Beantwoord

OPEL OnStar communicatie

  • 22 januari 2019
  • 75 reacties
  • 8544 Bekeken

Reputatie 2
Badge +2
Sinds Mei 2017 is OPEL verkocht aan de PSA-groep. Deze deal is EXCLUSIEF de auto-communicatie tak OnStar (eigendom van General Motors). De diensten van OnStar worden eind 2020 beëindigd. Sinds de overname van Opel door PSA werden en worden er nog steeds (januari 2019) modellen verkocht met de "OnStar"-voorzieningen, hoewel het kunnen gebruiken van die voorzieningen dus gaat stoppen. Mijn dealer heeft aangegeven nog niets van de importeur vernomen te hebben over mogelijke alternatieven voor OnStar.
Wie kan hier iets meer over vertellen?? Ik ben benieuwd!!
(Ps. De diensten van OnStar zijn het eerste jaar gratis en vervolgens dient een abonnement (á € 9,95 p/mnd) afgesloten te worden. De diensten worden per eind 2020 gestaakt. De technische voorzieningen in de auto (waar dus ook voor betaald is bij aanschaf van de auto) blijven in de auto aanwezig)
icon

Beste antwoord door E.T. Wiersum 29 januari 2019, 14:00

Als de importeur het niet weet , zullen de lezers hier het ook niet weten . Als de dienst stopt , is het zeer de vraag of ze bereid zijn tot enige vorm van tegemoetkoming . De vraag is of ze dat wettelijk zomaar mogen . Moreel deugt het in ieder geval zeker niet als ze niets doen vind ik. Die € 9,95 p/m vind ik ook erg duur als je rekent wat dat in 10 jaar kost.
Bekijk origineel

75 reacties

Badge +8
Hi @J. Verkerk, helaas komen er vanuit de Community nog weinig reacties.

Heb je hier zelf inmiddels al meer informatie over kunnen vinden?
Reputatie 7
Badge +6
Als de importeur het niet weet , zullen de lezers hier het ook niet weten . Als de dienst stopt , is het zeer de vraag of ze bereid zijn tot enige vorm van tegemoetkoming . De vraag is of ze dat wettelijk zomaar mogen . Moreel deugt het in ieder geval zeker niet als ze niets doen vind ik. Die € 9,95 p/m vind ik ook erg duur als je rekent wat dat in 10 jaar kost.
Reputatie 2
Badge +2
Hi @E.T. Wiersum Ik heb Niet gezegd dat de importeur het niet weet: de dealer heeft (nog) niets van de importeur vernomen!!!
Reputatie 2
Badge +2
Hi @Imke, ik heb zelf (nog) geen nadere informatie kunnen vinden, ( wel wordt ergens vermeld dat sinds de introductie van OnStar wereldwijd er enkele miljoenen contactmomenten zijn geweest)
Wel heb ik via OnStar de volgende vraag uitgezet: please can somebody tell me how many european opel/vauxhall drivers have an account for OnStar??

NB. dit probleem lijkt veel op de problemen en de klachten over E-thermostaat Essent en ook die van Smart-tv's en App-'s.
Reputatie 7
Badge +6
Dat is waar , J.Verkerk . Mogelijk weten ze wel wat ze er mee gaan doen , maar willen ( nog ) niks zeggen.
Reputatie 2
Badge +2
Hi @Imke en @E.T. Wiersum heb inmiddels ook Opel Nederland gemaild, ben benieuwd!
Reputatie 2
Badge +2
Hi @Imke en @E.T. Wiersum heb inmiddels van Opel Nederland een reactie. Hier onder die reactie en mijn reactie daarop (wordt vervolgd!)

Geachte heer Verkerk,
Hartelijk dank voor uw e-mail van 29 januari jongstleden en uw feedback omtrent het beëindigen van de OnStar diensten door Opel op 31 december 2020.
De informatie die u van Opel dealer Henri & Herman heeft ontvangen is juist. Tot op dit moment is er helaas nog geen nadere informatie hoe PSA met het huidige OnStar-systeem verder gaat. Ook over een eventuele financiële vergoeding is nog geen informatie beschikbaar.
Tot en met 31 december 2020 kunt u zeker zijn van de OnStar diensten zoals ze tot nu toe zijn, indien u zich daarvoor geabonneerd hebt. Een eventueel rest-saldo wordt einde 2020 terugbetaald in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
OPEL NEDERLAND B.V.
Maysa Weijts

Mijn reactie:
Ls,
Dank voor het antwoord op mijn eerder aan u verzonden email.
Het verbaasd mij dat inmiddels 1,5 jaar nadat Opel is overgenomen door PSA kennelijk nog geen strategie is geformuleerd om de Opel-rijders met OnStar in enigerlei vorm tegemoet te komen. Het lijkt mij danook de plicht van Opel Nederland om mijn eerdere opmerkingen t.a.v. de uiteengezette problematiek (mede namens alle Opel-rijders met OnStar) bij de directie van de PSA-groep onder de aandacht te brengen.
Gaarne wil ik graag (persoonlijk) op de hoogte gehouden worden van de “bewegingen” in deze.
m.v.gr.
J.G.Th. Verkerk
Badge

Ook ik zal Onestar erg missen na 31 dec. 2020.

