Gehandicaptenparkeerkaart: regelgeving per gemeente

 • 15 juli 2021
 • 11 reacties
 • 194 Bekeken

Badge

Voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart hanteert elke gemeente een eigen regelgeving. Daardoor bestaan er verschillende regels.

 

In veel gemeenten kan overal of op veel plaatsen gratis worden geparkeerd door houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

De regelgeving is dan bijvoorbeeld:

“Gratis parkeren.

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen overal gratis parkeren. Deze dient u zichtbaar in uw auto te plaatsen”. (gemeente Heerenveen)

 

Of in geval van uitzonderingen:

“Hoe parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart werkt:

Betaald parkeren.

Met een gehandicaptenparkeerkaart parkeert u gratis op gehandicaptenparkeerplaatsen (u moet dan wel de blauwe kaart/ parkeerschijf gebruiken). Als u op een gewone parkeerplaats parkeert betaalt u het reguliere tarief. Ook in parkeergarages betaalt u het reguliere tarief, ook als u op een gehandicaptenparkeerplaats parkeert”. (gemeente Woerden)

 

Of wat uitgebreider:

“Belangrijkste regels:

U mag gratis parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (Op het onderbord bij de parkeerplaats staat hoe lang u mag parkeren. Dit is maximaal 3 uur.)

Als u een gehandicaptenparkeervergunning hebt, mag u ook gratis parkeren op plekken waar betaald parkeren is (niet op plekken met het bord ‘Vergunninghouders’). Deze parkeervergunning kunt u gratis aanvragen. Ook als u buiten Utrecht woont.

In een parkeergarage moet u betalen. Wel mag u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats in de garage”. (gemeente Utrecht)

In Utrecht bevinden zich verspreid in de straten losse parkeerplaatsen voor gehandicapten of drie naast elkaar bij winkelcentra en evenementen gebouwen. Bioscoop Pathé in Utrecht heeft drie parkeerplaatsen voor gratis parkeren door houders van een gehandicaptenparkeerkaart dichtbij de ingang, terwijl er verder weg een grote parkeerplaats is voor betaald parkeren.

 

Bij de parkeerplaatsen - dikwijls drie naast elkaar - voor gehandicapten staat (doorgaans) niet vermeld of houders van een gehandicaptenparkeerkaart daar wel/niet gratis kunnen parkeren.

Omdat in sommige gemeenten door houders van een gehandicaptenparkeerkaart betaald moet worden voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, bestaat er veel verwarring.

 

Gemeente Tiel in een voorbeeld van een gemeente waar houders van een gehandicaptenparkeerkaart moeten betalen wanneer ze parkeren op een parkeerplaats voor invaliden. Een parkeerterrein met camera’s heeft bij de ingang de kassa. Er zijn geen parkeerautomaten en men kan vrij in- en uitrijden. De drie parkeerplaatsen voor invaliden bevinden zich aan het einde van het parkeerterrein, het verst verwijderd van de kassa en dichtbij de toegang naar een winkelcentrum. Op het terrein was nergens een betaalautomaat te zien. Om te betalen moeten invaliden het hele parkeerterrein op en neer lopen. En als er niet wordt betaald, ontvangt men na enkele weken een boete, die meer dan het 60-voudige kan bedragen t.o.v. betaald parkeren. De naheffingsaanslag bevat diverse dreigementen. Een juriste van gemeente Tiel is van mening dat er betaald moet worden, omdat er een onderzoek verplicht is en men de regelgeving op internet kan vinden.

 

Gevolgen en conclusie.

 1. Na enkele jaren houder te  zijn van een gehandicaptenparkeerkaart is veel meer betaald voor parkeren dan het normale bedrag als gevolg van boetes. Soms is ook voor parkeren betaald, terwijl het gratis was.
 2. Er moet dringend meer duidelijke regelgeving komen en de verschillen tussen de gemeenten zouden moeten worden opgeheven.

11 reacties

Het komt me bekent voor.
Ik heb beroepsmatig een tijd een ontheffing gehad om op gekke plekken te mogen parkeren.
De regels waren voor iedere gemeente anders.
Bij de ene gemeente moest je op de stoep parkeren en de andere gratis in een parkeervak.
Voor iedere plaats een A4 printen met de regels en in de auto leggen.
 

