Consumentenbond.nl
gratis artikel

Detoxen: ja of nee?

  • 14 oktober 2020
  • 10 reacties
  • 812 Bekeken
Detoxen: ja of nee?
Badge +8
  • Moderator
  • 1937 reacties

Een grote schoonmaak, maar dan van binnenuit. Dat klinkt best gezond. Maar is dat ook zo?

Detoxen, ook wel ontgiften genoemd, wordt vaak aangeprezen als 'ultieme reiniging' van je lichaam. Maar hoe gezond is dit? En is het wel nodig? In dit gratis artikel uit de Gezondgids van oktober 2020 geven we antwoord op 15 vragen.

Heb jij wel eens een detoxkuur gedaan? Deel je ervaring!


10 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Dit gratis artikel zou eigenlijk verplicht leesvoer moeten zijn voor iedereen die dit Detoxen al eens gedaan heeft of het overweegt . Eigenlijk puur bedrog en kan zelfs schadelijk zijn naast schade voor onze portemonnee . Waarom wordt dit soort oplichting niet aangepakt ? De BN-ers die zich hier voor lenen mogen zich ook schamen , omdat het bij velen toch vertrouwen wekt . 

Aan de ene kant ben ik het volledig eens met @E.T. Wiersum maar je pakt dit soort dingen niet zo makkelijk aan. Mensen hebben nou eenmaal de vrijheid om binnen de wet te doen wat ze willen en mensen geloven nou eenmaal de gekste dingen. Als we dat aan willen pakken kunnen we de kerken wel gaan sluiten en allerlei alternatieve geneeswijzen gaan verbieden, de lijst is schier eindeloos. Aan de ene kant heel verleidelijk maar laten we dat toch maar niet doen. Goede voorlichting van de overheid en dan maar vertrouwen op het vermogen van mensen hun hersenen te gebruiken ook al weten we dat het bij 20% een verloren wedstrijd is. En die Bn'ers doen ook niets tegen de wet dus ...

 

Reputatie 5
Badge +4

Als mijn zak droptoffees leeg is, ga ik er eens over nadenken...

Detoxen:
Na een avond doorzakken nog even een litertje water drinken om te voorkomen dat je de volgende dag hoofdpijn hebt.
 

ja, dat het lichaam in staat is om in de natuur voorkomende toxinen zelfstandig af te voeren is oude kennis en dus het intrappen van een open deur. De aandacht voor detoxen heeft een andere reden, nl. de tiennduizenden chemisch gefabriceerde stoffen waaraan de moderne mens is blootgesteld en waarvan de uitwerking op de gezondheid onbekend is.

In Europa geldt (of gold?) voor deze stoffen het voorzorgprincipe, waarbij de fabrikant aangeeft in welke dosering zo'n stof veilig gebruikt kan worden. Dat wordt gemeld bij de betreffende Europese autoriteit die in Finland zetelt. Afgezien van het feit, dat daar geconstateerd is, dat die opgaven niet altijd kloppen en er nu zelf, mondjesmaat, onderzoek wordt verricht, is een veel groter probleem, dat de gezondheidseffecten van al die chemie in combinatie niet wordt onderzocht omdat er geen beginnen aan is.  Over dat voorzorgprincipe valt nog op te merken, dat het (mede) inzet was bij de TTIP onderhandelingen omdat het Europese chemiefabrikanten een concurrentievoordeel verschafte op de Amerikaanse markt. Over de mogelijkheid om dat principe voor (destijds) bestaande chemie nog wel maar voor toekomstige niet meer te handhaven heb ik niets meer vernomen. De onderhandelingen waren geheim en of wij nu bezig zijn op “Amerikaanse toestanden” af te stevenen is dus onbekend. 

Onder deze omstandigheden is de belangstelling voor "detoxen” meer dan begrijpelijk. Met name onder gezondheidsbewuste vrouwen omdat die zich van nature (mede) verantwoordelijk weten voor de gezondheid van de kinderen die zij baren. Daar zal de mening van mannelijke deskundigen met het eeuwige argument,  dat iets wetenschappelijk niet is bewezen geen verandering in brengen. 

Intussen is overigens wel bekend, dat toxinen die het lichaam niet op natuurlijke wijze kan afvoeren soms onschadelijk worden gemaakt door ze op te slaan in vet. De huidige bezetting van IC-bedden door voornamelijk obesitaspatiënten zou aanleiding tot onderzoek naar de oorzaken van gewichtstoename kunnen zijn. Daar zijn dan wel minder starre en vastgeroeste medici voor nodig die, zelf verzekerd van een prima inkomen, niets anders weten te bedenken dan het stilleggen van de economie om op de hen bekende weg voort te kunnen gaan. 

