Basisverzekering - Stel je vraag aan onze zorgexperts

  • 3 December 2015
  • 60 reacties
  • 769 Bekeken

Reputatie 1

Zit fysiotherapie in de basisverzekering?Is de basisverzekering bij elke verzekeraar hetzelfde?Heb ik altijd een vrije zorgkeuze?

Heb jij ook een vraag over de basisverzekering? In de maand december zitten onze zorgexperts klaar om al je vragen over zorgverzekeringen te beantwoorden, hier in de Community!

In dit topic kan je al je vragen stellen rondom de basisverzekering. Andere vragen kun je stellen in een van de volgende topics:

Let op: voor uitgebreid persoonlijk advies kun je bellen met onze klantenservice 070 445 45 45, op werkdagen tussen 8:30 en 18:00 uur
 


60 reacties

Reputatie 1
Badge +2
"Voor de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen) is de contractering nu voor de grote vier zorgverzekeraars rond.", schrijft CB in antwoord op een vraag. Ook in andere besprekingen wordt al hetgeen in zo'n ziekenhuis aan specialistische zorg gebeurt op één hoop gegooid, waar het contracten met zorgverzekeraars betreft.

Een PROBLEEM hierbij is echter dat sommige specialisten weliswaar in de locatie van een ziekenhuis werk verrichten, maar voor hun eigen praktijk. Zij zijn in zo'n geval - naar ik meen, ook uit ervaring met een oogarts een aantal jaren terug - niet in loondienst van het ziekenhuis. De mededeling van een zorgverzekeraar dat deze een contract heeft gesloten met dat ziekenhuis is dus nog niet voldoende om zeker te zijn dat DUS alle daar werkende specialisten daar ook onder vallen! Het lijkt de Belastingdienst wel: "Leuker kunnen wij het niet maken, wel simpeler" - ha ha !

Graag uw bespreking van dit punt.
Reputatie 4
Badge +6


Mijn 3 vragen: in hoeverre zijn de door mij hierbeneden benoemde voorheen bestaande verschillen in de basisverzekering nog actueel ? EN [ gezien mijn constateringen] : waarom schrijft de Overheid niet gewoon dwingend één uniforme tekst van de voorwaarden van de basisverzekering voor aan alle zorgverzekeraars ? EN: waarom heet die basisverzekering dan ook nog steeds bij iedereen niet gewoon 'basis'verzekering? Nu verzint iedere maatschappij een eigen benaming. Zo heet de basisverzekering (of een vorm daarvan) bij Avero-Achmea "Keuze Zorg Plan", terwijl de laagste aanvullende verzekering bij hen de benaming "Basis" kreeg. Lekker verwarrend! Waarom wordt dit alles nog steeds geduld?

Ik heb het de afgelopen jaar of 5, 6 niet meer gecheckt, maar volgens mij is de bewering (ook gebruikt door de Consumentenbond) "Op het verschil in vrijheid om uw eigen arts te kiezen na, is de inhoud van de basisverzekering overal hetzelfde" nog steeds ONJUIST. Voor zover mij bekend is de inhoud weliswaar door de Overheid vastgesteld, maar de zorgverzekeraars 'vertalen' dit vervolgens zelf in de teksten van hun polissen. Hierdoor kunnen verschillen in bewoordingen tot verschillende uitleg van die inhoud leiden.

Voorts is het - alweer: voor zover mij bekend (ook na correspondentie met toezichthoudende organen, in de eerste jaren na introductie van het huidige zorgstelsel) - zo dat wat de Overheid vaststelt slechts de MINIMUMinhoud van de basisverzekering is. Een zorgverzekeraar kan daar naar eigen keuze elementen aan toevoegen. En dan is die basisverzekering dus ook níet overal gelijk !

En ook was het (althans in het begin; nu wellicht wel ?) niet uniform geregeld wat de exacte definitie van sommige termen in de polissen was. Zoals 'specialist'. In het eerste jaar van het nieuwe zorgstelsel bleek bijv. bij mijn eigen verzekeraar een fleboloog, en ook een proctoloog, niet beschouwd te worden als specialist, terwijl dit bij sommige andere verzekeringen wèl het geval was.

Deze vragen plagen mij al een flink aantal jaren. Ik ben dus uiterst benieuwd naar uw reactie !

Geplaatst door B. Boxman op Dec 20, 2015.


De Consumentenbond heeft ook geconstateerd dat de hoeveelheid aan vergelijkbare polissen enorm is en eerder verwarring veroorzaakt dan zorgt voor meer keuzevrijheid. Graag wijzen wij u ook op onze actie Polisjungle – Klaar met schijnkeuzes!.

