Consumentenbond.nl

Verzeker-uzelf verhoogt premie autoverzekering met bijna 100%


Kreeg vandaag een email van Verzeker-uzelf. Voor de duidelijkheid, ik heb de afgelopen 27 jaar geen noemenswaardige schade gereden en veroorzaakt.

'...De afgelopen jaren hebben verzekeraars honderden miljoenen euro’s verlies gemaakt op motorrijtuigenverzekeringen. Voor elke euro die u betaalt aan premie, betalen verzekeraars gemiddeld € 1,09 aan schades. Om ervoor te zorgen dat wij kunnen blijven uitkeren bij schades, moeten wij onze premies nu aanpassen. Uw premie In uw geval gaat uw premie helaas fors omhoog. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is. Natuurlijk blijven de polisvoorwaarden gewoon gelden. Uw huidige premie: € 43,00. Uw nieuwe premie per 1-8-2016: € 84,02...'

Wat moet ik hiermee? Heb mijn autoverzekering al overgebracht naar de ANWB.

19 reacties

Een verdubbeling van de premie is wel erg extreem! Hoe het ook zij, een verzekeraar kan vragen wat 'ie wil, en de verzekerde heeft het recht over te stappen naar een andere verzekering...
Reputatie 4
Badge +6
Beste C. Duijf, dit is een absurde premiestijging! We krijgen hier meer klachten over en hebben ook een bericht en voorbeeldbrief hierover geplaatst. Zie ter informatie: https://www.consumentenbond.nl/autoverzekering/klachten-over-premiestijgingen Mocht u uw ervaring willen delen voor een publicatie in de Consumentengids, dan verneem ik dit graag van u (via een privébericht).Kreeg vandaag een email van Verzeker-uzelf. Voor de duidelijkheid, ik heb de afgelopen 27 jaar geen noemenswaardige schade gereden en veroorzaakt.

'...De afgelopen jaren hebben verzekeraars honderden miljoenen euro’s verlies gemaakt op motorrijtuigenverzekeringen. Voor elke euro die u betaalt aan premie, betalen verzekeraars gemiddeld € 1,09 aan schades. Om ervoor te zorgen dat wij kunnen blijven uitkeren bij schades, moeten wij onze premies nu aanpassen. Uw premie In uw geval gaat uw premie helaas fors omhoog. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is. Natuurlijk blijven de polisvoorwaarden gewoon gelden. Uw huidige premie: € 43,00. Uw nieuwe premie per 1-8-2016: € 84,02...'

Wat moet ik hiermee? Heb mijn autoverzekering al overgebracht naar de ANWB.

Geplaatst door C. Duijf op Jul 15, 2016.
Reputatie 7
Badge +5
Ik zie dat er inmiddels meerdere items zijn geopend over de extreme premieverhogingen bij verzekeraars. Dit is enerzijds en volgens mij geen toeval en anderzijds beperkt die extreme premieverhogingen zich niet tot autoverzekeringen alleen. Heb je bij autoverzekeringen als verzekeraar nog de smoes dat auto's steeds meer worden uitgerust met ingewikkelde en dus ook dure systemen, bij bijvoorbeeld een opstalpolis is dat onzin. En toch doet men het daar ook. Bewijzen kan ik het (nog) niet maar dit riekt toch wel heel sterk naar branchebrede en daarom ongeoorloofde prijsafspraken. Oftewel, hier is volgens mij wat meer aan de hand dan een individuele verzekeraar die geheel zelfstandig beslist dat hij de premie dit jaar wel eens kan verhogen met enkele tientallen procenten.

Zelf ben ik voorzitter en financieel administrateur van de VVE waar ik woon. Ook Centraal Beheer is met een prijzenslag bezig. Onderstaand de Klacht die ik heden heb neergelegd bij de directie van Centraal Beheer waarbij ik de individuele gegevens heb vervangen door streepjes. Dit gaat over een VVE-opstalpolis.

