als 13-jarige kies getrokken door tandarts


Beste leden!

Ik heb jullie advies/meningen nodig. Wil graag weten of meerdere denken dat de tandarts inderdaad een fout heeft gemaakt.

 

Het kind in kwestie was toendertijd 13 jaar (nu 10 jaar geleden) en de tandarts heeft een kies getrokken. De ouders waren niet overal goed van op de hoogte door een taalbarriere. De ouders geven aan dat de tandarts zei dat de kies weer terug zou groeien, omdat het een melkkies zou zijn. Het teruggroeien is helaas niet gebeurd en de persoon in kwestie heeft nu een groot gat in het gebit, omdat de kies dus mist. Een implantaat wordt nu overwogen. 

 

Er wordt nu pas beseft dat de kies niet getrokken had moeten worden bij zo een jong kind, omdat er meerdere opties waren om de kies te redden, dan direct voor zo een heftige oplossing te gaan.

 

Wat vinden jullie? Uiteraad is het zo op afstand moeilijk te beoordelen. Het patientendossier met rontgenfoto's is al aangevraagd om 'terug in de tijd' te gaan kijken.

 

Klopt het dat de tandarts aansprakelijk gesteld kan worden indien er andere opties waren, dan de kies te trekken en dan ook aangeven dat het teruggroeit terwijl dat niet het geval is geweest? 

 

Ik hoor graag van jullie!

 


10 reacties

Reputatie 5
Badge +3

Ja, ik denk dat de tandarts nog aansprakelijk kan worden gesteld worden … volgens mij geld een verjaringstermijn van 20 jaar voor behandelingen bij kinderen. 

 

Reputatie 4
Badge +3

Nee de tandarts kan niet aansprakelijk gesteld worden omdat deze een inspanningsplicht heeft en geen resultaatplicht.

Daarnaast zal de tandarts liever een andere duurdere oplossing kiezen als het trekken van de kies als hij kwaad in de zin had. Hij heeft gekozen om het voordelig op te lossen.

Een taalbarrière is echt een heel slecht excuus. Neem dan iemand mee die de taal machtig is.

Ik mis ook.twee kiezen maar heb daar nooit last van gehad. Ja het gat is groter en je  ik kauw meer op links.

 

Als je aan kan tonen dat de tandarts een verkeerde beslissing heeft genomen kun je die volgens mij wel aanklagen maar weet wie eist bewijst. Het trekkende van een gezonde kies lijkt mij een voorbeeld van een verkeerde beslissing. Bij de keuze tussen, en nu speculeer ik, een wortelkanaalbehandeling en een kroon ( €€€€€) en trekken (€) weet ik niet of je kunt spreken van een fout maar het is niet onmogelijk dat de deskundigen daar iets van vinden. 

Reputatie 7
Badge +8

Bij een aansprakelijkheidsstelling van een tandarts zal bewezen moeten worden dat deze een fout heeft gemaakt. Er wordt dan gesproken in termen van een verwijtbare tekortkoming. Om dat vast te stellen dient men te weten wat patiënt en tandarts van een behandelingsovereenkomst verwachten. Zoals elders al gemeld is er een verschil in inspanningsverbintenis en resultaatverbintenis. Juridisch gaat het veelal om een inspanningsverbintenis. Het is in elk geval een heel moeilijke weg, waarbij juridische kennis nodig is. Er zal een klacht tegen de tandarts ingediend moeten worden, het medisch dossier is nodig, zie hiervoor: https://www.zorgklacht.nl/klacht-tandarts en zie bijv. ook gezondheidsrecht voor tandartsen van Brands en Eijkman - books.google.nl. Zie ook www.knmt.nl. , vergaar zoveel mogelijk kennis. Een rechtsbijstandverzekering kan zeker behulpzaam zijn.

Reputatie 5
Badge +3

Ga met de tandarts in overleg.. hij wil het probleem ook oplossen. 

Het juridisch gevecht zal veel meer kosten dan dat het op brengt.
Zorg dat de Tandarts je vriend blijft, dat levert meer op.
 