Wat het Vodafone internet in the car abonnement betreft is het waarschijnlijk mogelijk een abonnement rechtstreeks met Vodafone af te sluiten. Bel ze maar ter ondersteuning van deze vraag: 0800-0221541 misschien lukt het ons deze service op de rails te krijgen. Ik zal Onestar overigens heel erg missen. Andrés

Reputatie 2
Badge +2

Andrés, even voor alle duidelijkheid: het betreft niet Onestar maar OnStar. Wat jij suggereert gaat niet lukken: ALLE functies van OnStar worden af/uitgeschakeld terwijl er € 400,-- in de aanschafprijs van de betr. Opels zat én dit allemaal zonder enige compensatie (financieel of technisch) door Opel. Ik ben al bijna 2 jaar bezig Opel zover te krijgen: zij reageren in het geheel niet (naar tevredenheid) op emails naar algemeen directeur Sander Jansen, de persvoorlichter en de klanten"service" dit getuigt wel van enorme minachting, arrogantie en klantonvriendelijkheid!!!! (wordt vervolgd??)

Badge

Dat is dan nog erger als Onstar in mijn Opel een apparaat op afstand uitschakelt. Nog erger dan ik dacht. Heb je de reactie van de ANWBer Michiel gelezen Volgens zijn verhaal kunnen we toch wel iets ondernemen. Andrés

Reputatie 4
Badge +3

@J. Verkerk  hoe oud is uw Opel? Ik vind het nogal een verschil of deze 1 of 6 jaar oud is. Technische snufjes, zo ook uw voorbeeld van smart tv's en slimme thermostaten gaan over het algemeen niet zo lang mee qua onderhoud vanuit de verkopende partij. Updates maken het apparaat te traag of zijn überhaupt niet meer uit te voeren. Als OnStar te weinig klanten heeft is de service gewoon niet rendabel en zal deze worden afgesloten.

Badge

Ik heb een Opel Zafira Tourer van 2017. Voor mijn is internet essentieel, maar Onstar vind ik ook handig en geruststellen. Ik kwam er pas achter dat mijn automatische verlenging is afgelopen en nu moet ik het internet abonnement maant voor maand manueel verlengen.

Reputatie 2
Badge +2

Gerard, OnStar heeft zowel in Europa als wereld wijd duizenden gebruikers!! Btw (mijn opel is 2 jaar oud febr 2018) en hoewel Opel (zonder OnStar) medio 2017 werd verkocht aan PSA werden er nog tot medio 2018 Opels met OnStar verkocht. Vreemd, toch!! ?? 

Reputatie 2
Badge +2

Dat is dan nog erger als Onstar in mijn Opel een apparaat op afstand uitschakelt. Nog erger dan ik dacht. Heb je de reactie van de ANWBer Michiel gelezen Volgens zijn verhaal kunnen we toch wel iets ondernemen. Andrés

Adrés, waar kan ik de reactie van de door jou genoemde ANWBer Michiel lezen??

Badge

https://www.anwb.nl/experts/juridisch/50/opel-onstar-eenzijdig-opgezegd

 

Reputatie 2
Badge +2

Andrés, dank voor reactie.

Na het stoppen van OnStar in mijn Opel Mokka X zou het toch mogelijk moeten zijn om alleen de wi-fi te kunnen gebruiken?

Reputatie 2
Badge +2

NeeltjeO, ik denk het niet, er zijn overigens meer functies in OnStar, die zouden moeten kunnen blijven werken zonder menselijke tussenkomst van OnStar en waarvoor dan ook geen abo voor betaald zou hoeven te worden!!!

Badge

Hier is de tekst van Michiel van de ANWB

Vraag gesteld door G.R. Koedam op 05 maart 2020

Opel heeft aangekondigd eind 2020 te stoppen met de ondersteuning van Opel Onstar (connected car functionaliteit) op alle Opel modellen. Kan dat zomaar? Ik heb mijn Opel mokka model 2016 destijds gekocht onder andere op basis van de mogelijkheden van Opel Onstar, en mijn auto wordt minder waard als die faciliteiten niet meer werken. Kan ik Opel dwingen deze dienst te blijven ondersteunen/aanbieden, of heb ik recht op compensatie in enige vorm?

