Kopen, huren of delen?......betalen voor gemakzucht, minder onderhoud of leven zonder te sparen?

  • 23 maart 2015
  • 5 reacties
  • 499 Bekeken

verwijderd

5 reacties

Reputatie 1
Badge +1
Ik wil alleen maar voor mijzelf spreken. Dan wijs ik deze uitingsvorm van kapitalisme af. Dit is een uiting van de weggooimaatschappij: ik betaal, de ander levert en als ik het zat ben of iets nieuws wil, lever ik het weer in zonder me druk te maken over de maatschappeilijke kosten van verwerking van het ingeleverde en de productiekosten van het nieuwe. Het is ook een vorm van gemakzucht die misschien de koper niet eens meer geld zal kosten maar wel de maatschappij vanwege de vele voortijdig afgedankte goederen. Om deze redenen wijs ik deze manier van handelen principieel af. Wellicht zal iemand tgenwerpen dat het arbeidsplaatsen oplevert. Dat zal misschien voor een tijdje zo zijn maar de automatisering van de productie in de industrie neemt hand over hand toe, robots worden in toenemende mate ingezet voor de productie, zodat de toename van arbeidsplaatsen maar van tijdelijke aard zal zijn. Ik zie dan ook geen maatschappelijk voordeel van deze circulaire economie en wijs ook om deze reden de circulaire economie af. Tenslotte zal de circulaire economie een groot beslag leggen op grondstoffen, die per definitie en met de snelle toename van de wereldbevolking steeds schaarser zullen worden. We moeten ernaar streven zorgvuldiger en spaarzamer om te gaan met de basale grondstoffen in onze kwetsbare wereld en met name de westerse wereld mag m.i. uit kapitalistische overwegingen geen extra beslagleggen op de grondstoffen, die ten koste gaat van de derde wereld. Ook om deze reden wijs ik de circulaire economie af.
Reputatie 1
Badge +1
Ik vermoed dat de heer Van Rheenen wil de discussie sturen en beperken tot ÉÉn aspect, nl. de privat lease. Een andere vorm van verwerven van een auto zonder eigen investering ken ik niet. Trouwens, bij deze vorm moet je trouwens wel wÁt betalen, nl. een periodiek bedrag, het leasebedrag. Daarvoor krijg je de auto, wordt de auto onderhouden en krijg je na verloop van de afgesproken leaseperiode en na inlering van de auto (zonder beschadigingen) een geheel nieuwe auto. Het enige wat je verder betaalt is de verbruikte brandstof.

Het is de vraag of dit goedkoper is dan zelf een auto kopen, laten onderhouden, geld wegzetten voor - te zijner tijd - vervanging -, verzekering en brandstof. Je zou dat dan eens precies moeten berekenen. Ik vermoed dat het financieel elkaar niet veel ontloopt. Het enige is dat privat lease comfortabel is: je betaalt alleen maar eeb bedrag en je hoeft er verder niet naar om te kijken: de garage zorgt dat je auto altijd tiptop in orde is. Ik zou zelf hier niet zo voor voelen: ik heb raag een auto in eigendom zodat ik daarmee kan doen wat ik wil. Met een geleasde auto zul je toch voortdurend moeten oppassen dat er niets mee gebeurt, niets wordt beschadigd. je kunt er geen specifieke accessoires in aanbrengen die strikt persoonlijk zijn en waarvoor bijv. het dashboard moet worden doorboord. Netjes gezegd: je moet ermee omgaan als een 'goed huisvader'. Dan heb ik liever een auto voor mezelf. Maar ondanks dhr. Van Rheenen beschouw ik het gebruik van de auto een zaak van groot belang in deze tijd en wil ik het ook als een economische kwestie zien. En dan zie ik de vraagstelling direct weet in de circulaire ecenomie en verwijs ik naar mijnargumenten in mijn vorige reactie.
Reputatie 1
Badge +1
Ja, ik kan me bijv. wel indenken dat mensen die als starter een woning kopen afzien van het kopen van een cv-ketel en besluiten deze te hÚren. Dat CV-ketels gehuurd worden komt nog wel eens voor, bijv. in voormalige huurwoningen die door bewoners worden gekocht. Ik zie daar geen enkel probleem in: men betaalt de huur en het apparaat wordt in opdracht van de woningbouwvereniging (de voormalige eigenaar van de woning) onderhouden. Bij het kopen van een nieuwbouwwoning koop je meestal de CV-installatie erbij en laat je hem zelf onderhouden. In die situatie verkeer ik zelf en heb ik ook steeds verkeerd. Of dat beter of goedkoper is dan huren kan ik niet beoordelen. Ik kan verder geen ander apparaat bedenken waarbij de vraag kan worden gesteld of huren of eigendom wel of niet wenselijk is.
Reputatie 1
Badge +1
Dhr. Van Rheenen noemt voorbeelden waarvan ik geen weet heb. Ik ben hiermee niet op de hoogte. Ik moet mij daarom uit deze discussie terugtrekken.
Huren of delen is de toekomst. Dit is in maatschappelijk oogpunt juist een grote verbetering aangezien er veel minder `sociale kosten` ontstaan door weggooien, wat overlast van afval tot gevolg heeft. Ik ben woonachtig in Amsterdam waarin ik een eenmanszaak heb waarvoor het alleen af en toe voor nodig is om een

Reageer