Geroosterd brood, buisman en PAK's

  • 21 September 2021
  • 6 reacties
  • 186 Bekeken

Badge

Ik eet bij elke broodmaaltijd uitsluitend geroosterd brood, nooit verbrand,maar wel goed gebruind.

Ik vraag me af of bij het roosteren van brood ook de beruchte polycyclische aromatische koolwaterstoffen ofwel PAK's kunnen ontstaan die kankerverwekkend zijn.

Al jaren wordt er stevig gewaarschuwd voor zwarte korstjes  tgv verbranding bij BBQ en de kwalijke gevolgen daarvan voor de gezondheid.

Nogmaals, mijn brood wordt stevig gebruind en zeker niet geblakerd, maar ben toch benieuwd of iemand hier iets zinnigs over zeggen kan.

 

Verder gebruik ik Buisman in de koffie.

Dat is sterk gebrande glucosestroop  en melasse.  Op basis van de kleur, zwart, zou je verwachten dat dit product mogelijk PAK's kan bevatten.

Ik heb wat gegoogeld maar vind geen eenduidig antwoord of dit product al dan niet schadelijk is voor de gezondheid. 

Ook hier ben ik benieuwd of iemand over de juiste productkennis beschikt.

Ik mail Buisman zelf ook nog met de vraag en voeg hun antwoord later aan dit topic toe.

 

 


6 reacties

Ik vraag me af of bij het roosteren van brood ook de beruchte polycyclische aromatische koolwaterstoffen ofwel PAK's kunnen ontstaan die kankerverwekkend zijn.

 

Ja.

Ik vraag nauwelijks af of er hier verder iemand iets zinnigs over kan zeggen omdat je dan meteen kwantitatief en carninogeen onderbouwde argumenten moet geven.
Niet te bruin laten worden is het advies. Wat me wel opgevallen is in de loop der jaren is dat dat advies verschillend wordt opgevat. Voor sommigen betekent dat dat de rook er nog net niet af slaat, anderen stoppen alle bak- en roosterwerk zodra er ook maar een lichte verkleuring ontstaat. (Ik heb wel eens fatsoenshalve een biefstuk moeten verorberen die je niet anders kon omschrijven dan gekookt)

Badge +8

Hi @M. Megens, welkom op de Community en goeie vraag!
Op onze website hebben we uitgebreide informatie over acrylamide. Dit ontstaat door het roosteren van brood. Op deze pagina lees je er meer over. 

Badge

Ik ontving via email antwoord van de firma Buisman op mijn vraag of Buisman classic aroma PAK's bevat of kan bevatten.

Hun reactie is als volgt:

Beste meneer Megens,

Allereerst bedankt  voor uw email.

Buisman classic aroma is een gebrande suiker waarbij glucosestroop en melasse via een gecontroleerd proces worden verhit.

Tijdens het verhitten van de glucosestroop/melasse wordt de suiker gekaramelliseerd en de combinatie van temperatuur en type suiker geeft een bepaalde smaak en kleur aan het product.

Het is dus zeker geen verbrande of zwart geblakerde suiker!

Buisman Classis Aroma kan dus veilig gebruikt worden.

Met vriendelijke groet,

 

Mariska 

Buisman Consumentenservice

Reputatie 5
Badge +4

Ter info:
Een aantal jaren geleden hoorde ik onderweg een Radio 1 interview met iemand van Buisman: De markt voor het kleuren van wit naar bruin brood schijnt dus hun grootste afzet markt te zijn. Als additief bij de koffie zoals vroeger veel gedaan werd, daar lukt het niet meer om brood op de plank te krijgen/ te houden…. ;)

 

Op deze gevonden website werd dit ook als een van de opties genoemd om bruin gekleurd brood te maken:

https://floorp.nl/broodbakmachine/Broodbakken-hoe-maak-je-brood-bruiner

 

Tav PAK's:

Er wordt op PAK gecheckt:

https://www.nutricontrol.nl/analyses-oud/contaminanten/paks/

Er zijn limieten gesteld aan de hoeveelheid benzo(a)pyreen die in levensmiddelen mag voorkomen. Dit is vastgelegd in de Europese verordening nr. 1881/2006 inzake vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. NutriControl analyseert met behulp van gaschromatografie(GC-MS) PAK's.

PAK is een groepsnaam, verder heb ik het niet uitgezocht.

Daarom is volkoren ook een aanduiding die iets zou moeten zeggen, de zo geliefde donkere kleur is inderdaad gebrand spul. Ook donkere bieren worden met kleurmout gemaakt, inderdaad stevig afgeëest. 

Persoonlijk heb ik het gevoel dat we met het gevaar van al die gebrande producten een beetje de bodem bereikt hebben, muizen gedurende maanden dagelijks insmeren en een ligt verhoogde kans op kanker metern, maar je moet vertrouwen op de wetenschap simpelweg omdat je de kennis niet hebt, en dan moeten die maar aangeven wat kan en wat niet.

Reputatie 5
Badge +4

@A. Deen  Volkoren brood is beschermd qua naam/samenstelling koppeling en dat geldt voor bruin brood niet. Bruin brood is helaas niks anders dan wit brood met een kleurtje, die minimaal via 3 methodes voor elkaar gekregen kan worden.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009669/2020-07-01

Artikel 16

Het woord volkoren mag uitsluitend en moet onderdeel uitmaken van de aanduiding van een in dit besluit bedoelde waar, voor zover in de aldus aangeduide waar de voorkomende zetmeelrijke kern, kiem en zemelen van de desbetreffende graansoort(en) in hun natuurlijke verhouding, al dan niet na een bewerking te hebben ondergaan, aanwezig zijn.

Elders lees je dat als:

Een volkorenbrood moet volledig van volkorenmeel gemaakt zijn.

Het bruin brood is wat genuanceerder qua samenstelling, meer dan alleen wit brood met een kleurtje, dan ik ooit eerder opgepikt had, dus hierbij de huidige wet waar het aan moet voldoen:

Artikel 9

De aanduiding bruinbrood mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor brood waarvan (volkoren)meel, al dan niet gemengd met gebroken graankorrels en graanvlokken, het voornaamste meelbestanddeel is en waarin zemelen met het blote oog waarneembaar zijn.

 

T.a.v. PAK’s maar ook t.a.v. de nodige andere stoffen waar men twijfels over heeft: een beetje zwart/wit gesteld, zolang een bepaalde stof eigenlijk niet of onvoldoende onderzocht is t.a.v. oa de tox-eigenschappen, is het niet verboden. Het kan wel zijn dat het dan al in bepaalde gevarenklassen voor transport en gebruik valt, maar vaak is dat in eerste lijn vooral de brandbaarheid, het potentiele explosiegevaar, etc.  Het is al een aantal jaren zo dat voor nieuwe stoffen zo dat ze direct onderzocht moeten worden op onder andere tox-eigenschappen:  Directe giftigheid en of ze  genotoxisch, reprotoxisch, mutageen, teratogeen of carcinogeen kunnen zijn als meest voorkomende consequenties op kort of langere termijn.

Tja en wat als de consument het te ver doorbakken op de BBQ zelf veroorzaakt en er daardoor toxische stoffen ontstaan die ook niet gezond zijn?  Ik heb me nooit daar verder in verdiept, behalve dat ik altijd zelf uitkijk bij het BBQ-en om het voedsel geen ongewenste kleur te laten krijgen. Voorlichting op dit BBQ-gebied lijkt me nog steeds welkom, zodat iedereen weet dat er risico’s zijn en waar bekend welke dat zijn. 

Reageer