik denk dat het via de ondernemers niet rechtvaardig en eerlijk zal verlopen. Jij vertaalt dat door…..” laat me niet lachen” ……..What's in the name,  ik begrijp al dat soort uitdrukkingen wel. Er zijn oplossingen voor alle MKB-ers, ze zijn beloofd dus ze moeten er komen. Groet Leo. 

Marktwerking in een harde wereld met winnaars en verliezers. 

De verliezers zijn dus in een minder goede positie verzeild geraakt. Zij bewegen zich in de richting van de velen die nooit iets kunnen “afwentelen” op anderen.

Reputatie 7
Badge +6

Goede verliezers gaan niet bij de pakken neerzitten en zoeken nieuwe mogelijkheden @Léonz . Ook dat is marktwerking . :wink:

Als u het zo ziet, heer Wiersum, dan hoeven wij ook geen ontzag te hebben voor uw “arme kappers".

Reputatie 7
Badge +6

Ik leef mee met iedereen die het moeilijk heeft en geen kans ziet om daar uit te komen . Daar wou ik het maar bij laten . 

Oké:

“Marktwerking” is niet voor iedereen weggelegd dus. Enkelen profiteren ervan. De rest ondergaat het maar.

De kapper mogen wat mij betreft best wat meer vragen.

Mits zij daar beschermingsmiddelen voor aanschaffen.

Want echt ik begrijp niet, waarom kappers zonder mogen werken, als 1,5 meter de norm is.

 

Wat ik niet begrijp dat we straks in de trein een ‘niet medisch mondkapje’(placebo) moeten dragen.
We komen straks nog zo ver, dat je een bekeuring krijgt als je een mondkapje draagt dat werkt.
 

Reputatie 7
Badge +4

misschien moeten we niet alles in dit land ter discussie willen stellen en gewoon aannemen wat de geleerden, die het ervoor geleerd hebben, bedenken?!

 

Reputatie 7
Badge +7

Geweldig geachte @E.B.F. Stroeve , dat lijst ik in. Niet alles ter discussie willen stellen, hoewel ik er niets tegen heb, vind ik toch mooi. Maar geleerden, die er voor geleerd hebben, slaat alles. Zo moet het zijn, ik zou het haast ter discussie stellen,  maar laten we maar aannemen dat ‘deskundige geleerden’ het wel weten. Groet Leo.

Mijnheer Stroeve heeft volkomen gelijk. Ik hoor b.v. hoe het fout gaat als de politiek er zich mee gaat bemoeien o.a. in de tweede kamer. Het blijkt dat niet alleen de mensen die hier voor doorgeleerd hebben bepalen. Zou eigen gewin en geld  een rol spelen?

Reputatie 7
Badge +4

leo, ik lees wat je zegt, het is nederlands, maar ik snap er werkelijk niks van, het is vrij onsamenhangend. sorry….. wellicht komt het door de monkey shoulder naast me op de tafel 😉

Reputatie 7
Badge +7

Jammer is dat, als we het eens zijn,  je me niet begrijpt. Dit hele topic hebben we gediscussieerd en het totaal niet eens geworden. Nu zeg je, we moeten niet alles ter discussie stellen…. en zeg ik chapeau en begrijp je dat niet. Ook geleerden die ervoor geleerd hebben, dat is toch een geweldige uitdrukking …. weer chapeau en weer begrijp je het niet. En ik merk nog op, we zullen op de geleerden, en deskundigen moeten vertrouwen…. maar jammer dan ze het zo weinig eens zijn.  Dus eens  laten we aannemen wat geleerden en deskundigen het wel zullen weten. Het is toch geen wet van meden en perzen dat we het altijd oneens moeten zijn. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +4

Leo, ik ben het niet oneens met je, chapeau snap ik en is prima, gelukkig! Alleen ik snap je zinnen niet. Maar laat verder maar, we zijn het eens en dat is prima ;-) 

Reputatie 7
Badge +7

Dat is toch een mooie uitleg en we besluiten daarmee. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +6

Pietje heeft hout gehakt.