Wat betreft de naamgevingen: Verzekeraars zijn vrij in hun keuze voor benamingen van polissen.

Er kan inderdaad verschil zitten tussen de basispakketten in de manier waarop je verzekerde zorg vergoed kunt krijgen. Daarom adviseren wij ook altijd om de voorwaarden van de verschillende verzekeringen te vergelijken. De inhoud is inderdaad door de overheid vastgelegd. Dus: inhoudelijk zijn de basisverzekeringen in principe gelijk, maar qua voorwaarden kunnen ze verschillen. VGZ rekent bijvoorbeeld geen eigen risico wanneer de verzekerde kiest voor bepaalde preferente medicijnen. Daarnaast geldt ook het verschil in vrije artsenkeuze, zoals je al aangaf.

Een arts is medisch specialist zo noemen als hij door een registratiecommissie staat ingeschreven in een speciaal register en aan de eisen voor het desbetreffende specialisme voldoet. Voor het krijgen van medisch-specialistische zorg heeft de verzekerde een verwijzing nodig van een (huis)arts. In de zorgpolis staat wie de zorg mag verlenen. In de regel zal dat een medisch-specialist zijn.
Reputatie 4
Badge +6


"Voor de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen) is de contractering nu voor de grote vier zorgverzekeraars rond.", schrijft CB in antwoord op een vraag. Ook in andere besprekingen wordt al hetgeen in zo'n ziekenhuis aan specialistische zorg gebeurt op één hoop gegooid, waar het contracten met zorgverzekeraars betreft.

Een PROBLEEM hierbij is echter dat sommige specialisten weliswaar in de locatie van een ziekenhuis werk verrichten, maar voor hun eigen praktijk. Zij zijn in zo'n geval - naar ik meen, ook uit ervaring met een oogarts een aantal jaren terug - niet in loondienst van het ziekenhuis. De mededeling van een zorgverzekeraar dat deze een contract heeft gesloten met dat ziekenhuis is dus nog niet voldoende om zeker te zijn dat DUS alle daar werkende specialisten daar ook onder vallen! Het lijkt de Belastingdienst wel: "Leuker kunnen wij het niet maken, wel simpeler" - ha ha !

Graag uw bespreking van dit punt.

Geplaatst door B. Boxman op Dec 22, 2015.


Het klopt dat wanneer een ziekenhuis gecontracteerd is, er uitzonderingsgevallen kunnen zijn waardoor specifieke zorg in dat ziekenhuis niet vergoed wordt. Zo contracteren sommige verzekeraars een ziekenhuis wel, maar niet voor het uitvoeren van bepaalde (veelal oncologische) behandelingen. Zo zijn er meer uitzonderingsgronden. Het is daarom altijd een goed idee om bij twijfel voor aanvang van een behandeling na te vragen of deze vergoed wordt.
Reputatie 1
Bedankt voor al jullie vragen. De consumentenbond is gesloten tijdens de kerstdagen. Nieuwe vragen zullen daarom pas weer worden beantwoord vanaf maandag 28 december.

Wij wensen jullie een fijne kerst!
Dit jaar nieuw in de basisverzekering is de vergoeding voor een sportarts maar In alles wat ik tot nu toe over de basisverzekering en gecontracteerde zorg heb gelezen (en dat is heel veel) komt het woord "sportarts" niet voor. Weet u om welke vergoeding(en) voor een sportarts het hier zou (moeten) gaan?

Bij voorbaat dank.
Reputatie 4
Badge +6


Dit jaar nieuw in de basisverzekering is de vergoeding voor een sportarts maar In alles wat ik tot nu toe over de basisverzekering en gecontracteerde zorg heb gelezen (en dat is heel veel) komt het woord "sportarts" niet voor. Weet u om welke vergoeding(en) voor een sportarts het hier zou (moeten) gaan?

Bij voorbaat dank.

Geplaatst door Lisa Boele op Dec 27, 2015.
In 2014 is sportgeneeskunde erkend als medisch specialisme. Per januari 2016 is er daarom vergoeding voor bepaalde zorg door de sportarts. De vergoedingen van sportgeneeskunde uit de basisverzekering omvatten de diensten waarvoor er verwijzing van de huisarts noodzakelijk is (bijvoorbeeld blessureconsulten en revalidatie bij een chronische aandoening). Diensten van de sportarts waarvoor je geen verwijzing van de huisarts nodig hebt, vallen niet onder de basisverzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportmedische onderzoeken en sportkeuringen. Hiervoor kun je je wel verzekeren met een aanvullende verzekering.
Reputatie 4
Badge +6
Wij zitten vandaag weer klaar voor jullie vragen!
Reputatie 1
Badge +2
"Uitzonderingsgevallen" vanwege diverse "uitzonderingsgronden" , inzake van wel/niet vergoeding, ook al betreft het handelingen binnen een gecontracteerd ziekenhuis. M.A.W. je weet gewoon niet waar je aan toe bent !

