Consumentenbond.nl

GGD vraagt naar BSN nummer

  • 7 september 2020
  • 10 reacties
  • 866 Bekeken

Badge

Mag de GGD het bsn vragen en registreren bij de nauwe contacten en huisgenoten van iemand die positief is getest op corona? Als reden wordt gegeven: verificatie dat dit ook echt de persoon is (koppeling vanuit gba) in het kader van publiekelijke taak voor het algemeen belang. In de privacyverklaring van de regionale GGD kom ik inderdaad tegen dat het bsn gevraagd kan worden aan de telefoon.

 

Wie weet hier meer over?


10 reacties

Badge +8

Hi @Witte26, misschien kan de Autoriteit Persoonsgegevens je hier meer over vertellen. Ze hebben in ieder geval een heel dossier over corona en privacy.

Reputatie 7
Badge +7

Inderdaad kunt u het best bij de autoriteit persoonsgegevens terecht, zoals Imke stelt.

De autoriteit stelt ook :Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het ook wel onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer.

En ook bij de Rijksoverheid kunt u voor deze problematiek terecht.

Wat de GGD betreft is er nog wel een discussie over, echter de GGD beroept zich op de wet: De GGD heeft een aantal wettelijke taken en daarbinnen dus een wettelijke basis voor het vastleggen van het BSN in de administratie. Bijvoorbeeld vanuit de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg (inclusief logopedie en het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma).

Badge

Bedankt voor jullie reactie. Op de website van de AP kon ik hier niet concreet informatie over vinden. De informatie op hun site gaat vooral over de app en privacy. Van een privacypersoon bij de GGD heb ik wel antwoord gekregen. Het is niet nodig, dus het mag niet (daar komt het kort door de bocht op neer).

Voor iedereen die dit meeleest: ik hoop dat jullie veilig zijn en gezond blijven.

Reputatie 7
Badge +7

Het is toch een beetje vreemd dat een “privacypersoon van de GGD” uitslag kan geven op deze topicvraag. Wie is die persoon, de werkster, een stagiaire, verzorgers of verplegers die normaliter weinig met BSN te maken hebben enz. In de wet staat duidelijk:

Overheidsorganisaties gebruiken uw BSN om hun taak uit te voeren.

Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven. Een zorgverlener (zoals uw huisarts of tandarts, zhs, de GGD enz.) is bijvoorbeeld verplicht uw BSN  (voor een omschreven doel) te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. 

De autoriteit persoonsgegevens meldt ook nog de uitvoeringswet algemene verordening. Informatie over het BSN nummer staat in artikel 46 van de Uitvoeringswet.

 Erkende zorgverleners zijn verplicht het burgerservicenummer (BSN) van hun patiënten vast te leggen in hun administratie. 

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen (zoals het Centrum indicatiestelling zorg) zijn verplicht het BSN te registreren. Ook moeten ze het nummer gebruiken als ze gegevens over patiënten uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Al deze gegevens komen van de Rijksoverheid. Weliswaar heel zorgvuldig en alleen als de wet het toestaat mag de GGD, en overige zorgverleners, om uw BSN vragen. Merkwaardig dat een privé persoon van de GGD dus een andere uitspraak doet.

Ik ga uit van een originele behandeling , een origineel ter zake doend verzoek…… niet zo maar op straat zonder treden het BSN nummer vragen. Wie beslist over dat dit een goed antwoord is.

Wie beslist over dat dit een goed antwoord is.

Niemand, sterker ik denk ook nog eens dat het gewoon fout is. Maar heel eerlijk zal het me rectaal oxideren. De GGD vraagt je BSN; Oehhhhh het einde der tijden is aangebroken!

Reputatie 7
Badge +7

Beste André hier van hetzelfde. Alleen probeer je toch op dit forum de mensen een beetje te helpen. Aldus heb ik aardig wat uitgezocht. En dan zie je ineens er is een goed antwoord. Ik hoef het niet te hebben, punten, sterretjes, badges het maakt me niet zoveel uit. Maar nog afgezien dat het antwoord niet klopt, gaat de topicsteller zich zelf een goed antwoord geven, heel merkwaardig. Voor mij hoeft er niet een heel nieuw systeem te komen, maar dit mogen ze wel veranderen.

