Beroepsgeheim huisartsen en assistenten

  • 9 January 2020
  • 30 reacties
  • 2049 Bekeken

Al 17 jaar ben ik bij dezelfde huisarts. Nu komt daar een assistente te werken die ik om persoonlijke redenen niet vertrouw met mijn dossier. Nu blijkt dat assistenten je totale medische gegevens kan inzien. Heb altijd gedacht dat er slechts een deel bekeken kon worden, bloeduitslagen ofzo. Deze assistent geen toegang verlenen tot jouw dossier kan niet. Verwijderen van het dossier kan niet, wordt op non actief gezet bij overstap naar andere huisarts. Dit betekend dat het dossier nog steeds gelezen kan worden.Weg gaan bij mijn huisarts hiervoor heeft dus ook geen zin. Waar blijft het beroepsgeheim met je huisarts als er eigenlijk door diverse personen in gelezen kan worden? Inmiddels al meerdere huisartsen gebeld voor aanmelding, maar vaak gesloten voor nieuwe patienten, of je woont te ver weg. Een huisartsenpraktijk dichtbij is geen optie, want daar komt de assistente vandaan.


30 reacties

Reputatie 7
Badge +8

Eens met ieder die vindt dat geheimhoudingsplicht gehandhaafd hoort te worden. En het medisch geheim is bij een ieder bekend. Maar waterdicht is het niet, tegenhouden kan je het niet als er misbruik van wordt gemaakt, dus zoals in de topic omschreven wordt. Vandaag kreeg ik weer wat actueels binnen over een gelijkend onderwerp.   

Gemeente.nu: Persoonsgegevens door knulligheid op straat.

Gemeenten hebben afgelopen jaar zo’n 10 procent meer datalekken gemeld dan in 2018. Simpelweg versturen of afgeven van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger, komt ‘verreweg het meeste voor’. Gemeenten zijn verder relatief vaak slachtoffer van ‘phishing’ door cybercriminelen.

De schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens donderdag in haar jaarrapport over datalekken. Gemeenten deden 1525 meldingen. Daarmee nemen ze een derde van de incidenten in het openbaar bestuur voor hun rekening. De toename bij gemeenten blijft beperkt vergeleken met andere organisaties, zowel binnen als buiten de overheid. In totaal rapporteert de AP bijna 30 procent meer meldingen ten opzichte van 2018.

Knulligheid is de meest voorkomende oorzaak waardoor persoonsgegevens op straat komen te liggen. ‘In veel gevallen gaat het om het om datalekken als het gevolg van het gebruik van verouderde adressen, of de verwisseling van klant/relatienummers, waardoor klanten de verkeerde brief ontvangen. Daarnaast gaat het vaak om incidenten waarbij per ongeluk meerdere brieven aan verschillende personen in één envelop zijn gestopt of dubbelzijdig zijn geprint.’

Groet Leo.

Iedereen kent het verhaal van Barbie nog wel. Zowat het hele ziekenhuis had haar dossier bekeken.

Een tandarts, huisarts en assistentes hebben zich te houden aan hun beroeps geheim. Maar of ze het doen is een tweede. 

Ik wil het niet afdoen als een dooddoener maar mensen mogen ook niet stelen of gegevens van de politie doorspelen aan criminelen. Het feit dat zoiets gebeurd is betekent niet dat het normaal is, en het zijn ook dingen waar mensen een stevige douw voor hebben gekregen. 

Ik heb het nagevraagd aan een verpleegster, een assistente kan niet het hele dossier van een patient inzien. Ze kan slechts zien wat ze in medisch jargon de hoofdtitel noemen. Die hoofdtitel is bijvoorbeeld: "Doorverwezen naar psychiater". Maar wat daaronder staat, klachtenpatroon, behandelplan, diagnose, medicaties en zo, kan ze niet inzien. De assistente stuurt de nota naar de verzekering waar slechts de hoofstitel in staat. De assistente krijgt niet meer te zien dan wat de verzekering te zien krijgt.