Moderator:

1. U moet zelf maar even beslissen of u dit bericht hier laat staan of ergens anders naar toe verplaatst of er zelfs een nieuw item van maakt.

2. Dank voor uw verwijzing naar de Kifid-uitspraken. Dat geeft houvast!!!

Geachte heer, mevrouw,

Betreft: VVE Meerkeuzepolis.

Contractnummer --------- ten name van de VVE ---------- te ------------.

Hierbij laat ik u het volgende weten naar aanleiding van uw brieven van 28 oktober en 26 november 2016 waarin u mij als voorzitter van onze VVE confronteert met een in mijn ogen exorbitante en daarmee ONrechtmatige premieverhoging van bijna 50%, oftewel van € 363,75 naar € 535,91 inclusief assurantiebelasting.

Uw premieverhoging is onaanvaardbaar en wel om een paar redenen:

- Dat u uw tariefstructuur aanpast is voor u waarschijnlijk een goede zaak maar als het verschil in premie zo exorbitant toeneemt dat niet alleen de tariefstructuur maar daarmee tegelijkertijd de gehele polis en het contract verandert, is er toch iets mis met uw nieuwe tariefstructuur. Het lijkt namelijk te veel op een ordinaire premieverhoging. Dat doet mij me zelf afvragen wat er bij u nu eerder was, de kip of het ei of, in uw geval, de wens tot een premieverhoging of de wens tot een nieuwe tariefstructuur.

Los daarvan, als die tariefstructuur een dermate grote premieverhoging tot gevolg heeft dan heeft iemand in eigen huis zijn werk toch niet helemaal goed gedaan.

- Daarmee maakt u ook misbruik van uw eigen artikel 6.1 en 6.4 van uw polisvoorwaarden. Deze artikelen zijn bedoeld voor een normale wijziging. De premie verhogen met nagenoeg 50% is geen normale wijziging meer. In normaal spraakgebruik heet dat chantage oftewel slikken of stikken.

- Dat geld steeds minder waard wordt waardoor soms premieverhogingen noodzakelijk zijn, mede omdat ook schadeherstel natuurlijk ook duurder wordt, daar kan ik inkomen. Die premieverhogingen moeten daar dan echter wel gelijke tred mee houden. Wat u nu doet kan niet.

- En ik denk dat u dat zelf ook wel weet. Nog geen 2 maanden voor uw brief van 28 oktober 2016 heeft Het Kifid een uitspraak gedaan tegen, nota bene, uw eigen Maatschappij eveneens inhoudende dat wat u nu doet niet kan.

https://www.kifid.nl/nieuws/geschillencommissie-kifid-stelt-maximum-aan-stijgingspercentage-verzekeringspremies/140

- Zeer kort daarna heeft het Kifid nog een uitspraak gedaan van ongeveer de zelfde strekking.

De conclusie moge luiden dat u niet goed bezig bent. Ik zeg de polis niet op omdat dat als voorzitter van onze VVE wel heel onverantwoord zou zijn. Ik zal ook de automatische afschrijving daarom niet blokkeren. Wel vraag ik u om op uw schreden terug te keren en de polis ongewijzigd voort te zetten.

Indien u daartoe niet bereid bent dan overweeg ik reeds nu om over te gaan tot een schriftelijke klacht bij het Kifid. In dat geval verzoek ik u om in uw antwoord gemotiveerd aan te geven waarom u daartoe niet bereid bent en in die motivatie tevens de beantwoording van de volgende vragen te betrekken:

- Bent u bereid de polis onder het oude polisregime en ook -premie voort te zetten met alleen een normale premiestijging van enkele euro’s vanwege de inflatie zoals ook in voorgaande jaren?

- U negeert een recente uitspraak van het Kifid in een vergelijkbare kwestie tegen, nota bene, uw eigen maatschappij. Een buitenstaander zou zelfs kunnen denken dat u het Kifid niet serieus neemt. Waarom doet u dat?

- Anders gezegd, eigenlijk kreeg u kort geleden nog een tik op de vingers van het Kifid. Nog geen twee maanden daarna doet u het weer. Waarom is dat?