Juridisch Conformiteit  

Vraag gesteld door G.R. Koedam op 05 maart 2020

Opel heeft aangekondigd eind 2020 te stoppen met de ondersteuning van Opel Onstar (connected car functionaliteit) op alle Opel modellen. Kan dat zomaar? Ik heb mijn Opel mokka model 2016 destijds gekocht onder andere op basis van de mogelijkheden van Opel Onstar, en mijn auto wordt minder waard als die faciliteiten niet meer werken. Kan ik Opel dwingen deze dienst te blijven ondersteunen/aanbieden, of heb ik recht op compensatie in enige vorm?

Juridisch Conformiteit

 Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In 2016 heeft u een nieuwe Opel Mokka aangeschaft inclusief het Opel OnStar systeem. Eind 2020 biedt Opel niet langer ondersteuning van dit systeem. U vraagt zich af of dit alles toegestaan is en wat uw rechtspositie is.

Van een woordvoerder van Opel Nederland heb ik begrepen dat door de overgang van Opel van General Motors naar het Frans PSA het product OnStar niet langer kan ondersteunen vanwege rechten op OnStar die welke rusten bij de vorige eigenaar GM. Opel heeft inmiddels Opel Connect geïntroduceerd ter vervanging van Opel OnStar.

Non-conformiteit art 7:17 BW

Normaliter mag u er op vertrouwen dat Opel Nederland tot 10 jaar na aflevering van de auto Opel OnStar blijft ondersteunen c.q. actief blijft. Wanneer Opel dit niet kan waarmaken is het product OnStar niet langer geschikt voor normaal gebruik, derhalve voldoet de auto niet langer aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst. Ofwel; is er sprake van non-conformiteit ex art 7:17 BW.

Voor een beroep op non-conformiteit dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen een oplossing te bieden voor dit gebrek. Op grond van art 7:21 lid 1 BW zou u - nu Opel OnStar definitief uit de lucht gaat - vervanging van het systeem kunnen eisen in de vorm van het nieuwe systeem: Opel Connect. Vraag is wel of dit technisch mogelijk is c.q. niet onevenredig hoge kosten met zich meebrengt voor Opel.

Mocht vervanging niet mogelijk blijken, dan zou u als consument ingevolge art 7:22 lid 1 BW ontbinding van de koopovereenkomst of een financiële compensatie kunnen eisen welke in verhouding staat tot het gebrek (niet deugdelijk functionerend Opel OnStar systeem). Een financiële compensatie lijkt mij haalbaar in tegenstelling tot ontbinding van de gehele overeenkomst.

Inmiddels heeft de ANWB Opel Nederland verzocht een passende oplossing te bieden voor bestaande klanten met Opel OnStar, welk systeem eind 2020 niet langer ondersteund zal worden. Zodra wij hierover van Opel Nederland een reactie hebben ontvangen, zal ik u dit melden. Mocht u tussentijds van uw dealer op Opel Nederland enige reactie over Opel OnStar ontvangen, dan verneem ik dat uiteraard heel graag.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.

Link: https://www.anwb.nl/juridisch-advies/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/klachten-na-aankoop

Reputatie 2
Badge +2

Andrès, dank voor je reactie, ik had via de link die jij gaf het artikel (reactie van ANWB) reeds gelezen. Ondanks belofte (dd 4-06-2020) van Opel Nederland dat zij nu (eindelijk) binnen 14 dagen schriftelijk zouden reageren, heb ik nog niets vernomen. 10-07-2020 heb ik een afspraak met mijn dealer, kortom wordt vervolgd!!!

Reputatie 2
Badge +2

Nadat ik op 4 juni jl. de toezegging kreeg dat er schriftelijk gereageerd zou worden, heb ik nu 3 juli, nadat ik op 22 juni jl. een reminder heb gestuurd een reactie ontvangen, hieronder die reactie en mijn reactie daar op:

Chris Stounaras,

Eindelijk, een maand en een reminder nadat u de belofte deed mij schriftelijk te informeren nu dus deze email van u.

Met uw reactie ben ik in het geheel niet tevreden. Het is nu inmiddels 3 jaar geleden dat de PSA-groep Opel overnam en er is nog steeds geen beleid resp. oplossing gecreëerd voor de huidige OnStar gebruikers!!!???. U zult begrijpen dat het imago van het merk Opel en in haar kielzog ook de merken van de PSA-groep inmiddels een flinke deuk hebben opgelopen, ondanks de Corona-crisis kan dit er ook nog wel bij.

