Vraag

Vermindering OZB wegens mandelige verplichtingen?

  • 2 mei 2021
  • 2 reacties
  • 60 Bekeken

  • Bondsbeginner
  • 1 reactie

Waar wij wonen hebben we te maken met financiële verlichtingen aan en stichting. Deze stichting onderhoudt de toegangsweg tot ons wijkje, de straatverlichting en de stroomkosten daarvan, de riolering en het onderhoud en beheer van het gemeenschappelijke groen en een gemeenschappelijke ecologische zone. Dit omdat alle genoemde onderdelen mandelig zijn, een eis van de gemeente bij het ontwerp van het duurzame wijkje.

Nu zijn dit alle posten die in een “normale” situatie door de gemeente verricht worden en waarvan de kosten die daarmee gemoeid zijn betaald worden uit de algemene middelen. De OZB opbrengst van de inwonenden voedt o.a. dit potje. In onze situatie maken de bewoners deze kosten.

Kunnen de bewoners van dit wijkje compensatie van de gemeente verwachten van de gemeente middels een korting op het OZB tarief?

Heeft iemand ervaring in een soortgelijke situatie?


2 reacties

Ik ken die constructie ook en ik ben van mening dat oa venwege de verschillende behandeling van burgers, want die compensatie krijgt u gegarandeerd niet, maar ook vanwege de vreemde status van de wegen, ze zijn dus van u allen, u zou ze dus af mogen sluiten, wat dan weer niet mag, dat als bewoners dit voor de rechter brengen de gemeentes die zich van deze constructies hebben bediend wel eens een probleem zouden kunnen hebben. Moet je er alleen misschien wel tien jaar voor rechten.

Wij hebben een vergelijkbare casus, en ons is op voorhand aangekondigd dat wettelijk van compensatie geen sprake kan zijn. Gesprekken met de gemeente zijn gaande, en er lijkt ruimte te zitten in de mogelijkheden. Oftewel: betreffende ambtenaren lijken gevoelig voor onze argumenten. Maar er is nog geen definitieve toezegging dat ons wijkje gecompenseerd gaat worden. Mijn advies: ga met open vizier het gesprek aan met de gemeente. Misschien tref je een billijke ambtenaar die open staat voor de suggestie. 

Reageer