Reputatie 7
Badge +6

Dit is een van de vele voorbeelden die te noemen zijn  waaruit blijkt dat gemeenten te veel vrijheid gekregen hebben voor eigen beleid . De verschillen die hierdoor ontstaan zijn niet uit te leggen richting burgers . De eisen om een eigen invaliden-parkeerplek te verkrijgen zijn ook per gemeente anders . Ik ken iemand die niet gehandicapt te noemen is . Was het zat dat ze nooit bij het eigen huis kon parkeren. Heeft die plek aangevraagd en gekregen ….Landelijk gelijke basisregels voor alle gemeenten met daarnaast een stukje eigen vrijheid waar dat nodig of wenselijk is , maar niet meer dan dat , zou mijns inziens beter en eerlijker zijn . 

Badge +1

Het gehandicapten parkeer beleid is een rommeltje en je weet niet meer waar je aan toe bent.
Hier is mijn bezwaar tegen de gemeente Waalwijk bijvoorbeeld na het krijgen van een boete voor het niet juist gebruiken van mijn gehandicaptenparkeerkaart. 


Allereerst heb ik een gehandicaptenkaart waarvan ik gebruik heb gemaakt op het tijdstip van de overtreding. Afgegeven door de gemeente Oirschot. 
Het was mij niet helemaal duidelijk hoe de regels in Waalwijk zijn rond het gebruik van een Gehandicaptenparkeerkaart. Na de oplegging van de boete heb ik telefonisch contact gezocht met uw gemeente maar daar kreeg ik niet de juiste informatie. Toen heb ik een Email geschreven naar de gemeente. Het duurde drie dagen voordat ik antwoord had. Uit het antwoord kon ik opmaken dat ik naast de gehandicapten parkeerkaart ook een blauwe kaart had moeten gebruiken met tijdsaanduiding en dat ik maximaal 3 uur op die plaats mocht parkeren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Tilburg of Eindhoven waar je op een gewone openbare parkeerplaats gewoon mag staan ongeacht de tijd die je daarvoor nodig hebt.
Een gehandicaptenparkeerkaart mag worden gebruikt voor en door gehandicapten. Maar elke gemeente heeft daarin zijn eigen beleid. Zelfs bij het aanvragen er van en bij de uitvoering er van. Het is bijna ondoenlijk om van elke gemeente in Nederland de regels goed te kennen. Ik heb twee apps geïnstalleerd op mijn mobiel om redelijk op de hoogte te zijn van de gemeentelijke regels per gemeente. Al deze apps en website zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk. Geen van de websites heeft een overheid bemoeienis en daarom is het moeilijk om daar van uit te gaan. Je hebt dus nooit zekerheid over het gegeven advies.
Na de boete oplegging in uw gemeente heb ik de gemeentelijke website geraadpleegd van Waalwijk. Daar is heel veel info te vinden en ook hoe je een gehandicaptenparkeerkaart aan vraagt maar niet hoe hij dient te worden gebruikt binnen uw gemeente. Ik ben daarop verschillende websites van verschillende gemeenten gaan nalopen en dat beleid, van niet informeren omtrent het gebruik binnen de eigen gemeente, komt stelselmatig voor. In rond de 90 tot 95% schat ik in.
Dat de gemeente Ameland anders in elkaar zit dan de gemeente Amsterdam kan ik me goed voorstellen. Ik heb daarna verschillende gemeenten een vraag gesteld zoals ik die ook aan uw gemeente hebt gesteld. In het kort “waar moet ik aan voldoen om binnen uw gemeente met een gehandicaptenkaart te mogen parkeren”. Sommigen reageerden daar redelijk vlot op. Maar bijvoorbeeld een gemeente stuurde mij een brief dat ik daar in een later tijdstip over zou worden geïnformeerd. Even vanuit mijn standpunt gereageerd; “Dat gaat nergens over”.
Ik weet dat de centrale overheid dit enkele jaren geleden wilde oppakken en dat dit weer strandde in onnoemelijke discussies maar elke gemeente heeft haar beleid. En zelfs dat kan ook zo weer worden aangepast zonder enige info op welke manier dan ook. Zelfs niet op de gemeentelijke websites. Met andere woorden; “Je bent aan gemeentelijke willekeur over geleverd”.  
De verbalisant heeft alleen naar het bewijs gekeken van het betaalde parkeergeld op het bewuste moment en niet gekeken naar mijn gehandicaptenparkeerkaart bewijs. Dat ik niet wist dat ik de parkeerschijf in Waalwijk moest gebruiken is dus een overtreding van een zeer ernstige mate. Dat ik niet uit kan gaan van enige informatie op de website van u omdat het er niet wordt weergegeven hoe in de gemeente gebruik moet worden gemaakt van de gehandicaptenparkeerkaart is ook een fout van mij. Ik had dagen van te voren een email moeten sturen naar uw gemeente met het verzoek om mij meer duidelijkheid te verschaffen. En met wat geluk, zoals met de gemeente Waalwijk, krijg je die informatie redelijk op tijd. Dat blijkt dus de enige weg te zijn waar je vanuit kunt gaan.
Mijn fout dat ik daarvan geen gebruik heb gemaakt. Een gemeente wint het altijd van zijn burgers. Dat heb ik in de tijd wel geleerd. Juridisch staat u heel sterk. Een gemeente krijgt altijd gelijk en heeft veel meer juridische machtsmiddelen dan een gemiddelde burger.
Een bekend verhaal kwam mij echter laatst ter ore van een Amerikaanse man die honderdduizend dollar vroeg van de gemeente als schade vergoeding. De gemeente procedeerde voor enkele miljoenen met kostbare advocatenkantoren en kreeg achteraf geen gelijk. Als ze die man gelijk het geld hadden gegeven scheelde dat miljoenen voor de gemeente. Zo gaan gemeenten soms om met zaken. Ik hoop dat u uw wijsheid gebruikt en ik zal de volgende keer, in Waalwijk, mijn parkeerschijf naast de gehandicapten parkeerkaart leggen. Het gaat maar om 65,40 euro. Aan u om er mee te doen wat u wil.
 