Het advies - "goed idee om bij twijfel voor aanvang van een behandeling na te vragen of deze vergoed wordt" - lost m.i. NIETS op wanneer het gaat om het kiezen van een zorgverzekering/-aar. Je kunt dit immers onmogelijk alvast VOORAF doen voor alle medische gevallen waar je in de loop van het komende jaar hypothetisch mee te maken zou kunnen krijgen ! En dat bij alle mogelijke zorgverleners - als die het zelf al weten...

Wèl een OPLOSSING ? : vanuit de Overheid een volledig standaard basisverzekering instellen (met identieke tekst van de voorwaarden, en - voor de duidelijkheid - onder dezelfde benaming [ wat is bijv. nu weer 'Basis Plus'!?] ), met contracten die de Overheid met alle zorgaanbieders en -verzekeraars regelt. En dat ruim van tevoren ! Dus geen onzekerheid meer tot, en vaak zelfs nà, de datum van de keuze voor een evt. overstap.

Ook evt. wijzigingen achteraf (aanvullingen; nadere specificaties) spelen dan geen rol meer in de keuze van de zorgverzekeraars die de Basisverzekering uitvoeren. Die wijzigingen zijn immers óók voor iedereen gelijk.

Verschil hou je dan - wat betreft de basisverzekering - nog in zaken als de afwikkeling van de schadeclaims (evt. verschil in snelheid; percentage van de vergoeding [ keuze natura vs. restitutie ] e.d). Daar kunnen de verzekeraars zich nog in onderscheiden, en dat soort zaken lenen zich prima voor advies op basis van vergelijkend onderzoek door de Consumentenbond c.s.

Scheelt m.i. ook een hoop in de uitgaven voor advertenties en lok-'cadeautjes' ! Maar wellicht gaan ze die dan besteden aan de aanvullende verzekeringen... Laten we hopen van niet, of althans minder.

"Voor de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen) is de contractering nu voor de grote vier zorgverzekeraars rond.", schrijft CB in antwoord op een vraag. Ook in andere besprekingen wordt al hetgeen in zo'n ziekenhuis aan specialistische zorg gebeurt op één hoop gegooid, waar het contracten met zorgverzekeraars betreft.

Een PROBLEEM hierbij is echter dat sommige specialisten weliswaar in de locatie van een ziekenhuis werk verrichten, maar voor hun eigen praktijk. Zij zijn in zo'n geval - naar ik meen, ook uit ervaring met een oogarts een aantal jaren terug - niet in loondienst van het ziekenhuis. De mededeling van een zorgverzekeraar dat deze een contract heeft gesloten met dat ziekenhuis is dus nog niet voldoende om zeker te zijn dat DUS alle daar werkende specialisten daar ook onder vallen! Het lijkt de Belastingdienst wel: "Leuker kunnen wij het niet maken, wel simpeler" - ha ha !

Graag uw bespreking van dit punt.

Geplaatst door B. Boxman op Dec 22, 2015.


Het klopt dat wanneer een ziekenhuis gecontracteerd is, er uitzonderingsgevallen kunnen zijn waardoor specifieke zorg in dat ziekenhuis niet vergoed wordt. Zo contracteren sommige verzekeraars een ziekenhuis wel, maar niet voor het uitvoeren van bepaalde (veelal oncologische) behandelingen. Zo zijn er meer uitzonderingsgronden. Het is daarom altijd een goed idee om bij twijfel voor aanvang van een behandeling na te vragen of deze vergoed wordt.

Geplaatst door Fauve CB op Dec 22, 2015.
Reputatie 4
Badge +6


"Uitzonderingsgevallen" vanwege diverse "uitzonderingsgronden" , inzake van wel/niet vergoeding, ook al betreft het handelingen binnen een gecontracteerd ziekenhuis. M.A.W. je weet gewoon niet waar je aan toe bent !

Het advies - "goed idee om bij twijfel voor aanvang van een behandeling na te vragen of deze vergoed wordt" - lost m.i. NIETS op wanneer het gaat om het kiezen van een zorgverzekering/-aar. Je kunt dit immers onmogelijk alvast VOORAF doen voor alle medische gevallen waar je in de loop van het komende jaar hypothetisch mee te maken zou kunnen krijgen ! En dat bij alle mogelijke zorgverleners - als die het zelf al weten...

