Bij wie ben je nu eigenlijk verzekerd

  • 8 November 2015
  • 0 reacties
  • 1295 Bekeken

Bij mij is een abces verwijderd uit mijn mondholte, hierdoor is er een gat ontstaan in mijn bovenkaak. Omdat dit zeer hinderlijk is heb ik gekozen voor botopvulling in combinatie met 2 implantaten. Echter deed het Ziekenhuis het af met de mededeling dat zij hier geen heil in zien en het dus niet uitvoerde. Toen op zoek gegaan ( en gevonden ) in Duitsland die dit wel op zich wilde nemen . Mijn verzekering gecontacteerd met de vraag wat voor vergoeding in aanmerking komt. Antwoord was dat botopvulling via de basisverzekering zou worden vergoed, maar de 2 implantaten niet. Bij het indienen van de factuur kreeg ik de mededeling dat zij een meer gedetailleerde facturen wenste te ontvangen. Ook voor gezorgd. Ik ben verzekerd bij OHRA . Nu krijg een schrijven van CZ die aangeeft dat verzoeken ook bij hun moeten worden beoordeeld en zij wijzen de ingediende factuur af, de ingreep heeft echter al plaatsgevonden. Ook geven zij aan de factuur niet voor te schieten omdat ik al een factuur heb waarbij maandelijks moet worden betaald i.v.m. andere afwijzing ( rekening ziekenhuis ) die wel voorgeschoten was. Daaraan vast werd mij medegedeeld dat bij het in gebreke blijven van betalingen ik rekening moet houden met zware incassokosten en uitsluiting van verwachte zorg.

Waar ben ik nu verzekerd als straks de grote jongens toch beoordelen wie, waar, en welke vergoeding er moet worden betaald aan de klant. Het lijkt steeds meer op verzekeren met maximale winstoogmerk voor de verzekering waarbij de klant slang niet meer centraal staat maar de buffer. Ik vind het zorgelijk dat het ziekenfonds iedereen vooraf afschilder als wanbetaler en er alleen gekeken wordt naar winst

0 reacties

Geen reactie

Reageer