 

Reputatie 3
Badge +2

Beweeg veel, eet vooral vers en laat al die pakjes waar additieven inzitten zoveel mogelijk staan…

Immers: Wat er niet in gaat… hoef je ook niet te detoxen… 

Hoe simpel kan het zijn.

Er zijn inmiddels een aantal uitzendingen geweest van de dokters van morgen, deze week over bloeddruk. En eerder al over oa cholesterol.

Telkens blijkt dat bij een normaal (=gezond) leef/beweeg/eet patroon in een paar weken zeer veel mensen met zulke problemen en met medicijnen daarvoor, dan al 10-tallen procenten van de probleemgevallen al van hun meeste klachten af en en zelfs geen medicijnen meer hoeven te slikken… Na bijvoorbeeld een half jaar liggen die cijfers nog veel hoger, tot soms wel 80% klachten en medicijn vrij…

Wat een super goed resultaat.

https://www.jeleefstijlalsmedicijn.nl/dokters-van-morgen-hoge-bloeddruk-de-visie-van-internist-yvo-sijpkens/

 

Mijn idee: Laten de mensen beter voor zich zelf zorgen door de huidige, minder gezonde leefstijl aan te passen en merk dan hoe goed je lichaam zich weet aan te passen en vaak zonder medicijnen kan.

Een goede raad hierbij: Doe dat wel in overleg met huisarts en of ander professionele begeleiding.

En dat geld voor het detoxen... .ga er lekker voor iets anders van genieten, stop het bij je sport/fitness budget of geniet van anderen gezonde zaken. 

 

 

@Lisa Boele Het probleem met het voorzorgsprincipe is dat dat momenteel door allerlei gekkies wordt misbruikt om volstrekt bekende zaken als ‘gevaarlijk’ te bestempelen. 5G/4G/3G: Ondanks dat we precies weten hoe dit werkt,  “gevaarlijk straling!” Vaccins? Al jaren het primaire middel om ziekten te bestrijden: Oei gevaarlijk! (Omdat een uit zijn ambt ontzette fraudedokter dacht er geld mee te kunnen verdienen met zijn eigen middel maar nee: de farmaceutische industrie zijn de boeman).

Ondertussen zijn er lieden die uit een misplaatst idee van “vroeger was alles beter” zich wenden tot volstrekt onzinnige gedachten uit de middeleeuwen en eerder. En volstrekt vergeten of over het hoofd zien dat bewijs en bewijslast een veel belangrijker principe zijn dan gevoel en oud=goed. En zo krijgen we van links tot rechts allerlei mensen die gevoelig zijn voor fake news en andere gevaarlijke onzin.

 

@Ronaldvr lk weet niet in hoeverre het Europese  voorzorgsprincipe door "gekkies” wordt misbruikt want mijn vraag was concreet, of die principes in het kader van de TTIP onderhandelingen zijn opgeofferd ten faveure van een Amerikaanse concurrentiepositie op de wereldmarkt. Die vraag beantwoordt u niet en voor zover ik weet is dat onbekend.

Of b.v. 5G technologie schadelijk is voor de gezondheid is ook zo'n onderwerp waarover niet alles gezegd is .Dit soort technologie kan zeer wel militair beproefd zijn waarna de uitkomst als staatsgeheim kon worden opgeslagen tot een periode van 150 jaar. Dit fenomeen is grotendeels onbekend maar wie zich er voor  interesseert kan constateren , dat b.v. medische experimenten met gevangenen in WOII of de herkomst van de z.g. Spaanse griep (uit de VS!)  pas na 50 of 100 jaar werden prijsgegeven aan de openbaarheid.  Ik ontleen dit aan uitzendingen op de Duitse TV en ARTE TV die in Nederland niet werden overgenomen.

De vraag, ,of dit soort informatie aan "het volk” moet worden verschaft wordt traditioneel met "nee” beantwoord maar de. mondiaal gezien, uitzonderlijk bevoorrechte positie waarin wij hier verkeren rechtvaardigt m.i. een totale afrekening met het verleden  en oriëntatie op een toekomst met betere informatievoorziening en een groter waarheidsgehalte. 

Dit soort technologie kan zeer wel militair beproefd zijn waarna de uitkomst als staatsgeheim kon worden opgeslagen tot een periode van 150 jaar.

 

U moet zich bij een ander website aanmelden dit is niet facebook voor complotwaanzinnigen.

Badge +8

Laten we ons weer focussen op de oorspronkelijke vraag van dit topic: Heb jij wel eens een detoxkuur gedaan?

Reageer