Bloeddonoren betalen?Toon eerste bericht

127 reacties

Reputatie 2
Badge +3
Een extra medische check up kan dus ook een goede blijk van waardering zijn. Waar zou je dan nog op gecontroleerd willen worden, naast de gangbare testen?
Reputatie 2
Badge +3
Dit argument had ik nog niet eerder gehoord. Goed punt: mocht de donor zelf een bloedtransfusie nodig hebben, dan gaat dit inderdaad ten koste van zijn eigen risico. (Al lijkt de kans dat hij precies zijn eigen bloed krijgt, niet erg groot...) Maar donoren vrijstellen van het eigen risico heeft ook iets raars, of niet?

In reactie op:

Momenteel betaal je voor je eigen bloed.........!!

Eerst gratis bloed doneren en dan via de zorgverlenig van de verzekeraar een rekening voor mijn eigen bloed bij transfusie?........zoals gezegd, ik ben sinds Sanquin geen donor meer! Ben toch niet helemaal gek........tweemaal winstmaken op andermans kosten en ook nog tweemaal zo duur per zakje bloed dan in onze buurlanden,,,,,,,

http://financieel.infonu.nl/diversen/93508-winst-maken-op-donorbloed.html

Reputatie 2
Badge +3
In reactie op:

@F.H. Vos

De TS is CB-Frouke en ik zou het niet begrijpen, wanneer een CB-medewerkster dit thema opstart om er dan vervolgens helemaal niets mee te doen. Maar de deelnemers kunnen natuurlijk ook zelf actie ondernemen zoals tot nu toe ook heftig is gedaan.

Ikzelf heb na enkele basisinformaties gepost te hebben, Sanquin direct via een contactformulier gevraagd mee te lezen op dit forum en om te reageren. Wederwoord en/of beleidsaanpassing, omdat ik bevrees, dat op de lange termijn de bloedbank droog komt te staan en juist dÀn tegen de nu nog ongewenste betaling aan donoren omgeorganiseerd moet gaan worden.

Ik zou bij positieve reacties van de beleidsmakers ook doorgaans weer donor worden.......voor nop en zonder reisvergoeding. Bij het Rode Kruis was ik een loyale donor, bij Sanquin moeten ze mijn bloed eerst 'verdienen''. De Staat heeft wettelijk bepaald dat het alleen deze professionelen mogen inzamelen.......met de genoemde gevolgen: eisen ter kennis nemen van de donoren, die de basis vormen van het gehele gebeuren. Ik uit me niet eens over salarissen, maar er worden hier wÈl verbeteringspunten en actievere communicatie verwacht. Tenslotte is het een recht van de basis om door de stichting gehoord te worden.......

- Eerlijke en open communicatie over (reis-)vergoedingsmogelijkheden donoren

- Actieve actuele berichtgevingen (on demand), of een nieuwsbrief

- Begrijpbaar jaarverslagcommentaar voor niet-boekhouders en niet-accountants, voor donor-dummy's dus!

- Koffie/thee (en versnapperingen) standaard aanbieden op locatie

- Openheid over de winsten op de plank, bij deze niet-winst-willen-makende-organisatie

- Aandeelnames in andere bedrijven uitleggen en nieuwe aankondigen

- Aanerkenning, dat donoren toch ook echte stakeholders zijn

- Digitale bevragingen kunnen m. i ook instituties als klantraad ect. vervangen

- Misschien animeert zÈlfs de donorpenning, zoals mij als kind door mijn ouders vroeger trots werd getoond?

- Een lijst met een gratis bloedtest naar wens per bloedafname, of een iets duurdere test na vijf afnames enz.Misschien komen er nog andere voorstellen en/of verbeteringspunten die meegenomen kunnen worden......ik zie het tenminste als een brainstormachtige verzameling van ideeËn om er toekomstig weer sÀmen iets moois van te kunnen maken.....van het onbevangen bloed doneren voor een medemens!