Uw antwoord zie ik graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVE -------------- te -----------

F. den Oudsten
Reputatie 5
Badge +7
Moderator: U moet zelf maar even beslissen of u dit bericht hier laat staan of ergens anders naar toe verplaatst of er zelfs een nieuw item van maakt.F. den OudstenGeplaatst door F. den Oudsten op Dec 19, 2016.


Beste F. den Oudsten, dank voor je suggestie. Ik kan reacties niet verplaatsen, daarom laat ik hem hier staan. Ik heb je idee voor een nieuw item (over extreme premiestijgingen bij andere verzekeringen dan autoverzekeringen), doorgegeven aan mijn collega's. Groet Natalie
Reputatie 7
Badge +5
Zie mijn reactie nr. 5 hierboven jegens ACHMEA.

Sinds 20 december 2016 heeft men niets meer van zich laten horen. Tijd dus voor een nieuwe klacht maar dan nu een klacht over de klachtbehandeling zelf.

Het maakt mij allemaal niets uit. Mijn doel in het leven is om op een zo prettig mogelijke manier met mijn omgeving en medemensen om te gaan en als zodanig ook mijn plaats in de samenleving in te nemen. Maar ik laat niet over me lopen. Als je problemen zoekt dan kun je ze wat mij betreft ook krijgen. En dat is exact waar de onderstaande klacht over gaat. En reageert men nu weer niet? Prima maar dan is het wat mij betreft na 5 maart party-time. Een van de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij KIFID is dat ik eerst tracht om er samen met ACHMEA uit te komen maar dat wordt wat moeilijk als men niet reageert.

Heden verzond ik de volgende brief naar het Klachtenmanagementbureau van ACHMEA:

'Geachte heer, mevrouw,

Betreft: Klacht over de afdeling Klachtenmanagement.

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende nieuwe klacht.

Mijn klacht is gericht tegen uw klachtafhandelingsafdeling zelf. Daarom lijkt het mij ook niet juist dat u als afdeling Klachtafhandeling deze klacht zelf behandelt. Ik verzoek u derhalve deze klacht door te geleiden naar uw directie.

De klacht omschrijf ik als volgt.

Op 19 december 2016 heb ik per e-mail een klacht ingediend over de exorbitante premieverhoging op onze VVE-opstalpolis. Dit ging over contractnummer

------ ten name van de VVE -----------------

Dezelfde dag werd de Klacht per e-mail bevestigd door een zekere R.T. (naam medewerker). Op 20 december 2016 ben ik gebeld door een zekere R.S. (naam medewerker), althans hij liet een boodschap op mijn voicemail achter. De boodschap liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij nam volgens zeggen de klacht serieus, zou er ook serieus naar gaan kijken en vroeg er daarom begrip voor dat het iets langer kon duren dan de 10 werkdagen die er volgens de eigen mededeling voor staan om tot een inhoudelijke behandeling van de klacht te komen. Ik had en heb daar natuurlijk begrip voor mede omdat het indienen van een klacht zo vlak voor de Kerstdagen natuurlijk een heel ongelukkig tijdstip is.

Dat moge dan zo zijn maar dan verwacht ik wel de tweede volle week van januari iets inhoudelijks te mogen horen. Immers, zo ingewikkeld is de klachtreden nu ook weer niet. Maar vanaf 20 december 2016 gaven zowel R.S als R.T. niet langer meer thuis met als gevolg dat de oorspronkelijk klacht nog steeds niet inhoudelijk is behandeld, althans ik heb daar geen weet van. We zijn nu inmiddels in de tweede helft van februari 2017 aangeland.

Ik vind dit een hele slechte gang van zaken. In mijn eerste klacht kwam ik al tot de conclusie dat Centraal Beheer uitspraken van het KIFID kennelijk niet serieus neemt. Nu blijkt dat Centraal Beheer ook de eigen klanten niet serieus neemt, zelfs niet als zij een klacht indienen.

