Consumentenbond.nl

Zout in voedsel onderzocht?

  • 29 april 2015
  • 3 reacties
  • 138 Bekeken

Wederom stond er in de Consumentengids een (vrij uitgebreid) stuk over de zoutinname van de Nederlander. Echter wederom miste ik ook maar enige referentie naar een onderzoek dat de correlatie tussen verergering van hart- en vaatziekten en een bepaalde hoeveelheid zout per dag onderzoekt.

Of een onderzoek dat laat zien dat het verminderen van de zoutinname in de laatste jaren een positief effect heeft op de gezondheid van ons hart en onze vaten.

De Consumentenbond is zo'n sterk voorvechter van verminderde zoutinname, dan moet het toch geen probleem zijn om een geÏnteresseerde consument van informatie te voorzien, die wel erg bepalend is voor deze casus?

3 reacties

We zijn al een aantal jaren bezig met het onderwerp (te hoge) zoutinname en volgen daarmee de internationale trend vanuit consumentenorganisaties om hier aandacht aan te besteden. Daarbij baseren we ons op onderzoek van onder andere het RIVM en het Voedingscentrum en hebben we de campagne in samenwerking met onze Europese zusterorganisaties, samengevat in BEUC, de Europese koepelorganisatie van alle consumentenorganisaties binnen de EU, opgezet. Al in 2007 hebben we hiervoor, doormiddel van het symposium 'Opzouten' aandacht gevraagd. In de tussenliegende periode hebben we (op basis van eigen onderzoek) moeten concluderen dat het zoutgehalte van voedingsmiddelen in ontoereikende mate is afgenomen.Wederom stond er in de Consumentengids een (vrij uitgebreid) stuk over de zoutinname van de Nederlander. Echter wederom miste ik ook maar enige referentie naar een onderzoek dat de correlatie tussen verergering van hart- en vaatziekten en een bepaalde hoeveelheid zout per dag onderzoekt.

Of een onderzoek dat laat zien dat het verminderen van de zoutinname in de laatste jaren een positief effect heeft op de gezondheid van ons hart en onze vaten.

De Consumentenbond is zo'n sterk voorvechter van verminderde zoutinname, dan moet het toch geen probleem zijn om een geÏnteresseerde consument van informatie te voorzien, die wel erg bepalend is voor deze casus?

Beste Marc,

Ik snap jullie punt dat de hoeveelheid zout in producten niet is afgenomen. Echter, ik vraag om een stukje achtergrond(bewijs), dit is uit interesse in dit soort zaken. Ik kan namelijk moeilijk terug vinden welke onderzoeken het punt van de Consumentenbond ondersteunen, namelijk dat meer dan 6 gram zout per dag ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Of, zoals ik al aangaf, een onderzoek dat laat zien dat hart- en vaatziekten afnemen naarmate er minder zout geconsumeerd wordt.We zijn al een aantal jaren bezig met het onderwerp (te hoge) zoutinname en volgen daarmee de internationale trend vanuit consumentenorganisaties om hier aandacht aan te besteden. Daarbij baseren we ons op onderzoek van onder andere het RIVM en het Voedingscentrum en hebben we de campagne in samenwerking met onze Europese zusterorganisaties, samengevat in BEUC, de Europese koepelorganisatie van alle consumentenorganisaties binnen de EU, opgezet. Al in 2007 hebben we hiervoor, doormiddel van het symposium 'Opzouten' aandacht gevraagd. In de tussenliegende periode hebben we (op basis van eigen onderzoek) moeten concluderen dat het zoutgehalte van voedingsmiddelen in ontoereikende mate is afgenomen.

Zoals eerder gezegd, baseren we onze uitspraken op onderzoek van derden (RIVM, Voedingscentrum, WHO) die tot de conclusie kwamen dat te hoge zout- dan wel natriumconsumptie tot onnodige sterfgevallen leidt. Dat is een algemeen aanvaard gegeven dat door voornoemde instanties in voldoende mate aangetoond is. Met de informatie op onze website kijken we niet langer dan drie jaar terug, vandaar dat dit hier niet meer ontsloten is. Op het internet is hierover echter veel relevante informatie te vinden, Hier bijvoorbeeld.Beste Marc,

Ik snap jullie punt dat de hoeveelheid zout in producten niet is afgenomen. Echter, ik vraag om een stukje achtergrond(bewijs), dit is uit interesse in dit soort zaken. Ik kan namelijk moeilijk terug vinden welke onderzoeken het punt van de Consumentenbond ondersteunen, namelijk dat meer dan 6 gram zout per dag ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Of, zoals ik al aangaf, een onderzoek dat laat zien dat hart- en vaatziekten afnemen naarmate er minder zout geconsumeerd wordt.We zijn al een aantal jaren bezig met het onderwerp (te hoge) zoutinname en volgen daarmee de internationale trend vanuit consumentenorganisaties om hier aandacht aan te besteden. Daarbij baseren we ons op onderzoek van onder andere het RIVM en het Voedingscentrum en hebben we de campagne in samenwerking met onze Europese zusterorganisaties, samengevat in BEUC, de Europese koepelorganisatie van alle consumentenorganisaties binnen de EU, opgezet. Al in 2007 hebben we hiervoor, doormiddel van het symposium 'Opzouten' aandacht gevraagd. In de tussenliegende periode hebben we (op basis van eigen onderzoek) moeten concluderen dat het zoutgehalte van voedingsmiddelen in ontoereikende mate is afgenomen.

Door Zakelijke relatie Fa. L.P. Beute

Reageer