De assistente meldt je aan bij de specialist met die hoofdtitel en de assistente van de specialist stuurt de afapraak naar de patient. De huisarts stuurt zijn medische informatie zelf rechtstreeks naar de specialist buiten de assistenten om. 

Niet uitgesloten is dat vriendin van vriendin van het ook weet en de assistente het daardoor ook weet. Dat is buiten de medische wereld om. Als ze netjes is houdt ze daar haar mond. Je kan dit altijd met je huisarts bespreken. In de medische wereld zijn de sancties hoog, assistentes halen het daarom niet in hun hoofd om het over iemands ziekte te hebben, dan stonden ze allang op straat. Ze hebben 6 patienten per uur, wel 30 op een ochtend, dat is teveel om te onthouden.

Als elke vrouw 50 contacten heeft in haar social media, en ze forwarden elk een berichtje naar hun 50, dan weten na 5 keer doorsturen 312 miljoen mensen het. Dat is bijna half Europa. Toen ik lang geleden nog moest solliciteren vertelden ze dit. 

Dit geloof ik niet. Bij mijn huisarts in de praktijk kunnen de assistentes alles zien. 

Iedereen kent het verhaal van Barbie nog wel. Zowat het hele ziekenhuis had haar dossier bekeken.

Een tandarts, huisarts en assistentes hebben zich te houden aan hun beroeps geheim. Maar of ze het doen is een tweede. 

Reputatie 7
Badge +8

Ik was het sowieso niet van plan allemaal te lezen. En in feite had ik op @Aart7  zijn bericht, al zo ongeveer geantwoord als jij nu stelt. Hij had het over privacy en dat omtrent het medisch dossier één en ander boven privacy gaat. Ik moest toen andersom uitleggen dat als er van misbruik sprake is, je dan wel recht op je privacy kan doen. Dus nu terug naar de topic:  als je de geheimhouding van het dossier schendt, maak je er dus misbruik van, en  kan je aldus je recht halen. Beetje ingewikkeld uitgelegd misschien, maar het komt neer op wat je zegt. Ik heb wat diepgravender gezocht omdat er ook telkens sprake was wie nou het dossier mocht inzien en toen kwam Aart ineens met stafleden. Ik kan die term nergens vinden, maar ook niet goed wat een doktersassistent mag doen, en had ik graag de betekenis van assistent gevonden, want een arts assistent is nog wat anders dan een apotheek assistent of kantoor assistent enz. Maar de topic auteur moet er nu wel uitkomen, zo dacht ik. Groet Leo

Reputatie 7
Badge +5

volgens mij hoef je dat allemaal niet lezen om te weten dat als je inzage hebt in dossiers je deze informatie niet ergens anders (lees: bv de buurvrouw) mag gebruiken dan voor het doel waar je het voor nodig hebt. en als je dat wel doet moet je dat melden en worden er maatregelen genomen.

maar ik val in herhaling :wink:

Reputatie 7
Badge +8

Dit topic onderwerp hoort thuis bij wetgeving, kortom heel veel juridische regels, te lezen op de site van de KNMG.

Vanuit het KNMG:

De Regeling inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht hulpverleners, waaronder artsen, om met betrekking tot de behandeling van een patiënt een dossier in te richten. Deze verplichting is opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Een zorgvuldig bijgehouden dossier is conform deze wet van belang voor de kwaliteit en continuïteit van zorg aan de patiënt.