Tot zover mijn initiële bezwaar. Ik denk niet dat ik iets terug krijg maar je weet nooit. Ik ga bij een negatieve uitslag door tot aan de rechtbank. Ik laat mezelf niet piepelen door zo'n gemeente die onmogelijke regels stelt ten opzichte van andere gemeenten. 
Trouwens Den Bosch is ook zo'n gemeente waar je heel goed op moet passen. Alleen in de daarvoor aangewezen plaatsen mag je de GPK-kaart gebruiken. Als die bijvoorbeeld bezet zijn, en dat is zo goed als altijd in de avond, dan moet je een afspraak afzeggen want dan moet je maar ergens verderop je auto kwijt. Dat gaat nou juist niet want daarvoor heb je nu juist zo'n GPK-kaart. Zelf meegemaakt dat ik toen maar weer richting Eindhoven ben gereden. Ik werd uitgenodigd voor een etentje maar ik kon de afstand niet lopen. Een 400 meter en dan weer terug. Dat gaat niet. Dan maar weer onverrichter zake naar huis en maar geen etentje. In mijn beleving heb je dus geen keuze en wordt je op grond van je handicap gediscrimineerd. 
We zien wel waar dit toe leidt. 

 

Badge

Het verbaast mij niet dat er meer gemeenten zijn, die “raar” reageren bij gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart door houders van de gehandicaptenparkeerkaart na zelf reeds meermalen iets geks te hebben meegemaakt.

Behalve gemeente Tiel zullen nog veel meer gemeenten zijn, die invaliden en gehandicapte bejaarden op onbeschofte wijze behandelen.

Nadat ik gemeente Tiel netjes had uitgelegd waarom er niet was betaald, werd ik door een juriste van de gemeente gebeld, die het “gesprek” begon met de vraag wat ik eigenlijk van de gemeente eiste, terwijl ik onterecht niet had betaald.

Standpunt van de juriste van gemeente Tiel:

Ik was verplicht om te onderzoeken of er wel/niet betaald moest worden en kon dit op hun website tiel.nl lezen. Mijn rondkijken en vaststelling dat er bij de invaliden parkeer plaats geen parkeermeter was en uitsluitend betaald kon worden bij de kassa door tweemaal ca. 200 meter te lopen, was niet voldoende, Nog meermalen geprobeerd om mijn standpunt uit te leggen, maar dat baatte niet en tenslotte verbrak zij de verbinding. Thuis heb ik op de website tiel.nl gekeken. De parkeertarieven zijn vermeld, maar op de website tiel.nl kon ik niets vinden over parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart….. De juriste van de gemeente heeft dus gelogen.