Ik kan dan ook tot geen andere conclusie komen dat u intern een probleem heeft met uw houding en klantgerichtheid. Dat is op zich mijn probleem niet maar als ik daar als klant mede slachtoffer van word dan maakt u uw probleem ook het mijne.

Hoe dan ook. Kerst is nu geen excuus meer. Ik verwacht nu van u dat ik binnen twee weken uitsluitsel krijg over mijn oorspronkelijk klacht. Krijg ik nu weer geen antwoord, ook goed, maar dan acht ik mij na 5 maart 2017 vrij om tot een schriftelijke klacht bij KIFID over te gaan.

É­­én ding is dan al zeker. KIFID zal dan in ieder geval niet zeggen dat ik niet eerst heb getracht om er samen met u uit te komen en ik heb inmiddels twee klachten om dat te bewijzen.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVE

F. den Oudsten

Overigens begrijp ik de premieverhogingsactie van ACHMEA wel na lezing van het volgende artikel (met dank aan een zekere Hans) https://fd.nl/ondernemen/1187884/achmea-verwacht-e...

Maar ik heb er een beetje een probleem mee dat men nu probeert om hun probleem op te lossen over mijn rug.
Reputatie 7
Badge +5
Of deze link als de eerste niet werkt http://www.nu.nl/economie/4472574/verzekeraar-achmea-verwacht-verlies-van-380-miljoen-euro.html?redirect=1
@Frans den Oudsten heeft momenteel technische problemen om het vervolg van zijn verhaal te kunnen posten en op verzoek doe ik dat voor hem:

Inmiddels is de klacht praktisch opgelost. Telefonisch bood de klachtbehandelaar van Centraal Beheer mij aan, overwegende dat zij toch bepaalde fouten hadden gemaakt bij de benadering van onze VVE over die premieverhoging, om de polis dit jaar nog ongewijzigd voort te zetten maar dat wij er volgend jaar dan toch aan zouden moeten. Die bepaalde fouten gingen er over dat zij de zaak bij ons niet hadden geregeld conform de richtlijnen die het Kifid in haar klachtbehandeling had voorgeschreven zoals eerst polis opzeggen en dan pas …..

Onder protest zijn wij daar inmiddels akkoord mee gegaan door middel van het volgende mailbericht aan Centraal Beheer:

‘Geachte heer ………, beste ……..,

Betreft: VVE Meerkeuzepolis.

Contractnummer …………ten name van de VVE ……………………………

Hierbij laat ik je namens de VVE weten dat wij het nog steeds niet eens zijn met de premieverhoging. Wij krijgen en hebben het gevoel dat wij geslachtofferd worden vanwege de slechte cijfers van Achmea en waarschijnlijk is dat ook zo.

Desondanks: we moeten de zaak ook praktisch oplossen. Onder protest gaan wij dan ook akkoord met je voorstel om ons dit verzekeringsjaar nog te vrijwaren van de premieverhoging en bij de volgende prolongatie verder te kijken.

Ik verzoek je daarom ook om het verschil tussen de premie van verleden jaar ad € 363,75 inclusief assurantiebelasting en de inmiddels afgeschreven premie ad € 535,91 terug te storten op onze rekening.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVE ……………………………

Frans den Oudsten’

Naschrift: Inmiddels is dit verschil in premie (en zelfs iets meer door een rekenfout bij CB) daadwerkelijk terug gestort op onze VVE-rekening waarmee onze kwestie tot een voorlopig goed einde is gekomen.
Reputatie 7
Badge +5
Test
Reputatie 5
Badge +7


Test

Geplaatst door F. den Oudsten op Mei 5, 2017.
Hallo F den Oudsten, ik zie dat je test reactie wel is gelukt. Is het probleem dat je had met het plaatsen van een reactie, hiermee opgelost? Anders kun je me mailen via community@consumentenbond.nl.
Reputatie 7
Badge +5
Dag Natalie,

Als je dit kunt lezen dan is mijn probleem dus (voorlopig) opgelost. Wat de oorzaak dan ook is geweest, ik kon (hier!) geen reactie meer plaatsen en dus heb ik Hans van Rheenen gevraagd om dat namens mij te doen met dank aan Hans.
Reputatie 5
Badge +7


Dag Natalie,

Als je dit kunt lezen dan is mijn probleem dus (voorlopig) opgelost.