Badge +8

Allen, om verwarring te voorkomen: ik ben degene die het Beste Antwoord heeft aangevinkt. :flushed: Achteraf gezien inderdaad niet zo handig, vandaar dat ik het nu aangepast heb.

Reputatie 7
Badge +7

Dank Imke voor je reactie. Dit konden we dus niet weten. We constateerden slechts dat er een goed antwoord werd gemeld en dat de topic auteur zelf zich een goed antwoord had gegeven.  Het laatste is natuurlijk wat vreemd, maar als iemand dat perse wil, zal het mij een zorg zijn. Echter in dit geval klopt het antwoord ook niet. De wet geeft duidelijk aan dat de GGD en iedere zorgverlener het BSN mag vragen als dat voor de uitoefening van het werk nodig is, dus het een ‘wettelijk doel’ vertegenwoordigd. En de overheid kennende zijn daar diverse wetten en regelingen voor, diverse heb ik ook genoemd. Resumerend zo maar je BSN vragen mag niet, maar als er een doel of reden is mag c.q. moet het wel.

Maar door je reactie is het nu opgelost en chapeau dat je het aldus gedaan heeft. We kunnen ons allemaal vergissen, daar is niets mis mee. Groet Leo.

Badge

Uit uw reacties proef ik dat u twijfelt aan het antwoord op mijn eigen vraag.

Het antwoord vanuit de GGD is gegeven door Martijn Kuipers, functionaris voor gegevensbescherming / Data Protection Officer bij GGD West-Brabant

Hij antwoordde:

“… Noch uit wetgeving, noch uit de landelijke richtlijnen met betrekking tot onderzoek gericht op contacten van de index is teruggevonden dat het gebruik van het BSN noodzakelijk is, of wordt toegestaan in geval van contactonderzoek.
 

Dit betekent dat de (elektronische) registratie van het BSN van contacten van de bron -waarbij geen besmetting is vastgesteld is- niet is toegestaan. Dit betekent dat de GGD (waar nodig) haar werkprocessen zal aanpassen en eventueel onterechte registraties zal verwijderen.”

 

Zelf was ik ook in de veronderstelling, op basis wat ik heb kunnen lezen, dat het vragen van het BSN wel is toegestaan. Echter kon ik het antwoord niet sluitend krijgen. Vandaar dat ik de vraag hier heb uitgezet, waarvoor dank betreft de heldere en concrete antwoorden. Tevens heb ik de vraag bij een DPO neergelegd, werkzaam bij de GGD. Dit antwoord is helder en sluitend.

 

De discussie over wel of niet delen is interessant. Persoonlijk ga ik graag zuinig om met alles dat van waarde is. Zo ook het BSN.

 

Reputatie 7
Badge +7

Geachte @Witte26 . Om misverstanden te voorkomen, er is niets tegen u gericht, noch tegen uw vraagstelling op dit forum. Ik vond het vreemd dat een antwoord dat als goed werd gekenmerkt afweek van het rijksoverheid c.q. het antwoord van de autoriteit persoonsgegevens. Maar het kenmerken is inmiddels opgelost. En u treft dus geen blaam.

Blijft echter dat er verschil is in het toestaan om het BSN te mogen vragen door Zorgverleners c.q. ook de GGD. Diverse informatie de wet betreffend heb ik opgezocht en is bij de Rijksoverheid en Autroriteit Persoonsgegeven te vinden,  ook is het allemaal van Internet af te halen. Ik denk dat GGD functionaris een goed antwoord heeft gegeven maar op gebied van contactenonderzoek. Daar ligt dat kennelijk anders. Ik zie dat er wederom een reactie is, wellicht wordt het nu meteen duidelijk.

Reageer