Tevens had ik over de in Tiel opgelegde boete een telefoongesprek met mijn rechtsbijstand verzekering. Deze medewerker weet alles over parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart en de wantoestanden. Zijn standpunt week volledig af van wat de juriste beweerde en de boete werd aan mij vergoed. Ik voel me niet verplicht om het aan de rechter voor te leggen; laten die zich met criminelen bezig houden in plaats van met parkeren door gehandicapten. Ik moet proberen er met de gemeente uit te komen, maar dat is helaas mislukt.  

Het is dus dringend nodig om tot één landelijke richtlijn te komen voor parkeren door houders  van een gehandicaptenparkeerkaart met duidelijke informatie. Geef bijvoorbeeld een blad uit bij het uitreiken van een gehandicaptenparkeerkaart, waarin bijvoorbeeld ook vermeld staat dat de tijdslimieten voor parkeren tevens geldt voor parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

Ik beoog met dit forum dat er landelijk een eenduidige regeling komt en houders van een gehandicaptenparkeerkaart niet worden opgescheept met een reeks van onterechte boetes.

Veel gemeenten hebben geen oog voor sociaal maatschappelijke problemen en weten niet om te gaan met parkeren door houders met een gehandicaptenparkeerkaart.

Dat er zoveel geregeld is in de APV is heel verwarrend.
Overal andere regels.
Neem nu een onverharde parkeerplek.
Zodra er gras in gaat groeien mag je er niet meer in parkeren in mijn woonplaats.
En nu heeft de overheid ook nog eens de bewijslast omgedraaid voor dit soort incidenten.
 

Badge +1

Ik ben eens geverbaliseerd in Den Bosch omdat ik op gras stond geparkeerd. Ik had op de rijbaan moeten parkeren volgens de gemeente. Er werd ook een wetsartikel bij gehaald dat ik op de rijbaan moest parkeren. De logica volgens dat wetsartikel ontbreekt mij. Dus ik mag thuis niet eens op mijn eigen oprit parkeren maar op de rijbaan??? 

Toen ik het voor de rechter wilde brengen werd mijn bezwaar ongegrond verklaard en zo bij ambtelijke afwikkeling opzij gelegd terwijl ik wel op tijd had gereageerd.

Ook nu, bij de gemeente Waalwijk, ga ik tot de rechtspraak. Ik wil namelijk mijn visie toelichten. Stel dat je met je auto ergens naar toe wil. Dan dien je eerst informatie aan te vragen bij de desbetreffende gemeente of je wel bij je afspraak, of what ever, ergens in die buurt mag parkeren. Nog onafhankelijk of je überhaupt daar wel ergens je auto, waar je moet zijn, kwijt kunt. Moet je een week soms wachten op antwoord en dan is het nog de vraag of je juist beantwoord bent.

Het komt bij mij over als pure willekeur. Als gehandicapte wordt je overal anders behandeld. Elke gemeente een ander beleid.
Bij de aanvraag wordt er gezegd dat het een internationale te gebruiken kaart is die in Nederland en binnen de hele EU geldig is maar je bent afhankelijk van gemeentelijke willekeur. Daar zit iets rechtmatigs fout in.

Daarnaast heb je te maken met de eigen gemeentelijke juridische afdelingen waar je niet tegen op kunt. Je hebt bij voorbaat al verloren. Het is niet zo dat ik, omdat ik een kaart heb ergens onderuit wil komen. Als ik namelijk ergens met mijn auto naar toe moet of wil dan moet ik vrij zijn in mijn bewegingsruimte zoals iedere Nederlander en niet specifiek aan welke gemeentelijke AVP dan ook enkel en alleen omdat ik een handicap heb. Kan zelfs worden gezien als discriminatie.
Dat gaat echt nergens over en is zelfs in tegenstrijd met de bedoeling van de gehandicaptenparkeerkaart namelijk dat je dicht bij het object, waar je moet of wil zijn, je auto kwijt wil zonder een boete te krijgen. Niet om zes keer een rondje in de binnenstad te rijden om ergens een plaats te vinden of om weer om te draaien en maar weer naar huis te gaan. 

Het hele gebeuren rond de Gehandicaptenparkeerkaart is bepaald vanuit de gemeenten en niet vanuit de gehandicapten en waar zij allemaal mee te maken krijgen. Het voelt als een a.u.b. om zo je recht te mogen gebruiken. Het werkt zo zelfs vernederend. 
“Had je maar de regels moeten opvolgen van de gemeente”.
Jij moet jezelf maar informeren. De gemeente ziet wel hoe zij daar mee om gaat. 