Geplaatst door F. den Oudsten op Mei 10, 2017.
Fijn dat het is opgelost en dank voor het doorgeven!
Reputatie 4
Badge +6
Beste Frans, wil je je ervaring voor een van onze publicaties delen misschien? Goed dat het is gelukt! Daar kunnen anderen wellicht hun voordeel mee doen. Ik verneem het graag, mailen kan naar leergeld@consumentenbond.nl

groet, Marlies@Frans den Oudsten heeft momenteel technische problemen om het vervolg van zijn verhaal te kunnen posten en op verzoek doe ik dat voor hem:

Inmiddels is de klacht praktisch opgelost. Telefonisch bood de klachtbehandelaar van Centraal Beheer mij aan, overwegende dat zij toch bepaalde fouten hadden gemaakt bij de benadering van onze VVE over die premieverhoging, om de polis dit jaar nog ongewijzigd voort te zetten maar dat wij er volgend jaar dan toch aan zouden moeten. Die bepaalde fouten gingen er over dat zij de zaak bij ons niet hadden geregeld conform de richtlijnen die het Kifid in haar klachtbehandeling had voorgeschreven zoals eerst polis opzeggen en dan pas …..

Onder protest zijn wij daar inmiddels akkoord mee gegaan door middel van het volgende mailbericht aan Centraal Beheer:

‘Geachte heer ………, beste ……..,

Betreft: VVE Meerkeuzepolis.

Contractnummer …………ten name van de VVE ……………………………

Hierbij laat ik je namens de VVE weten dat wij het nog steeds niet eens zijn met de premieverhoging. Wij krijgen en hebben het gevoel dat wij geslachtofferd worden vanwege de slechte cijfers van Achmea en waarschijnlijk is dat ook zo.

Desondanks: we moeten de zaak ook praktisch oplossen. Onder protest gaan wij dan ook akkoord met je voorstel om ons dit verzekeringsjaar nog te vrijwaren van de premieverhoging en bij de volgende prolongatie verder te kijken.

Ik verzoek je daarom ook om het verschil tussen de premie van verleden jaar ad € 363,75 inclusief assurantiebelasting en de inmiddels afgeschreven premie ad € 535,91 terug te storten op onze rekening.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVE ……………………………

Frans den Oudsten’

Naschrift: Inmiddels is dit verschil in premie (en zelfs iets meer door een rekenfout bij CB) daadwerkelijk terug gestort op onze VVE-rekening waarmee onze kwestie tot een voorlopig goed einde is gekomen.

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Mei 5, 2017.
Reputatie 7
Badge +5
Beste Marlies,

Natuurlijk wil ik mijn ervaring met jullie delen en volgens mij heb ik de afgelopen tijd ook niets anders gedaan.

Daaraan heb ik weinig toe te voegen omdat ik hier al alles heb gedeeld wat er te delen viel.

Dat mogen jullie wat mij betreft gebruiken op alle manieren die jullie willen. Alleen zie ik even niet in hoe ik daar verder nog behulpzaam bij kan zijn. Willen jullie misschien een kopie van mijn dossier ontvangen?