Dan op de site van de KNMG een fors boekwerk aan gegevens, uitleg, duidelijkheid, regelingen enz., enz. over dit onderwerp. Dit krijg je in een dag niet gelezen. Ik heb getracht enkele hoofdzaken op te zoeken o.a. wat @Aart7  vermeldt, maar kan dat niet in ‘normale’ tijd vinden, het hele begrip stafleden zie ik niet, vandaar mijn vraag. Maar het kost me enorm veel tijd alles door te nemen. Voorbeeld:

Voor u ligt de in 2018 geactualiseerde versie van de Richtlijn Omgaan met medische gegevens (hierna: Richtlijn). In deze Richtlijn beschrijft de KNMG op welke wijze artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. ….... In de afgelopen jaren is de Richtlijn diverse malen uitgegeven. De meest recente versie dateert uit 2016. In 2018 is nieuwe privacywetgeving in werking getreden (de Algemene verordening gegevensbescherming: AVG). Omdat die ook van toepassing kan zijn op het omgaan met medische gegevens, is de Richtlijn daaraan aangepast.

Er zijn vele hoofdstukken over de geheimhoudingsplicht, de rechten van de patiënt en nog veel, veel meer. Over de patiënt o.a. De rechten van de patiënt liggen verankerd in diverse wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De WGBO is van deze wetten veruit de belangrijkste, omdat hierin alle rechten zijn neergelegd die van toepassing zijn op de relatie tussen arts en patiënt. 

Je mag het zelf allemaal gaan lezen @E.B.F. Stroeve , maar ik zou de topicauteur verwijzen naar de KNMG, dan heeft hij en ieder ander de juiste gegevens en tekst.  Ik vind het moeilijk helemaal blind te gaan op de uitleg van ‘ons forumleden'. Groeten Leo.

Reputatie 7
Badge +5

leo, de derde zin van Aart zegt ‘wettelijke verplichting tot geheimhouding’. En als iemand dat overtreedt is het toch simpel?! Melding maken van betreffend persoon en klaar. 

Als iemand bewust kwaad wil kun je dat nooit voorkomen, maatregelen nemen als het gebeurt is dan de actie die genomen moet worden. 

Reputatie 7
Badge +8

Beste @Aart7 , grotendeels met uw verhaal eens. Maar als het misbruikt wordt, dan geldt toch wel het recht van privacy. Ik weet niet of het hier in het geding is, of dat men niet wil dat ‘onbevoegden’in het dossier kunnen kijken, maar er zijn natuurlijk nuances. Als je iets buiten normale uren gebeurt, of op een andere plaats, dat dan een ziekenhuis, andere arts kan inkijken, prima, of een staflid ook oké, overigens wat verstaat u daaronder. Deze topic gaat over een doktersassistente, helemaal duidelijk is dat voor mij niet, wat is haar opleiding, diploma's e.d.lijkt mij ook belangrijk. Echter als een dossier de mogelijkheid biedt door ieder ingekeken te worden en dan onbevoegden  'roddels’ naar buiten kunnen brengen, dan lijkt me dat niet in de haak. Dan is er sprake van misbruik en dat moet dan toch strafbaar zijn. Groet Leo

Reputatie 2
Badge +2

Een medisch dossier is vertrouwelijk en moet ook toegankelijk zijn! Dus stafleden mogen erbij en buitenstaanders niet. En er is een logging wie wat bekeken heeft. De stafleden hebben een wettelijke verplichting van geheimhouding.

Zelf ben ik eens 's avonds verwezen naar de SEH in het ziekenhuis. Die konden dus niet bij mijn dossier en de verwijzing lag 's avonds als fax in een gesloten afdeling. Dat is gevaarlijk en mag dus niet gebeuren! Het wordt verpest door onnodige privacy discussies. In dringende gevallen mogen alle medische stafleden bij een patiëntendossier, dus specialisten, huisartsen en hun ondersteuners!

Uitgangspunt moet zijn: "privacy gaat niet boven gezondheid” en "privacy gaat niet boven veiligheid”!

Nee ze mag er niks mee, maar verteld het wel aan derden. Helaas ervaring mee


Dat is een reden voor ontslag.

Dan hoort u het ook eens van een ander.