Europees erkent maar onder zeer grote willekeur. 

Reputatie 4
Badge +3

@L.J.G. Ik vind het wat vreemd dat hier wordt gedaan alsof je, als houder van een gehandicaptenparkeerkaart, eerst een studie moet maken van de regels in de gemeente waar je naartoe gaat. Dat je, omdat een website van die gemeente (Waalwijk bijvoorbeeld) geen duidelijkheid zou geven hierover dan eerst tijdig en uitgebreid zou moeten mailen, omdat je anders niet weet waar je aan toe bent.

Het is een compleet onjuiste voorstelling van zaken. Het uitgangspunt is heel eenvoudig: u dient zich, ook als houder van de gehandicaptenparkeerkaart, aan de lokale parkeerregels te houden. Net als iedereen die zo’n kaart niet heeft. Als er een beperking in parkeertijd is en het gebruik van de parkeerschijf (kleine moeite!) is verplicht. dan geldt dat in principe ook voor u. Waarom zou dat niet zo zijn?

Die lokale regels die worden ter plekke gecommuniceerd (vooraf mailen is niet nodig): ‘maximaal 2 uur’, 'gebruik van parkeerschijf verplicht’ etc. Of u heeft die informatie niet opgemerkt, of u heeft aangenomen dat dat niet voor u gold (waarom?). In beide gevallen komen de gevolgen van deze fout voor uw rekening.

Juridisch tot het gaatje gaan, zoals u kennelijk van plan bent, zou ik u willen ontraden. Tenzij u hard kunt maken dat op die bewuste plek informatie over de parkeerschijfverplichting ontbrak. Dat betwijfel ik.

Reputatie 4
Badge +3

@P.G. SiniaOver welk parkeerterrein in Tiel gaat dit? U geeft de gemeente Tiel ervan langs, inclusief beschuldigingen van ‘liegen’ omdat u bepaalde informatie niet op de website van de gemeente kon terugvinden. Die informatie staat er echter wel degelijk: 

 • Parkeermogelijkheden voor gehandicapten

  Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u in Tiel gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of bij een parkeerautomaat als de kaart duidelijk zichtbaar achter uw voorruit ligt. Is de gehandicaptenparkeerplaats vol? Dan mag u uw auto ook op een gewone betaalde parkeerplaats parkeren zonder dat u hoeft te betalen. Let wel: er zijn enkele uitzonderingen van kracht:
   

  U kunt met een gehandicaptenparkeerkaart NIET gratis parkeren bij: parkeerterrein Oude Haven, Poort van Santwyck en parkeergarage Westluidense Poort. Hier moet u betalen.
 • Parkeren op vergunninghoudersplaatsen is alleen toegestaan buiten het centrum in zone 1 t/m 6 (gebied buiten de stadsgrachten). In het centrum mag er alleen op betaalde parkeerplaatsen of gehandicaptenparkeerplaatsen geparkeerd worden.
 • Daarnaast mag er met gebruik van een parkeerschijf maximaal drie uur worden geparkeerd in een laad- en loshaven. Ook mag u maximaal drie uur parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt dat met een (zone)bord is aangegeven. Ook hier is het gebruik van een blauwe parkeerschijf verplicht.
 • Op wegen waar parkeren gratis is, maar dit wel is gebonden aan een tijdslimiet (blauwe zone), mag u voor onbeperkte tijd parkeren.

Niet fraai om de ambtenaar in kwestie voor leugenaar uit te maken, terwijl u er zelf zo naast zit.

Ik zal het verder niet over liegen hebben, maar uw opmerking uit de openingsbijdrage (‘Gemeente Tiel is een voorbeeld van een gemeente waar houders van een gehandicaptenparkeerkaart moeten betalen wanneer ze parkeren op een parkeerplaats voor invaliden.') is gewoon niet waar. Uit de tekst op de website blijkt immers dat er heel wat plaatsen in Tiel zijn waar je met de gehandicaptenparkeerkaart niet hoeft te betalen (terwijl dat zonder kaart wel moet).

