Beantwoord

Afgelopen week 3 jaar vast via Consumentencollectief afgesloten, staan de prijzen nou echt vast?

  • 13 October 2021
  • 5 reacties
  • 177 Bekeken

Badge

Afgelopen week heb ik voor 3 jaar vast Gas en Elektra bij Greenchoice afgesloten via het Consumentencollectief. 

Hierbij staan wat mij betreft wat tegenstrijdigheden in de diverse voorwaarden. Dat lijkt mij wel een actueel dingetje met de huidige gasprijzen.

 

A: In de productvoorwaarden van Greenchoise staat : “TARIEF: Het overeengekomen tarief staat vast voor de looptijd van het contract.

Onderin staat:  “Wanneer er sprake is van tegenstrijdigheden geldt de volgende aflopende volgorde van belangrijkheid: deze contractvoorwaarden (A) en de algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017(B)”

 

 B: In de algemene voorwaarden (https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/algemene-voorwaarden/elektriciteit-gas-kleinverbruikers-levering.pdf) en (https://www.greenchoice.nl/media/2567/algemene-voorwaarden-voor-de-levering-van-elektriciteit-en-gas-aan-kleinverbruikers-2017.pdf) staat:

Art 19-1. Wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen.

2. Veranderen wij deze voorwaarden? Dan informeren wij u minimaal tien kalenderdagen voor de verandering schriftelijk of digitaal. Wij melden dan ook dat u onze overeenkomst mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden.

3. Wij kunnen met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven mogen veranderen tijdens de overeenkomst. Redenen hiervoor zijn overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit of gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit of gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, Wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product en wijzigingen in onze algemene kostenstructuur. Ook andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de leveringstarieven te veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk aan u uitgelegd worden.

4. Veranderen wij de leveringstarieven? Dan informeren we u schriftelijk of digitaal. Wij informeren u tijdig voordat wij deze tarieven veranderen en wij melden dan ook dat u onze overeenkomst zonder vaste einddatum mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden. Deze bepaling geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de belastingen.

5. Wij kunnen ook met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven niet mogen veranderen tijdens de overeenkomst. Dit geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de belastingen.

6. De netbeheerder kan zijn tarieven ook veranderen. In zijn algemene voorwaarden staan de regels hiervoor.

 

Mag ik er dus vanuit gaan dat de overeengekomen tarieven voor Gas en Elektra vast staat voor 3 jaar; immers A gaat boven B?

 

icon

Beste antwoord door Mark. 13 October 2021, 15:24

Bekijk origineel

5 reacties

Ik begrijp de tegenstrijdigheid niet, u heeft een contract met een prijsafspraak, dat hebben “wij” dus met elkaar afgesproken, zie punt 5. “We” hadden ook iets anders met elkaar af kunnen spreken, zie punt 3, maar dat hebben “wij” dus niet gedaan. De prijzen staan dus behoudens wijzingen van externe partijen als de overheid en netbeheerders.

 
Badge

Het gastarief uit deze aanbieding was toen en is nog steeds, best scherp. Het zou mij dus niks verbazen als Greenchoice alsnog een aanpassing gaat proberen te doen. Mocht het zover komen dan zal ik mijn rechtsbijstand inschakelen voor een juridisch onderzoekje.

Badge

Hoi @A. M. R.,

Binnen alle commotie snap ik de twijfels en ben ik blij dat je dit even navraagt. De tarieven zoals aangevraagd via het collectief zijn de tarieven die je op het contract hoort te krijgen. Er zijn uiteraard altijd omstandigheden waardoor het contract ontbonden en/of gewijzigd kan worden. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat dit met de contracten die via het collectief zijn afgesloten gaat gebeuren. 

met vriendelijke groet,

Mark

Er zijn uiteraard altijd omstandigheden waardoor het contract ontbonden en/of gewijzigd kan worden.

 

Aha, dat is fijn. Dus als het mij te duur is kan ik de tarieven ook aanpassen?

Er zijn uiteraard altijd omstandigheden waardoor het contract ontbonden en/of gewijzigd kan worden.

Aha, dat is fijn. Dus als het mij te duur is omdat ik schulden heb kan ik de tarieven ook aanpassen?

Dat lijkt mij een verkeerde conclusie, dat is gegarandeerd niet een omstandigheid waardoor een contract ontbonden en/of gewijzigd kan worden.

 

Reageer