Badge

Nee ze mag er niks mee, maar verteld het wel aan derden. Helaas ervaring mee


Dat is een reden voor ontslag.

Dat is een vervelende situatie. Niks doen, is geen optie, want je hoofd breit het verhaal verder. Wellicht, hoe hard ook, haar aanspreken, je eigen ervaring met haar delen, je bezorgdheid en wantrouwen uitspreken, ‘dus, dit ga jij niet met mijn gegevens doen!’ 
Kun je dan verder in de praktijk? Dan blijf je. Zo niet andere praktijk opzoeken én wel met je huisarts uitspreken. 
Anders bekeken, iedereen maakt wel eens erg domme fouten, een kans? De keuze is aan jou! De vraag, waarom komt een assistente met het schenden van vertrouwelijke informatie weg? Ons systeem faalt mede door personeelstekort. En als huisarts zou ik me achter de oren krabben en een gesprek met de assistente hebben, een keuze maken van ‘blijft’ of ‘weg’ en bij een ‘blijf’ dit met jou bespreken en de gemaakte afspraken toelichten. 
De handelswijze van je huisarts zegt ook iets over hem/haar. Jij hebt hem/haar in het vertrouwen genomen en je angst uitgesproken…

wens je een wijs en rustgevend besluit,

groet Renate

Reputatie 7
Badge +8

Volgens mij is er ook geen andere oplossing voor u. Het hele systeem is gebaseerd op vertrouwen. En op medisch gebied is er dan nog veel aan bescherming in gebouwd. Maar fout kan het altijd gaan, van tijd tot tijd verschijnt er wel weer een bericht in de kranten dat vele dossiers ‘op straat liggen’ . Dat kan je moeilijk voorkomen. Zo ook wat een nieuwe huisarts met zijn assistenten heeft afgesproken. En een assistent, of het nu een beroeps/co-assistent is of de doktersassistent is, zal toch ook een soort eed op  geheimhoudingsplicht, beroepsethiek e.d. moeten afleggen. Groet Leo.

Klachtenprocedure vind ik te ver gaan. Aan de beroepsethiek van mijn huisarts mankeert niks. Voor mij was het gewoon een hele schok te horen dat een assistent je gehele dossier kan inlezen. Ik heb een vertrouwensrelatie/beroepsgeheim met een huisarts, niet met assistenten, dacht ik. Het vertrouwen in de huisarts is er weldegelijk, daar mankeert niets aan. Fijne arts. Ik stam uit begin jaren 60, dus de werkzaamheden en inzage van assistenten zijn veranderd. Ik herinner me nog vragen aan een assistent die deze niet kon beantwoorden omdat er geen inzage was en ik daarvoor mijn arts moest spreken. Tegenwoordig is dat dus anders. Iets waar ik me dan maar bij zal moeten neerleggen, alleen niet bij een mij bekende nieuwsgierige assistente. Idd, dus geen andere keus dan te vertrekken. 

Ik ken niet alle software die artsen gebruiken.
Er zijn systemen die precies bijhouden wie wat bekijkt.
 

Zeker, maar dat lost niets op. Als je een persoonlijk probleem hebt met de nieuwe assistent van jouw huisarts en je geen vertrouwen hebt in de beroepsethiek van je huisarts en geen zin hebt in klachtenprocedures heb je echt geen andere keus dan een andere huisarts zoeken. De hele discussie is terug te voeren op vertrouwen en als je dat niet hebt gaat het er ook niet komen.

Ik ken niet alle software die artsen gebruiken.
Er zijn systemen die precies bijhouden wie wat bekijkt.
 