U maakt dezelfde denkfout als @L.J.G. als u schrijft ‘ Geef bijvoorbeeld een blad uit bij het uitreiken van een gehandicaptenparkeerkaart, waarin bijvoorbeeld ook vermeld staat dat de tijdslimieten voor parkeren tevens geldt voor parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. ‘. Het is de omgekeerde wereld. Het uitgangspunt is dat voor u de lokale parkeerregels gelden (waarom niet?). Dus betalen voor parkeren, tenzij bepaald is dat houders van de gehandicaptenkaart daarvan vrijgesteld zijn. Dus een parkeerschijf gebruiken in een zone waar dat verplicht is, tenzij bepaald is dat voor houders van de gehandicaptenkaart een uitzondering geldt. Enz. Volgens mij is dat de juiste benadering in plaats van aan te nemen dat je bepaalde verplichtingen niet hebt, omdat je een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Het voorkomt ook boetes.

Reputatie 7
Badge +6

Je kan heus wel gelijk krijgen in een proces tegen de gemeente hoor. Maar je vecht dan tegen iets waar al meer dan 25 jaar juridisch aan gepoetst en geprutst is. Dus je moet met iets heel goeds komen.

Ik kreeg een keer in Tilburg een bekeuring terwijl ik wel betaald had. Ik dacht toen, ze kunnen me wat, dit ga ik aanvechten. Ik had betaald bij de parkeermeter voor kort parkeren. Dat was aan de ene kant van de weg. De andere kant was voor lang parkeren met een andere parkeermeter die wel 50 meter verder weg stond. Mooi gepakt dus als je van een andere gemeente komt en een keer Tilburg wil bezoeken en het niet weet.

Ik heb van alles gebruik gemaakt, ook lekker op de koffie geweest bij parkeerbeheer (niet te vinden, huisnummer ontbrak) voor gesprek. Zelf de hele tijd gezegd dat ik vanwege gebrek aan kennis geen antwoord kan geven en daar eerst een deskundige voor moet raadplegen. Toch stond er in het gespreksverslag dat ik akkoord was gegaan met die Wet Hofman of zoiets. 

Het volk heeft de macht en kiezen de wethouders. De kroon benoemt de burgemeester. Burgemeester en wethouders hebben de macht om een aanwijsbesluit te geven dat op die en die plek een parkeerbord mag staan. Als ik voor de rechter sta vraag ik om dat aanwijsbesluit. Dan was daar die man die al die tijd op de gang had gezeten (en dat de hele dag diet, week in week uit) en die stak twee handen omhoog. Toen was ik vrijgesproken. Het kan dus wel om gelijk te krijgen. Alle parkeerborden in Tilburg waren toen in principe ongeldig.

Alle gemeentes zijn autonoom. Zij mogen hun eigen regels voorschrijven. De Rijksoverheid heeft binnen die autonomie niets te vertellen en kan dus niet voor elke gemeente de regels voor een gehandicapten parkeerkaart voorschrijven. Het is een vrij land hier met zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis.

Elke parkeerplaats moet de regelgeving middels borden aangeven. Als het er niet staat geldt het niet. Dus "blauwe parkeerschijf verplicht" moet op het bord gestaan hebben anders geldt het niet. Soms staat er al een algemeen bord als je een gemeente binnen komt rijden, bijvoorbeeld campers verboden te overnachten. Je hoeft niet een website te gaan raadplegen om de parkeervoorschriften voor gehandicapten te weten te komen. Gratis parkeren voor gehandicapten is niet landelijk maar per gemeente en per parkeerplaats. Dikwijls is het gratis parkeren maar de overige regels gelden nog wel. Staat het niet ook op de invalidenpas?

Als je bij aankomst meteen bij de kassa betaalt hoef je niet twee keer 200 meter te lopen.

Je kan ook eens een enkele keer op een betaalde parkeerplaats gaan staan voor de deur bij een etentje als die 400 meter lopen naar de invalidenparkeerplaats te ver is. Die parkeerplaats is duidelijk bedoeld voor shoppen in het winkelcentrum en niet zo voor dat etentje. Dan hoef je niet zonder etentje naar huis te gaan lijkt mij. 

Badge +1

Uit de reacties van P.G. Sinia blijkt duidelijk een persoonlijke vete. Of u bent verbonden met de gemeente Tiel als ambtenaar of als jurist. U bent ook duidelijk geen gehandicapt persoon die met deze problematiek te maken heeft maar reageert alleen over dit specifieke geval. 
U had kunnen voldoen met de link; https://www.tiel.nl/gehandicaptenparkeerkaart te vermelden.