Onderwerp, werkwoord, niet leidend maar lijdend voorwerp, voltooid deelwoord.

Gehakt met een t want de stam hak eindigt op een k en k komt voor in " 't kofschip".

Zo is verhuisd met een d en gekuist met een t. Je hebt sterke werkwoorden en zwakke. Ik denk dat kuisen een zwak werkwoord is. De t komt ook voor in " 't kofschip". Dus pletten, plet, geplet en niet gepled of gepledt.

Tot en met 2e klas havo zegt men ten alle tijden. Vanaf derde klas havo zegt men te allen tijde. Wie 3e klas havo heeft gehad kan aan het typen zien wie dat niet heeft gehad. Leo schrijft mooie journalistieke zinnen, hij weet zijn weg in het moeilijke Nederlands!

 

Reputatie 7
Badge +7

Dank je Jan, zoals zovele Nederlanders weet ik ook geen raad met complimenten…… je kent dat wel, wat een mooi pak heeft u aan….. oh, dat heb ik al jaren (net gekocht maar complimenten weten we geen raad mee). Wat je uitleg betreft die is prima, je kan zo voor de klas. Wat het Nederlands betreft en de journalistiek, zou het bar slecht met je zijn als je er niets van leert. Maar fouten is menselijk en maken we allemaal. Als Rotterdammer zet ik nogal eens graag een t achter het werkwoord na ik. Ik verbeter het gauw als ik het zie, maar het is moeilijk afleren. En perfect wordt het en word ik nooit.

Reputatie 7
Badge +6

Nou @L.J.F. de Ruiter die leraar Nederlands op de lagere school had een bruinhouten lat in zijn hand en daar mepte hij wel eens mee als je weer een domme fout had gemaakt. Dus je leerde het wel af! 

Als Multatuli er niet was geweest zouden wij nu anders praten. Zo van: "Het behaagt mij u kond te doen van mijn verblijdende gevoelens dat uwer approverende bewoordingen mij aangenaam zijn bekomen". Je hebt taal, maar je hebt ook geschiedenis van taal. Het Nederlands is maar een samenraapsel van meerdere dialecten en daar hebben ze een grammatica uit kunnen samenstellen. 

Hoe het Dictee der Nederlandse Taal nu gaat, met streepjes, umlaut, accent egume, engelse woorden vervoegen in het Nederlands zoals geupdatet is niet mijn liefhebberij. Liever zie ik de oude historie in de taal. Die zit nog in familienamen. Ik noem maar wat: Schrauwen = 's Groue = de molenaar met meel in zijn haar en baard, eeuwenlang molenaars dus. Schamps = 's Champs = Des Champes = van de Velden uit Frankrijk = Franse Hugenoten.. Seljee = Cellier = keldernier of zo. Zoiets is toch veel leuker dan die stomme streepjes uit een groen boekje die niemand uit z'n hoofd kent! Taal leeft dan niet meer. Vroeger wel. Fonetische spelling is veel mooier!

Hallo Jan,

Mijn naam heeft een accent aigu.

Ben maar blij dat ik geen “bruinhouten lat” heb. :relaxed: 

Reputatie 7
Badge +7

Maar jan we mogen ook best trots zijn dat we zovele jaren bestaan en al die jaren heel wat afgevaren hebben. We zijn overal geweest en overal Nederlandse woorden achter gelaten. En dat geldt ook voor het Engels, maar andersom slaat het Engels harder toe en ontstaan er heel veel verengelste woorden.

...we mogen ook best trots zijn dat we zovele jaren bestaan en al die jaren heel wat afgevaren hebben...

De Limburgers zijn al die tijd thuis gebleven!

 

misschien moeten we niet alles in dit land ter discussie willen stellen en gewoon aannemen wat de geleerden, die het ervoor geleerd hebben, bedenken?!

In dit geval zijn het geleerden die het niet met elkaar eens zijn.
Als er over een tijdje er een overproductie is van medische mondkapjes moeten we ineens die gaan dragen in het OV.
En luister eens naar de wijsheid van Hendrik.

Reageer