Wèl een OPLOSSING ? : vanuit de Overheid een volledig standaard basisverzekering instellen (met identieke tekst van de voorwaarden, en - voor de duidelijkheid - onder dezelfde benaming [ wat is bijv. nu weer 'Basis Plus'!?] ), met contracten die de Overheid met alle zorgaanbieders en -verzekeraars regelt. En dat ruim van tevoren ! Dus geen onzekerheid meer tot, en vaak zelfs nà, de datum van de keuze voor een evt. overstap.

Ook evt. wijzigingen achteraf (aanvullingen; nadere specificaties) spelen dan geen rol meer in de keuze van de zorgverzekeraars die de Basisverzekering uitvoeren. Die wijzigingen zijn immers óók voor iedereen gelijk.

Verschil hou je dan - wat betreft de basisverzekering - nog in zaken als de afwikkeling van de schadeclaims (evt. verschil in snelheid; percentage van de vergoeding [ keuze natura vs. restitutie ] e.d). Daar kunnen de verzekeraars zich nog in onderscheiden, en dat soort zaken lenen zich prima voor advies op basis van vergelijkend onderzoek door de Consumentenbond c.s.

Scheelt m.i. ook een hoop in de uitgaven voor advertenties en lok-'cadeautjes' ! Maar wellicht gaan ze die dan besteden aan de aanvullende verzekeringen... Laten we hopen van niet, of althans minder.

"Voor de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen) is de contractering nu voor de grote vier zorgverzekeraars rond.", schrijft CB in antwoord op een vraag. Ook in andere besprekingen wordt al hetgeen in zo'n ziekenhuis aan specialistische zorg gebeurt op één hoop gegooid, waar het contracten met zorgverzekeraars betreft.

Een PROBLEEM hierbij is echter dat sommige specialisten weliswaar in de locatie van een ziekenhuis werk verrichten, maar voor hun eigen praktijk. Zij zijn in zo'n geval - naar ik meen, ook uit ervaring met een oogarts een aantal jaren terug - niet in loondienst van het ziekenhuis. De mededeling van een zorgverzekeraar dat deze een contract heeft gesloten met dat ziekenhuis is dus nog niet voldoende om zeker te zijn dat DUS alle daar werkende specialisten daar ook onder vallen! Het lijkt de Belastingdienst wel: "Leuker kunnen wij het niet maken, wel simpeler" - ha ha !

Graag uw bespreking van dit punt.

Geplaatst door B. Boxman op Dec 22, 2015.


Het klopt dat wanneer een ziekenhuis gecontracteerd is, er uitzonderingsgevallen kunnen zijn waardoor specifieke zorg in dat ziekenhuis niet vergoed wordt. Zo contracteren sommige verzekeraars een ziekenhuis wel, maar niet voor het uitvoeren van bepaalde (veelal oncologische) behandelingen. Zo zijn er meer uitzonderingsgronden. Het is daarom altijd een goed idee om bij twijfel voor aanvang van een behandeling na te vragen of deze vergoed wordt.

Geplaatst door Fauve CB op Dec 22, 2015.
Geplaatst door B. Boxman op Dec 29, 2015.
Uiteraard kun je bij het kiezen van een verzekeraar niet overal rekening mee houden. Wat wél kan, is op het moment dat je weet welke zorg je nodig hebt, bij je verzekeraar informeren of je recht op (volledige) vergoeding hebt bij je voorkeursaanbieder. Wanneer dit niet het geval is kun je uitwijken naar een ander. Zodoende de reactie: Het is daarom altijd een goed idee om bij twijfel voor aanvang van een behandeling na te vragen of deze vergoed wordt.

Verder bedank ik je hartelijk voor je reactie. We nemen je signaal waar mogelijk mee in onze artikelen of acties.
Reputatie 2
Badge +3
Bedankt voor alle vragen die zijn gesteld. We hopen dat we jullie hierdoor hebben geholpen bij het maken van de juiste keuze. Wij gaan afsluiten en naar huis om oud en nieuw te vieren. Het is daarom niet mogelijk om vanavond nog antwoord te krijgen op nieuwe vragen. Twijfel je nog te veel om vandaag over te stappen? Dan kan dit ook nog in januari, zolang je vandaag zelf je verzekering nog opzegt bij je verzekeraar. Wij wensen jullie een hele fijne jaarwisseling!

Reageer