Zo ja, dan verneem ik dat graag.
Reputatie 4
Badge +6
Beste Frans,

Klopt, de informatie is helder inderdaad, dan kunnen we het gebruiken. Misschien kun je ons inderdaad nog de correspondentie met de verzekeraar mailen voa leergeld@ consumentenbond.nl

Bvd!
Reputatie 7
Badge +5
Beste Marlies,

OK, ik zal de komende dagen proberen om mijn dossier bij elkaar te sprokkelen, te scannen en dan zal ik het naar het door jou opgegeven mailadres sturen.
Reputatie 4
Badge +6
Hoi Frans,

Kun jij voor de rubriek nog je klantgegevens (polis/klantnummer van Achmea) en adres aan mij mailen via leergeld@consumentenbond.nl? Ik kan je klacht dan in het kader van hoor/wederhoor ook nog even voorleggen aan de verzekeraar. Ik verneem het wel, dank vast!
Reputatie 7
Badge +5
Beste Marlies,

Ook hier in het openbaar bied ik excuses aan voor de door mij veroorzaakte vertraging.

Inmiddels heb ik aan jullie verzoeken voldaan.

Met vriendelijke groet,

Frans den OudstenHoi Frans,

Kun jij voor de rubriek nog je klantgegevens (polis/klantnummer van Achmea) en adres aan mij mailen via leergeld@consumentenbond.nl? Ik kan je klacht dan in het kader van hoor/wederhoor ook nog even voorleggen aan de verzekeraar. Ik verneem het wel, dank vast!

Geplaatst door Marlies op Jun 28, 2017.
Reputatie 7
Badge +5
Test
Reputatie 7
Badge +5
Nog even een mening die wat verder gaat. In mijn verkennende zoektocht naar een andere opstalverzekeraar is mij gebleken dat het verrekte moeilijk is om een goedkopere verzekeraar te vinden op Internet. Dat is vreemd omdat ik mij herinner dat ik bij het afsluiten van de polis destijds wel volop keuze had uit verzekeraars met een vergelijkbaar premieniveau en nu opeens niet meer.

Dit riekt naar verboden prijsafspraken oftewel kartelvorming. Zie:

http://www.ondernemersplein.nl/regel/kartelverbod/

Op dit moment is een van de in dit forum genoemde Kifid-uitspraken door een Hoger Beroep overruled, aldus de Consumentenbond. Zie:

https://www.consumentenbond.nl/autoverzekering/kifid-uitspraak-10-premieverhoging-weerlegd?CID=EML_NB_GG_20170630

Inmiddels heb ik mijn dossier naar de Consumentenbond gestuurd. Als wat ik denk waar is dan hebben wij als Consumenten een enorm ‘schandal in the making’ aan onze fiets hangen. In dit verband verwijs ik naar mijn post 5 van 19 december 2016 hierboven waarin ik een eerste vermoeden hiertoe al uitsprak.

Verzekeraars hebben het moeilijk. De kredietcrisis heeft er aardig ingehakt en verschillende verzekeraars moesten in het verleden gered worden. Vele verkeerde beslissingen hebben even zo vele rampen veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld ook aan de woekerpolisellende die momenteel over ons uitgestort wordt. Bankspaarproducten hebben veelal de plaats ingenomen van lijfrenteproducten enz. enz.

Zelf meer dan 30 jaar zelf bij een verzekeraar gewerkt. In 2008 heb ik afscheid genomen van mijn werkgever en daar had ik destijds al goede redenen voor.

Wat er nu bezig is, is mijns inziens de zoveelste verkeerde managementbeslissing om de consequenties van bepaalde interne omissies bij consumenten neer te leggen. Wat dat betreft lijkt het de overheid wel. Een andere vraag is of wij dit moeten accepteren.

Ik roep jullie dan ook op om, net als ik heb gedaan, de Consumentenbond te helpen om een karteldossier op te bouwen. Als wij al ons verstand bij elkaar stoppen en laten samen werken dan zijn wij met zijn allen net zo slim zo niet slimmer dan de verzekeringmaatschappijen bij elkaar. Want laten we wel zijn, premieverhogingen van soms wel 50% of zelfs meer, dan kan echt niet. Dat je intern hebt lopen blunderen als verzekeringmaatschappij zijnde daar kan ik nog inkomen, ik zou bijna zeggen ‘tell me about it’ maar los dit dan ook fijn zelf intern op. ‘Anderen’ laten opdraaien voor jouw interne blunders kan niet!!!

Reageer