Consumentenbond.nl
Beantwoord

Lagers van wasmachine - Garantie?

  • 10 augustus 2015
  • 3 reacties
  • 543 Bekeken

Vroeger las ik in consumentenbond tests wel over de lagers en garantie. Zo hebben 'jullie' ooit bovenladers geadviseerd omdat in deze de lagers het minst belast werden. Rond1988 meen ik.

Van een vakaman hen ik recent vernomen dat het nogal uitmaakt waar de lagers zijn gemonteerd. Ik kan hem details vragen.

Onze huidige wasmachine is na 4 jaar kapot doordat de lagers zijn ontzet. Reparatie heft geen zin vanwege dure arbeidskosten. Daarnaast zegt men dat een wasmachine tegenwoordig maar 3750 beurten mee kan maken. Ik meen dat de vakman noemde dat je blij mag zijn na 3000 wasbeurten.

Misschien heb ik de tests niet goed gelezen. Graag een reactie op de duurzaamheid voor wat betreft de lagers en/ of aantal wasbeurten.groetJanneke
icon

Beste antwoord door Marc T. 11 augustus 2015, 10:58

Dat is juist het punt: de in het verleden gedane constateringen zijn in een inmiddels snel veranderende markt van wat voorheen 'duurzame gebruiksgoederen' heette, niet meer van toepassing: voor zover er ├╝berhaupt een noemenswaardige Nederlandse markt voor bovenladers is (ze zijn er wel, maar hebben geen echt marktaandeel, de geringe vraag rechtvaardigt geen dure testprocedure), zijn deze, net zoals de voorladers, tegenwoordig heel anders geconstrueerd dan de machines van 10, 15 of 20 jaar geleden. Wat toen als ervaringswaarde gold, kunnen we niet klakkeloos als 'de waarheid' verkondigen, zonder er echt onderzoek naar te hebben gedaan. Dat zijn we onze achterban verschuldigd die van ons actuele informatie en de blik naar voren verwacht. We kijken natuurlijk ook naar de overige landen binnen de EU. In landen waar de bovenladers een grotere rol spelen (b.v. Duitsland of Frankrijk), geven de testresultaten geen aanleiding om de bewering dat bovenladers door twee trommellagers ook twee keer zo goed zijn overeind te houden. Doormiddel periodiek panelonderzoek proberen we daarnaast de huidige witgoedmarkt (en het aspect duurzaamheid) alsnog in kaart te brengen. Want wat we beweren, moeten we kunnen staven, nietwaar? Sowieso bedankt voor het signaal (dat ik intern heb doorgestuurd).

Marc,

Ik begrijp het standpunt. Dank u voor uw reactie.

Voor wat betreft de positie van de lagers is wellicht vanuit ervaring kennis over te dragen en niet op basis van testen.

Geplaatst door J.L. Klamer-Verwoerd op {0}, {1}.[/quote]
Bekijk origineel

3 reacties

Er is op het gebied van wasmachines het nodige veranderd, onder andere qua prijs, constructie en programmaverloop. In Nederland is er weinig vraag naar bovenladers. Zie voor meer informatie ook het dossier wasmachines. Omdat de op de markt beschikbare modellen elkaar snel opvolgen, is het ondoenlijk om de duurzaamheid als testaspect mee te nemen: deze testprocedures duren zo lang dat de geteste modellen na afloop vaak niet meer in de handel zijn. Daarom belichten we vooral het juridisch aspect: voor wat betreft de garantie geldt dat een consument recht heeft op een deugdelijk product. Na de fabrieksgarantie is de winkelier verantwoordelijk voor de deugdelijkheid. Meer informatie over garantie is hier te vinden.In reactie op:

Vroeger las ik in consumentenbond tests wel over de lagers en garantie. Zo hebben 'jullie' ooit bovenladers geadviseerd omdat in deze de lagers het minst belast werden. Rond1988 meen ik.

Van een vakaman hen ik recent vernomen dat het nogal uitmaakt waar de lagers zijn gemonteerd. Ik kan hem details vragen.

Onze huidige wasmachine is na 4 jaar kapot doordat de lagers zijn ontzet. Reparatie heft geen zin vanwege dure arbeidskosten. Daarnaast zegt men dat een wasmachine tegenwoordig maar 3750 beurten mee kan maken. Ik meen dat de vakman noemde dat je blij mag zijn na 3000 wasbeurten.

Misschien heb ik de tests niet goed gelezen. Graag een reactie op de duurzaamheid voor wat betreft de lagers en/ of aantal wasbeurten.groetJanneke

Marc,

Ik begrijp het standpunt. Dank u voor uw reactie.

Voor wat betreft de positie van de lagers is wellicht vanuit ervaring kennis over te dragen en niet op basis van testen.
Dat is juist het punt: de in het verleden gedane constateringen zijn in een inmiddels snel veranderende markt van wat voorheen 'duurzame gebruiksgoederen' heette, niet meer van toepassing: voor zover er ├╝berhaupt een noemenswaardige Nederlandse markt voor bovenladers is (ze zijn er wel, maar hebben geen echt marktaandeel, de geringe vraag rechtvaardigt geen dure testprocedure), zijn deze, net zoals de voorladers, tegenwoordig heel anders geconstrueerd dan de machines van 10, 15 of 20 jaar geleden. Wat toen als ervaringswaarde gold, kunnen we niet klakkeloos als 'de waarheid' verkondigen, zonder er echt onderzoek naar te hebben gedaan. Dat zijn we onze achterban verschuldigd die van ons actuele informatie en de blik naar voren verwacht. We kijken natuurlijk ook naar de overige landen binnen de EU. In landen waar de bovenladers een grotere rol spelen (b.v. Duitsland of Frankrijk), geven de testresultaten geen aanleiding om de bewering dat bovenladers door twee trommellagers ook twee keer zo goed zijn overeind te houden. Doormiddel periodiek panelonderzoek proberen we daarnaast de huidige witgoedmarkt (en het aspect duurzaamheid) alsnog in kaart te brengen. Want wat we beweren, moeten we kunnen staven, nietwaar? Sowieso bedankt voor het signaal (dat ik intern heb doorgestuurd).

Marc,

Ik begrijp het standpunt. Dank u voor uw reactie.

Voor wat betreft de positie van de lagers is wellicht vanuit ervaring kennis over te dragen en niet op basis van testen.

Geplaatst door J.L. Klamer-Verwoerd op {0}, {1}.[/quote]

Reageer