Consumentenbond.nl

Hoe biologisch is 'Biologisch'?

  • 5 maart 2016
  • 4 reacties
  • 661 Bekeken

Aanleiding voor deze post is een doosje biologische eieren waarvan 3 van de 6 al bij het oppakken uit elkaar spatten. De andere 3 hadden zo'n lichte dooier en zo weinig smaak dat ik toch wel ernstige twijfels heb over of dit biologische eieren waren. 'A-kwaliteit', '3 sterren Beter Leven' en 'Biologisch' staan op de doos. Dat waren dan wel heel zieke kippen. Bij diverse andere supermarkten merk ik dit ook wel eens, hoewel nog niet eerder met 3 tegelijk. V.w.b. smaak en dooierkleur lijkt (afgaande op afgelopen jaar) ruwweg 1 op 3 weinig biologisch, maar daar heb ik net te weinig verstand van om te stellen dat ze dan niet biologisch kunnen zijn.

Bij Albert Heijn wel eens biologische appels gekocht die zo erg plakkerig waren dat ik ze met een klacht terug heb gebracht.

Via een vriend die zelf in het boerenbedrijf zit vernomen dat sommige boeren het niet zo nauw nemen met die etikettering.

Een en ander zal wel terug te voeren zijn op dat de grote ketens (incl Ekoplaza!) contracten hebben met leveranciers, die dus een leveringsplicht hebben. En winstbejag natuurlijk. De producenten hebben natuurlijk hun belangen.

Wat ik me nu afvraag is welke instantie zich verantwoordelijk voelt, en daar ook echt aan trekt, om het begrip 'Biologisch' representatief te laten zijn voor kwaliteit. De VWA en Overheid blijkbaar niet (te weinig capaciteit). En de supermarktketens ook niet (kost teveel geld).

4 reacties

Reputatie 6
Badge +5
@R. van Dijk
De term "biologisch" voor voedsel is wettelijk beschermd. Op www.agriholland.nl/dossiers/bioland kunt u lezen wat dat in Nederland betekent en hoe de controle (door Skal) geregeld is. Daar komt ook uw zorg over onterecht gebuik van keurmerken aan de orde.
Persoonlijk hanteer ik de volgende criteria: Europees keurmerk: ok. Eko keurmerk: beter, want de (Nederlandse!) bedrijven moeten op een eigen website verantwoording afleggen en zijn bereikbaar voor vragen (en evt. bezoek). Demeter keurmerk: het best (mogelijke). Het laatste betreft de biologisch dynamische landbouw. Die is aanvankelijk publiekelijk verguisd vanwege de destijds zeer onorthodoxe landbouwmethode. Ik ga er dus van uit, dat bij gevestigde BD-bedrijven voldoende vastberadenheid en integriteit voorhanden is om een verantwoord product af te leveren.
Tenslotte: de kleur van eidooier zegt weinig over de kwaliteit. Maar in het algemeen geld: hoe oranjer de kleur, hoe groter de kans dat die uit het kippevoer afkomstig is. En het verdient altijd aanbeveling om eieren bij aankoop op breuk te controleren. Ik lever ze dan in bij de balie van de supermarkt.
Reputatie 7
Badge +4
Wij hebben nog nooit in ons leven een ei gezien dat uit elkaar barst. Een enkele keer was het kapot gegaan door onvoorzichtig handelen. De controle en handhaving door SKAL zijn goed geregeld. De meeste bedrijven die zich alleen bezig houden met biologisch of bio-dynamisch (Demeter) doen dit ook vanuit passie en de behoefte aan bij te dragen aan een betere wereld.
De supermarktketens doen het alleen omdat er nu eenmaal ook een markt voor is waar extra geld te verdienen valt. Niettemin ben ik daar ook blij mee omdat zij zo een enorm publiek bereiken en mee kunnen helpen aan de overgang naar een duurzamer en veel diervriendelijker consumptie.

Bij biologische of BD eieren kan de kleur per dooier verschillen,. Dit komt omdat zij gevarieerd gezond, biologisch of BD voer krijgen en zelf kunnen bepalen wat zij er uit pikken. De ene kip zal een voorkeur hebben voor een bepaald soort graan, de andere voor iets anders. Dit heeft tot gevolg dat de dooiers van kleur en soms ook smaak verschillen. Dit is dus een goede eigenschap en een voordeel.
In de "gewone" grootschalige sector krijgen alle kippen in de (mega)stal hetzelfde eenzijdige en veelal genetisch gemanipuleerd voer. Daardoor zien alle dooiers er ook hetzelfde uit. Bovendien krijgen zij permanent veel antibiotica, worden hun snavels zeer pijnlijk afgekapt of afgebrand om te voorkomen dat zij elkaar uit frustratie gaan verwonden, hebben zij nauwelijks leefruimte en komen NOOIT BUITEN! De meesten zien sowieso helemaal nooit daglicht. Het zijn fabrieken waar dieren permanent opgesloten zitten om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te moeten produceren om veel geld aan te kunnen verdienen. Zij worden als machines beschouwd en behandeld en niet als dier met allerlei natuurlijke behoeftes en karakters.
Een zeer trieste, pijnlijke, respectloze en verdrietige zaak.
Reputatie 6
Badge +5
Dank voor bovenstaande aanvulling op de biologische pluimveehouderij. Ik onderschrijf ook de opmerking over biologische producten bij de reguliere supermarkt maar met de aantekening, dat ik het kopen daar, hoewel op 3 minuten loopafstand van mijn huis, tot een minimum beperk. M.u.z. van melk (overschotten?) zijn ze nooit in de aanbieding en de prijs voor seizoensproducten is vaak hoger dan in de bio speciaalzaak. De gedachte dat die hoge winstmarges het gestunt met goedkoop vlees mogelijk maken vind ik stuitend.
Reputatie 7
Badge +4
@Lisa Boele
Wij kopen slechts een deel in de supermarkt maar zo veel mogelijk in de biologische winkel omdat die meestal vanuit passie hiervoor kiezen en ook allerlei ethische en morele waarden stellen. Bij de supermarktketens maakt het transport, magazijn, personeel, enz. toch gewoon deel uit van hun gangbare systeem waarin respect voor mensen, dieren, natuur en milieu nu niet bepaald de boventoon voert.

Reageer