Deze 'brainstorm' zoals jij het zo mooi noemt, heeft al een aantal interessante denkrichtingen opgeleverd, waarvan ik (i.c. de Topic Starter, @F.H. Vos... ☺️ ) vind dat Sanquin zeker op de hoogte moet zijn.
Reputatie 2
Badge +3
Hartelijk dank voor de vele, vaak originele ideeËn en denkrichtingen. 👍 De Consumentenbond wil hier graag iets mee doen. Ik zal jullie op de hoogte houden van het vervolg!
Als actief bloeddonor, sinds 1982, vind ik dat Sanquin niet alleen aan geld moet denken maar eens op moet komen, dus laat de donoren maar eens deelnemen in de winst, je moet brutaal zijn voor jezelf opkomen anders is er nooit iets, terwijl aan de top grof verdient word aan ons donoren niet echt Fair lijkt mij !!
Allereerst moet ik even duidelijk maken,zonder te schreeuwen,dat ik totaal geen voorstander ben van onze huidige gezondheidszorg Heel wat jaartjes geleden,toen de bloedbank nog werd beheerd door het Rode Kruis,heb ik hun een voorstel gedaan voor een totale bodycheck als tegemoetkoming voor de gratis bloeddonatie.Dat vonden ze een beetje teveel van het goede,gezien de zÉÉr oppervlakkige keuring voor bloeddonatie.Op dat moment was ik zo ongeveer 15 jaar donor.Het licht aan de Nederlandse volksaard in het algemeen om rekening te houden met je medemensen.Volg de regelmatige inzamelingsacties.Dit is uniek voor Nederland.Daarom heb ik ook jarenlang belangeloos bloed gedoneerd. Na de genoemde weigering ben ik ermee gestopt.Daarna ziet de commercie er wel brood in en neemt het heft in handen.Hierdoor wordt weer een stukje van onze gezondheidszorg weggegeven.We moeten ons niet vergapen aan andere systemen en alleen maar kijken hoe we de goede items in ons systeem kunnen inpassen.In Europa moeten we onze eigen waarden en normen kunnen vasthouden,soevereiniteit. Niet afhankelijk van een Brussels Parlement,waar we in al die jaren ook al niet vrolijker van zijn geworden.
Ik ben plasmadonor, ongeveer om de maand ben ik al gauw 1,5 uur van huis. En ik kan nog wel begrijpen dat ze bang zijn dat je "slechtere" donoren krijgt als je er voor gaat betalen. Maar laatst vroeg ik waarom mijn bloed niet gelijk op cholesterol gecontroleerd wordt en andere kwalen die je uit het bloed kan halen. Dat is geen financiele beloning en toch een mooi gebaar aan je donoren. Hierop kreeg ik het antwoord dat de donor hier voordeel van zou hebben en dat mocht niet volgens de statuten.... Op geen enkele manier. Gelukkig was laatst in het nieuws dat de bestuurders van Sanquin wel goed voor zichzelf zorgen en zitten ze ruim boven de Balkenende norm. Kennelijk krijg je dan geen "slechtere" bestuurders die het alleen voor het geld doen...
Reputatie 4
Badge +4
In reactie op:

Bloed geven om levens te redden is helemaal niet nodig. Er bestaat al vele jaren bloedvrije geneeskunde

en chirurgie wat beter en veiliger is. Bloedtransfusies zijn een gevaarlijk geneesmiddel bij operaties. Er

bestaat risico op overdracht van virussen,bacterieËn of parasieten en kunnen tevens allergische reacties

optreden die de nieren en longfunctie beÏnvloeden. Het beste bewijs voor een bloedvrije behandeling zijn

de ongeveer 8 miljoen Getuigen van Jehovah wereldwijd die geen bloed tot zich nemen.Zeker zelf Jehova getuige, als je dit gelooft.

Probeer dit aan ouders te vertellen, die een Rhesus kind verloren hebben. Of aan mensen met de bloederziekte.

Mensen die bij een ongeluk veel bloed hebben verloren, kunnen nu alleen nog gered worden met bloed, gedoneerd door donoren. Lees ook eens: http://www.gezondheidsnet.nl/bloed/kunstbloed-komt-steeds-dichterbij Je bewering slaat nergens (nog) op.