Ook heb ik inmiddels mijn juridisch adviseur ingeschakeld om te bezien hoe ik (en de overige OnStar-gebruikers) mijn/ons recht/compensatie bij Opel resp. PSA-groep kunnen halen.

Wachtend op nieuws in deze,

Jan Verkerk.

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: noreply@salesforce.com [mailto:noreply@salesforce.com] Namens opel.klantenservice.nl@opel.com

Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 14:27

Aan: jv3rk3rk@caiway.nl

Onderwerp: Dossier nr: 31803626

 

Geachte heer Verkerk,

 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek waarin u aangaf graag schriftelijk op de hoogte wenst te worden gehouden stuur ik u deze e-mail.

 

Alle OnStar en Wi-Fi services eindigen op 31 december 2020. Wij begrijpen dat klanten zich zorgen maken hoe deze beslissing hun OnStar services zal beïnvloeden. Het einde van onze samenwerking met OnStar is echter niet het einde van connectiviteit voor Opel.

 

De Opel connect services zijn beschikbaar sinds 2019. Er wordt nog steeds gekeken, door alle betrokken partijen in kwestie, om tot een passende oplossing te komen voor OnStar abonnees die na 31 december 2020 geen ondersteuning meer kunnen krijgen en functionaliteiten hierdoor missen.

 

Wij vragen om uw geduld en begrip en we vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

OPEL NEDERLAND B.V.

 

*

 

Tel:  +31 (0)20 6545751

Fax: +31 (0)76 5448821

*[Gegevens verwijderd door beheerder i.v.m. privacygevoelige informatie]

Reputatie 2
Badge +2

Op mijn vraag aan de Consumentenbond wat zij in deze kunnen betekenen, kreeg ik een telefoontje waaruit bleek dat zij (voorlopig??) geen actie ondernemen en ze zeiden “rustig afwachten” (maar dat doen de OnStar gebruikers nu inmiddels al 3 jaar.

Ik heb de Consumentenbond als reactie op dat telefoontje het hier onderstaande mailtje gestuurd: 


Verzonden: maandag 20 juli 2020 20:31
Aan: 'contact@consumentenbond.nl'
Onderwerp: contactnr 00359677

Ls,
Heden werd ik (nadat ik eerder een reminder had gestuurd), teruggebeld mbt zie onderwerp.
Hoewel ik al reeds enige tientallen jaren betalend lid ben van uw organisatie, werd mij doodleuk verteld dat CB voorlopig mbt mijn klacht over/bij Opel Nederland geen actie onderneemt.
Dit bevreemdt mij ten zeerste temeer daar er nu een actie loopt mbt FACEBOOK/Privacy, waar bij CB zich (ook) gaat inspannen voor “niet” leden.
Over mijn probleem werd gezegd, dat ik eerst maar eens moest afwachten of Opel Nederland met een oplossing komt. HET probleem bestaat nu echter al 3 jaar en Opel Nederland zegt nog steeds geen oplossing te hebben (“er wordt aan gewerkt”??) laat staan dat zij het hebben over een eventuele financiële compensatie.
Ik ben bang dat Opel Nederland het probleem gewoon dood wil laten bloeden.
Daarom heb ik in het telefoontje duidelijk aangegeven (en doe dat bij deze nogmaals) dat ik van de Consumentenbond verwacht/verlangt dat er alvast richting Opel Nederland een “schot voor de boeg” gegeven wordt met de vraag om nu eindelijk eens adequaat en terzake doende te antwoorden en hen ook te confronteren met de mogelijke juridische consequenties van hun non-acties.
In afwachting van uw verder (re-)acties, met vriendelijke groeten,

 

@J. Verkerk als ik die laatste reactie van Opel zie zeggen ze toch dat ze bezig zijn met een oplossing. Ik snap dat u er niet zoveel vertrouwen in heeft maar ik denk dat u ze de kans moet geven. "moeten" als in, je kunt niet uitgaan van kwade wil en op de zaak vooruit lopen.

 

Reputatie 2
Badge +2

ik reageer zoals gedaan, inmiddels is Opel/PSA al 3 jaar bezig met een "oplossing" te zoeken, vandaar dat ik erg sceptisch ben!

ik reageer zoals gedaan, inmiddels is Opel/PSA al 3 jaar bezig met een "oplossing" te zoeken, vandaar dat ik erg sceptisch ben!

Uw scepsis snap ik volkomen, sterker ik zou er ook de pé in hebben, maar dat betekent nog niet dat je ook preventief iets kunt doen of dat dat zinvol is.

Reageer