Vraag

Opvragen gegevens bij de RDW

  • 7 September 2021
  • 7 reacties
  • 101 Bekeken

Bij de RDW kun je gratis je gegevens opvragen. Volgens mij is een bedrijf dat ook verplicht (toch?). Dat je gratis inzage krijgt in jouw eigen gegevens die zij van je hebben. 

Nu maakt de RDW onderscheid tussen actuele voertuigen en voertuigen die je in he verleden gehad hebt. Actuele voertuigen zijn gratis. Voertuigen uit het verleden wordt een (kleine) vergoeding voor gevraagd. Maar het zijn mijn gegevens (immers betreft het data die ze aan mij gekoppeld hebben). Dan zou ik die in principe toch ook gratis in moeten kunnen zien?

 


7 reacties

Reputatie 4
Badge +3

Als het RDW data moet bijhouden en opslaan over oude voertuigen dan kost dat veel geld. Welke informatie van een oud voertuig zou je nodig hebben? Het is uw voertuig geweest dus u had zelf ook e.e.a. kunnen bewaren of opslaan.

Dat er een vergoeding wordt gevraagd voor data waar bijna niemand om vraagt is allerminst redelijk. Iemand moet dit handmatig doen en die iemand kost ook geld.

Oh, ik snap dat helemaal hoor. Ik werk zelf ook bij een groot bedrijf en weet als geen ander dat het geld kost om dit soort data naar boven te halen. Maar ik vroeg mij af of een bedrijf niet per definitie verplicht is om kosteloos aan te kunnen geven wat ze van mij weten. 

Ten slotte kiest het RDW er zelf voor om deze gegevens van mij vast te houden. Daar heb ik niet om gevraagd. Als je een kenteken weet, kun je sowieso kosteloos de gegevens van die auto's ophalen via de RDW-site. Het gaat hier om: wat weet het RDW van mij. Blijkbaar weten ze van een aantal auto's nog dat die van mij geweest zijn. Die zijn dus nog aan mijn persoon gekoppeld. En dus persoonsgegevens. Dat zou ik dan toch gratis moeten kunnen inzien? 

En don't worry: ik heb die 5 euro gewoon betaald (ik was gewoon nieuwsgierig). Ik snap redelijkerwijs dat niet alles gratis is. Maar ging mij om het principe: zegt de wet hier iets over? Is een bedrijf verplicht om mij kosteloos te vertellen wat hij over mij weet? 

Artikel 12 , lid 5 AVG: Het verstrekken van de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, en het verstrekken van de communicatie en het treffen van de maatregelen bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 geschieden kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de verwerkingsverantwoordelijke ofwel:
a) een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
b) weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen.

Dus….. 

BKR is hier vorig jaar al voor op de vingers getikt: 830.000 euro boete. Wel iets belangrijker dan  “inzage oude auto's RDW”, maar toch….

Er is vastgelegd dat u een bepaald kenteken op naam had van een datum tot een datum, dat zijn gegevens die aan uw persoon gekoppeld zijn en u gratis zou moeten krijgen ook over het verleden. De gegevens bij het kenteken, dus het type van de auto, merk, bouwjaar etc zijn niet persoonlijk en dat hoeven ze niet gratis ter beschikking te stellen.

Reputatie 4
Badge +3

@p Dank voor uw toelichting. Geeft toch iets beter aan hoe en wat.,😂

Badge +5

Hi @P. Nouwen en welkom op de Community! Goede vraag! Dit is niet mijn expertisegebied. Misschien dat één van onze privacy experts hier iets over kan zeggen. Ik heb je vraag uitgezet. Door vakanties kan het zijn dat je iets langer moet wachten op een reactie, maar we komen er nog op terug! :wink:

Reputatie 4
Badge +3

Ik denk dat hier twee zaken door elkaar worden gehaald:

  • diensten die het RDW aanbiedt (sommige al lange tijd, van ruim voor de invoering van de AVG-wetgeving, enerzijds, en
  • rechten die de burger heeft op inzage van bepaalde gegevens die over hem geregistreerd staan, en die inderdaad, uitzonderingen daargelaten, kosteloos moet worden verleend, anderzijds.

Het staat de RDW vrij om om het even welke dienst te blijven aanbieden (bijv. via haar webportaal), tegen de prijs die zij daarvoor wel rekenen. De invoering van AVG-wetgeving doet daar niets aan af (en verbiedt dat dus niet),

Die AVG-wetgeving geeft de burger wel recht op, in principe kosteloze, inzage, maar dan moet de inzage wel gevraagd worden. Dat doe je niet door via de normale kanalen te proberen een reguliere dienst af te nemen en dan te claimen dat die dienst gratis zou moeten zijn.

Dat doe je wél door expliciet een verzoek in te dienen, waarbij je aangeeft welke informatie je precies wilt. Zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe dit precies aan te pakken. In principe moet de organisatie binnen één maand op het verzoek reageren (dat is dus iets anders dan een reactie ‘per kerende post’ die wellicht bij een reguliere dienst mogelijk is).

Twee verschillende zaken dus.

Reageer