Beroepsgeheim huisartsen en assistenten

  • 9 January 2020
  • 30 reacties
  • 2103 Bekeken


Toon eerste bericht

30 reacties

Reputatie 7
Badge +8

Beste @Aart7 , grotendeels met uw verhaal eens. Maar als het misbruikt wordt, dan geldt toch wel het recht van privacy. Ik weet niet of het hier in het geding is, of dat men niet wil dat ‘onbevoegden’in het dossier kunnen kijken, maar er zijn natuurlijk nuances. Als je iets buiten normale uren gebeurt, of op een andere plaats, dat dan een ziekenhuis, andere arts kan inkijken, prima, of een staflid ook oké, overigens wat verstaat u daaronder. Deze topic gaat over een doktersassistente, helemaal duidelijk is dat voor mij niet, wat is haar opleiding, diploma's e.d.lijkt mij ook belangrijk. Echter als een dossier de mogelijkheid biedt door ieder ingekeken te worden en dan onbevoegden  'roddels’ naar buiten kunnen brengen, dan lijkt me dat niet in de haak. Dan is er sprake van misbruik en dat moet dan toch strafbaar zijn. Groet Leo

Reputatie 7
Badge +5

leo, de derde zin van Aart zegt ‘wettelijke verplichting tot geheimhouding’. En als iemand dat overtreedt is het toch simpel?! Melding maken van betreffend persoon en klaar. 

Als iemand bewust kwaad wil kun je dat nooit voorkomen, maatregelen nemen als het gebeurt is dan de actie die genomen moet worden. 

Reputatie 7
Badge +8

Dit topic onderwerp hoort thuis bij wetgeving, kortom heel veel juridische regels, te lezen op de site van de KNMG.

Vanuit het KNMG:

De Regeling inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht hulpverleners, waaronder artsen, om met betrekking tot de behandeling van een patiënt een dossier in te richten. Deze verplichting is opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Een zorgvuldig bijgehouden dossier is conform deze wet van belang voor de kwaliteit en continuïteit van zorg aan de patiënt.

Dan op de site van de KNMG een fors boekwerk aan gegevens, uitleg, duidelijkheid, regelingen enz., enz. over dit onderwerp. Dit krijg je in een dag niet gelezen. Ik heb getracht enkele hoofdzaken op te zoeken o.a. wat @Aart7  vermeldt, maar kan dat niet in ‘normale’ tijd vinden, het hele begrip stafleden zie ik niet, vandaar mijn vraag. Maar het kost me enorm veel tijd alles door te nemen. Voorbeeld:

Voor u ligt de in 2018 geactualiseerde versie van de Richtlijn Omgaan met medische gegevens (hierna: Richtlijn). In deze Richtlijn beschrijft de KNMG op welke wijze artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. ….... In de afgelopen jaren is de Richtlijn diverse malen uitgegeven. De meest recente versie dateert uit 2016. In 2018 is nieuwe privacywetgeving in werking getreden (de Algemene verordening gegevensbescherming: AVG). Omdat die ook van toepassing kan zijn op het omgaan met medische gegevens, is de Richtlijn daaraan aangepast.

Er zijn vele hoofdstukken over de geheimhoudingsplicht, de rechten van de patiënt en nog veel, veel meer. Over de patiënt o.a. De rechten van de patiënt liggen verankerd in diverse wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De WGBO is van deze wetten veruit de belangrijkste, omdat hierin alle rechten zijn neergelegd die van toepassing zijn op de relatie tussen arts en patiënt. 

Je mag het zelf allemaal gaan lezen @E.B.F. Stroeve , maar ik zou de topicauteur verwijzen naar de KNMG, dan heeft hij en ieder ander de juiste gegevens en tekst.  Ik vind het moeilijk helemaal blind te gaan op de uitleg van ‘ons forumleden'. Groeten Leo.

Reputatie 7
Badge +5

volgens mij hoef je dat allemaal niet lezen om te weten dat als je inzage hebt in dossiers je deze informatie niet ergens anders (lees: bv de buurvrouw) mag gebruiken dan voor het doel waar je het voor nodig hebt. en als je dat wel doet moet je dat melden en worden er maatregelen genomen.

maar ik val in herhaling :wink:

Reputatie 7
Badge +8

Ik was het sowieso niet van plan allemaal te lezen. En in feite had ik op @Aart7  zijn bericht, al zo ongeveer geantwoord als jij nu stelt. Hij had het over privacy en dat omtrent het medisch dossier één en ander boven privacy gaat. Ik moest toen andersom uitleggen dat als er van misbruik sprake is, je dan wel recht op je privacy kan doen. Dus nu terug naar de topic:  als je de geheimhouding van het dossier schendt, maak je er dus misbruik van, en  kan je aldus je recht halen. Beetje ingewikkeld uitgelegd misschien, maar het komt neer op wat je zegt. Ik heb wat diepgravender gezocht omdat er ook telkens sprake was wie nou het dossier mocht inzien en toen kwam Aart ineens met stafleden. Ik kan die term nergens vinden, maar ook niet goed wat een doktersassistent mag doen, en had ik graag de betekenis van assistent gevonden, want een arts assistent is nog wat anders dan een apotheek assistent of kantoor assistent enz. Maar de topic auteur moet er nu wel uitkomen, zo dacht ik. Groet Leo

Reageer