Consumentenbond.nl

Boekreview 'De zoete wraak' van drs. John Consemulder

  • 18 augustus 2014
  • 2 reacties
  • 342 Bekeken

Na zijn eerste boek te hebben geschreven in 2008 (De multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie) heeft auteur en neuropsycholoog drs. John Consemulder in september 2013 dit tweede boek gepubliceerd: ‘De zoete wraak - aspartaam en het ware gezicht van de farmaceutische - en voedingsindustrie’ (Frontier Publishing).

Consemulder is neuropsycholoog, bio/bewustzijnswetenschapper, research-journalist, auteur, gecertificeerd soundhealer, internationaal muziekproducent, spreker, filmmaker, producent, interviewer en organisator van evenementen, aldus de auteursinformatie in het boek.

Hij heeft neuropsychologie gestudeerd aan de universiteit in Utrecht (bio-psychologie, psycho-neuroimmunologie) waarvoor hij in 1997 is afgestudeerd. In 1998 heeft hij als derde auteur een wetenschappelijk artikel gepubliceerd (Peters ML, Uyterlinde SA, Consemulder J, van der Hart O. Apparent amnesia on experimental memory tests in dissociative identity disorder: an exploratory study. Conscious Cogn. 1998 Mar;7(1):27-41).

Tegenwoordig houdt hij zich voornamelijk bezig met alternatieve onderwerpen als parapsychologie, digitale biologie, trillingen, bioresonantie, homeopathie, soundhealing, informatiegeneeskunde, radionica en is hij een fel tegenstander van vaccinatie.

Volgens Consemulder gebeurt de ware communicatie tussen en binnen cellen niet op biochemisch niveau (stofjes), maar op bio-elektrisch-magnetisch, bio-akoestisch en bio-holografisch niveau. Dat zou betekenen dat het energetisch frequentiepatroon van een stof (geneesmiddel) op een USB-stick gezet kan worden en als bijlage via de email kan worden verstuurd. Het uitzenden van dit frequentiepatroon zou hetzelfde effect hebben als de biochemische stof (geneesmiddel), maar dan volledig zonder bijwerkingen en hoge kosten. Dit principe zou toepasbaar zijn voor iedere ziekte en voor iedere persoon.

Met dit boek wil Consemulder aan de lezers duidelijk maken dat de voedings- en farmaceutische industrie niet deugen. Hiervoor gebruikt hij de zoetstof aspartaam en de smaakversterker MSG (monosodiumglutamaat, VÉ-Tsin) als voorbeeld. Deze voedingsstoffen zijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid en zouden nooit op de markt mogen zijn gekomen, aldus Consemulder.Boekrecensie samengevat•Het boek is onderverdeeld in hoofdstukken, maar binnen deze hoofdstukken is er weinig structuur en samenhang. Bij een hoofdstuk/onderwerp over aspartaam wordt een gedeelte gewijd aan MSG. Het hoofdstuk over aspartaam en de bloed-brein barriÈre gaat grotendeels over andere onderwerpen.

•Sommige alinea’s lijken los in de tekst te zijn geplakt. Ze beginnen abrupt met een onderwerp en verwijzen terug naar wat daarvoor geschreven zou zijn, maar niet terug te vinden is (bijvoorbeeld blz 188).

•Het boek bevat verschillende taalkundige fouten en zinnen die niet lekker lopen. Aspartaam wordt altijd met een hoofdletter geschreven, net als de afkorting dr. Enkele woorden die je aan elkaar hoort te schrijven worden los van elkaar geschreven en er wordt rijkelijk gestrooid met zinnen die met een uitroepteken eindigen. De uitgever had uitgebreider redigeerwerk kunnen (laten) doen.

•Jammer dat een trefwoordenregister ontbreekt. Dat zou handig zijn geweest voor een boek van 400 pagina’s.

•Een groot deel van het boek bestaat uit uitspraken van auteurs uit andere boeken. Dit wordt ook met regelmaat zo beschreven: ‘dr. Roberts (auteur van: Aspartame disease: an ignored Epidemic) zegt...’, ‘dr. Blaylock concludeert in zijn boek dat...’. In die boeken zouden de overtuigende bewijzen staan dat aspartaam en MSG de gezondheid ernstig kan schaden. De lezer moet aannemen dat dat zo is, want Consemulder noemt deze bewijzen zelden.