Ja. Ook ik heb even op de gemeentelijke website van Tiel.nl gekeken en vond daar de relevante info in uw specifieke geval. Echter. Ik heb verschillende Nederlandse gemeenten aangeschreven. Dat was mijn initiële punt. Er is geen enkele gemeente met een universeel verhaal. Dat het, volgens u, gemakkelijk en duidelijk is naar het publiek is onjuist. Bij de ongeveer 350 gemeenten in Nederland krijg je steeds een ander verhaal wat zeer frequent niet (zo goed als nooit) op de gemeentelijke website wordt weergegeven. Je bent in zeer veel gevallen dus verplicht om een gemeente aan te schrijven, als gebruiker van een GPK-kaart, om te weten hoe zij met hun plaatselijke verordeningen om gaan.  Een kletsverhaal van de eerste de beste ambtenaar heeft geen kracht.  Zeker niet per telefoon. 
Probeer dat maar eens hard te maken bij een juridisch geschil. Daar weet P.G. Sinia wel raad mee.

Bovendien verdraait u mijn schrijven door "vast te stellen” dat ik een redeneer fout maak.
Quote;

“U maakt dezelfde denkfout als @L.J.G. als u schrijft ‘ Geef bijvoorbeeld een blad uit bij het uitreiken van een gehandicaptenparkeerkaart, waarin bijvoorbeeld ook vermeld staat dat de tijdslimieten voor parkeren tevens geldt voor parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.”

Dan heeft u mijn stuk niet goed gelezen. Ik heb nergens beweerd dat een gemeente iets moet uitbrengen. Wat ik wel vindt is dat elke gemeente een verplichting heeft naar zijn burgers, en naar overige inwoners van Nederland die gebruik maken van een gehandicaptenparkeerkaart, om het gebruik daarvan binnen hun gemeente op hun website zou moeten vermelden. Zeker als het om een plaatselijke verordening blijkt te gaan en omdat er plaatselijk grote verschillen kunnen bestaan. 
Dat Tiel dat wel doet is lovenswaardig. Deden ze dat allemaal maar. 
 


 

Badge

U heeft gelijk dat ik niet had mogen beweren dat een ambtenaar heeft gelogen. Na heel lang zoeken heb ik echter niet kunnen ontdekken dat er betaald moest worden voor parkeren op Oude Haven door houders van een  gehandicapten parkeerkaart. Sommigen zijn knapper, maar ik (80+-er) had dit vooraf nooit kunnen vinden zonder uitleg:

eerst de juiste website vinden, dan viermaal klikken op een link met aan het eind ook nog scrollen. En dan verschijnt de misleidende kopregel “Waar mag ik parkeren?” en daaronder uitgebreide teksten over:

Parkeermogelijkheden voor gehandicapten

Promenade

Deelnemende landen

Nationaal Parkeer register

Die ene verstopte regel over betaald parkeren door invaliden op Oude Haven heb ik in de rijstebrij van informatie met een misleidende kopregel over het hoofd gezien.

Voorts vind ik het absurd dat invaliden en gehandicapte (hoog)bejaarden eerst een uitgebreid onderzoek moeten doen op internet, omdat ze er anders kunnen instinken met een boete.

Ook vreemd dat in Tiel op sommige parkeerterreinen gratis door invaliden mag worden geparkeerd, terwijl dit bijvoorbeeld op Oude Haven niet gratis is. Dat maakt de verwarring nog groter.

In andere gemeenten dan Tiel mag gewoonlijk gratis door invaliden worden geparkeerd, tenzij en slagbomen zijn.

Ervaringsdeskundigen zijn het hiermee eens.

 

En verder:

Waarom mogen invaliden en gehandicapte (hoog)bejaarden geen duidelijke informatie ontvangen bij het verstrekken van de gehandicapten parkeerkaart?

 

Ik pleit hierbij nogmaals ervoor om te streven naar eenduidigheid, het ongedaan maken van de verschillen tussen de gemeenten en het opheffen van de verwarrende toestand inzake het parkeren door houders van een gehandicapten parkeerkaart.

Sommigen vinden de parkeer faciliteiten voor invaliden en gehandicapte (hoog)bejaarden onterecht. Wanneer de meerderheid van Nederland dit vindt, dan moeten invaliden parkeerplaatsen zo spoedig mogelijk worden afgeschaft in plaats ze onterechte boetes met naheffingsdreigbrieven op te leggen.

Reageer