[Tekst door beheerders verwijderd. Kritisch taalgebruik mag, op de man spelen mag niet.]
Reputatie 4
Badge +4
In reactie op:


...

2. Donors bij het beleid betrekken

Via de Donor Adviesraad (DAR) adviseren donors over donorgerelateerde zaken. Ook op andere manieren worden donors betrokken bij beleid, zoals deelname aan kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ook worden donors tweejaarlijks bevraagd over de dienstverlening van de bloedbank (laatste rapportcijfer 8,5).

...
Mag ik op dit onderdeel even inhaken? Ik heb hele grote twijfel bij het werkelijk (nog) bestaan van deze donorraden. Ze hebben mooie (doch verouderde) websites. E-mail gericht aan de adressen op de website wordt terug gestuurd met de mededeling van de emailserver dat deze niet afgeleverd kan worden (error, failure after 73 attempts) en op reacties ingevuld op de website zelf, komt nooit een antwoord. Ik moet erbij zeggen, dat ik alleen ervaring heb met de afdeling Noord-West.
Reputatie 4
Badge +4
Ik heb de laatste keer inderdaad via het contact formulier op de website ingediend. Om vervolgens daarna drie maanden op een reactie te mogen wachten. De vorige keren is dat schriftelijk via Tante Post gedaan. Je krijgt wel een keurige (automatische) bevestiging dat je klacht ontvangen is.

Ik heb verder van deze discussie een beetje raar onderbuik gevoel gekregen. Er wordt geklaagd over de “vergoeding” van het bestuur. Dit speelde zich af in 2012 en is inmiddels bijgesteld. Wat betreft het “verdienen” aan het verwerken van Amerikaans bloed, daar is in maart door de Kamer vragen over gesteld en het bestuur van Sanquin schijnt bezig te zijn om deze geldstromen te scheiden. Wat daar verder mee bedoelt (gaat) worden, zullen we moeten afwachten. Ik zou daar mijn gedachten wel bij hebben.

Zo zou het bestuur het ziekenhuis-cao voor het personeel kunnen accepteren. De verticale plasma afname machines kunnen worden vervangen. Deze zijn oud, maar worden helaas geleased en dus een melkkoe voor de firma die ze leased aan Sanquin. Ik zou aan de nieuwe machines amper 30 minuten hoeven te liggen om 650 cc te doneren, waar ik nu ruim 40 minuten bezig ben. De IT zou eens goede mensen kunnen aannemen. Een medewerker op een afname locatie is gemiddeld tot 15 minuten bezig om in te loggen op het systeem, als dat al lukt.

Sanquin is een stichting. Een stichting mag geen winst oogmerk te hebben. Dit zou dus door de overheid gecontroleerd dienen te worden.

Ik geef, om er mensen mee te helpen. Dat blijf ik ook doen, ook al wordt er aan mijn donaties verdient. Ik begrijp dan ook veel van de reacties hierboven niet. Mensen die al jaren geleden zijn gestopt, vinden het nu blijkbaar nodig om Sanquin te bashen. Goed, er zijn misstanden, maar om nu zo na te trappen? Als u straks in het ziekenhuis ligt en medicijnen, bloed of trombocyten nodig heeft, wilt u die toch ook graag ontvangen? En de ziektekosten verzekeringsmaatschappijen zijn ook de armste niet… (laten we het daar maar eens over hebben).

Nee, ik ben geen medewerker van Sanquin, nooit geweest ook. Alleen een donor met over de 250 donaties. Ik moet altijd nog denken, aan mijn trombosietendonatie, waar de naam van het ziekenhuis en de patiËnt al op stond, waar het naar toe moest. Dat geeft mij een goed gevoel. Ik heb misschien kunnen bijdragen aan het herstel van iemand. Daar doe ik het voor.
Reputatie 4
Badge +4
In reactie op:

STATUS:

In afwachting op een reactie van Sanquin, zoals een ontvangstbevestiging, termijn voor een in behandelingnemen of een directe post op onze community.......Dan kun je lang wachten. Ik heb drie keer contact gezocht met Sanquin, verspreid over enkele jaren, met klachten en kreeg pas antwoord, als ik na drie maanden wachten een aangetekende brief naar de directie stuurde.
Reputatie 4
Badge +4
In reactie op:


ANTWOORD: Helaas heeft Sanquin mijn e-mails nooit beantwoord, verder heb ik en wil ik ook niets met Facebook en dan houdt de informatiereeks voor mij hier helemaal op.......(??).