•Bij veel uitspraken ontbreekt een bronvermelding, terwijl die daar eigenlijk wel om vragen. Door deze uitspraken met regelmaat te herhalen, lijkt Consemulder de lezer te willen overtuigen dat ze waar zijn.

•Consemulder schrijft dat hij jaren onderzoek heeft gedaan gedaan voor het schrijven van zijn boek. Onduidelijk is waar zijn onderzoek uit bestond. Aan de hand van de literatuurlijst en de verwijzingen in zijn boek, lijkt hij voornamelijk veel controversiËle consumenten-boeken en websites te hebben gelezen.

•Er wordt niet consequent op dezelfde wijze naar onderzoeken en boeken gerefereerd. Regelmatig wordt alleen de achternaam en het jaartal van publicatie genoemd. Soms wordt de referentie in de tekst genoemd en soms wordt er met een nummer verwezen naar de literatuurlijst

•De referenties/voetnoten die Consemulder gebruikt bestaan grotendeels uit boeken, artikelen en websites die duidelijk geen voorstander zijn van aspartaam en MSG (zie onderaan voor een selectie). Degelijke wetenschappelijke onderzoeken haal je uit peer-reviewed journals en niet uit boeken, artikelen of onbetrouwbare websites. Een klein deel van de referenties bestaat uit originele wetenschappelijke onderzoeken (vaak van Olney J, et al en Soffritti M, et al) die selectief gekozen zijn en vaak ook onjuist worden weergegeven en/of geÏnterpreteerd.

•In het boek ontbreken belangrijke onderzoeken en rapporten die concluderen dat de consumptie van MSG en aspartaam veilig is. Deze onderzoeken en rapporten bespreken en verklaren waarom ze tot een andere conclusie komen zou absoluut een onderdeel moeten vormen van het boek en van het proces van waarheidsvinding.

•Consemulder stelt dat het boek de overtuigende bewijzen levert dat aspartaam en MSG schadelijk zijn voor de gezondheid. Een analyse/interpretatie van die ‘bewijzen’ en de overige wetenschappelijke literatuur op dat gebied vindt dar geen bevestiging voor.

•Het is niet de stof die de toxiciteit bepaalt, maar de hoeveelheid ervan. Consemulder bespreekt in het boek voornamelijk de stof (aspartaam en MSG), zonder de hoeveelheid en toedieningsvorm in de juiste context te plaatsen. Op deze manier kan iedere stof verdacht worden gemaakt.

•Ondanks de vele beschuldigingen naar personen en organisaties toe, is in het boek niet terug te vinden dat hoor en wederhoor is toepast, hetgeen gebruikelijk is binnen de betere journalistiek.

•Consemulder maakt de bewering niet waar dat in het boek de overtuigende bewijzen staan dat aspartaam en MSG bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid.Volledige boekrecensie is via onderstaande link te lezen:

http://www.overvoedingengezondheid.nl/pages/sub/79152/Boekrecensie_Consemulder_.html

2 reacties

Natuurlijk mag je dat vragen Linda.

In het kort:

Enige tijd geleden ben ik met dhr Consemulder in contact gekomen nadat hij op Facebook een reactie had geplaatst op een artikel van mij over MSG. Hier zijn vervolgens verschillende lange discussies op gevolgd. Dhr Consemulder weigerde echter om vragen te beantwoorden en zijn uitspraken te onderbouwen. Telkens was zijn reactie dat men zijn boek maar moest lezen, daar zouden de overtuigende bewijzen in staan.

Toen de discussie bijna was doodgebloed wilde iemand het boek van Consemulder aan mij uitlenen, als ik er een recensie over zou schrijven. Hier heb ik vervolgens gebruik van gemaakt. Omdat het een onderwerp is wat vaker terugkomt en consumenten aangaat wilde ik de recensie hier delen.

De lange versie is op mijn site te lezen:

http://www.overvoedingengezondheid.nl/pages/sub/79150/John_Consemulder.html
Reputatie 2
Badge +4
Bedankt voor je bericht Rob. Mag ik vragen waarom je juist dit boek gerecenseerd hebt? En waarom wilde je deze recensie graag op de community van de Consumentenbond delen?

Reageer