Hoe ik weet dat ze gegevens gedeeld heeft is omdat ze dit o.a met mij gedeeld heeft. Zodra zij iemand kent als patiënt, gaat ze erin kijken, dat weet ik. Niet om misschien informatie te zoeken voor een bepaald doel, maar puur uit nieuwsgierigheid. Aangezien ze mij goed kent, pas ik daarvoor. Mijn huisarts vertelde mij dat ze echt alles kan inzien. Vandaag van de huisarts bevestigd gekregen dat de ict mijn dossier kan verwijderen en niet op non-actief blijft staan. Nu maar zoeken naar een andere huisarts. 

Geen idee of dat een vrome wens of de praktijk is maar hier staat toch dat uw arts uw bezwaren zou moeten honoreren.

https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/479/~/huisartsassistenten-en-inzage-in-het-medisch-dossier

Reputatie 7
Badge +7

Ik heb het nagevraagd aan een verpleegster, een assistente kan niet het hele dossier van een patient inzien. Ze kan slechts zien wat ze in medisch jargon de hoofdtitel noemen. Die hoofdtitel is bijvoorbeeld: "Doorverwezen naar psychiater". Maar wat daaronder staat, klachtenpatroon, behandelplan, diagnose, medicaties en zo, kan ze niet inzien. De assistente stuurt de nota naar de verzekering waar slechts de hoofstitel in staat. De assistente krijgt niet meer te zien dan wat de verzekering te zien krijgt.

De assistente meldt je aan bij de specialist met die hoofdtitel en de assistente van de specialist stuurt de afapraak naar de patient. De huisarts stuurt zijn medische informatie zelf rechtstreeks naar de specialist buiten de assistenten om. 

Niet uitgesloten is dat vriendin van vriendin van het ook weet en de assistente het daardoor ook weet. Dat is buiten de medische wereld om. Als ze netjes is houdt ze daar haar mond. Je kan dit altijd met je huisarts bespreken. In de medische wereld zijn de sancties hoog, assistentes halen het daarom niet in hun hoofd om het over iemands ziekte te hebben, dan stonden ze allang op straat. Ze hebben 6 patienten per uur, wel 30 op een ochtend, dat is teveel om te onthouden.

Als elke vrouw 50 contacten heeft in haar social media, en ze forwarden elk een berichtje naar hun 50, dan weten na 5 keer doorsturen 312 miljoen mensen het. Dat is bijna half Europa. Toen ik lang geleden nog moest solliciteren vertelden ze dit. 

Het punt met denken in termen van hoe je vind dat het eigenlijk zou moeten is dat het niet zoveel oplost. Als de assistente bij de dossiers kan, wat mij persoonlijk ook logisch lijkt, en u niet ergens anders terecht kan dan houdt het op.  En nogmaals, hoe weet u dat uw gegevens met anderen gedeeld zijn en waarom dient u dan geen klacht in?

 

Zoals ik al eerder schreef, beperkt ok. 

Reputatie 4
Badge +3

Het zou toch wat worden als.de assistente geen toegang meer tot mijn dossier zou hebben . Alles wat de assistente nu kan en mag regelen zou dan de huisarts moeten regelen en die heeft wel wat beters te doen.

U gaat uit van het slechte in de mens en reageert bol emotie.

Ik zou niet anders willen.

Een gewone doktersassistent leest alleen wat noodzakelijk is.
Toen ik verhuisde werd mijn hele dossier gedigitaliseerd door de assistente.
Op dit moment zit er iedere maand wel een andere bij mijn huidige arts.
Alles is daar niet zichtbaar voor iedereen.
Een waarnemend arts, mopperde dat hij maar 3 maand terug kon kijken.
 

Je zal toch maar zwaar psychische problemen hebben besproken met je huisarts, dan zou het toch niet zo mogen zijn dat assistenten daarbij kunnen?! Ik snap daar helemaal niks van. Beperkte inzage ok, maar echt alles! Mijn vertrouwen is dan ook diep geschaad. Niet dat ik zware psychische problemen heb, maar heb wel door de jaren heen mijn hele hebben en houden bloot gelegd, zonder te weten dat assistenten dit zo mee konden lezen. 

Reageer