Jammer dus van de geÏnvesteerde tijd.Inderdaad, ook ik heb niets met FaceBook. Mijn privacy is me liever.

Jammer dat de Consumentenbond nu ook alleen maar daar nog wat wil laten horen. Juist van de Consumentenbond had ik anders verwacht dan alleen maar een Privacy schendend bedrijf als communicatie kanaal te gebruiken.
Al zeker 15 jaar ben ik donor. Eerst bloeddonor en de laatste 10 jaar plasmadonor.Twee jaar geleden heb ik een brief aan de directie van Sanquin gestuurd met daarin het idee om in plaats van de donoren een vergoeding te geven (ik wil helemaal geen vergoeding) maar als waardering voor de donatie een bijdrage te storten aan een goed doel naar keuze van de donor. Daarbij denk ik dan aan organisaties als het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, KWF en zo zijn er nog wel meer die daar voor in aanmerking zouden komen.Op mijn brief heb ik NOOIT een reactie gekregen! Toch niet erg goed voor je motivatie om iedere paar weken weer een paar uur vrij te maken voor m'n gang naar de bloedbank.

Overigens ben ik nog wel steeds donor.

G.Nauta
Badge
Ik heb ernstig getwijfeld of ik wilde doorgaan bij een commerciËle organisatie bloed te geven, maar had geen keuze. Bloed geven doe je in Nederland systematisch aan een monopolist. Dat blijkt inderdaad zo uit te werken, gezien de beloningen aan de top van het bedrijf. Ik ben maar doorgegaan met bloedgeven, maar met frisse tegenzin.

De bijkomende redenen waren de simpele checks die even gedaan werden. Als ik niet voldoende gezond zou zijn, mocht ik geen bloed geven. En daar zou meer mee gedaan kunnen worden. Om de tien donaties een check op alles wat via het bloed aan (toekomstige) problemen te vinden is, dat zou ik een betere beloning vinden dan een financiËle vergoeding.
Hier hoef ik slechts weinig woorden aan te besteden.

Ik ben voor het betalen van bloeddonoren.
Zeker niet!

een kadootje per bijv 5x of zo. Geen betaling.
Badge
Mij als donor betalen? Ik maak me meer zorgen over hoe ze hun personeel betalen. Zusters maken een gehaaste indruk en prikken minder goed. De apparatuur is in 20 jaar niet vernieuwd. Het gebouw wordt zelden schoongemaakt.

Als ik het goed begrijp werken de zusters nu als een soort flex werkers. Kort van te voren krijgen ze een rooster en dat kan best naar een bloedbank in een andere stad zijn. Het doel lijkt het scannen van zoveel mogelijk "succes" barcodes in zo kort mogelijke tijd.

De commercialisering lijkt mij de bron van deze ellende. Door als donor om geld te gaan vragen draag je daar alleen maar aan bij.
Afgelopen vrijdag hebben wij contact opgenomen met Sanquin naar aanleiding van de discussie die is ontstaan in dit community topic. We vragen Sanquin:

1) Transparantie te betrachten over de (commerciËle) activiteiten en te verantwoorden hoe de inkomsten uit die activiteiten worden besteed

2) Donoren bij het beleid te betrekken door onder andere social media en panelonderzoek te gebruiken en daar geopperde ideeËn mee te nemen. Hierbij stuurden we al een samenvatting mee van suggesties die wij in de community voorbij zagen komen