Dit komt vaker voor, ook bij patienten die goed Nederlands spreken. Mensen zouden er meer over moeten praten. Kennelijk schamen mensen zich als hun dit is overkomen.

De consumentenbond zou hier eens onderzoek naar moeten doen.

Dit komt vaker voor, ook bij patienten die goed Nederlands spreken. Mensen zouden er meer over moeten praten. Kennelijk schamen mensen zich als hun dit is overkomen.

De consumentenbond zou hier eens onderzoek naar moeten doen.

U bent dit blijkbaar vaker tegengekomen, zou u dan eens kunnen toelichten wat daar dan speelt? Wat is de motivatie van een tandarts om zoiets te doen?

Badge

Vrijwel alle tandartskosten voor verzekerden tot en met 17 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. De tandarts zal ongetwijfeld een röntgenfoto hebben gemaakt (gebruikelijk voor diagnostiek zeker bij extractie). Ik vermoed, gezien de leeftijd, dat het inderdaad om een melkelement ging. Bovendien is door de tandarts gezegd dat er te zijner tijd een nieuwe (blijvende premolaar) kies zal doorbreken. Op de foto moet deze kies in wording zijn vastgesteld. Als er geen foto is gemaakt dan is dat slordig. Jammer ook en heel misschien verwijtbaar. Maar ja, misschien was de 13-jarige op dat ene moment lastig te behandelen en was het klip en klaar dat het met de melkkies nooit meer goed zou komen. Eruit met die rotkies! Waar is de nieuwe kies gebleven? Misschien was de kies niet aangelegd (agenesie) en dan kun je er lang op wachten. U zegt dat er ‘meerdere opties waren’. Geloof mij dat als er sprake is van agenesie én een pijnlijke melkkies het eindresultaat onherroepelijk is: ‘een gat in de tandboog’. Je kunt geen leven lang doen met een slechte melkkies! Wellicht had een verwijzing naar de orthodontist op zijn plaats geweest om de boel wat op te laten schuiven. Dan waren er sowieso rongenfoto's gemaakt. Je bezoekt als jongere ook de tandarts om te vernemen of jij straks na het wisselen wel al je tanden en kiezen hebt. De tandarts wordt daarvoor betaald. Met de grootte van het gat zal het wel meevallen (premolaartje): in de onderkaak is het cosmetisch wel te doen en inmiddels zal de kies erachter wel wat naar voren zijn opgeschoven. Een ontbrekende premolaar in de bovenkaak is een minder fraai gezicht. Misschien als tijdelijke oplossing een etsbrugje? 

Tot slot, valt de tandarts iets te verwijten? Nee, het eindresultaat stond al vast. Ja, in geval er geen foto's zijn gemaakt en er nooit is gesproken over ortho.

Taalbarrières bestaan niet. Voorlichtingsmateriaal is er voldoende of desnoods een schetsje maken met pen en papier. (tijd zat want de verdoving moest toch nog inwerken...) Tandartsen doen écht wel wat meer dan vullen en trekken.

Succes

Reputatie 4
Badge +3

Ja, ik denk dat de tandarts nog aansprakelijk kan worden gesteld worden … volgens mij geld een verjaringstermijn van 20 jaar voor behandelingen bij kinderen. 

 

5 jaar. Het moet wel om een medische fout gaan. En die termijn gaat pas lopen als er voldoende zekerheid is verkregen dat de schade ontstaan is door een medische fout. Als de patiënt minderjarig is, gaat die verjaringstermijn bovendien ten vroegste in wanneer de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt.

Nee de tandarts kan niet aansprakelijk gesteld worden omdat deze een inspanningsplicht heeft en geen resultaatplicht.

 

Die vlieger gaat niet op als er sprake is van een medische fout.

Medische fout moet dan wel bewezen worden. Hierboven staat een uitleg van ‘hulp’ die wat dat betreft veelzeggend is. Deskundig ook.

Reageer