3) Tenslotte vragen we de reiskosten vergoeding actief bekend te maken bij de donorenWij hebben Sanquin gevraagd zelf hun reactie op deze punten te formuleren in dit topic.
Badge
Ik heb het bericht gelezen. ja, wat moet je als je voor leugenaar wordt uitgemaakt. zegt meer iets van de de beantwoorder dan van mij. kennelijk werkt het ene ziekenhuis dan het andere. Verder ben ik zeer zeker geen klager, ook dat is bezijden de waarheid. Tenslotte lijkt het erop dat de beantwoorder mij kent. Dat is zeker niet wederzijds. Zou het ook niet wensen. Maar we schrijven om na te denken over het donorschap en heb mijn idee gelanceerd. IK denk niet dat dit forum er is om elkaar de pan uit te vegen.

In reactie op:

Sinds 1960 ben ik donor. Nooit is mijn urine punt van onderzoek geweest. Naar mijn mening doet de zg. E Onrust dan ook alleen maar zijn naam ere aan en kletst dus uit zijn/haar nek. Ook de genoemde € 100,00 slaat natuurlijk nergens op. Misschien een idee dat klager onrust een koppeltje gaat vormen met klager van Rheenen en een eigen bloedbank cq klaagbank gaan oprichten. Ik wordt hier eigenlijk scheitziek van.

Credo blijft; doe mee maar klaag niet. Neem contact op met politieke partijen als je de salarissen van directie Sanquin te hoog vindt. Dit gezeur levert echt niets op.

Doe iets maar zeur niet. ( luister een naar dit lied van AMG Schmit.

Badge
Voorheen werd je urine gecontroleerd en je kreeg een kleine fysieke controle. IK weet nog dat ik op en brancard moest liggen waarna een medewerker je onderzocht. OP zn minst zou Sanquin je bloed moeten onderzoeken op cholesterol. Als ik dit moet laten doen ben ik gauw een paar tientjes kwijt en mn extra tijd daarvoor terwijl bij zo'n vingerprik het een kleine meermoeite is. Als vergoeding denk ik aan zo'n 100 euro per afname. LIjkt me een redelijk bedrag. Goed bloed is eigenlijk onbetaalbaar.
Ik ben een plasmadonor maar omdat de Top zoveel verdiende, heb ik reiskosten aangevraagd en dat was mogelijk. Ik vul elke keer een declaratie formulier in 44km en kreeg de vergoeding elke keer ongeveer 4maal 12,60euro. Elke keer werd ik gebeld voor een afspraak maar sinds vorig jaar september blijft het er stil. Februari heb ik nog een melding gedaan met de vraag dat de of de kosten te hoog omdat ik geen oproep meer krijg. Maar dat was niet het geval. Echter tot nu toe niets meer Sanquin gehoord....
Betaling is ongewenst, want financieel gewin is in dit geval een riskante motivatie. Een kop koffie en eventueel een broodje om bij te trekken is ruim voldoende.
Ik wil het graag omdraaien. Geen vergoeding maar de prijs van bloed die sanquin rekent omlaag. Vraag gewoon de kostprijs. Ook voor de medicijnen die er van plasma worden gemaakt.
Reputatie 2
Badge +4
Ik geef geen bloed meer en dat is doodzonde, want mijn bloed discrimineert niet. Ik heb O-negatief.

Echter ik krijg het in deze maatschappij keihard voor mijn kiezen. Terwijl ik er niks aan kan doen.

Zelfs mijn mede-bloed donoren kijken op me neer.

Nou laat dan maar.
Helaas behoort Sanqin ook bij die organisaties (NS, Prorail, Woningcop. ) waar de directies de zaken goed kunnen verdelen onder hun eigen armen. Ik heb inmiddels 150 keer vol bloed gegeven, maar stoopen is nog geen optie. Ik krijg vaak de indruk dat de afname medewerkers onder druk staan om een soort target te halen per avond. Maak van Sanqin een non profit organisatie zonder meeeters als raden van bestuur. Dit in te voeren zonder managers welke weer regelen hoe dit zoe worden ingevoerd. Een kleine vergoeding ( b.v. 5,00 per afname)

Reageer